De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegenwerken voor uw deur? Uw winkel voor een lange periode onbereikbaar voor het verkeer? Dan kan u financiële steun krijgen van de Vlaamse en federale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegenwerken voor uw deur? Uw winkel voor een lange periode onbereikbaar voor het verkeer? Dan kan u financiële steun krijgen van de Vlaamse en federale."— Transcript van de presentatie:

1 Wegenwerken voor uw deur? Uw winkel voor een lange periode onbereikbaar voor het verkeer? Dan kan u financiële steun krijgen van de Vlaamse en federale overheid om uw verlies te beperken. U kan rekenen op de volgende maatregelen: Waarborgregeling (Waarborgbeheer NV) Rentetoelage voor kmo’s (Agentschap Ondernemen) Inkomenscompensatievergoeding (het federale Participatiefonds)

2 Waarborgregeling Om de moeilijke periode financieel te overbruggen, kan u een krediet aanvragen bij een financiële instelling. Waarborgbeheer NV kan u voor dat krediet een bankwaarborg verstrekken: De waarborg slaat op ten hoogste 750.000 euro en heeft een looptijd van maximaal 5 jaar. U moet geen premie betalen. De kmo mag het geleende geld gebruiken om tijdelijke kastekorten en bankschulden op korte termijn aan te vullen, NIET om leningen op meer dan een jaar terug te betalen. Uw financiële instelling krijgt de garantie dat tenminste 75 % van de lening wordt terugbetaald.

3 Rentetoelage Indien u een overbruggingskrediet aangaat van ten hoogste 500.000 euro bij een erkende kredietinstelling om uw inkomstenverlies te compenseren ten gevolge van hinder bij wegwerkzaamheden, dan kan u een aanvraag voor een rentetoelage indienen bij het Agentschap Ondernemen. U krijgt dan 80 % (bij openbare werken die minder dan een jaar duren) van de totale rentelast van deze lening terugbetaald met een maximum van jaarlijks 8 % van het totaal geleende bedrag (6 % voor een kaskrediet). - Uw zaak (gelegen in het Vlaamse Gewest) moet moeilijk bereikbaar zijn voor klanten en leveranciers. - Ten gevolge van openbare werken die minstens een maand duren. De gemeente of de stad waar de getroffen exploitatiezetel is gelegen, moet de verstoorde bereikbaarheid en de duurtijd van de openbare werken attesteren. De rentetoelage en de hierboven vermelde waarborgregeling voor hinder bij openbare werken hebben dezelfde voorwaarden. U kan beide regelingen combineren: een waarborg op een lening waarbij u een vergoeding krijgt voor de rentelasten.

4 Inkomenscompensatievergoeding Ook de federale overheid komt tussen bij hinder door wegenwerken. Per dag dat een kleine onderneming niet bereikbaar is ten gevolge van wegwerkzaamheden, krijgt de onderneming een schadevergoeding van 70 euro per kalenderdag. Deze regeling geldt enkel voor ondernemingen Met minder dan 10 werknemers En minder dan 2 miljoen euro omzet Voornaamste voorwaarde voor deze vergoeding is het feit dat de ondernemer de zaak minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen heeft moeten sluiten omdat wegwerkzaamheden de toegang tot die zaak hebben verhinderd.

5 www.openbarewerken-zelfstandigen.be (bij schadevergoeding van 70 euro per kalenderdag) www.openbarewerken-zelfstandigen.be www.Vlaanderen.be/hinderopenbarewerken (rentetoelagen) www.Vlaanderen.be/hinderopenbarewerken


Download ppt "Wegenwerken voor uw deur? Uw winkel voor een lange periode onbereikbaar voor het verkeer? Dan kan u financiële steun krijgen van de Vlaamse en federale."

Verwante presentaties


Ads door Google