De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stagefair Praktijkervaring tijdens je studies Nathalie Jans stagecoördinator FEB Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stagefair Praktijkervaring tijdens je studies Nathalie Jans stagecoördinator FEB Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Stagefair Praktijkervaring tijdens je studies Nathalie Jans stagecoördinator FEB Leuven

2 Inhoud Praktijkervaring/stage inbrengen in je studieprogramma Optie 1: Stageproject (6 sp.) Optie 2: Uitgebreide stage m.i.v. wetenschappelijke reflectie (12 sp.) Optie 3: Geïntegreerd bedrijfsproject/ Social Profit Project (3 of 6 sp.) Optie 4: Onderzoeksproject @FEB (6 sp.) Stage in het kader van een masterproef Praktijkervaring/stage opdoen buiten het curriculum om Optie 1: Vrije studiestage Optie 2: Studierelevante bijbaan (via Randstad)

3 Geïntegr. Bedrijfsproject / Social profit project Stage- project Onderzoeks -project Uitgebreide stage m.i.v. wet. reflectie Vrijwillige studie- stage Studie- relevante bijbaan Bachelor TEW, EW, HIR, HIRB Master TEW / MBE Master EW/ master of economics Master TEW: HIR Master TEW: HIRB Master ERB

4 Praktijkervaring inbrengen in je opleiding Overzicht

5 StageprojectUitgebreide stage m.i.v. wet. reflectie (enkel HIR) Onderzoeks- project Geïntegr. Bedrijfsproject/ Social profit project Aantal studiepunten 6 stp.12 stp.6 stp.3 of 6 stp. Duurtijd project/stage 20 werkdagen40 werkdagen20 werkdagenAfhankelijk van project WaarBedrijf of organisatie Onderzoeks-groep van FEB AFC AFD LCIE stage … EvaluatiePass/fail Geen herkansing mogelijk. Pass/fail (6 sp.) + score op 20 (telt voor 6 sp.) Herkansen enkel mogelijk voor wet. reflectie. Score op 20 Wel optie tot herkansen. Pass/fail Geen herkansing mogelijk.

6 Praktijkervaring inbrengen in je opleiding Optie 1: Stageproject (6 sp.)

7 Geïntegr. Bedrijfsproject/ Social profit project Stage- project Onderzoeks- project Uitgebreide stage m.i.v. wet. reflectie Vrijwillige studie- stage Studie- relevante bijbaan Bachelor TEW, EW, HIR, HIRB Master TEW / MBE Master EW/ master of economics Master TEW: HIR Master TEW: HIRB Master ERB

8 Stageproject: wat? = de kennis, inzichten en vaardigheden die verworven werden in het opleidingstraject toepassen in een reële werksituatie Opleidingsonderdeel van 6 studiepunten (in de vrije keuzeruimte) o Stage tijdens zomer en/of eerste semester: keuzevak in ISP opnemen in eerste semester o Stage tijdens tweede semester of gespreid over academiejaar; keuzevak in ISP opnemen in tweede semester

9 Stageproject: voorwaarden? 1. ‘Stageproject’ is GEEN meeloopstage: uitwerken van een project (m.i.v. onderzoekscomponent) staat centraal! De stage is gericht op een klare diagnose van een specifiek probleem en/of gericht op het implementeren van een oplossingsgericht actieplan. 2. Verplicht: beperkte stagecomponent = verblijf aan een gastinstelling (bijvoorbeeld: organisatie, KMO, kabinet, studiedienst, planbureau, enz.) 3. Stage duurt minimaal 20 werkdagen. 4. Het stageproject sluit aan bij het plichtprogramma of de gekozen major/minor. 5. Projectvoorstel werd goedgekeurd door stagecoördinator en academisch beoordelaar

10 Stageproject: evaluatie? 1. Leerproces + tussentijdse beoordeling (beoordeeld door stagementor) 2. Rapport (beoordeeld door academisch verantwoordelijke) 3. Posterpresentatie (beoordeeld door stagecoördinator, academisch beoordelaar en stagementor) Opgelet! Pass-fail beoordelingssysteem Een beoordeling 'geslaagd' voor het stageproject vereist dat de student slaagt voor elk van deze drie deelaspecten. Geen mogelijkheid tot herkansen in augustus/september

11 Stageproject: waar? Je kan het stageproject uitvoeren in een organisatie, bedrijf, studiedienst, planbureau, beleidsinstantie,… waar je een specifieke probleemstelling moet analyseren en interpreteren en vervolgens een oplossingsgericht actieplan kan uitwerken en/of implementeren.

12 Voorbeelden van afgeronde stages binnen EW Economische waardering van de mantelzorg. Wat is een rechtvaardige vergoeding voor de mantelzorger ? (stage bij Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) Het opstellen van een kostenmodel voor gespecialiseerde graan- en zoogkoeienbedrijven. (stage bij de Boerenbond) Measuring the price elasticity of ‘first class’ patients at the CCBRT Disability Hospital in Dar es Salaam (Tanzania). (stage bij CCBRT Disability Hospital – Tanzania )

13 Voorbeelden van afgeronde stages binnen TEW Onderzoek naar extra mogelijkheden in het marketingplan van de solidariteitsagenda. (stage bij Oxfam Solidariteitsfonds en Lannoo) [TEW - marketing] Sterke punten van de schoonmaakdiensten bij ISS. (stage bij ISS België) [TEW - marketing] Marketing investigation concerning rebranding a division of LMS. (stage bij Leuven Measurements and Systems) [TEW - marketing] Hoe positioneren distributiepartners 3M op hun eigen website en waar zijn verbeteringen mogelijk? (stage bij 3M) [TEW - marketing] The remuneration Policy of Bel 20, Bel Mid and Bel Small firms. (stage bij Towers Perrin) [TEW]

14 Voorbeelden van afgeronde stages binnen HIR - HIRb Evaluatie van het ship loose proces bij Spicer Drivetrain Products. (stage bij Dana Holding Corporation) [HIR – P&L] Market research to map out the 3M business opportunities with the EU institutions. Market research for introduction Skotchkote 169HB in Belgium. (stage bij 3M) [HIR – Marketing] Improving customer experience and operational efficiency at a large telecommunications company. (stage bij Bain & Company) [HIRB] Formulering van een advies aan Fluxys betreffende de financieringsvorm ‘leasing’. (stage bij Fluxys) [HIRB]

15 Overzicht belangrijke data en deadlines FASE 1FASE 2FASE 3FASE 4 Indiendatum projectvoorstel Datum goedkeuring projectvoorstel AdministratieUitvoering stageproject Indiendatum eindverslag Datum mondelinge presentatie eindverslag Projecten die uitgevoerd worden tijdens DE ZOMER en/of EERSTE SEMESTER 1 juni 2015 1 september 2015 Maximum 14 dagen na indienen van het projectvoorstel Maand juni (stages die starten tussen 1 juli en 15 sept.) Maand september (stages die starten na 15 sept ). Vanaf juli tot einde van eerste semester 1 december 2015 (kan besproken worden met de stage- coördinator) Tijdens de tweede helft van de maand december Projecten die uitgevoerd worden tijdens HET TWEEDE SEMESTER en/of GESPREID OVER HET ACADEMIEJAAR 1 oktober 2015 (voor stages die starten in eerste semester) 1 december 2015 (voor stages die starten in tweede semester) Maximum 14 dagen na indienen van het projectvoorstel Maand oktober (stages die starten in eerste semester) Maand december (stages die starten in tweede semester). Tussen start eerste semester en einde van tweede semester 1 mei 2016 (kan besproken worden met de stage- coördinator) Tijdens de momenten waarop de masterproeven worden verdedigd (maand mei)

16 Praktijkervaring inbrengen in je opleiding Optie 2: Uitgebreide stage m.i.v. reflectie (12 sp.) (enkel Master HIR)

17 Geïntegr. Bedrijfsproject/ Social profit project Stage- project Onderzoeks- project Uitgebreide stage m.i.v. wet. reflectie Vrijwillige studie- stage Studie- relevante bijbaan Bachelor TEW, EW, HIR, HIRB Master TEW / MBE Master EW/ master of economics Master TEW: HIR Master TEW: HIRB Master ERB

18 Uitgebreide stage m.i.v. wetenschappelijke reflectie: wat ? De kennis, inzichten en vaardigheden die verworven werden in het opleidingstraject toepassen in een reële werksituatie (= OLA “Stage in managementdomein: Praktijk”, 6 sp.) en jezelf zo verder ontplooien in een bepaald vakgebied. Door confrontatie met de praktijk zal je als student bovendien nieuwe, waardevolle en transfereerbare kennis verzamelen en de aangeleerde theoretische kaders vanuit de opleiding verder verdiepen (= OLA “Stageproject: Wetenschappelijke reflectie”, 6 sp.) Opleidingsonderdeel van 12 studiepunten in de vrije keuzeruimte: het vak staat enkel geprogrammeerd in het tweede semester.

19 Uitgebreide stage m.i.v. wetenschappelijke reflectie: voorwaarden ? 1. ‘Stage’ is GEEN meeloopstage: uitwerken van een project (m.i.v. onderzoekscomponent) staat centraal! De stage is gericht op een klare diagnose van een specifiek probleem en/of gericht op het implementeren van een oplossingsgericht actieplan. 2. Verplicht: beperkte stagecomponent = verblijf aan een gastinstelling (bijvoorbeeld: organisatie, KMO, kabinet, studiedienst, planbureau, enz.) 3. Stage duurt minimaal 40 werkdagen. 4. Het stageproject sluit aan bij het plichtprogramma of de gekozen major/minor. 5. Projectvoorstel werd goedgekeurd door stagecoördinator en academisch beoordelaar

20 Uitgebreide stage m.i.v. wetenschappelijke reflectie: evaluatie ? 1. OLA “Stageproject in managementdomein: Praktijk” (6 sp.) o De stagementor beoordeelt het proces dat de student doorlopen heeft en de mate waarin hij/zij gegroeid is in een aantal vaardigheden. Dit proces wordt opgevolgd door een functioneringsgesprek te organiseren in de helft van de stageperiode en ook wanneer de stage ten einde loopt. o De student krijgt hierop een geslaagd/niet geslaagd-beoordeling toegekend door stagementor. o Merk op: Geen mogelijkheid tot herkansen in augustus/september wegens de aard van de evaluatie ! 2. OLA “Stageproject: Wetenschappelijke reflectie” (6 sp.)

21 Uitgebreide stage m.i.v. wetenschappelijke reflectie: evaluatie ? 1. OLA “Stageproject in managementdomein: Praktijk” (6 sp.) 2. OLA “Stageproject: Wetenschappelijke reflectie” (6 sp.) o Het academische luik bestaat uit het bijhouden van een stageportfolio (stagerapport met kritische reflectie over de complementariteit van de stage met de opleiding; bijlagen of bewijsstukken van prestaties) en de mondelinge verdediging hiervan. o De academisch beoordelaar bezorgt de student een aantal wetenschappelijke artikels op basis waarvan de student zijn/haar reflectie dient te baseren. o De student krijgt hierop een score op 20 punten toegekend door de academisch beoordelaar (op basis van tussentijdse versie en eindrapport). o Wel mogelijkheid tot herkansen in augustus/september.

22 Overzicht belangrijke data en deadlines FASE 1FASE 2FASE 3FASE 4 Indiendatum project- voorstel Datum goedkeuring project-voorstel Administratie Uitvoering stageproject Indienen tussentijdse versie verslag Indiendatum eindverslag Datum mondelinge presentatie eindverslag Projecten die uitgevoerd worden tijdens DE ZOMER en/of EERSTE SEMESTER 1 juni 2015 1 september 2015 Maximum 14 dagen na indienen van het projectvoorstel Maand juni (stages die starten tussen 1 juli en 15 sept.) Maand september (stages die starten na 15 sept ). Vanaf juli tot einde van eerste semester Datum wordt bepaald in onderlinge overeenstemming met de stagecoördinator en academisch beoordelaar. 1 mei 2016 (kan besproken worden met de stage- coördinator) Tijdens de tweede helft van de maand mei Projecten die uitgevoerd worden tijdens HET TWEEDE SEMESTER en/of GESPREID OVER HET ACADEMIEJA AR 1 oktober 2015 (voor stages die starten in eerste semester) 1 december 2015 (voor stages die starten in tweede semester) Maximum 14 dagen na indienen van het projectvoorstel Maand oktober (stages die starten in eerste semester) Maand december (stages die starten in tweede semester). Tussen start eerste semester en einde van tweede semester Datum wordt bepaald in onderlinge overeenstemming met de stagecoördinator en academisch beoordelaar. 1 mei 2016 (kan besproken worden met de stage- coördinator) Tijdens de tweede helft van de maand mei

23 Praktijkervaring inbrengen in je opleiding Optie 3: Onderzoeksproject @FEB (6 sp.)

24 Geïntegr. Bedrijfsproject/ Social profit project Stage- project Onderzoeks- project Uitgebreide stage m.i.v. wet. reflectie Vrijwillige studie- stage Studie- relevante bijbaan Bachelor TEW, EW, HIR, HIRB Master TEW / MBE Master EW/ master of economics Master TEW: HIR Master TEW: HIRB Master ERB

25 Onderzoeksproject@FEB: wat? = Intensief participeren aan lopende onderzoeksprojecten binnen één van de onderzoeksgroepen van de FEB. Bij dit type van stage is de faculteit dus zelf stageverlener en krijg je als student het statuut van student-aspirant-onderzoeker. Opleidingsonderdeel van 6 studiepunten (in de vrije keuzeruimte) o Stage tijdens zomer en/of eerste semester: keuzevak in ISP opnemen in eerste semester o Stage tijdens tweede semester of gespreid over academiejaar; keuzevak in ISP opnemen in tweede semester

26 Onderzoeksproject@FEB: voorwaarden? 1. In bacheloropleiding minstens een score van 68% (onderscheiding) behaald Indien het gaat om studenten in 2 e fase van de master HIR(b): onderscheiding behaald in 1 e fase van master 2. Stage duurt minimaal 20 werkdagen.

27 Onderzoeksproject @FEB: evaluatie? Wordt in nauw overleg bepaald met de stagecoördinator en de verantwoordelijke van de onderzoeksgroep Mogelijkheid tot herkansen in augustus/ september (in onderlinge overeenstemming met de onderzoeksgroep kan eventueel een nieuwe evaluatievorm worden vastgelegd)

28 Voorbeelden afgeronde onderzoeksprojecten Modelling the net convenience premium for soybeans (stage bij AFI) Report on the results of the Mobistar data set (stage bij Beleidsinformatica) The role of the distribution network for the European car market (stage bij CES) Estimation of Learning models in Dynamic Games (stage bij CES) Are there bubbles in the Belgian housing market? (stage bij CES) De toelatingsproef geneeskunde en selectie in het hoger onderwijs (stage bij CES) Claim Prediction Challenge

29 Overzicht belangrijke data en deadlines FASE 1FASE 2FASE 3FASE 4 Indiendatum onderzoeksonderwerp Administratie Uitvoering onderzoeks- project Evaluatie van het onderzoeksproject Projecten die uitgevoerd worden tijdens DE ZOMER en/of EERSTE SEMESTER 1 juni 2015 1 september 2015 Maand juni (stages die starten tussen 1 juli en 15 sept.) Maand september (stages die starten vanaf 15 sept ). Tussen begin juli en einde eerste semester Wordt bepaald in onderling overleg met de verantwoordelijke van de onderzoeksgroep Projecten die uitgevoerd worden tijdens HET TWEEDE SEMESTER en/of GESPREID OVER HET ACADEMIEJAAR 1 oktober 2015 (voor stages die starten in eerste semester) 1 december 2015 (voor stages die starten in tweede semester) Maand oktober (stages die starten in eerste semester) Maand december (stages die starten in tweede semester). Tussen start eerste semester en einde tweede semester Wordt bepaald in onderling overleg met de verantwoordelijke van de onderzoeksgroep

30 Praktijkervaring inbrengen in je opleiding Optie 4: Geïntegreerd bedrijfsproject/ Social Profit Project (3 of 6 sp.)

31 Geïntegr. Bedrijfsproject/ Social profit project Stage- project Onderzoeks- project Uitgebreide stage m.i.v. wet. reflectie Vrijwillige studie- stage Studie- relevante bijbaan Bachelor TEW, EW, HIR, HIRB Master TEW / MBE Master EW/ master of economics Master TEW: HIR Master TEW: HIRB Master ERB

32 Geïntegreerd bedrijfsproject/ Social Profit Project: wat? = de kennis, inzichten en vaardigheden die verworven werden in het opleidingstraject op een efficiënte en duurzame wijze inzetten via deelname aan een adviesproject (multidisciplinair team). Opleidingsonderdeel van 3 of 6 studiepunten (vrije keuzeruimte) Zowel voor projecten in de zomer; het eerste en/of tweede semester uitgevoerd: keuzevak in het tweede semester o M.a.w. de evaluatie van alle projecten vindt in het tweede semester plaats o Maar: inbrengen van een project dat opgestart is in de zomer voorafgaand aan het academiejaar en/of tijdens eerste semester moet reeds in het eerste semester

33 Geïntegreerd bedrijfsproject/ Social Profit Project: voorwaarden? 1. In het ingediende projectvoorstel is de vraagstelling of probleem duidelijk afgebakend waarop je een antwoord zal bieden. De student moet nl. via deelname aan een multidisciplinair adviesproject "een specifieke probleemstelling analyseren en interpreteren en vervolgens een oplossingsgericht actieplan uitwerken en/of implementeren". 2. De individuele bijdrage van de student aan het projectwerk is duidelijk te onderscheiden. 3. Het stageproject sluit aan bij het plichtprogramma of de gekozen major/minor. 4. Projectvoorstel werd goedgekeurd door stagecoördinator en academisch beoordelaar

34 1. Dagelijks functioneren (beoordeeld door projectleider) 2. Mondelinge presentatie (beoordeeld door stagecoördinator, academisch beoordelaar en projectleider) Opgelet! Pass-fail beoordelingssysteem Een beoordeling 'geslaagd' voor de individuele bijdrage aan het project vereist dat de student slaagt voor beide deelaspecten. Geen mogelijkheid tot herkansen in augustus/september Geïntegreerd bedrijfsproject/ Social Profit Project: evaluatie?

35 AFC-projecten AFD-projecten buitenlandse, ervaringsgerichte beurzen vb. Unileverbeurzen in ontwikkelingslanden kunnen gevaloriseerd worden in de opleiding mits voldaan wordt aan de regels inzake projectvoorstel Geïntegreerd bedrijfsproject/ Social Profit Project: waar?

36 Overzicht belangrijke data en deadlines FASE 1 aFASE 1bFASE 2FASE 3 Indiendatum projectvoorstel Datum goedkeuring projectvoorstel + info over aantal ECTS waarvoor het project kan worden gevaloriseerd AdministratieUitvoering stageproject Datum mondelinge presentatie Projecten die uitgevoerd worden tijdens DE ZOMER en/of OPSTARTEN IN HET EERSTE SEMESTER van academiejaar 2015- 2016 1 december 2015 (indien een verzekerings- contract moet worden opgesteld, dan dient de student min. 2 weken voor aanvang van het project een aanvraag in te dienen) Maximum 14 dagen na indienen van het projectvoorstel Indien nodig, max. 14 dagen na indienen van de aanvraag Uitvoeren van project situeert zich in de periode vanaf begin juli ‘15 tot einde van tweede semester van academiejaar 2015-2016 Tweede helft van de maand mei Projecten die opstarten in HET TWEEDE SEMESTER van academiejaar 2015- 2016 1 februari 2015 Maximum 14 dagen na indienen van het projectvoorstel Indien nodig, max. 14 dagen na indienen van de aanvraag Uitvoeren van project situeert zich volledig in de periode van tweede semester van academiejaar 2015- 2016 Tweede helft van de maand mei

37 Praktijkervaring inbrengen in je opleiding Stage in het kader van masterproef

38 Op zoek naar meer informatie/ Concrete stappenplan? Stageproject http://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en-ondernemerschap/stage/stageproject Onderzoeksproject http://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en-ondernemerschap/stage/onderzoeksproject Geïntegreerd bedrijfsproject/ Social profit project https://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en-ondernemerschap/stage/business-and- social-profit-project Uitgebreide stage m.i.v. wetenschappelijke reflectie Binnenkort alle informatie online beschikbaar via http://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en-ondernemerschap/stage/studenten http://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en-ondernemerschap/stage/studenten

39 Op zoek naar meer informatie? Meer informatie kan je vinden in de ECTS-fiches of op de volgende webpagina: http://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en- ondernemerschap/stage/studentenhttp://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en- ondernemerschap/stage/studenten Heb je concrete vragen over je stage? De stagecoördinator helpt je graag verder! Neem contact met haar op via de onderwijshelpdesk. Stageplatform met concrete stagevoorstellen: www.ekonomika.be/index.php/stageplatform www.ekonomika.be/index.php/stageplatform

40 Praktijkervaring opdoen buiten het curriculum om Optie 1: Vrije studiestage

41 Geïntegr. Bedrijfsproject/ Social profit project Stage- project Onderzoeks- project Uitgebreide stage m.i.v. wet. reflectie Vrijwillige studie- stage Studie- relevante bijbaan Bachelor TEW, EW, HIR, HIRB Master TEW / MBE Master EW/ master of economics Master TEW: HIR Master TEW: HIRB Master ERB

42 Vrije studiestage: wat? Studenten kunnen een VRIJE STUDIESTAGE opnemen los van het individuele studieprogramma (ISP). Faculteit kan stagecontracten opmaken zodat studenten verzekerd zijn tijdens de stage, indien stage voldoet aan volgende voorwaarden: o Stage is onbezoldigd o Houdt rechtstreeks verband met je opleiding aan FEB o Student is ingeschreven met diplomacontract o Situeert zich binnen academiejaar (lees: tot dag voor nieuwe academiejaar van start gaat en op voorwaarde dat men niet is ingeschreven als werkzoekende bij VDAB) o Duurt maximum 60 arbeidsdagen

43 Vrije studiestage: wat? Studenten bezorgen de gegevens voor opmaak van stagecontracten.  Gebruik hiervoor het formulier “Aanvraag stageovereenkomst”: http://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en- ondernemerschap/stage/vrijestudiestages http://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en- ondernemerschap/stage/vrijestudiestages Het contract wordt opgemaakt door FEB en - maximum 14 dagen na het indienen van het formulier - bezorgd aan studenten. Studenten laten het contract ondertekenen door de stagementor vóór de aanvang van de stage en bezorgen het ondertekende exemplaar via de onderwijshelpdesk.

44 Praktijkervaring opdoen buiten het curriculum om Optie 2: Studierelevante bijbaan

45 Geïntegr. Bedrijfsproject/ Social profit project Stage- project Onderzoeks- project Uitgebreide stage m.i.v. wet. reflectie Vrijwillige studie- stage Studie- relevante bijbaan Bachelor TEW, EW, HIR, HIRB Master TEW / MBE Master EW/ master of economics Master TEW: HIR Master TEW: HIRB Master ERB

46 Studierelevante bijbaan: wat? Randstad Student helpt de student op weg naar een interessant werkervaring en/of een mooie aanvulling voor het curriculum. Randstad bemiddelt namelijk tussen de student en bedrijven/organisaties die graag bereid zijn voor een gunstige prijs hooggeschoolde, flexibele arbeidskrachten, met veel motivatie en innovatiekracht tewerk te stellen. Voor wie? Studenten op zoek naar een studiegerelateerde werkervaring of een vaste bijbaan om wat bij te verdienen.

47 Studierelevante bijbaan: wat? Wanneer ? Structureel (1 of 2 dagen/week) of projectmatig (één tot meerdere maanden) gedurende een kortere of langere periode Tijdens de vakantieperiodes of doorheen het academiejaar Op zoek naar meer informatie? Raadpleeg de webpagina www.randstadstudent.bewww.randstadstudent.be Contacteer mevr. Van Cleynenbreugel via Heidi.van.cleynenbreugel@randstad.be Heidi.van.cleynenbreugel@randstad.be De bemiddeling en ondersteuning bij de zoektocht naar geschikte studenten worden integraal opgenomen door Randstad. De faculteit voorziet hier geen begeleiding.


Download ppt "Stagefair Praktijkervaring tijdens je studies Nathalie Jans stagecoördinator FEB Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google