De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTRODUCTIE Beroepsopdracht Ontwikkelen meetstraat artrose/TKP Opdrachtnemers Carlijn van der Kraan Juliëtte van Ommen Jobine Pankras Opdrachtgever Nanda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTRODUCTIE Beroepsopdracht Ontwikkelen meetstraat artrose/TKP Opdrachtnemers Carlijn van der Kraan Juliëtte van Ommen Jobine Pankras Opdrachtgever Nanda."— Transcript van de presentatie:

1

2 INTRODUCTIE Beroepsopdracht Ontwikkelen meetstraat artrose/TKP Opdrachtnemers Carlijn van der Kraan Juliëtte van Ommen Jobine Pankras Opdrachtgever Nanda van der Linde (Polifysiek) Coach Simone Andriessen

3 INHOUD De opdracht Producten Procesverloop Literatuuronderzoek Meetstraat

4 DE OPDRACHT Polifysiek Pré- en postoperatieve metingen Psychometrische eigenschappen tests

5 PROBLEEMSTELLING Aandoening Chronische aandoening van het gewrichtskraakbeen (3) Symptomen Pijn, Stijfheid, Bewegingsbeperkingen, Functieverlies (3) Prevalentie 197.000 mannen en 353.000 vrouwen lijden momenteel aan knie artrose 24,5 op de 1000 mannen 42,7 op de 1000 vrouwen Incidentie 23.100 mannen en 42.900 vrouwen in 2007 2,8 op de 1000 mannen 5,1 op de 1000 vrouwen (35) TKP Jaarlijks meer dan 7500 TKP’s geplaatst in Nederlandse ziekenhuizen (34)

6 DOELSTELLING 1 ‘Door middel van een literatuuronderzoek binnen 20 weken uitzoeken welke meetinstrumenten geschikt zijn (betrouwbaarheid, validiteit, klinisch relevant) om pre- operatief de huidige gezondheidstoestand te evalueren zodat er bepaald kan worden of eventuele interventies nodig zijn voor de operatie kan plaatsvinden.’

7 DOELSTELLING 2 ‘Door middel van een literatuuronderzoek binnen 20 weken uitzoeken welke meetinstrumenten geschikt zijn (betrouwbaarheid, validiteit, klinisch relevant) om postoperatief het functionele herstel in kaart te brengen bij patiënten die herstellende zijn van een TKP en dit in kaart brengen met behulp van een meetstraat.’

8 PRODUCTEN Plan van Aanpak Review Onderbouwing meetstraat Meetstraat

9 PROCESVERLOOP Voorinformatie opzoeken Plan van aanpak Meetinstrumenten m.b.t. de knie Literatuur zoeken en beoordelen Bepalen meetinstrumenten Onderbouwing meetstraat Standard Operating Procedure (SOP) per meetinstrument Clinical Registration Form (CRF) Review Meetstraat

10 LITERATUURSTUDIE

11 METHODE 13 onderzochte meetinstrumenten 1RM submaximaal test Chair Stand Test Dynaport Knee Test (DKT) Goniometrie Hand Held Dynamometer (HHD) Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) Lysholm Score Patiënt Specifieke Klachten (PSK) Short Form- 36 (SF-36) 6 Minute Walk Test (6MWT) Timed Up and Go Test (TUG) Visual Analog Scale (VAS) Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC)

12 METHODE Inclusiecriteria Inhoudelijke overeenkomst met project Publicatie van het artikel/boek/review is na het jaar 2001 De onderzochte patiëntenpopulatie is groter dan 10 personen De tekst is geschreven in de Nederlandse of Engelse taal De mate van bewijskracht is A1 of A2 Het artikel geeft informatie over meetinstrumenten pre- en postoperatief bij een TKP Cohort studies (diagnostiek) CASP score ≥ 70% Exclusiecriteria Wanneer het een pilotstudie betreft Gegevens uit onderzoek zijn niet significant of worden op onjuiste manier toegepast (bias) Artikelen ouder dan 10 jaar Artikel geeft geen informatie over het onderwerp Zoektermen ‘TKP’, ‘Total Knee’, ‘Total Knee Prothese’, ‘Test’, ‘Tests’, ‘Valid’, ‘Validity’, ‘Responsive’, ‘Responsiveness’, ‘Clinically relevant’, ‘Measurements’, ‘Pre operative’, ‘Post operative’, ‘Physicaltherapy’, ‘Physiotherapy’, ‘Recovery’, ‘Rehabilitation’, ‘Predictive value’, ‘Total Knee Replacement’, ‘Total Knee Arthroplasty’, ‘Knee Replacement Surgery’, ‘Joint Arthroplasty’, ‘Measuring instruments’, ‘Reliability’, ‘Control Device’, ‘Geometry’, ‘Metric Properties’, ’Physiotherapy Measuring Instruments’, ‘Functional Status’, ‘Activity Status’, ‘Participation Status’, ‘Quality of Life’, ‘Outcome Measure’, ‘Epidemiology’, ‘Prevalence’ en ‘Incidence’. Databases PubmedPEDro CochraneTRIP CINAHLDARE MedlineDocOnline

13 METHODE Beoordeling psychometrische eigenschappen Slecht (-) BetrouwbaarheidICC < 0.70 ValiditeitLage correlatie met gouden standaard. Indien er geen gouden standaard is, lage correlatie met meetinstrument dat de gouden standaard zo veel mogelijk benaderd. Praktische toepasbaarheid Er ontbreken meerdere eisen (genoemd bij excellent)/er ontbreekt een eis, maar dit weegt niet op tegen de relevantie van de testuitkomsten. Goed (+) BetrouwbaarheidICC tussen 0.70 en 0.85 ValiditeitGemiddelde correlatie met gouden standaard. Indien er geen gouden standaard is, gemiddelde correlatie met meetinstrument dat de gouden standaard zo veel mogelijk benaderd. Praktische toepasbaarheid Er ontbreekt een eis (genoemd bij excellent), maar dit weegt op tegen de relevantie van de testuitkomsten. Excellent (++) BetrouwbaarheidICC ≥ 0.85 ValiditeitHoge correlatie met gouden standaard. Indien er geen gouden standaard is, hoge correlatie met meetinstrument dat de gouden standaard zo veel mogelijk benaderd. Praktische toepasbaarheid Er hoeven geen extra benodigdheden aangeschaft te worden, afnameduur is kort, Nederlandse versie is beschikbaar, test is ook geschikt voor patiënten met laag opleidingsniveau, test is gemakkelijk te standaardiseren en er is geen extra scholing van therapeuten nodig.

14 RESULTATEN Meetinstrumenten onderzocht op: - Betrouwbaarheid- Validiteit- Praktische toepasbaarheid MeetinstrumentBetrouwbaarheidValiditeitPraktische toepasbaarheid 1RM submaximaal test++ + 6MWT+++ Chair Stand Test+++/++++ DKT+/+++- Goniometrie++++ (flexie) - (extensie) + HHD+++/+++ KOOS+/++ ++ Lysholm score+++ PSK++/++++ SF-36+/+++++ TUG+/++++ VAS+/++ ++ WOMAC+/++ ++

15 CONCLUSIE Betrouwbaarheid: - Alle meetinstrumenten betrouwbaar Validiteit: - Goniometrie scoort onvoldoende bij knie-extensie Praktische toepasbaarheid: - DKT onvoldoende ICF- domeinen: - Combinatie van enkele meetinstrumenten

16 DISCUSSIE Sommige artikelen >10 jaar Responsiviteit niet verwerkt Niet het expertniveau van beoordelen

17 MEETSTRAAT

18 Diverse factoren Voorspellende waarden ICF-domeinen Psychometrische eigenschappen Afnameduur Klinische relevantie

19 MEETSTRAAT Gekozen meetinstrumenten - KOOS - SF-36 - Antropometrie - Chair Stand Test - 6MWT (GALN meegenomen) - Goniometrie - TUG - 1RM Submaximaal Test

20 KOOS Ziektespecifieke vragenlijst Meet stoornis-, activiteiten-, participatieniveau Bevat aanvullende schalen t.o.v. WOMAC Duur: 10 minuten

21 SF-36 Zeer veelzijdige vragenlijst Meet op alle domeinen Duur: 5-10 minuten

22 ANTROPOMETRIE Gewicht en lichaamssamenstelling van invloed op postoperatieve herstel Duur: 2 minuten

23 CHAIR STAND TEST Spierkracht/uithoudingsvermogen Functioneel Normwaarden Duur: 5 minuten

24 6MWT Loopafstand/conditie Functionele test Afname van GALN Duur: 10 minuten

25 GONIOMETRIE ROM invloed op postoperatieve herstel Duur: 5-10 minuten

26 TUG Functionele test Eventuele balansproblemen (valrisico ) Duur: 10 minuten

27 1 RM SUBMAXIMAAL TEST Voorspeller postoperatieve functionele herstel Te vertalen naar oefenprogramma Minder belastbaar dan maximaaltest Duur: 10 minuten

28 ICF-DOMEINEN Lichaamsstructuren/ functies ActiviteitenParticipatie 1 RM Antropometrie Chair Stand Test Goniometrie KOOS SF-36 6 MWT Chair Stand Test KOOS SF-36 TUG KOOS SF-36 Persoonsgebonden factorenOmgevingsfactoren KOOS SF-36

29 STANDARD OPERATING PROCEDURE

30 CLINICAL REGISTRATION FORM

31 CONCLUSIE Literatuuronderzoek Complete meetstraat Vervolg opdracht: - Literatuuronderzoek naar responsiviteit

32 VRAGEN

33 REFERENTIES 1.Aaronson NK, Muller M, Cohen PDA, Essink-Bot ML, Fekkes M, Sanderman R, et al. Translation, validation, and norming of the Dutch language version of the SF-36 Health Survey in community and chronic disease populations. Journal of Clinical Epidemiology. 1998;51(11):1055-68. 2.Arnold CM, Warkentin KD, Chilibeck PD, Magnus CRA. The reliability and validity of Handheld Dynamometry for the measurements of lower-extremity muscle strength in older adults. Journal of Strength and Conditioning Research. 2010;24(3):815-24. 3.Beers MH, Fletcher AJ, Jones TV, Porter R, Berkwits M, Kaplan JL. Artrose. In: De Merck Manual Medisch Handboek. 2e ed. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005. 4.Bekkers JE, de Windt TS, Raijmakers NJ, Dhert WJ, Saris DB. Validation of the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) for the treatment of focal cartilage lesions. Osteoarthritis Cartilage. 2009;17(11):1434-9. 5.Bijur PE, Silver W, Gallagher EJ. Reliability of the visual analog scale for measurement of acute pain. Academic Emergency Medicine. 2001;8(12):1153-7. 6.Briggs KK, Kocher MS, Rodkey WG, Steadman JR. Reliability, validity, and responsiveness of the Lysholm knee score and Tegner activity scale for patients with meniscal injury of the knee. Journal of Bone and Joint Surgery. 2006;88(4):698-705. 7.Briggs KK, Lysholm J, Tegner Y, Rodkey WG, Kocher MS, Steadman JR. The reliability, validity, and responsiveness of the Lysholm score and Tegner activity scale for anterior cruciate ligament injuries of the knee: 25 years later. The American Journal of Sports Medicine. 2009;37(5):890-7. 8.Brosseau L, Balmer S, Tousignant M, O'Sullivan JP, Goudreault C, Goudreault M. Intra- and intertester reliability and criterion validity of the parallelogram and universal goniometers for measuring maximum active knee flexion and extension of patients with knee restrictions. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2001;82(3):396-402. 9.Bulloch B, Garcia-Filion P, Notricia D, Bryson M, McConahay T. Reliability of the color analog scale: repeatability of scores in traumatic and nontraumatic injuries. Academic Emergency Medicine. 2009;16(5):465-9. 10.Cleland JA, Fritz JM, Whitman JM, Palmer JA. The reliability and construct validity of the Neck Disability Index and patient specific functional scale in patients with cervical radiculopathy. Spine. 2006;31(5):598-602. 11.van den Dikkenberg N, Meijer OG, van der Slikke RM, van Lummel RC, van Dieën JH, Pijls B, et al. Measuring functional abilities of patients with knee problems: rationale and construction of the DynaPort knee test. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2002;10(4):204-12. 12.Edwards JZ, Greene KA, Davis RS, Kovacik MW, Noe DA, Askew MJ. Measuring flexion in knee arthroplasty patients. The Journal of Arthroplasty. 2004;19(3):369-72. 13.Freter SH, Fruchter N. Relationship between timed 'up and go' and gait time in an elderly orthopaedic rehabilitation population. Clinical Rehabilitation. 2000;14(1):96-101.

34 14.Frost H, Lamb SE, Stewart-Brown S. Responsiveness of a patient specific outcome measure compared with the Oswestry Disability Index v2.1 and Roland and Morris Disability Questionnaire for patients with subacute and chronic low back pain. Spine. 2008;33(22):2450-7 15.Gill S, McBurney H. Reliability of perfomance-based measures in people awaiting joint replacement surgery of the hip or knee. Physiotherapy Research International. 2008;13(3):141-52. 16.Harada ND, Chiu V, Stewart AL. Mobility-related function in older adults: assessment with a 6-minute walk test. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1999;80(7):837-41. 17.Hayes KW, Johnson ME. Measures of Adult General Performance Tests: The Berg Balance Scale, Dynamic Gait Index (DGI), Gait Velocity, Physical Performance Test (PPT), Timed Chair Stand Test, Timed up and GO, and Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA). Arthritis & Rheumatism. 2003;49(5S):S28-S42. 18.Hefford C, Abbott JH, Arnold R, Baxter GD. The patient-specific functional scale: validity, reliability, and responsiveness in patients with upper extremity musculoskeletal problems. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2012;42(2):56-65. 19.Jones CJ, Rikli RE, Beam WC. A 30-s chair-stand test as a measure of lower body strength in community-residing older adults. Research Quarterly for Exercise & Sport. 1999;70(2):113-9. 20.Kennedy DM, Stratford PW, Wessel J, Gollish JD, Penney D. Assessing stability and change of four performance measures: a longitudinal study evaluating outcome following total hip and knee arthroplasty. BMC Musculoskeletal Disorders. 2005;6(3). 21.Kim EJ, Buschmann MT. Reliability and validity of the Faces Pain Scale with older adults. International Journal of Nursing Studies. 2006;43(4):447-56. 22.Koblbauer IFH, Lambrecht Y, van der Hulst MLM, Neeter C, Engelbert RHH, Poolman RW, et al. Reliability of maximal isometric knee strength testing with modified hand-held dynamometry in patients awaiting total knee arthroplasty: useful in research and individual patient settings? A reliability study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2011;12(249). 23.Kocher MS, Steadman JR, Briggs KK SW, Hawkins RJ. Reliability, validity, and responsiveness of the Lysholm knee scale for various chondral disorders of the knee. Journal of Bone and Joint Surgery. 2004;86-A(6):1139-45. 24.Kosinski M, Keller SD, Hatoum HT, Kong SX, Ware Je Jr. The SF-36 Health Survey as a generic outcome measure in clinical trials of patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis: tests of data quality, scaling assumptions and score reliability. Medical Care. 1999;37(5):10-22. 25.Kosinski M, Keller SD, Ware JE Jr, Hatoum HT, Kong SX. The SF-36 Health Survey as a generic outcome measure in clinical trials of patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis: relative validity of scales in relation to clinical measures of arthritis severity. Medical Care. 1999;37(5):23-9.

35 26.Kwoh CK, Petrick MA, Munin MC. Inter-rater reliability for function and strength measurements in the acute care hospital after elective hip and knee arthroplasty. Arthritis Care & Research. 1997;10(2):128-34. 27.LeBrasseur NK, Bhasin S, Miciek R, Storer TW. Tests of Muscle Strength and Physical Function: Reliability and Discrimination of Performance in Younger and Older Men and Older Men with Mobility Limitations. Journal of the American Geriatrics Society. 2008;56(11):2118-23 28.Lenssen AF, Crijns YHF, Waltjé EMH, Roox GM, van Steyn MJA, Geesink RJT, et al. Effectiveness of prolonged use of continuous passive motion (CPM) as an adjunct to physiotherapy following total knee arthroplasty: Design of a randomised controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders. 2006;7(1):15. 29.Levinger I, Goodman C, Hare DL. The reliability of the 1RM strength test for untrained middle-aged individuals. Journal of Science and Medicine in Sport. 2009;12:310-6. 30.Lingard EA, Katz JN, Wright RJ, Wright EA, Sledge CB. Validity and responsiveness of the Knee Society Clinical Rating System in comparison with the SF- 36 and WOMAC. Journal of Bone and Joint Surgery. 2001;83-A(12):1856-64. 31.Mokkink LB, Terwee CB, van der Slikke RM, van Lummel RC, Benink RJ, Bouter LM, et al. Reproducibility and validity of the DynaPort KneeTest. Arthritis & Rheumatism. 2005;53(4):357-63. 32.Neeter C, Scholtes VAB, Lambrecht Y, Koblbauer I, van der Hulst M, Engelbert RHH, et al. Reliability of Hand-Held Dynamometry in patients awaiting Total Knee Arthroplasty. Physiotherapy Research International. 2011;97(S1). 33.Ornetti P, Parratte S, Gossec L, Tavernier C, Argenson JN, Roos EM, et al. Cross-cultural adaptation and validation of the French version of the Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) in knee osteoarthritis patients. Osteoarthritis Cartilage. 2008;16(4):423-8. 34.Parent E, Moffet H. Comparative responsiveness of locomotor tests and questionnaires used to follow early recovery after total knee arthroplasty. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2002;83(1):70-80. 35.Peter WFH, Jansen MJ, Bloo H, Dekker-Bakker LMMCJ, Dilling RG, Hilberdink WKHA, et al. KNGF-richtlijn Artrose heup-knie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. 2010;120(1). 36.Podsiadlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons.. Journal of the American Geriatrics Society 1991;39(2):142-8. 37.Roorda LD, Jones CA, Waltz M, Lankhorst GJ, Bouter LM, van der Eijken JW, et al. Satisfactory cross cultural equivalence of the Dutch WOMAC in patients with hip osteoarthritis waiting for arthroplasty. Annals of the Rheumatic Diseases. 2004;63(1):36-42. 38.Roos E. A user's guide to: Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score. Odense: Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics University of Southern Denmark; 2003 [cited 09-05-2012]; Available from: http://www.koos.nu/KOOSGuide2003.pdf.http://www.koos.nu/KOOSGuide2003.pdf

36 39.Roos EM, Toksvig-Larsen S. Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) - validation and comparison to the WOMAC in total knee replacement. Health and Quality of Life Outcomes. 2003;1(17). 40.Salaffi F, Leardini G, Canesi B, Mannoni A, Fioravanti A, Caporali R, et al. Reliability and validity of the Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) Osteoarthritis Index in Italian patients with osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage. 2003;11(8):551-60. 41.Stark T, Walker B, Philips JK, Fejer R, Beck R. Hand-Held Dynamometry correlation with the gold standard Isokinetic Dynamometry: A systematic review. Physical Medicine and Rehabiliation. 2011;3:472-9. 42.Unver B, Karatosun V, Bakirhan S. Reliability of goniometric measurements of flexion in Total Knee Arthroplasty patients: with special reference to the body position. Journal of Physical Therapy Science. 2009;21:257-62. 43.Verdijk LB, van Loon L, Meijer K, Savelberg HH. One-repetition maximum strength test represents a valid means to assess leg strength in vivo in humans. Journal of Sports Sciences. 2009;27(1):59-68 44.Whitehouse SL, Lingard EA, Katz JN, Learmonth ID. Development and testing of a reduced WOMAC function scale. Journal of Bone and Joint Surgery. 2002;85-B:706-11. 45.Witvrouw E, Victor J, Bellemans J, Rock B, van Lummel R, van der Slikke R, et al. A correlation study of objective functionality and WOMAC in total knee arthroplasty. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2002;10(6):347-51. 46.Xie F, Li SC, Roos EM, Fong KY, Lo NN, Yeo SJ, et al. Cross-cultural adaptation and validation of Singapore English and Chinese versions of the Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) in Asians with knee osteoarthritis in Singapore. Osteoarthritis Cartilage. 2006;14(11):1098-103. 47.Zhou Y, Petpichetchian W, Kitrungrote L. Psychometric properties of pain intensity scales comparing among postoperative adult patients, elderly patients without and with mild cognitive impairment in China. International Journal of Nursing Studies. 2011;48(4):449-57.


Download ppt "INTRODUCTIE Beroepsopdracht Ontwikkelen meetstraat artrose/TKP Opdrachtnemers Carlijn van der Kraan Juliëtte van Ommen Jobine Pankras Opdrachtgever Nanda."

Verwante presentaties


Ads door Google