De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REG in Scholen Jan Van Vaerenbergh Stella Maris 15 10 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "REG in Scholen Jan Van Vaerenbergh Stella Maris 15 10 2008."— Transcript van de presentatie:

1

2 REG in Scholen Jan Van Vaerenbergh Stella Maris

3 Energieboekhoudsysteem februari Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? COMEET Ondersteuning door uw DNB Acties door de eindgebruikers

4 Energieboekhoudsysteem februari Leveranciers Invoerders aardgas Producentenelektriciteit Elia Fluxys Netgebruikers Distributie-netbeheerders CREG / VREG Marktspelers

5 Energieboekhoudsysteem februari Distributienetbeheerders Voor 12 jaar aangeduid door de VREG Voor 12 jaar aangeduid door de VREG  voor een welbepaald grondgebied  netgebruikers kunnen niet zelf kiezen 2 mogelijke samenwerkingsverbanden 2 mogelijke samenwerkingsverbanden  Gemengde distributienetbeheerders –vereniging van gemeenten (soms ook provincie) en een privé-deelnemer –in Vlaanderen : Gaselwest, Imewo, Intergem, IMEA, IGAO, Iveka, Iverlek, Sibelgas –samenwerking in Eandis  Zuivere distributienetbeheerders (+ gemeentelijke regies) –geen privé-deelnemer –samenwerking in InfraX ( Interelectra, IVEG, WVEM )

6 Energieboekhoudsysteem februari Gemengde distributienetbeheerders elektriciteit

7 Energieboekhoudsysteem februari Gemengde distributienetbeheerders aardgas

8 Energieboekhoudsysteem februari Eandis Elektriciteit - aardgas - netten - distributie Elektriciteit - aardgas - netten - distributie Eandis voert exploitatietaken uit voor acht distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas : Gaselwest, IGAO, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas Eandis voert exploitatietaken uit voor acht distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas : Gaselwest, IGAO, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas

9 Energieboekhoudsysteem februari Wat doet Eandis en wat niet ? (1) Wat doet Eandis ? Werken aan aansluitingen Werken aan aansluitingen Meterstanden opnemen Meterstanden opnemen Advies geven over rationeel energiegebruik (REG) en REG-premies uitreiken Advies geven over rationeel energiegebruik (REG) en REG-premies uitreiken Elektriciteit tot bij de klant brengen via midden- en laagspanningsnet Elektriciteit tot bij de klant brengen via midden- en laagspanningsnet Wat doet Eandis niet ? Energie produceren (taak voor producenten) Energie produceren (taak voor producenten) Energie verkopen (taak voor energieleveranciers) Energie verkopen (taak voor energieleveranciers) Leveringscontract afsluiten (taak voor energie- leveranciers) Leveringscontract afsluiten (taak voor energie- leveranciers) Elektriciteit vervoeren over hoogspanningsnet (taak voor Elia) Elektriciteit vervoeren over hoogspanningsnet (taak voor Elia)

10 Energieboekhoudsysteem februari Wat doet Eandis en wat niet ? (2) Wat doet Eandis ? Aardgas tot bij de klant brengen via midden- en lagedruknet Aardgas tot bij de klant brengen via midden- en lagedruknet Werken aan distributienetten Werken aan distributienetten Storingen en defecten op het net oplossen Storingen en defecten op het net oplossen Wat doet Eandis niet ? Aardgas vervoeren over hogedruknet (taak voor Fluxys) Aardgas vervoeren over hogedruknet (taak voor Fluxys) Werken aan binneninstallatie voor elektriciteit en aardgas (taak voor installateur) Werken aan binneninstallatie voor elektriciteit en aardgas (taak voor installateur) Huishoudtoestellen herstellen (taak voor klantenservice fabrikant) Huishoudtoestellen herstellen (taak voor klantenservice fabrikant)

11 Energieboekhoudsysteem februari Wat doet Eandis en wat niet ? (3) Wat doet Eandis ? Straatlampen herstellen Straatlampen herstellen Budgetmeters plaatsen en dienstverlening sociale leverancier verzekeren Budgetmeters plaatsen en dienstverlening sociale leverancier verzekeren Wat doet Eandis niet ? Openbare verlichting op snelwegen en gewestwegen herstellen Openbare verlichting op snelwegen en gewestwegen herstellen

12 Energieboekhoudsysteem februari Nuttige contacten Algemeen nummer Algemeen nummer Gasreuk Gasreuk Storingen en defecten voor doven en slechthorendensms Storingen en defecten voor doven en slechthorendensms Defecte straatlampenwww.straatlampen.be Defecte straatlampenwww.straatlampen.be Ombudsdienst > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis Ombudsdienst > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis Websitewww.eandis.be Websitewww.eandis.be Klantenkantoren Klantenkantoren

13 Energieboekhoudsysteem februari Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? COMEET Ondersteuning door uw DNB Acties door de eindgebruikers

14 Energieboekhoudsysteem februari Wat is energieboekhouding ? Regelmatige registratie, analyse en rapportering van elektriciteits-, brandstof- en waterverbruiken Regelmatige registratie, analyse en rapportering van elektriciteits-, brandstof- en waterverbruiken Opgemeten verbruiken vergelijken met referentiewaarden en verwachte verbruiken : opsporen van abnormale verbruiken en kwantificeren van besparingen Opgemeten verbruiken vergelijken met referentiewaarden en verwachte verbruiken : opsporen van abnormale verbruiken en kwantificeren van besparingen

15 Energieboekhoudsysteem februari Waarom energieboekhouding ? Het verwerven van een beter inzicht in energie- en waterverbruik Het verwerven van een beter inzicht in energie- en waterverbruik Het opsporen van abnormaal verbruik Het opsporen van abnormaal verbruik Het evalueren van het gebruik van de technische installaties en de gebouwfysische eigenschappen Het evalueren van het gebruik van de technische installaties en de gebouwfysische eigenschappen Het evalueren van besparingsmaatregelen Het evalueren van besparingsmaatregelen Het energiebewustzijn aanmoedigen Het energiebewustzijn aanmoedigen Het creëren van een beter inzicht in de rendabiliteit van toekomstige investeringen Het creëren van een beter inzicht in de rendabiliteit van toekomstige investeringen Het optimaliseren van de energiehuishouding Het optimaliseren van de energiehuishouding

16 Energieboekhoudsysteem februari Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? COMEET Ondersteuning door uw DNB Acties door de eindgebruikers

17 Energieboekhoudsysteem februari Aanpak Hoe komen we tot een werkende energieboekhouding ?   Verzamelen van gegevens –gebouwfysica (constructie, materialen, isolatie …) –installaties (verwarming, verlichting, koeling …) –gebruikers –meterconfiguratie   Verzamelen van energie- en temperatuur- gegevens –automatisch : dienst Metering / telemetrie –manuele ingave E-scan

18 Energieboekhoudsysteem februari Aanpak Hoe komen we tot een werkende energieboekhouding ?   Verwerken van gegevens –E-scans gebouwdata – input in Comeet –historische energieverbruiksdata – input via dienst Metering –actuele energieverbruiksdata – input via dienst Metering / openbaar bestuur / derde partij –graaddagen –referentiekengetallen (vb. : kWh/m²) : Vito, Novem  Parameters voor het genereren van alarmen

19 Energieboekhoudsysteem februari Aanpak Dienst Metering Of 3de partij

20 Energieboekhoudsysteem februari Aanpak Hoe komen we tot een werkende energieboekhouding ?   Rapportering – –opvragen maandverbruiken – –opvragen kwartuurwaarden – –benchmark- en simulatiemogelijkheden – –opmaak jaarrapport + interpretatie door Eandis

21 Energieboekhoudsysteem februari Opvragen maandverbruiken Kies rapport Kies meetpunt Grafiek+ tabel

22 Energieboekhoudsysteem februari Opvragen kwartuurwaarden Kies meetpunt Kies periode Grafiek + tabel Kies meetpunt Kies periode Grafiek + tabel

23 Energieboekhoudsysteem februari Benchmark Kengetal t.o.v. soortgelijke gebouwen (relevante data kan pas na 1 jaar werking gegenereerd worden) Selectie

24 Energieboekhoudsysteem februari Documenten Selectie : documenten opladen / downloaden per gebouw Documenten

25 Energieboekhoudsysteem februari Jaarrapporten Elk jaar maakt Eandis de jaarrapporten van het vorige jaar aan Elk jaar maakt Eandis de jaarrapporten van het vorige jaar aan Deze jaarrapporten worden opgeladen onder Communicatie / Documenten Deze jaarrapporten worden opgeladen onder Communicatie / Documenten

26 Energieboekhoudsysteem februari Jaarrapporten Het jaarrapport bevat benchmarks : hierbij wordt het jaarverbruik gedeeld door een parameter ( m², m³, aantal gebruikers ) om op die manier te kunnen vergelijken met soortgelijke gebouwen Het jaarrapport bevat benchmarks : hierbij wordt het jaarverbruik gedeeld door een parameter ( m², m³, aantal gebruikers ) om op die manier te kunnen vergelijken met soortgelijke gebouwen

27 Energieboekhoudsysteem februari Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? COMEET Ondersteuning door uw DNB Acties door de eindgebruikers

28 Energieboekhoudsysteem februari Samenwerking DNB DNB kan uw school bijstaan : DNB kan uw school bijstaan :  Energieboekhouding  REG-premies  Sensibilisering

29 Energieboekhoudsysteem februari Energieboekhouding Comeet ter beschikking voor het kwantificeren van energieverbruiksdata Comeet ter beschikking voor het kwantificeren van energieverbruiksdata  opsporen van abnormale verbruiken  evalueren van besparingsmaatregelen  sensibiliseren van gebruikers

30 Energieboekhoudsysteem februari Energieboekhouding Zowel manuele input, input via dienst metering Eandis of eigen datalogging van uw school / instelling Zowel manuele input, input via dienst metering Eandis of eigen datalogging van uw school / instelling Jaarlijkse rapportering Jaarlijkse rapportering Ondersteuning energieboekhouding door een aparte cel binnen de backoffice REG Ondersteuning energieboekhouding door een aparte cel binnen de backoffice REG

31 Energieboekhoudsysteem februari REG-premies 2008 : Scholen PremieNieuwbouw Bestaand gebouw Relighting NVT 100 € / kW oud P Newlighting 100 € / kW nieuw P NVT Frequentieregeling 105 € tot € HR motor 4 € / kW Ventilatie met warmterecuperatie 1 € / m³ pulsiedebiet HR-glas 10 € / m² Dakisolatie NVT 4 € / m² 2 € / m² bij zelfplaatsing Muurisolatie NVT

32 Energieboekhoudsysteem februari REG-premies 2008 : Scholen (vervolg) PremieNieuwbouw Bestaand gebouw Zonneboiler 75 € / m² min. 575 € Warmtepomp 210 € tot € Rechtsreekse aardgas- verwarming 6 € tot 25 € / kW Condensatieketel 9 € / kW Renteloze lening condensatieketel 0% intrest over 5 jaar Renteloze lening relighting/new lighting 0% intrest over 5 jaar Renteloze lening zonneboiler 0% intrest over 5 jaar Renteloze lening dak/muurisolatie 0% intrest over 5 jaar

33 Energieboekhoudsysteem februari Sensibilisering Sensibiliseren is belangrijk : Sensibiliseren is belangrijk :  goed beheer levert een besparing van 5 – 15%  behoud besparingen over langere periode Doel : informeren en gedrag wijzigen Doel : informeren en gedrag wijzigen Boodschap : Boodschap :  duidelijk  herhalen en opvolgen  doelgroep erbij betrekken

34 Energieboekhoudsysteem februari Sensibilisering Voorbeelden : Voorbeelden :  affichering energieverbruiken  interne opleiding REG voor personeel  REG in lessenpakket opnemen  REG-werkgroep  REG-info verspreiden via schoolkrant, nieuwsbrief, intranet,…

35 Energieboekhoudsysteem februari Sensibilisering Beschikbaar via uw DNB :  brochures : –condensatieketel –zonneboiler –warmtepomp –isolatie en ventilatie –verlichting  overzichten REG-premies per doelgroep : –lokale besturen –ondernemingen –residentieel

36 Energieboekhoudsysteem februari Sensibilisering Documentatie Documentatie  Premieformulieren en brochures Documenten elektronisch beschikbaar op De premieaanvraag kan ook volledig elektronisch gebeuren via het web Via onze premiezoekrobot op het web kan ook worden nagegaan of een klant ( inwoner gemeente ) nog in aanmerking komt voor andere premies of fiscale aftrek

37 Energieboekhoudsysteem februari Sensibilisering

38 Energieboekhoudsysteem februari Sensibilisering

39 Energieboekhoudsysteem februari Contact Eandis - afdeling REG Neem contact op met de REG-afdeling van Eandis via : Neem contact op met de REG-afdeling van Eandis via :  contactformulier Comeet  telefoon : 

40 Energieboekhoudsysteem februari Inhoud Voorstelling Eandis Energieboekhouding : wat en waarom ? COMEET Ondersteuning door uw DNB Acties door de eindgebruikers

41 Energieboekhoudsysteem februari Conclusie REG = REG =  energie + geld besparen  milieu + hulpbronnen besparen  efficiëntie + comfort verhogen Ondersteuning via : Ondersteuning via :  energieboekhouding  energie-audits  REG-premies

42 Energieboekhoudsysteem februari Dank voor uw aandacht en veel succes !


Download ppt "REG in Scholen Jan Van Vaerenbergh Stella Maris 15 10 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google