De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 4. Voorstellen Ilze Arts: maandag, dinsdag en om de woensdag. Marian van Rengs: om de woensdag, donderdag, vrijdag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 4. Voorstellen Ilze Arts: maandag, dinsdag en om de woensdag. Marian van Rengs: om de woensdag, donderdag, vrijdag."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 4

2 Voorstellen Ilze Arts: maandag, dinsdag en om de woensdag. Marian van Rengs: om de woensdag, donderdag, vrijdag.

3 Coöperatieve werkvorm Tafelrondje: Wat leren de kinderen in groep 4 volgens jullie?

4 De vakken De hoofdvakken: Rekenen Taal Spelling Begrijpend lezen, Nieuwsbegrip List Schrijven MIK

5 Verder: Kring Tekenen Gym Drama, dans Godsdienst, SOVA Handvaardigheid, techniek School tv Spreekbeurt Verkeer

6 Schoolregels Er zijn schoolbreed 4 basisregels: 1. Let op je taalgebruik! 2. Elkaar respecteren 3. Stop…, denk…, doe… 4. Iedereen hoort erbij Vorig schooljaar is er in de bovenbouw een SSS-training geweest. We trekken dit nu schoolbreed.

7 Klassenregels  Als iemand praat doe je de vinger omlaag en kijk je degene aan die praat.  Als iemand praat kijk je hem/haar aan.  Hand omhoog = stil!  Meteen naar de juf luisteren.  Je mag niet naar de wc als: - het stoplicht op rood staat - tijdens LIST - tijdens de uitleg

8 Stoplicht: - Rood: helemaal stil, niet lopen. - Geel: fluisteren / liniaalstem gebruiken; lopen alleen als het nodig is. - Groen: lopen en praten mag.

9 Vorig schooljaar zijn we gestart met LIST: LEZEN IS TOP LIST

10 Wat houdt LIST in: Ter vervanging van de methode technisch lezen. Dagelijks een LIST les van 35 minuten waarvan 20 minuten stillezen in een boek naar keuze op of boven het AVI niveau. Kinderen t/m AVI M4B zijn de hommels Kinderen met een hogere AVI zijn stillezers. Middels speciale toetsen worden de vorderingen bijgehouden.

11 3x per week starten we met een minilesje, waarvan 1x per week een boekenbabbel. En dagelijks sluiten we af met een korte evaluatie. Dagelijks wordt er 10 minuten voorgelezen door de leerkracht. De kinderen lezen minimaal 25 boeken in een schooljaar. Ze noteren de gelezen boeken in een logboekje.

12 In de klas werken we met een groepsplan. Hierin worden de kinderen op hun niveau ingedeeld in 3 groepen: Basisarrangement/samenwerkend leren: Dit is de standaard leerlijn. Kind is op niveau. (Cito I,II,III) Intensiefgroep/begeleid leren: Dit zijn leerlingen die moeite hebben met de leerstof uit het basis-arrangement. Zij krijgen extra instructie en begeleiding en soms een aanpassing in de leerstof (minimum pro- gramma). (Cito IV en V) Zorg op bs de Lier

13 Talentgroep/individueel leren: Dit zijn leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging en goed scoren op de toetsen. (Cito 2x een I score). Leerlingen die niet voldoende hebben aan de extra begeleiding van de intensiefgroep krijgen een individueel handelingsplan. Er wordt dan contact opgenomen met de ouders.

14 Op www.bsdelier.nl staat informatiewww.bsdelier.nl over de school en over de groepen. Bij nieuws van de maand vindt U de laatste nieuwtjes van onze groep. Ook vindt u op de website altijd de laatste School-Liertjes (2x per maand) en de up-to-date agenda De Website

15 Ouderavond communie: op 29 okt. om 20.00 uur. Bij deze nodigen wij jullie uit voor deze avond. Van wie niet komt ontvangen wij graag een persoonlijke afmelding. De communie is op 25 mei. We hebben schoolbreed afgesproken dat er geen materialen van thuis mee naar school genomen mogen worden. Tot slot

16 Bedankt voor jullie aandacht. Zijn er nog vragen?? We sluiten af met Tips en Tops


Download ppt "Welkom in groep 4. Voorstellen Ilze Arts: maandag, dinsdag en om de woensdag. Marian van Rengs: om de woensdag, donderdag, vrijdag."

Verwante presentaties


Ads door Google