De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 mei 2016 Koopmanspolder Wat in 2016? Wat na 2016?

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 mei 2016 Koopmanspolder Wat in 2016? Wat na 2016?"— Transcript van de presentatie:

1 30 mei 2016 Koopmanspolder Wat in 2016? Wat na 2016?

2 30 mei 2016 Peilbeheer Proef met adaptief peilbeheer 2013 2014 2015 2016 Rust jaar, opbouw vegetatie Simulatie droogte Simulatie wateroverlast Natuurlijk peil Maaiveld polder -1.3 m NAP -1.0 m NAP -2.5 m NAP -0.2 m NAP -1.5 m NAP

3 30 mei 2016 Doel 2016 Koopmanspolder benutten als calamiteitenpolder 13 en 14 januari 1916 Watersnood Begin februari proef, in 2-3 dagen naar IJsselmeerpeil (-0.4 m NAP) Na 2 dagen uitmalen Daarna sturen op ‘natuurlijk peil’ -0.2 m NAP Stapwkactiviteitvismonitoring 15Schuif open Ijsselmeer, intensief peil volgen Publieksmoment/voorlichtenfuik op polderbuis 262 dagen na bereiken maximaal peil uitmalen (stapsgewijs)net onder buisvijzel 39Enige tijd water op maaiveld (10 cm) 415Tijdens groeiseizoen grondwaterstand 10-20 cm beneden maaiveld (-1.4 tot -1.5 m NAP)net onder buisvijzel Anticiperen op neerslag 531Polderpeil weer laten stijgen tot aan maaiveld (evt met inlaat)fuik op polderbuis 634Lichte vernatting als in week 1-4fuik op polderbuis

4 30 mei 2016 Monitoring 2016 Intensieve monitoring in week 5-6, daarna reguliere monitoring Wat zijn de effecten op flora en fauna? Hoe krijgen we een beeld van de vismigratie bij een dergelijke proef? Wat zijn specifieke aandachtspunten voor flora en fauna? Specifieke acties nodig? Welke effecten verwachten we? Wat nodig qua peilbeheer om paaiomstandigheden voor vis te optimaliseren? Wat zijn de effecten op de waterhuishouding? Oppervlaktewaterkwantiteit? Oppervlaktewaterkwaliteit? Grondwater? Voor grondwater hand aan de kraan! Contact met bewoners (informeren, meldpunt). Specifieke afspraak met HHNK over oppervlaktewatermonitoring? Debietmetingen intensieveren. Wat zijn de effecten op veiligheid? Monitoring sedimentatie (slibmatten), stabiliteit taluds/draagkracht, dijkbekleding. Betreding ‘poepedijkje’ beperken tijdens proef (week 5-6)

5 30 mei 2016 Publieksmomenten 2016? Eindsymposium Koopmanspolder (eind 2016) Presentatie eindresultaten, welke lessen geleerd? Kansen voor doorwerking concept rondom Ijsselmeergebied Combinaties met oeverdijken? Wat doen met Koopmanspolder na 2016 qua beheer en onderzoek? 1.Effectiviteit polder als paaiplaats voor vis? Nu lastig te beantwoorden. 2.Hoe sturen op optimale natuurwinst? Peilbeheer gericht op specifieke doelen. 3.Onderscheid impact van waterbeheer versus natuur/vegetatiebeheer? 4.Retentie van voedingsstoffen in polder? We meten concentraties, geen vrachten! 5.Verkennen kansen voor koppeling met extra functies (biomassa, KRW, economie)?


Download ppt "30 mei 2016 Koopmanspolder Wat in 2016? Wat na 2016?"

Verwante presentaties


Ads door Google