De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Eigenaar: Koen van den Berg 4 november 2015 Status: Concept Presentatie veiligheidsinspecties ProRail.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Eigenaar: Koen van den Berg 4 november 2015 Status: Concept Presentatie veiligheidsinspecties ProRail."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Eigenaar: Koen van den Berg 4 november 2015 Status: Concept Presentatie veiligheidsinspecties ProRail

2 Aanleiding: Huidige manier is omslachtig: * Verschillende formulieren voor veiligheidsinspecties * Lastig verwerken, want veel vragen op inspectieformulier * Wet- en regelgeving wijzigt regelmatig * Analyse van inspectie-resultaten is lastig presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 2

3 Doel van de inspecties: * Verbeteren van het veiligheidsnivo op de bouwplaats of in de buitendienststelling * Leren van waarnemingen (is regelgeving werkbaar?) * Signaleren van “knelpunten” waarop verbeteracties kunnen worden ingezet * Verandering in houding en gedrag, verbeteren bewustzijn presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 3

4 Modulaire opbouw presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 4 * Werplekinrichting * Arbeidsomstandigheden * Machines/Gereedschap * Milieu * Documenten * Generieke veiligheidsmaatregelen * Omgevingsveiligheid

5 Werkplekinrichting: presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 5 Werkplekinrichting Is het bouwterrein afgesloten voor onbevoegden? Hangt er bij toegang tot bouwterrein bord met eisen geldende PBM's? Kopie v.h. form. Insp. SZW op zichtbare en toegankelijke plaats? Is het bouwterrein/project begaanbaar en opgeruimd? Is de bouwplaats goed verlicht? (omwonenden, treinmachinisten) Zijn de vluchtwegen goed begaanbaar en verlicht? Staan de schaftketen buiten de zichtlijnen op seinen en borden van de machinist? Staan de schaftketen buiten de zichtlijnen op de openbare weg van het wegverkeer? Worden gereedschappen en machines gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn? Zijn Kabels, leidingen, elektra, haspels beschermd? Staan kranen goed opgesteld t.o.v. risicogebied? Is de looproute van personeel van/naar werkplek veilig?

6 Arbeidsomstandigheden presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 6 Hulpmiddelen aanwezig voor tillen/dragen v. zware voorwerpen (>25kg)? Zijn er sanitaire voorzieningen voor de werknemers? Is de hygiëne goed georganiseerd? (handzeep e.d.) Is er mangatwacht aanwezig? Wordt er gewerkt met veilige spanning? (50 V-wissel of 110 V-gelijkspanning) Voldoende, goedgekeurde en goed bereikbare blusmiddelen aanwezig? Zijn er BHV-ers aanwezig? Zijn er gevulde EHBO-trommels aanwezig? Is het personeel aantoonbaar geoefend in BHV-aspecten? Zijn Kabels, leidingen, elektra, haspels beschermd? Zijn trappen voorzien van leuning(en)? Schopplank aanwezig op werkplekken i.v.m. materiaal naar beneden vallen? Rookverbod in omgeving van gevaarlijke en/of brandbare stoffen wordt zichtbaar aangegeven? Is er een richtlijn inzake omgang met agressief gedrag op bouwplaats? Zijn steigers goedgekeurd en gelabeld? Is het maken van stof (bv lossen van ballast doorslijpen/zagen van steen) tot het minimum beperkt (bv nat slijpen/zagen).

7 Gereedschap/Machines presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 7 Gereedschap/Machines Zijn de aanwezige ladders beveiligd tegen zijwaarts en onderuit glijden of vallen? Gereedschappen en machines gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn? Is het handgereedschap gekeurd? Machines opgesteld binnen valbereik bovenleiding geaard en geminust? Opstelling kranen m.b.v. stempels, stempel- of draglineschotten goed? Grondverzetmachines functionerend achteruitrijdbeveiliging/signaal? Zijn de aanwezige aardkabels in goede staat en bevestigd? Is er een begrenzer aanwezig op de kraan, en indien van toepassing ook ingeschakeld? Werktrein juist/evenredig beladen? (uitstekend/ overhangend materiaal)

8 Milieu presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 8 Milieu Ontgraven grond v. verschillende locaties gescheiden in depot gehouden? Bodemsaneringslocatie afgeschermd met hek en verbodsborden? Bodemsanering uitgevoerd door gecertificeerde (BRL 7000) aannemer? Zijn gronddepots en spoorbaan beschermd tegen verwaaiing? Kapwerkzaamheden in toegest. periode uitgevoerd? verbod 15 mrt/15 sept Lekbakken of absorberende korrels/grind aanwezig lekkage v stoffen? Worden afvalstoffen op een juiste manier opgeslagen? Wordt afval gescheiden verzameld? Gevarenbordjes gevaarlijke stoffen geplaatst bij opslag gevaarlijke stoffen? Is (onnodige) bouwverlichting overdag uitgeschakeld? Wordt overmatige stankoverlast voorkomen? Tijdelijke opslagtanks op onbrandbare ondergrond die vlak en stabiel is? Is opvangbak tijdelijke tank aanwezig met inhoud v.d. oorspronkelijke tank? Zijn de opslagtanks beveiligd tegen aanrijdingen? Kan tanken plaatsvinden op aaneengesloten verharding min. 3 bij 5 meter? Diesel opgeslagen in klein verpakking op vloeistofdichte voorziening? Staan de gekeurde propaan- en/of butaantanks achter een hek?

9 Documenten presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 9 Documenten Zijn steigers voorzien van ingevulde steigerkaart? Is er een geaccordeerde WBI-WECO aanwezig? Is er een geaccordeerde werktrein/beeldinstructie aanwezig? Is er een geaccordeerde 1.2.3.- verklaring aanwezig? Is er een geaccordeerd aardplan aanwezig? Is er een geaccordeerde stroppen-/overwegsleutellijst aanwezig? Afgetekende veiligheidsinstructielijst WB-U/LWB/Ploegleden aanwezig? Afgetekende veiligheidsinstructielijst bouwplaats medewerkers aanwezig? Hijs- en hefwerktuigen certificaat, keuringssticker en geaccordeerd hijsboek? Is de opstellingskeuring van de heistellingen aanwezig? Is er een geaccordeerd hijsplan aanwezig? Zijn/is er alarmkaarten/ calamiteitenplan aanwezig? Is er een geaccordeerd BHV-plan aanwezig? Is er een geaccordeerd V&G- uitvoeringsplan aanwezig? Benodigde (milieu/kap/water) vergunningen aanwezig? Wordt er een in- en uitgaande grondregistratie bijgehouden? Is er een geldig keuringscertificaat t.b.v. de opslagtank aanwezig? Zijn de propaantanks voorzien van een installatieboek? Is het betreffende afvalstoffenplan aanwezig? Volledig ingevulde Instructie PW/Plan GW/Plan FA in orde? Is de WOT geaccordeerd? Is de LWB gecertificeerd? Is er een bijgewerkt kraanboek aanwezig?

10 Veiligheidsmaatregelen (generiek) presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 10 Veiligheidsmaatregelen Iedereen voorzien van Digitaal Veiligheidspaspoort of Dagpas? Veiligheidsman/grenswachter in bezit van signaalhoorn, rode vlag en een mondfluit? Voldoet de Fysieke afscherming aan de gestelde eisen? (stickers op FA) Benodigde PBM’s gebruikt? (laskap, gehoorbescherming, handschoenen etc.) Dragen werknemers die op hoogte werken (> 2,5 meter) valbescherming? Zijn de wisseltongklemmen correct toegepast? Geeft zelfsignalerende kortsluitlans signalering en is deze op slot? Is de GW installatie ingeschakeld? Is de werkplek in het spoor zichtbaar begrenst? (b.v. met bord SR 513) Zijn de stroppen geplaatst op de in de WBI voorgeschreven locatie(s)? Gsm's/portofoons aanwezig en veiligheidsmedewerkers bereikbaar? Zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen voor nevenspoor/-sporen

11 Omgevingsveiligheid presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 11 Omgevingsveiligheid Transferruimten veilig begaanbaar voor reizigers? Zijn er geluids- en stof reducerende maatregelen genomen? Zijn er maatregelen genomen tegen vandalisme? Maatregelen t.b.v. veiligheid van weggebruikers genomen? Maatregelen t.b.v. het parkeren voertuigen bouwplaats personeel genomen? Zijn er snelheid beperkende maatregelen genomen? Zijn er maatregelen om verkeersdrukte/-hinder tegen te gaan genomen? Zijn de rijroutes voor de weggebruikers duidelijk aangegeven? Hinder van het normale wegverkeer door bouwverkeer geminimaliseerd? Is er een nood in/uitgang voor hulpdiensten gewaarborgd? Zijn openbare wegafzettingen conform CROW 96A/B geplaatst? Zijn er veiligheidsmaatregelen t.a.v. aan- en afvoerwegen genomen? Zijn er veiligheidsmaatregelen rondom laad- en losplaatsen genomen? Zijn er veiligheidsmaatregelen in hijszones genomen? Maatregelen t.a.v. opslag van materialen buiten het bouwterrein genomen?

12 Na de inspectie: presentatie veilihgheidsinspecties ProRail 12 Inspecteur informeert direct het bouwmanagement en ploegleider/LWB van aannemer terplekke betreffende de waargenomen afwijkingen en risico’s. Het inspectieformulier wordt ingelezen in database “Promise” en de waarnemingen worden meegenomen op het dashboard welke periodiek (kwartaal) wordt vrijgegeven. Jaarlijks worden alle gegeven geanalyseerd, en wordt er een analyserapport opgesteld wat aan alle betrokken partijen wordt overhandigd. Het analyserapport is mede input voor risicogerichte analyses. Op langere termijn kunnen trends worden waargenomen, waarop geacteerd kan worden


Download ppt "Welkom Eigenaar: Koen van den Berg 4 november 2015 Status: Concept Presentatie veiligheidsinspecties ProRail."

Verwante presentaties


Ads door Google