De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerkcentrum de Ark LITURGIE 24 juni 2012 THEMA: DE CHAOS DE BAAS, In deze dienst worden gedoopt   Kristel van den Berg, Sofia van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerkcentrum de Ark LITURGIE 24 juni 2012 THEMA: DE CHAOS DE BAAS, In deze dienst worden gedoopt   Kristel van den Berg, Sofia van."— Transcript van de presentatie:

1 Kerkcentrum de Ark LITURGIE 24 juni THEMA: DE CHAOS DE BAAS, In deze dienst worden gedoopt   Kristel van den Berg, Sofia van Rooijen en Thijs van Rijswijk

2

3 Gezang 434: 1 en 2 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige Naam, Looft al wat ademt de Here. Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven; Heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

4

5 Jezus houdt van Jezus houdt van alle kleine kinderen. Jezus houdt van alle kleine kinderen. Jezus houdt van alle kleine kinderen. Alle kleine kinderen mogen komen. Een kleine,twee kleine, drie kleine kinderen, vier kleine,vijf kleine, zes kleine kinderen, zeven kleine,acht kleine, negen kleine kinderen, alle kleine kind'ren mogen komen.

6 Jezus houdt van Jezus houdt van alle kleine mensen. Jezus houdt van alle ouwe mensen. Jezus houdt van alle grote mensen. Alle, alle mensen mogen komen. Een grote, twee grote, drie grote mensen, vier grote, vijf grote, zes grote mensen, zeven grote, acht grote, negen grote mensen, alle grote mensen mogen komen..

7

8 Gezang 467: 1,2,3

9 Gezang 467: 1,2,3 O Christus, wiens bestraffend woord Door wind en water werd gehoord, Die onder 't stormen rustig sliep En wandeld' over 't schuimend diep, O wil verhoren onze beê Voor hen, die zijn in nood op zee! O geest, die op de grote vloed Gelijk een vogel hebt gebroed, Breng gij 't geweld der zee tot staan En laat de mens met vrede gaan.

10

11 Kind, wij dragen je op handen ( melodie: The Rose, Bette Midler)
Kind, wij dragen je op handen naar het water van de bron. Want jouw leven mag niet stranden, niet vergaan in het waarom. Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim. In de hoge hemel staat er dat je kind van 't licht mag zijn.

12 Kind, wij dragen je op handen ( melodie: The Rose, Bette Midler)
Als jouw naam wordt uitgesproken over duister water heen, is jouw eenzaamheid doorbroken, ben je hier niet meer alleen. Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim. In de hoge hemel staat er dat je kind van 't licht mag zijn.

13 Kind, wij dragen je op handen ( melodie: The Rose, Bette Midler)
Water. Water, laat het stromen, Teken en herinnering, Van een eeuwig heimwee dromen Van een altijd nieuw begin. Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim. In de hoge hemel staat er dat je kind van 't licht mag zijn.

14 Kind, wij dragen je op handen ( melodie: The Rose, Bette Midler)
Opgenomen en verbonden met de naam die vrede is, gaat jouw leven niet ten onder en het wordt niet uitgewist. Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim. In de hoge hemel staat er dat je kind van 't licht mag zijn.

15

16 Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen
gezang 335: 1,2, 3,4 en 5 Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen En zegt ons: laat de kindren tot mij komen, Want hunner is het koninkrijk. Hier zijn wij dan: Van u is 't jonge leven, Het moet u dankend worden weergegeven, Want alles komt uit uwe hand.

17 gezang 335: 1,2, 3,4 en 5 Reeds staat gij klaar En komt ons vriendlijk tegen, Uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, Eer wij u zoeken zijt gij daar. Geef ons uw naam, De oude mens moet sterven, In u zal hij een nieuw bestaan verwerven Als gij maar voor hem in wilt staan.

18 gezang 335: 1,2,3,4 en 5 Het water wacht En 't kind ontvangt uw zegen, Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen En niemand rukt het uit uw macht.

19

20 de Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren zoon, onze Here; Die ontvangen is van de Heilige Geest, Geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Is gekruisigd, gestorven en begraven, Nedergedaald ter helle; Ten derden dage wederom opgestaan Van de doden; Opgevaren ten hemel,

21 de Apostolische Geloofsbelijdenis
Zittende ter rechterhand Gods Des almachtigen Vaders, Vanwaar hij komen zal om te oordelen De levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige Algemene, christelijke kerk, De gemeenschap der heiligen; Vergeving der zonden; Wederopstanding des vleses En een eeuwig leven. Amen

22

23 Opwekking 581, til mij op 1, Ik wil heel dicht bij u zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij u zijn; dat is de plek waar ik hoor. Til mij op, neem mij in uw armen. Til mij op, houd mij dicht tegen u aan. Til mij op, ik wil u omarmen. Til mij op en laat mij niet meer gaan  

24 Opwekking 581, til mij op 2, Ik wil heel dicht bij u zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij u zijn; dat is de plek waar ik hoor. Til mij op, neem mij in uw armen. Til mij op, houd mij dicht tegen u aan. Til mij op, ik wil u omarmen. Til mij op en laat mij niet meer gaan  

25 Opwekking 581, til mij op 3, Draag mij door, draag mij door het diepe water, waar ik zelf niet meer kan staan. In uw armen ben ik veilig, wanneer u mij draagt, als ik niet verder kan gaan Ik mag heel dicht bij u zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik mag heel dicht bij u zijn; dat is de plek waar ik hoor.  

26 Opwekking 581, til mij op 4. En u tilt mij op, en u tilt mij op, neemt mij in uw armen. En u tilt mij op, houdt mij dicht tegen u aan. En u tilt mij op, ik mag u omarmen. En u tilt mij op, en laat mij niet meer gaan.

27

28 Gezang 330: 1,2 Heb dank, o god van alle leven, Die zijt alleen uzelf bekend, Dat gij uw woord ons hebt gegeven, Uw licht en liefd' ons toegewend. Nu rijst uit elke nacht uw morgen, Nu wijkt uw troost niet meer van de_aard, En wat voor wijzen bleef verborgen Werd kinderen geopenbaard.

29 Gezang 330: 1,2 En of een mens al diep verloren En ver van u verzworven is, Gij noemt zijn naam, hij is herboren, Vernieuwd door uw getuigenis. Uw woord, dat spreekt in alle talen, Heeft uit het graf ons opgericht. Doet ons in vrijheid ademhalen En leven voor uw aangezicht.

30


Download ppt "Kerkcentrum de Ark LITURGIE 24 juni 2012 THEMA: DE CHAOS DE BAAS, In deze dienst worden gedoopt   Kristel van den Berg, Sofia van."

Verwante presentaties


Ads door Google