De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in het vierde leerjaar. Belangrijk om weten… Agenda, dicteeschrift en leerboeken worden gekaft Agenda wordt dagelijks getekend door de leerkracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in het vierde leerjaar. Belangrijk om weten… Agenda, dicteeschrift en leerboeken worden gekaft Agenda wordt dagelijks getekend door de leerkracht."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in het vierde leerjaar

2 Belangrijk om weten… Agenda, dicteeschrift en leerboeken worden gekaft Agenda wordt dagelijks getekend door de leerkracht en ouders Huistaken: als ze in agenda staan Lessen: rekening houden met planning Toetsen worden verbeterd meegegeven, thuis getekend en mee terug naar school gegeven Wanneer huiswerk niet regelmatig gemaakt wordt, volgt een sanctie Er is maandelijks overleg met het clb, indien er problemen zijn worden die ook aan de ouders gemeld De leerlingen krijgen veel materiaal van school hierop staat hun klasnummer genoteerd. Op geregelde tijdstippen wordt dit gecontroleerd, wanneer een leerling iets kwijt is of stuk gemaakt heeft, moet dit vervangen of vergoed worden Leerlingen dienen zich aan de klasafspraken te houden, deze hangen zichtbaar in de klas Sinds we geiten, konijnen en een cavia’s hebben op school moeten we deze natuurlijk zo goed mogelijk verzorgen. Om de vijf weken zijn wij een week aan de beurt. Jullie mogen altijd oud brood en afval van groeten meegeven ( geen sla).

3 Eten, drinken en speelgoed… Wat mag er? Woensdag is fruitdag, leerlingen die dan koeken bij hebben moeten die terug mee naar huis nemen Denk aan een brooddoos, koekendoos en drankbus Gelieve uw kinderen geen snoep mee te geven, ook niet voor verjaardagen Speelgoed van thuis zorgt soms voor problemen, het gaat stuk of verdwijnt. Wanneer dit toch meekomt naar school, zorg ervoor dat alles goed voorzien is van een naam.

4 Onze veiligheid… Ook tijdens uitstappen Maandelijks gaan we naar de bib: de lln mogen 2 leesboeken nemen, een informatief boek naargelang het thema of de opdracht Vorig jaar kregen alle lln een fluo hesje, zorg ervoor dat uw kinderen dit dragen om naar school te komen, ook voor uitstappen is dit van groot belang voor de veiligheid

5 Enkele tips… Denk aan de studietoelage, indien je hier meer info over wil, vraag aan directie of secretariaat Wanneer er een probleem is, of jullie willen een afspraak maken,schrijf het in het agenda

6 Waarmee gaan onze leerlingen aan de slag?

7 Nederlands: Tijd voor Taal De methode biedt realistische opdrachten aan, dit door te werken in thema’s vb. talenten, taaltje hier, koken, … De lln moeten zelf situaties leren aanpakken en beheersen: probleemoplossend denken, communicatievaardigheden, zelfstandigheid, nadenken over taal,… Verwerkt in de methode: spelling, taalsystematiek, lezen, luisteren en spreken Evaluatie gebeurt door toetsen, werkbladen, mondelinge opdrachten Materiaal: spellingschrift, werkboek a en b, taalboek a en b, losse bladen

8 Wiskunde: Rekensprong Er is samenhang met de realiteit De 5 leerdomeinen: getallenkennis, bewerkingen: hoofdrekenen en cijferen, meten en metend rekenen, meetkunde en toepassingen komen wekelijks aan bod De basisleerstof wordt voor alle lln nagestreefd, regelmatige herhaling en verdieping helpen de leerstof integreren Actief leren: de lln worden gestimuleerd om zelf wiskunde te ontdekken Welbevinden en betrokkenheid is essentieel om een wiskundig denken te ontwikkelen Evaluaties: toetsen, werkboek, doe-opdrachten Materiaal: werkboek+ losse bladen Leerstof: breuken optellen, getallen tot 100 000, kommagetallen tot 0,001, gemiddelde, driehoeken, parallellogram, …

9 WO: Mundo + wegwijzers + bundels leerk racht Werken in thema’s, projecten en losse lessen Evaluatie: toetsen, na elk thema volgt er een blad met de te leren leerstof In het begin wordt er samen zeer duidelijk een planning gemaakt van hoe en wanneer er geleerd moet worden, na een tijdje is het aan de ll zelf om een planning te maken Materiaal: werkboeken + bundels Leerstof: gebruik van de eeuwenband, gebouwen in Wommelgem, België en de provincies, kaart lezen, dierenrijk, plantenrijk, stamboom, …

10 Frans: Pistache Ook dit jaar krijgen de lln een half uur Frans per week Pistache kreeg er een vriendinnetje bij: Vanille

11 LO Wordt dit schooljaar geven door meester William. Benodigdheden: ◦ Turnzakje, witte t-shirt, witte kousen, donker broekje ◦ Zwemzakje, badpak/zwembroek ( geen los model), handdoeken, kam/borstel

12 LBV Juf Kelly: katholieke godsdienst Juf Eline: zedenleer Meester Seyfoulla: Islam

13 Muzische vorming Beeld, muziek, drama, multimedia, beweging Tips en ideeën van ouders zijn steeds welkom We voeren dit jaar een heuse musical op …

14 Leeruitstappen i.v.m. verkeer ( op de weg) Schoolreis w.o. containerpark,.. Toneel …

15 Tot slot nog dit… De lessen starten om 8u40, gelieve steeds op tijd te komen. We dragen allemaal zorg voor deze school! We gaan er een fijn schooljaar van maken!


Download ppt "Welkom in het vierde leerjaar. Belangrijk om weten… Agenda, dicteeschrift en leerboeken worden gekaft Agenda wordt dagelijks getekend door de leerkracht."

Verwante presentaties


Ads door Google