De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WR Molenhoek Vergadering met alle vrijwilligers Terugblik 2015 en plannen voor 2016 14 December 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WR Molenhoek Vergadering met alle vrijwilligers Terugblik 2015 en plannen voor 2016 14 December 2015."— Transcript van de presentatie:

1 WR Molenhoek Vergadering met alle vrijwilligers Terugblik 2015 en plannen voor 2016 14 December 2015

2 Besloten vergadering Wijkraad Molenhoek Bestuur & Werkgroep-leden 14.12.2015 Locatie: zaal Wissel; 1 e verdieping Perron 3 Agenda -19:45-20:00 Inloop -20 uur: Opening -20.05 uur Afscheid vertrekkende vrijwilligers -20.15 uur Welkom en voorstellen nieuwe vrijwilligers -20.25 uur Terugblik 2015 - voorzitter -20.55 uur Plannen voor 2016 - Werkgroepen -21.15-21.30 uur Discussie, rondvraag Aansluitend wordt de discussie voortgezet onder het genot van een drankje en een hapje.

3 Komen en gaan Gaan Rob Gubbels (Wijkraad Penningmeester) Jannie Heuveling-Bronk (Werkgroep Beheer Openbare Ruimte & Groen) Wil Klerks (Gemeente Den Bosch - Werkgroep Beheer Openbare Ruimte & Groen) Komen Kees Henkelman (Wijkraad Penningmeester, Werkgroep Zorgzame wijk) Pieter Kniknie (Wijkraad Ruimtelijke Ordening & Verkeer, AZC) Joop Hintzen (Werkgroep – Beheer Openbare Ruimte & Groen) Arjan van den Bosch (Gemeente Den Bosch - Werkgroep Beheer Openbare Ruimte & Groen) Els van Genugten (Werkgroep Zorgzame wijk) Rieneke Heinen (Werkgroep Zorgzame wijk) Marian Kleinlein (Werkgroep Zorgzame wijk) Sylvie Schreuder (Werkgroep Zorgzame wijk) Annemiek Ceelaert-van Woerkom (Werkgroep Zorgzame wijk) ….

4 Komen en gaan Komen …. Irma Stekelenburg (Werkgroep Zorgzame wijk) Mieke Janssen (Werkgroep Zorgzame wijk) Peter van Gerven (Werkgroep Zorgzame wijk) Irene Schreinemachers (Werkgroep Zorgzame wijk) Ingrid Nijskens ((Werkgroep Zorgzame wijk / Werkgroep AZC) Jacobina Kunnen (Werkgroep AZC) Bart van Nuland (Werkgroep AZC) Gezien Snijders (Werkgroep AZC)

5 Wijkraad Molenhoek 2013  Jan 2013  Feb 2013 – Gerard Maassen stopt als penningmeester  Mar 2013 – 6 mrt Dankjewel bijeenkomst – 9 mrt Zwerfafval dag – Maurits Veltman interim penningmeester – Ontwerp fietsoversteek snelfietspad met Molenstraat – Enquete Wijk Molenhoek  Apr 2013 – Renovatie doeltjes Zandbergen  Mei 2013 – 3 mei brieven gemeente mbt bezuiniging op groenstroken, vergrassing of in eigen beheer – 14 mei Openbare Wijkraad vergadering Presentatie resultaten enquete – Herschikking van taken en rollen in bestuur Wijkraad – Ad Prince treedt af als secretaris – Pierre Poort treedt aan als secretaris – Andre Timmermans treedt af als voorzitter – Marc Deurloo treedt aan als voorzitter  Jun 2013 – Rob Gubbels treedt aan als penningmeester – Overlast jongeren  Jul 2013

6 Wijkraad Molenhoek 2013  Aug 2013 – 19 aug ontvangst Voorontwerp uitwerkingsplan en het concept-beeldkwaliteitsplan voor de Hoef zuid – 29 aug gemeente licht de Hoef zuid toe  Sep 2013 – 4 sept Gemeente verstuurd definitieve bewonersbrief Grondwater verontreiniging Molenhoekpassage en omgeving – Inspraakreactie wijkraad Molenhoek op voorontwerp uitwerkingsplan De Hoef Zuid en concept Beeldkwaliteitsplan – 16 sept inspraakavond plan Molenhoekpassage – 19 sept openbare wijkraadvergadering Molenhoekpassage – 30 sept overleg geluidsoverlast A59  Okt 2013 – 6 okt Inspraakreactie van wijkraad op het Voorontwerpbestemmingsplan ‘ Molenhoekpassage’ – Ontwerp oversteek snelfietspad – Openbaar vervoersvisie  Nov 2013 – 2 nov B&W bezoekt Rosmalen, w.o. Molenhoek, bewonersinitiatief Rooseveltlaan – 6/8 nov Reactie gemeente op inspraakreactie beeldkwaliteitplan 'De Hoef' en het voorontwerpuitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' – 12 nov trillingen spoor (via BWROR) – 27 nov Advies VVN over fietsoversteek snelfietspad en Molenstraat  Dec 2013 – Inrichting omgeving de Hoef

7 Wijkraad Molenhoek 2014  Jan 2014 – Vergaderschema nieuwe stijl – 15 januari Nieuwsbrief – 29 januari Facebook live+ wijkmolenhoek.rosmalen  Feb 2014 – 3 februari Workshop `Jongeren in de wijk` – 6 februari Gemeente antwoord op inspraakreactie Bestemmingsplan Molenhoekpassage – 10 februari laatste inloopspreekuur; nog wel op afspraak – 18 februari 2014 Gemeente stelt uitwerkingsplan ‘De Hoef Zuid’ vast  Mar 2014 – 17 maart openbare vergadering Bestemmingsplan Molenhoek Passage – 29 maart Zwerfafval dag + 28 maart met kinderen Troubadour, vogelkastjes rond de school – 30 maart Reactie Bestemmingsplan Molenhoekpassage naar gemeente – Voorbereidingen bouw de Hoef zuid – Aanleg 2e stuk snelfietspad bij Rooseveltlaan – Inrichting parkeerplaats Kwekkeltje  Apr 2014 – 14 april Vergadering nieuwe stijl met alle vrijwilligers – 16 april Overleg met gemeente mbt communicatie van projecten  Mei 2014 – Interviews Werkgroep Zorgzame Wijk – Wijkraad Molenhoek twittert

8 Wijkraad Molenhoek 2014  Juni 2014 – Doortrekken Snelfietspad – Aanleg kruising Molenhoekstraat/snelfietspad – Vaststelling bestemmingsplan Molenhoekpassage? Of toch naar september  Aug 2014 – 25 aug Openbare vergadering Wijkraad – Oprichten Klankbordgroep Winkel Centrum Molenhoek  Sep 2014 – Start bouw de Hoef zuid – Openbare vergadering Zorgzame Wijk – Onderzoeken alternatieve funding  Okt 2014 – Nieuwe website Wijkraad Molenhoek – Plan Inrichting groenstrook Rooseveltlaan – 13 okt Openbare vergadering Zorgzame wijk  Nov 2014 -Vertrek Pierre Poort -Geluidsnivo A59; samen met Sparrenburg en Maliskamp  Dec 2014 – Oprichting 3 werkgroepen Zorgzame Wijk – 19 december in gebruikname Maximakanaal – Aantreden Ad van Vark als nieuwe Secretaris

9 Wijkraad Molenhoek 2015  Jan 2015 – Wandelen met Molenhoek – Vergadering nieuwe stijl met alle vrijwilligers – Invulling Communicatie en Webmaster, werkgroep, “communicatie is van ons allemaal”  Feb 2015 – Aanplant Groenstrook Rooseveltlaan  Maart 2015 – 28 maart Zwerfafvaldag – Opening Maximakanaal  April – Eerste vis gezien in de Rosmalense Aa – Openbare vergadering “de natuur dichtbij huis”  Mei 2015 – Aantreden Pieter Kniknie als Wijkraad lid (>>Ruimtelijke Ordening en Verkeer)  Juni 2015 – Vertrek Rob Gubbels als penningmeester en aantreden Kees Henkelman – Eerste bewoners op de Hoef – Subsidie gemeente voor Bij Bomans

10 Wijkraad Molenhoek 2015  Juli – Ontmoetingslokatie “Bij Bomans” van start – Komst noodopvang AZC in Autotron – Aankondiging AZC op Coudewater – Opening Kanaalpark  Sep 2015 – Inloopkoffie op maandag Bij Bomans – Renovatie Zwembad Kwekkelstijn  Okt 2015 – Open huis Bij Bomans – Buurtbijeenkomsten Bij Bomans – Oprichten werkgroep AZC  Nov 2015 – Bouwen Bijenhotel Rooseveltlaan – Inventarisatie knelpunten 30 km wegen – Nieuwsbericht geluidsoverlast A59 (en A2) inventarisatie beleving; samen met Sparrenburg en Maliskamp  Dec 2015 – Planten van bloembollen Rooseveltlaan – Inpassen AZC afstemmen Molenhoek-Maliskamp – Subsidie van Oranje Fonds voor Bij Bomans – Hoogste punt Aldi bereikt

11 Wijkraad Molenhoek 2016  Jan 2016 – Glasvezel in Molenhoek – Opstarten Omwonenden overleg AZC Coudewater – Start verbouwing Winkelcentrum Molenhoek  Maart 2016 – Informatieavond Winkel Centrum Molenhoek – 26 maart Zwerfafvaldag  April 2016 – Oplevering Nieuwbouw Aldi  Juni 2016 – Opening Aldi?  Oktober 2016 – Verbouwing Winkel Centrum Molenhoek gereed?

12 Communicatie Communicatie is van ons allemaal Werkgroep Communicatie – (Ad van Vark, Maria van Sommen, Thea Jongen, Marc Deurloo) Papieren krant – Meestal net voor een openbare vergadering. 2x in 2015 Website – O.a. structuur wijkraad, notulen, archief, communicatie over wijkraad projecten Facebook – Actualiteit, “Feel good Wijk Molenhoek”, foto’s, weetjes over zaken die de wijk aangaan Twitter – Super-Actualiteit (Digitale nieuwsbrief) Gezocht actuele foto’s, fotografen in en van de wijk, nieuwsberichtjes welkom

13 Communicatie – Nieuwsarchief website

14 Vergaderschema 2016 Voorstel vergaderrooster 2016: 1 februari 7 maart 4 april Openbare vergadering 9 mei 6 juni 4 juli 5 september 3 oktoberOpenbare vergadering 7 november 12 decemberBestuur en werkgroepleden

15 BWROR Wijkraad, werkgroepen, projectgroepen Wijkraad Molenhoek BO&G RO&V Finance Ouderen/ Zorgzame wijk Communi catie Jongeren

16 Inspiratie uit andere wijkraden Digitale nieuwsbrief (Grote Wielen, Sparrenburg) Buurtinitiatief/funding speeltuin (Maliskamp) Wijkambassadeurs (Sparrenburg) Kunstroute (Sparrenburg) – Open tuinen route? Bedrijven in de wijk (Sparrenburg) Nieuwjaarsbijeenkomst (Sparrenburg, Nuland) Bewoner van het jaar (Nuland) Vrijwilliger van het jaar (Sparrenburg)

17 -Actualiteiten, plannen en thema’s vanuit de werkgroepen

18 Projectgroep Bij Bomans Opstarten activiteiten Uitbreiden inloopmogelijkheden Aanschaf apparatuur/inrichten keuken Opstarten buurt-/klussenhulp Ondersteunen mantelzorg en burenhulp Nadenken over rechtsvorm en financiële organisatie

19 Discussie/Vragen …?

20 Jullie allen! Bedankt! Fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2016


Download ppt "WR Molenhoek Vergadering met alle vrijwilligers Terugblik 2015 en plannen voor 2016 14 December 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google