De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter omgaan met ruzies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter omgaan met ruzies"— Transcript van de presentatie:

1 Beter omgaan met ruzies
Effectieve conflicthantering bij kinderen Beter omgaan met ruzies Beter omgaan met ruzies leidt tot beter omgaan met elkaar Beter omgaan met ruzies Bij beter omgaan met ruzie gaat het om een prettige omgang met elkaar. Je kunt altijd ruzie met iemand krijgen. Dat hoort bij het leven. Veel belangrijker is dat je een ruzie kunt bijleggen. We noemen dat ook verzoenen. Je moet dus op een goede manier ruzies met elkaar kunnen oplossen. Daarbij leer je in deze presentatie hoe je dit kunt aanpakken. Opdracht 1: Hoe vind je dat de kinderen in de klas met elkaar omgaan? Opdracht 2: Hoe los jij nu ruzies op Willem Mennen M&O-onderwijsadvies Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

2 Beter omgaan met ruzies start op de speelplaats
Effectieve conflicthantering bij kinderen Beter omgaan met ruzies start op de speelplaats school We beginnen op de speelplaats. De meesters en juffen starten met een nieuwe aanpak om beter om te gaan met ruzies. Deze aanpak is voor alle kinderen, juffen en meesters hetzelfde. Deze aanpak noemen we: Beter omgaan met ruzies. Het beter omgaan met ruzies start op de speelplaats. We gaan dit nu aan jullie uitleggen. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

3 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Beter omgaan met ruzies veiligheid Prettige omgang zelfstandig- heid Gekleurde omgangsregels Bij Beter omgaan met ruzies vinden we veiligheid, prettige omgang en zelfstandigheid belangrijk. We geven dit met aparte kleuren aan. De kleuren helpen je om beter te onthouden waar elk woord voor staat. Blauw staat voor duidelijke regels. Rood staat voor prettige omgaan met elkaar en groen staat voor het zelf kunnen oplossen of voorkomen van ruzies. Bij het oplossen of voorkomen van ruzies hebben we te maken met omgangsregels uit al de drie de vakjes. We gaan jullie uitleggen welke gekleurde omgangsregels we gebruiken. Opdracht 3: Welke regels hebben jullie nu in de groep om prettig met elkaar om te gaan? Opdracht 4: Wat vind je van deze regels en worden ze ook toegepast? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

4 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Beter omgaan met ruzies veiligheid Prettige omgang zelfstandig- heid We beginnen met prettige omgang Bij Beter omgaan met ruzies is een prettige omgang een belangrijk doel. Daarvoor gebruiken we de rode hoofdregel. Hierna zie je de rode hoofdregel. De rode hoofdregel Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

5 Effectieve conflicthantering bij kinderen
DE RODE HOOFDREGEL: Op onze school gaan we op een prettige manier met elkaar om. Opdracht 5: Vind jij dit een belangrijke regel? Praat hier met elkaar over in de kring. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

6 Effectieve conflicthantering bij kinderen
een prettige omgang Prettige omgang Onder een prettige omgang verstaan de juffen en meesters dat je op een positieve manier met elkaar omgaat. Opdracht 6: Geef eens voorbeelden van prettige omgang, die je afgelopen dagen in de jouw groep gezien hebt? als er positieve gevoelens ronddraaien Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

7 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Niet prettige omgang Hier geven we een voorbeeld van: niet prettige omgang. Opdracht 7: Kun je voorbeelden geven van niet prettig gedrag bij andere kinderen? Opdracht 8: Kun je ook voorbeelden geven van niet prettig gedrag bij jou zelf? een voorbeeld van niet prettige omgang Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

8 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Ik vind dit niet prettig! Stop daarmee. Toepassen van de rode hoofdregel Het kind kan meteen de rode hoofdregel toepassen. Opdracht 9: Wat gebeurt als jij nu de rode hoofdregel toepast bij een kind dat jou zomaar lastig valt? Opdracht 10: Oefen in groepje van drie kinderen wat je moet zeggen als iemand je zomaar lastig valt? Toepassen van de rode hoofdregel Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

9 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Roel,vind je dit prettig? Toepassen van de rode hoofdregel Ook de juf of meester kunnen meteen de rode hoofdregel toepassen. Ze kunnen een kind dat een ander lastig valt meteen aan het denken zetten (groen). Opdracht 11: Stel dat je iemand zomaar lastig valt. Wat denk je dat er in jouw hoofd en hart gebeurt als de juf of de meester aan jou vraagt: Vind je di teen prettige omgang met elkaar? En wat voor antwoord geef je dan aan de juf of de meester? Opdracht 12: Er zijn kinderen die zeggen: Ik vind dat wel leuk! (geel antwoord) en er zijn kinderen zie zeggen: Dat is niet leuk, ik doe het niet meer? (rood antwoord). Is het antwoord van opdracht 11 geel of rood? Wat betekent dit voor jou en voor jouw groep? Toepassen van de rode hoofdregel Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

10 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Een ruzie Een ruzie Een ruzie start meestal heel klein. Het begint met het op en neer seinen van negatieve gevoelens. We noemen dit ruziebliksems. Opdracht 13: Begint bij jou meestal ook op deze manier een ruzie of is het heel anders? als er negatieve gevoelens op en neer bliksemen Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

11 Effectieve conflicthantering bij kinderen
en tot een ontlading komt Een knallende ruzie Als de ruziebliksems blijven doorgaan dan komt er op een zeker moment een ontlading. We noemen dit een ruzie. Het is nu voor iedereen zichtbaar dat kinderen met elkaar ruzie hebben. noemen we een ruzie Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

12 Effectieve conflicthantering bij kinderen
De start van een ruzie ? Een misverstand Veel ruzies ontstaan door misverstanden. Iemand loopt per ongeluk tegen iemand aan. De ander denkt dat dit expres gebeurt, zonder dit echt aan de ander te vragen. Kinderen denken dat erover hen geroddeld wordt, zonder dit echt te weten. Bedenk zelf ook maar een paar voorbeelden. Opdracht 14: Kun je een voorbeeld noemen van een ruzie die door een misverstand is ontstaan? Een misverstand Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

13 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Start van een ruzie Ik vind dit! Ik ben er niet mee eens! Een meningsverschil Vaak is de start van een ruzie een meningsverschil. Dit probeer je met je denkhersens op te lossen. Lukt dit niet dan komen al snel de ruziebliksems erbij. Opdracht 15: Kun je een voorbeeld noemen van een ruzie die door een meningsverschil is ontstaan? een meningsverschil Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

14 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Start van een ruzie au Treiteren Iemand zonder reden lastig vallen is ook vaak het begin van een ruzie. We noemen dit treiteren. Opdracht 16: Kun je een voorbeeld noemen van een ruzie die door treitergedrag van een ander is ontstaan? Iemand zomaar lastig vallen Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

15 Effectieve conflicthantering bij kinderen
De start van een ruzie Schelden Iemand zomaar beginnen uit te schelden. Ook kan dit gebeuren nadat een meningsverschil uit de hand loopt. Opdracht 17: Kun je een voorbeeld noemen van een ruzie die door schelden is ontstaan? schelden Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

16 Effectieve conflicthantering bij kinderen
De start van een ruzie oude koeien uit de sloot halen Oude koeien uit de sloot halen De ruzie start ook doordat een kind weer terugkomt op een oude ruzie. Bijvoorbeeld: Vorige week had je mijn moeder ook uitgescholden. Kun je zelf een paar voorbeelden hiervan bedenken die je hebt meegemaakt. Opdracht 18: Kun je een voorbeeld noemen van een ruzie waarbij oude koeien in voorkomen? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

17 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Het “eind” van een ruzie Uit de hand gelopen ruzies Als we niet goed kunnen omgaan met ruzies, kan een ruzie uit de hand lopen. Hier boven zie je een uit de hand gelopen ruzie. We moeten leren om een ruzie te hanteren: in de hand houden. Opdracht 19: Heb je zelf te maken gehad met een uit hand gelopen ruzie? Een uit de hand gelopen ruzie Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

18 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Beter omgaan met ruzies veiligheid Prettige omgang zelfstandig- heid De blauwe hoofdregel We willen graag dat we ons veilig voelen op school. Daarom is het belangrijk dat een ruzie niet uit de hand loopt. Hoe meer ruzies op school, hoe onveiliger we ons voelen. Om ons op school veilig te voelen en om te voorkomen dat ruzies uit de hand lopen hebben we een blauwe hoofdregel nodig. de blauwe hoofdregel Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

19 Effectieve conflicthantering bij kinderen
DE BLAUWE HOOFDREGEL: Op onze school gaan we op een correcte manier met elkaar om. De correcte blauwe regels Correct betekent dat je ruzie oplost volgens de blauwe regels die we op school hebben afgesproken. Het is dus belangrijk dat je deze regels goed kent en kunt toepassen. We gaan nu na welke de belangrijke blauwe regels zijn. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

20 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Ik ga naar de juf! Opkomen voor jezelf is geen klikken. Je wordt lastig gevallen door een ander kind en jij wilt naar de juf of meester gaan, maar je wordt onderweg door andere kinderen uitgejouwd voor klikspaan. Dit vindt je niet fijn en soms denk je dat dit ook niet mag. Je durft dan niet meer naar de juf of de meester. Als je op school lastig gevallen wordt door een ander kind en je kunt het niet zelf oplossen, dan moet je naar de leerkracht gaan. Dit noemen we geen klikken. Dit is een belangrijke regel om te voorkomen dat je niet naar de juf of meester durft te gaan of dat jezelf gaat terugschelden of terugslaan. Opdracht 20: Heb je wel eens meegemaakt dat je voor klikspaan werd uitgemaakt toen je naar de juf of meester ging bij een ruzie die je niet kon oplossen? Wat vond je daar toen van? geen klikken meldregel: Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

21 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Juf Jan heeft …. Eerste zelf oplossen Komt je bij de juf of de meester dan luistert de juf of meester naar je en heeft de ander je niet geschopt of geslagen dan vraagt de juf of de meester of je het nog een keer zelf kunt oplossen. Lukt dit niet dan vraagt de juf of meester het andere kind te halen. Opdracht 21: Vind je het belangrijk dat je eerst probeert een ruzie samen op te lossen en op welke manier zou jij dat doen? Opdracht 22: Wanneer vind je dat het niet mogelijk is om een ruzie samen op te lossen? eerst zelf oplossen. oplosregel: Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

22 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Je-moet-komen-regel Jan je moet naar de juf komen. De ander moet komen. De-ander-moet-komen regel Dit kind gaat altijd mee. Doet dit kind het niet dan krijgt het straf. Het kind wat niet komt overtreedt een schoolregel. En schoolregels zijn heel belangrijk. Sommige kinderen komen niet, omdat ze bang zijn straf te krijgen voor iets wat ze niet gedaan hebben. Bij het Beter omgaan met ruzies hoef je daar niet meer bang voor te zijn. Belangrijk is dat je weet dat er eerst wordt gepraat over de ruzie. Je krijgt alleen straf als het duidelijk is dat je iets gedaan hebt dat niet mocht. Verderop in dit verhaal vertellen we waar je precies straf voor kunt krijgen. Opdracht 22: Heb jij wel eens mee gemaakt dat een kind dat moest komen niet naar de juf of meester kwam? Waarom denk jij dat zo’n kind niet komt? Opdracht 23: Bij het oplossen van ruzies is het belangrijk dat kinderen met elkaar praten. Anders valt er niets op te lossen. Daarom vinden de juffen en meesters de-ander-moet-komen een belangrijke regel. Als een kind niet komt krijgt het daarvoor straf. Ben je daarmee eens? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

23 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Juf zit met haar handen in haar. Wat is waar? Juf of meester zit wel eens met hun handen in het haar Veel juffen en meesters zijn bezig om uit te zoeken wat de waarheid is. Wie heeft wat gedaan. Vaak is dit heel moeilijk uit te zoeken. Ze zitten vaak met hun handen in het haar. Soms vragen een juf of meester aan andere kinderen wat er gebeurd is Daardoor kan een ruzie nog moeilijker worden, omdat kinderen partijdig kunnen zijn. Ze gaan hun vriendje of vriendinnetje helpen. Opdracht 24: Kan een juf of meester altijd achter de waarheid komen? En hoe komt dat volgens jou dat dit niet altijd lukt? Opdracht 25: Wat vind je ervan als andere kinderen vertellen wat er gebeurd is? Juf wil graag rechter zijn. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

24 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Kees Jan De meester of de juf zorgt ervoor dat jullie op een rustige manier een ruzie kunnen uitpraten Het eerste dat een juf of meester bij een ruziegesprek moet weten is dat hij of zij niet hoeft te weten wie er begonnen is. Dat moeten je samen met de ander uitzoeken (groen gesprek). De juf of de meester moet er wel voor zorgen dat je op een rustige manier met de ander kunt praten. Opdracht 25: Hoe komt het dat je een ruzie niet altijd op een rustige manier kunt bespreken? Opdracht 26: Vind je dat de kinderen bij een ruzie op een rustige manier samen moeten kunnen uitzoeken wat er gebeurd is? De juf of de meester zorgt ervoor dat jullie op een rustige manier een ruzie kunnen uitpraten. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

25 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Een ruzie kan steeds groter worden! bemoeiallen Meelopers Een ruzie wordt gauw groter Een ruzie kan heel snel heel groot worden, doordat er andere kinderen zich mee gaan bemoeien. Vriendjes van de ruziezoeker gaan de ruziemaker helpen, omdat ze bij de vriendengroep horen. Vriendjes van het slachtoffer proberen op hun beurt het slachtoffer te helpen. Daardoor wordt de ruzie groter en kunnen er zelfs weer nieuwe ruzies ontstaan tussen kinderen van beide groepen. Je moet een ruzie met zijn allen klein houden. De kinderen die zich toch bemoeien met een ruzie van een ander noemen we: bemoeiallen. Opdracht 27: Kun je een voorbeeld noemen van een ruzie die steeds groter werd? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

26 Effectieve conflicthantering bij kinderen
bemoeialregel: bemoeiallen krijgen straf De ruzie klein houden Als je je met een ruzie bemoeit van een ander krijg je straf. Op deze manier blijft een ruzie altijd klein en kun jij rustig samen met de meester of juf met de ruziemaker praten. Opdracht 28: Om een ruzie klein te houden willen we er geen bemoeiallen bij. Doet een kind dit toch dan krijgt het straf. Ben je het daarmee eens? De ruzie klein houden Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

27 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Beter omgaan met ruzies veiligheid Prettige omgang zelfstandig- heid Zelf kunnen oplossen van ruzies is belangrijk Bij Beter omgaan met ruzies vinden we het belangrijk dat jij zelf zoveel mogelijk ruzies oplost of helpt te voorkomen. We noemen dit zelfstandigheid. Ook bij zelfstandigheid hebben we een groene hoofdregel. de groene hoofdregel Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

28 Effectieve conflicthantering bij kinderen
DE GROENE HOOFDREGEL: Op onze school verbeter ik de omgang tussen kinderen De groene hoofdregel De groene regel vraagt van jou een actieve bijdrage in de omgang. Je bent erop gericht om de omgang tussen kinderen te verbeteren. Belangrijk hierbij is dat je een goed ruziegesprek kunt voeren. In het ruziegesprek op de speelplaats en in de lessen Beter omgaan met ruzies kun je dit oefenen. We gaan daar nu naar kijken hoe dat moet. Opdracht 29: Wat vind je van deze groene hoofdregel? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

29 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Kees Jan Het groene ruziegesprek Bij een groen ruziegesprek sta je altijd op dezelfde manier. De twee kinderen en juf of meester staan in een klein driehoekje. Bij het praten met elkaar kijk jij de ander aan. De meester of juf letten daarop. de melder de ander het groene ruziegesprek Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

30 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Jij trok een gek gezicht. Jan waarom duwde je mij? Jan Kees Het groene ruziegesprek Het ruziegesprek loopt volgens een vaste volgorde. Hieronder geven we dat met een voorbeeldje erbij weer. Kees heeft zich gemeld en mag aan Jan de eerste vraag stellen over de ruzie. Kees begint altijd met de naam te noemen van de ander. Jan waarom duwde je mij? 2. Jan geeft daarop het eerste antwoord Jij trok een gek gezicht naar mij. 3. Jan moet naar aanleiding van het eerste antwoord de tweede vraag stellen. Kees, waarom trok jij een gek gezicht? 4. Kees geeft het tweede antwoord Dat deed ik omdat jij vond dat ik vals speelde. Opdracht 30: Oefen met 4 kinderen het groene ruziegesprek. De rollen zijn: 2 ruziekinderen, de juf en een kind dat kijkt of het goed gaat. Verdeel met elkaar de rollen. Hoe gaat het: Een kind komt bij de juf of meester vertellen dat het lastig gevallen wordt. Het andere kind moet komen. En dan begint het groene ruziegesprek. de ander antwoordt de melder vraagt het groene ruziegesprek Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

31 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Jan Kees Vraag-antwoord-ketting Bij elke vraag hoort een antwoord en elk antwoord roept een nieuwe vraag op. We noemen dit een “vraag-antwoord-ketting” . Door de vraag-antwoor-ketting precies toe te passen, begrijp je beter wat er gebeurd is en kom je sneller tot een oplossing of tot een verzoening. Opdracht 30: Oefen met 4 kinderen het groene ruziegesprek. De rollen zijn: 2 ruziekinderen, de juf en een kind dat kijkt of het goed gaat. Verdeel met elkaar de rollen. Hoe begin je? Een kind komt bij de juf of meester vertellen dat het lastig gevallen wordt. Het andere kind moet komen. En dan begint het groene ruziegesprek. Let op dat er een vraag-antwoord-ketting ontstaat. het ruziegesprek vraag-antwoord-ketting Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

32 Effectieve conflicthantering bij kinderen
stop nietes welles Jan Kees Een welles-nietes-ketting Een vraag-antwoord-ketting kan ineens vervangen worden door een welles-nietes-ketting. Als dit gaat gebeuren dan zegt de juf of meester stop. Het gesprek is dan over. Opdracht 31: Heb je dit wel eens meegemaakt? Hoe denk je dat er een welles-nietes-ketting ontstaat? welles-nietes-ketting Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

33 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Log-boek Jan Kees Het logboekje Dan pakt de juf of meester het logboekje. In dit boekje schrijft de meester of juf op dat Jan en Kees ruzie hadden en dat ze het niet opgelost hebben. Het gesprek eindigde in een welles-niets-ketting. Dit schrijven de meesters en juffen op om te weten te komen welke kinderen nog niet goed ruzies kunnen oplossen. Zij kunnen deze kinderen dan beter helpen. Welles-nietes ketting in logboek Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

34 Effectieve conflicthantering bij kinderen
@##***!!!! Jan Kees Te boos om te praten. Soms gebeurt het dat kinderen te boos zijn om te praten. Het is heel normaal dat dit wel eens voorkomt. We nemen dan de tijd om ”af te koelen”. Dit betekent dat elk kind op een gedeelte van de speelplaats gaat spelen en niet bij elkaar komt. Het kind wat weer in staat is om te praten geeft dit dan aan de leerkracht aan. Afkoelen is geen straf, maar een hulpmiddel om toch met elkaar te kunnen praten, ook als dit wat later. Een kind wat toch naar het kind gaat waarmee het ruzie heeft zit fout en krijgt straf. Opdracht 31a: Ben je wel eens zo boos dat je niet met de ander kunt praten en hoe komt dat denk je? Opdracht 31b: Vind je dit een redelijke oplossing om iemand de tijd te geven om af te koelen? Te boos om te praten Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

35 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Log-boek De conflictjuf of de conflictmeester De juf of de meester die regelmatig in het logboekje kijkt om te zien wie er vaak scheldt of ruzie maakt, noemen we de conflictjuf of de conflictmeester. Conflict is een ander woord voor ruzie. Vraag aan je meester of juf wie op school de conflictjuf of conflictmeester is. Opdracht 32: Weet je wie op school de conflictjuf of conflictmeester is? De conflictjuf of de conflictmeester Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

36 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Juf, ik vind dat niet eerlijk! Log-boek Bij oneerlijkheid mag je naar de conflictjuf of conflictmeester Een belangrijke taak van de conflictjuf of conflictmeester is dat het bij Beter omgaan met ruzies eerlijk en volgens de afgesproken regels verloopt. Vindt je dat iets niet eerlijk gaat dan mag je naar de conflictjuf of naar de conflictmeester. Deze meester of juf luisteren altijd naar je en zullen uitzoeken wat er aan de hand is. Opdracht 33: Vind je bij het oplossen van ruzies dat het wel eens oneerlijk is en kun je daar voorbeelden van geven? Als je iets oneerlijk vindt dan mag je naar de conflictjuf of conflictmeester. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

37 Effectieve conflicthantering bij kinderen
nietes welles Een kind met een welles-nietes patroon Lokt een kind vaak een ruzie uit. Gebruikt een kind in het ruziegesprek vaak de welles-nietes-ketting, dan kan de conflictjuf of conflictmeester dit zien in het logboekje. We noemen als welles-nietes regelmatig voorkomt een patroon. We zeggen dat zo’n kind een welles-nietes-patroon heeft. Het is dan belangrijk om zo’n kind te helpen om een ruzie op te lossen zonder een welles-nietes-ketting. Opdracht 34: Denk je je dat het logboekje handig is om kinderen te helpen die veel gebruik maken van een welles-nietes ketting? Hoe denk jij dat je deze kinderen kunt helpen? Dit kind heeft een welles-nietes-patroon Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

38 Effectieve conflicthantering bij kinderen
betere omgang veiligheid Prettige omgang zelfstandig- heid Straf Bij een ruzie is het belangrijk dat je ook weet wanneer je straf hebt verdient. Dit moet voor alle kinderen, juffen en meesters duidelijk zijn. Het is oneerlijk om zomaar straf te geven of straf te krijgen voor wat je niet gedaan hebt. Opdracht 34: Vind je dat je wel eens ten onrechte straf hebt gekregen? straf Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

39 Effectieve conflicthantering bij kinderen
bij schelden Bij schelden geen straf Als iemand begint te schelden of als een meningsverschil uit de hand loopt dan volgt er een gesprek met de juf of de meester op de speelplaat. Dit gesprek willen we dat je beter leert omgaan met ruzies. Er volgt op schelden geen straf. een gesprek met elkaar Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

40 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Schelden: lichamelijk handicap Uitschelden van gehandicapt kind straf Als een kind een gehandicapt kind uitscheldt vanwege zijn handicap dan krijgt dit kind straf. Opdracht 35: Wanneer vind jij dat een kind gehandicapt is? straf Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

41 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Schelden: discriminatie Bij discriminerende opmerkingen straf Als een kind een kind uitscheldt vanwege zijn huidskleur dan krijgt dit kind straf. Opdracht 36: Zijn er bij jullie op school kinderen met een andere huidskleur? Worden deze kinderen wel eens uitgescholden vanwege hun huidskleur? En wat vind je daarvan? straf Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

42 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Dit kind heeft een scheldpatroon Log-boek Kind met een scheldpatroon krijgt straf Komt een kind regelmatig in het logboekje voor. omdat het verschillende keren kinderen uitgescholden heeft. Dan volgt er een gesprek met de conflictjuf of de conflictmeester. Als dit kind nu nog scheldt volgt er nu meteen straf op. Dit weten alle juffen en meesters die op de speelplaats lopen. Dit duurt een bepaalde periode. Dan mag het kind het weer opnieuw proberen. Opdracht 37: Vind je dit een goede manier om kinderen een scheldpatroon af te leren? Wat zou er nog meer moeten gebeuren volgens jou? voor een bepaalde periode straf Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

43 Effectieve conflicthantering bij kinderen
bij lichamelijk geweld Bij lichamelijk geweld altijd straf Bij lichamelijk geweld zoals bijvoorbeeld duwen volgt altijd straf. Bij lichamelijk geweld is het belangrijk dat er genoegdoening plaatsvindt naar het slachtoffer toe. Anders gaan sterke kinderen wraak nemen en zwakke kinderen voelen onrecht. Opdracht 38: Vind je het goed dat er bij lichamelijk geweld altijd straf volgt? altijd straf Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

44 Effectieve conflicthantering bij kinderen
de time-out plek Time-out plek Op de speelplaats is de straf de time-out plek. Dit is een plek waar je kunt nadenken over wat je fout gedaan hebt. Daar mogen geen andere kinderen bij staan. De juf of meester geeft aan wanneer je weer mag spelen. Als de bel gaat is de straf over, de juf of meester hoeft dat niet te zeggen. Je gaat dan gewoon naar binnen. Opdracht 39: Vind je de time-out plek een goede straf als je regel overtreden hebt? een nadenkplek Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

45 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Ernstig lichamelijk geweld Bij ernstig lichamelijk geweld zware straf Onder ernstig lichamelijk geweld verstaan we hard schoppen en slaan. Het kan zijn dat een kind blauwe plekken heeft of zelfs bloedt. Dit vinden de meesters en juffen het ergste wat je een ander kind kunt aandoen. Wij vinden ook dat het kind dat lichamelijk ernstig pijn heeft geleden moet weten dat de boosdoener een zwaardere straf krijgt dan als voor licht lichamelijk geweld. Opdracht 40: Kun jij aangeven wat het verschil is tussen lichamelijk geweld en ernstig lichamelijk geweld? een zware straf Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

46 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Zware straf Bij ernstig lichamelijk geweld moet een kind nablijven. Hij mag dan in een rustige omgeving nadenken over zijn fouten. De vader of moeder van dat kind wordt op de hoogte gebracht wat er gebeurd is. De ouder weet dan dat je wat later bent en dat de school er niet mee eens op welke manier dit kind een ruzie oplost. Het slachtoffer weet ook dat er genoegdoening plaats vindt. Nablijven en gesprek met je vader of moeder Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

47 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Het betere omgaan met ruzies veiligheid Prettige omgang zelfstandig- heid De hulpregels De blauwe hoofdregel horen enkele hulpregels. Deze hulpregels helpen je om beter om te gaan met ruzies. hulpregels Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

48 Effectieve conflicthantering bij kinderen
HULPREGELS BIJ RUZIE Als je ruzie krijgt probeer je het samen op te lossen. Lukt dit niet dan ga je naar de juffrouw of meester op de speelplaats. Vind je dat het niet goed opgelost wordt dan mag je naar de conflictjuffrouw of conflictmeester. De 3 hulpregels Deze regels zijn ervoor dat je weet waar je naar toe mag als je er zelf niet uit komt. Opdracht 41: Vind je de drie hulpregels handig bij het Beter omgaan met ruzies? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

49 Effectieve conflicthantering bij kinderen
DE DRIE GEDRAGSREGELS Je mag elkaar pas aanraken als je weet dat de ander het goed vindt. Je mag op school niemand uitschelden. Je mag op school elkaar niet slaan, schoppen en spugen. voorkomen dat een ruzie uit de hand loopt De drie gedragsregels De drie gedragsregels zorgen ervoor dat een ruzie niet uit de hand loopt. : Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

50 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Bij: Beter omgaan met ruzies Ieder kind wordt gehoord. Bij Beter omgaan met ruzies is het noodzakelijk dat de juf of de meester elk kind te woord moet staat als dit kind vindt dat het lastig gevallen wordt door een ander kind. Er volgt dan altijd een ruziegesprek. Doen de juf of meester dit niet dan ontstaat er een oude-koeien-sloot-ruzie. Opdracht 42: Word jij altijd gehoord als je bij een ruzie naar de juf of de meester gaat? Wat vind je daarvan? Moet een juf of meester naar iedere klacht luisteren. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

51 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Uitlaatklep Log-boek Luistert de juf of de meester niet naar jou dan mag je naar de conflictjuf conflictmeester. Na het opruimen van de oude koeiensloot is het is belangrijk dat je weet dat er naar je geluisterd wordt. Gebeurt dit volgens jou niet dan mag je naar de conflictjuf of conflictmeester. Deze juf of meester gaat altijd na of alles juist is verlopen. Als je vindt dat een juf of meester niet naar je luistert, mag je naar de conflictjuf. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

52 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Een oude koeiensloot en ruziekluwens met oud zeer In de oude-koeien-sloot kan ook nog oud zeer zitten. Het kan zelfs zo ingewikkeld zijn dat niet meer te achterhalen valt wat er allemaal in de afgelopen jaren gebeurd is. We noemen dit een ruziekluwen. Bij het Beter omgaan met ruzies is het belangrijk daar een punt achter te zetten. Opdracht 43: Ben je er mee eens dat de oude koeiensloot schoon gemaakt wordt? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

53 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Wat doen we met een oude koeiensloot met oud zeer en ruziekluwens? Opruimen van oude ruzies Het beter omgaan met ruzies start daarom met het opruimen van de oude koeiensloot met oud zeer en ruziekluwens. Deze worden feestelijk verbrand. Op dat moment start het Beter omgaan met ruzies. Opruimen!!! Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

54 Buitenschoolse ruzies
Effectieve conflicthantering bij kinderen Buitenschoolse ruzies Buiten schooltijd is er geen toezicht school Buitenschoolse ruzies De meeste kinderen kunnen buiten schooltijd prima met elkaar spelen. Ontstaat er buiten schooltijd een ruzie dan is er een groot verschil tussen ruzies binnen en buiten school. Buiten school zijn er geen juffen of meesters om ruzies helpen op te lossen. Opdracht 44: Heb jij buiten schooltijd wel eens ruzie, die je moeilijk kunt oplossen? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

55 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Log-boek Buitenschoolse ruzies naar de conflictjuf of conflictmeester Wordt jij buiten schooltijd lastig gevallen en je kunt het niet opgelost krijgen dat mag je ook naar de conflictjuf of conflictmeester gaan. Er volgt altijd een gesprek met de ruziemaker en jou. De conflictjuf of conflictmeester gaat met jullie na of het op te lossen is. Je hoeft daarbij niet bang te zijn dat de ruziemaker wraak neemt. De school let daar heel streng op. Blijft een kind een ander kind buiten schooltijd lastig vallen, dan volgt daar straf op. Opdracht 45: Ben jij bang voor wraak als je bij een buitenschoolse ruzie naar de conflictmeester of conflictjuf gaat? Bij buitenschoolse ruzie mag je naar de conflictjuf of conflictmeester. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

56 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Beter omgaan met elkaar veiligheid Prettige omgang zelfstandig- heid Sociale kring De sociale kring Beter omgaan met ruzies moet het Beter omgaan met elkaar verbeteren. Bij beter omgaan met elkaar is de rode regel: We gaan op een prettige manier met elkaar om erg belangrijk. Deze regel komt elke week in de sociale kring aan de orde. Sociaal wil zeggen hoe leven wij samen. In de sociale kring is de groene regel ook belangrijk. Dit regel vraagt wat jouw bijdrage is aan goede sociale omgang. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

57 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Sociale kring Op onze school gaan we op een prettige manier met elkaar om. Op onze school verbeter ik de omgang tussen kinderen rode hoofdregel groene hoofdregel De rode en groene regels bij de sociale kring Bij de sociale kring zijn dus de rode en de groene hoofdregels belangrijk. Hierboven zie je nog eens staan. Het toepassen van de rode en groene regels leiden tot rode en groene gesprekken met elkaar. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

58 Effectieve conflicthantering bij kinderen
De werkwijze van de sociale kring Sociale kring op vast tijdstip In de kring gaat het niet over ruzies tussen kinderen. Die zijn al opgelost. Het gaat vooral om de sfeer in de groep te verbeteren en dat jullie daar zelf verantwoordelijk voor worden. Het is belangrijk dat de kring op hetzelfde tijdstip in de school gebeurt. Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes kunnen er buiten schooltijd dan gemakkelijker over praten. Jullie ouders kunnen dan ook eveneens met jullie meedenken. Elke week op een vast tijdstip in alle klassen de sociale kring Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

59 Effectieve conflicthantering bij kinderen
De werkwijze van de sociale kring Wat ging goed deze week? Een kring begint met wat ging goed deze week. Dit geeft in de groep meteen een fijn gevoel. Het is heel belangrijk om eerste na te gaan wat goed gaat. Opdracht 46: Ga eens na wat er deze week goed ging in jouw groep? 1e deel: Wat ging goed deze week? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

60 Effectieve conflicthantering bij kinderen
De werkwijze van de sociale kring Wat kan beter? Daarna komt: Wat kan beter? Dit hoeven maar een of twee verbeterpunten te zijn. Dit zijn de berbeterpunten voor de komende week. De verbeterpunten komen in de volgende kring hoogstwaarschijnlijk terug in de eerste fase: Wat ging goed. Op deze manier kunnen jullie je klas steeds prettiger maken. .Opdracht 47: Denk eens na wat er beter zou kunnen in jouw groep? 2e deel: Wat kan beter? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

61 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Het vinden van een thema Er zijn meer kinderen die niet tegen verlies kunnen. Op de speelplaats Jullie spelen vals Een thema In de kring praten we niet over ruzies. Maar een ruzie kan iets opleveren dat belangrijk is voor de hele groep. We noemen dit een thema. Het voordeel van een thema is dat je het niet over bepaalde ruziekinderen hoeft te hebben. Maar het thema moet wel belangrijk zijn voor de hele groep. Een kind maakt ruzie, omdat het niet tegen verlies kan. Er zijn in jouw groep meer kinderen die niet tegen hun verlies kunnen. Het thema is dan “Tegen je verlies kunnen”. Je kunt dan aan de kring voorstellen om daarover te praten. Opdracht 48: In opdracht 47 heb je nagedacht wat er beter zou kunnen. Zitten er thema’s bij voor de hele klas? Zullen we praten over tegen je verlies kunnen? In de klas Thema: Tegen verlies kunnen. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

62 Effectieve conflicthantering bij kinderen
De werkwijze van de sociale kring Verbeterbord We gaan de spelregels van tikkertje correct toepassen. We nemen ons verlies bij een spel. De verbeterlijst Er zijn in een week maar 2 of 3 punten waaraan we werken. Deze punten worden op het verbeterbord in de klas gehangen. Zo kunnen we goed zien met welke onderwerpen we in een week samen mee bezig zijn. De meester of juf helpt ons elke dag om daar aandacht aan te besteden. Dit gebeurt door de simpele vraag: Gaat het goed om tegen ons verlies te kunnen. Gaat het goed dan zegt de juf of meester zo doorgaan. Gaat het een keertje niet goed, even aan denken wat we in de kring besproken hebben. Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

63 Effectieve conflicthantering bij kinderen
De werkwijze van de sociale kring Het beste lied of yell Wij zijn de beste Het 3e deel van de kring gaat over We zijn de beste in het prettig met elkaar om te gaan. Het is leuk als jullie een groepslied maken en dat samen zingen. Opdracht 49: Kun jij iets leuks bedenken voor dit onderdeel? Opdracht 50: Ga samen met elkaar na of jou idee iets is voor de hele groep. 3e deel: Wij zijn de beste? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

64 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Een week later: met het verbeterbord in de kring. Verbeterbord We gaan de spelregels van tikkertje correct toepassen. We nemen ons verlies bij een spel. Een week later: Wat ging goed deze week? De kring begint nu met het verbeterbord. De juf of meester of een kind heeft dit bord in de kring in de hand. De kinderen kijken naar het bord en denken eerst na of de verbeterpunten goed gingen afgelopen week. Opdracht 51: Helpt het verbeterbord om aan verbeteringen te werken? Opdracht 52: Wie zou de verbeterpunten op het bord kunnen schrijven? 1e deel: Wat ging goed deze week? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

65 Effectieve conflicthantering bij kinderen
De gouden doos Verbeterpunten die goed zijn gegaan worden op een strook geschreven en in de gouden doos gedaan. Verbeterpunten die goed zijn gegaan worden op een strook geschreven en in de gouden doos gedaan. Daardoor kunnen we vasthouden wat we samen gedaan hebben. Opdracht 53: Vind je dit een leuk idee om deze manier onze verbeteringen van de klas vast te houden en niet te vergeten? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

66 Effectieve conflicthantering bij kinderen
Soms moeten we weer iets uit de doos halen. Uit de gouden doos Het kan wel eens gebeuren dat na verlopen van tijd weer aandacht moeten besteden aan een verbeterpunt dat in de gouden doos zit. We halen hem er dan uit praten erover en hangen de strook met twee magneetjes op het verbeterbord en gaan er weer een week aan werken. Opdracht 54: Is het erg als we nog eens iets uit de gouden doos moeten halen? 2e deel: Wat kan beter? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O

67 Effectieve conflicthantering bij kinderen
We tellen onze schatten We tellen onze schatten. Het is natuurlijk heel leuk om na een paar maanden samen na te gaan hoeveel schatten we in onze doos hebben zitten en dit samen te vieren. Opdracht 55: Zouden we een gast kunnen uit nodigen om samen met ons dat te vieren? Wie zou onze gast kunnen zijn? Beter omgaan met ruzies, Willem Mennen, M&O


Download ppt "Beter omgaan met ruzies"

Verwante presentaties


Ads door Google