De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten is weten? Do’s en don’ts van mondeling examineren Lisa De Jonghe Dienst Onderwijs Geneeskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten is weten? Do’s en don’ts van mondeling examineren Lisa De Jonghe Dienst Onderwijs Geneeskunde."— Transcript van de presentatie:

1 Meten is weten? Do’s en don’ts van mondeling examineren Lisa De Jonghe Dienst Onderwijs Geneeskunde

2 Verloop seminarie 1. Wanneer mondeling? 2. Type mondelinge examens 3. Aanbevelingen 4. Tips tijdens afname

3 Wanneer mondeling examineren? Enkel met een mondeling examen ben ik in staat inzicht- en toepassingsvragen te stellen. Stelling 1 Mondelinge examens zijn voornamelijk geschikt voor kleine studentengroepen. Stelling 2 Zowel mondeling als schriftelijk voor het meten van kennis, inzicht, toepassing als integratie. Mondeling is geschikt om vaardigheden te toetsen die schriftelijk moeilijk na te gaan zijn: mondeling standpunt verdedigen, complex begrip helder uitleggen, oplossingsstrategieën hanteren in uiteenlopende situaties. Zowel voor grote als kleine groepen Vergt algemeen een grotere tijdsinspanning op het moment van het examen (15 min ps) Duidelijke relatie tussen evaluatievorm en de vooropgestelde leerdoelen.

4 Type mondelinge examens Mondeling examen: aantal open vragen die mondeling worden beantwoord Transparantie toe naar studenten over: 1.Procedure en aard van de vragen en bijvragen 2.Geef aan welke beoordelingscriteria worden gehanteerd Transparantie toe naar studenten over: 1.Procedure en aard van de vragen en bijvragen 2.Geef aan welke beoordelingscriteria worden gehanteerd Varianten mogelijk in: -Voorbereidingstijd -Functie van de schriftelijke voorbereiding -Functie van de bijvragen -Soort evaluatie Uit het examenreglement Bij een mondeling of deels mondeling examen beschikt de student over een schriftelijke voorbereidingstijd van ten minste twintig minuten. Uit het examenreglement Bij een mondeling of deels mondeling examen beschikt de student over een schriftelijke voorbereidingstijd van ten minste twintig minuten.

5 Aanbevelingen Het toedienen van het examenpunt van een mondeling examen geeft een meer betrouwbaar beeld dan bij een schriftelijk examen. Stelling 3 Betrouw- baarheid Inter-beoordelaarinter-taaktest-hertest Beoordelingscriteria Antwoordmodel met puntenverdeling Formuleer vragen helder en eenduidig Juiste mix in moeilijkheidsgraad Pas evaluatieactiviteit aan beschikbare tijd aan Zorg voor rustige omgeving Duidelijke instructies voor de studenten

6 Voorbeeld antwoordmodel Wat is het verschil tussen medicalisering en vermarkting van de geneeskunde? Beoordelingscriteria Inhoud De volgende begrippen worden verklaard: Medicalisering: een proces waardoor een toenemend aantal ‘levensproblemen’ als medische problemen worden gedefinieerd Vermarkting: een proces waarin gezondheidszorg gedeeltelijk een markt wordt, met consumenten en met reclame. 2 punten per correct beschreven begrip (max 4 punten) Het verschil tussen beide begrippen wordt geïllustreerd met voorbeelden. Medicalisering: mensen die naar de huisarts gaan omdat ze liefdesverdriet hebben; stijging van het aantal keizersnedes; medicalisering van de verlegenheid Vermarkting: reclame voor medicatie of voor cosmetische chirurgie 1 punt per voorbeeld (max 4 punten) Bijvragen De student geeft voldoende antwoord op de bijvra(a)g(en) Is de gezondheidszorg een markt zoals alle andere, bijvoorbeeld zoals de automarkt? In welke opzichten wel? In welke niet? Bijvoorbeeld: de gezondheidszorg is nooit een gewone markt, omdat de consument niet altijd volledig geïnformeerd is en ook niet altijd onderhandelingsruimte of keuze heeft. 1 punt per correct antwoord op bijvraag (max 2 punten)

7 Aanbevelingen Een mondeling examen vereist minder voorbereidingstijd dan een schriftelijk examen. Stelling 4 Leerdoelen Leerstof Kennis van belangrijkste concepten Onderzoeks- resultaten begrijpen Theoretische kaders toepassen Totaal Hoofdstuk 1: Regelgeving, organisatie en beleid van de gezondheidszorg 10% 4 5% 2 5% 2 20% 8 Hoofdstuk 2: Onderwijs m.i.v. gevolgen van handelingsbekwaamheid van de biomedicus 30% 12 10% 4 10% 4 50% 20 Hoofdstuk x: … 10% 4 10% 4 10% 4 30% 12 Totaal 50% 20 vragen 25% 10 vragen 25% 10 vragen 100% 40 vragen draagt bij tot validiteit

8 Tips tijdens afname Bij een mondeling examen word je beïnvloed door de wijze waarop de student zich presenteert, het geslacht, het uiterlijk of het dialect. Stelling 6 Bij een mondeling examen speelt vooral de taalvaardigheid van de student een rol Stelling 7 Antwoordmodel hanteren met duidelijke criteria Aangeven indien opbouw antwoord/presentatie/… mee opgenomen wordt in evaluatie

9 Tips tijdens afname Bij mondelinge examens heb je meer kans op studenten die klachten indienen. Stelling 8 Zorg voor een antwoordmodel / beoordelingscriteria TIP 1 Maak aantekeningen tijdens het gesprek TIP 2 Noteer tijdens het examen een richtcijfer, maar geef achteraf – na alle examens – een definitief cijfer TIP 3 Noteer de bijvragen en antwoorden zodat hier later naar kan worden teruggegrepen TIP 4

10 Vragen? Lisa De Jonghe lisa.dejonghe@med.kuleuven.be Dienst Onderwijs Geneeskunde


Download ppt "Meten is weten? Do’s en don’ts van mondeling examineren Lisa De Jonghe Dienst Onderwijs Geneeskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google