De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met (begaafde) leerlingen Lunteren, 24 maart 2014 - Desirée Houkema Talent stimuleren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met (begaafde) leerlingen Lunteren, 24 maart 2014 - Desirée Houkema Talent stimuleren."— Transcript van de presentatie:

1 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met (begaafde) leerlingen Lunteren, 24 maart 2014 - Desirée Houkema Talent stimuleren en ontwikkelen

2 In gesprek met (begaafde) leerlingen Je had ook gewoon mij kunnen VRAGEN… Ik heb ALLES geprobeerd om haar te motiveren!

3 Wat is het doel van onderwijs? Toerusting van leerlingen om actief naar eigen vermogen en behoeften betekenisvol bij te dragen aan de maatschappij, met behoud van eigenheid  Verbinden aan persoonlijke doelen www.talentstimuleren.nl

4 Waarom doelen stellen?

5 Passend onderwijs volgens (hoog)begaafde kinderen "Als ik minister van onderwijs was…"

6 (H)ERKENNING Belangrijkste behoefte van (begaafde) kinderen “Begrijp je mij?”

7 Welke factoren beïnvloeden het proces van talentontwikkeling?

8 Kern en Visie Identiteit Waarden en Overtuigingen Vaardigheden en Kwaliteiten Gedrag Omgeving www.talentstimuleren.nl [Bateson: reflectiemodel en kernvragen, Korthagen: ui-model, Offman: kernkwaliteiten)]

9 www.talentstimuleren.nl

10 (hoog)begaafdheid ontwikkelings- potentieel gedrevenheid creërend (denk)vermogen probleem  oplossing problemen herkennen meerdere oplossingen meerdere invalshoeken autonoom scherpe waarneming intens snel zelfsturend zelf ontdekkend reflecterend procesgericht plezier in creëren productief flow origineel enthousiast voor passies brede interesse specifieke, diepgaande interesses kritisch sterk rechtvaardigheidsgevoel zoekend naar betekenis zet door actief veel energie ondernemend initiatiefrijk nonconformistisch nieuwsgierig intrinsiek gemotiveerd gefocust veel ideeën Dweck: FIXED vs growth mindset Luc Stevens Dabrowski: overexcitabilities rijk en levendig voorstellingsvermogen Ken Robinson rijke fantasie flexibel omgaan met ambiguïteit Csikszentmihalyi perfectionistisch veeleisend eigengereid eigen-wijsheid veel willend leergierig kennishonger opvallend gevoel voor humor gevoelig

11 Zelfsturend Autonoom Aangepast Succesvol Uitdagend Creatief Onderduikend (Kenmerken van) Leer- en/of gedragsproblemen Risicoleerling (Drop-out) PRESTATIESPRESTATIES GOED SLECHT SOCIAAL AANGEPAST ONAANGEPAST? TE Profielen van leerlingen (Betts & Neihart): www.talentstimuleren.nlwww.talentstimuleren.nl > Thema: Stimulerend signaleren Risico: Drop-out !

12 Stimulerende (leer)omgeving Leerling GezinSchoolVrienden  continu proces van afstemmen! [Renzulli & Mönks]

13 Positief realistisch zelfbeeld ontwikkelen www.talentstimuleren.nl

14 Je kiest ervoor je talenten zichtbaar te laten zijn op jouw eigen manier en bent belangrijk voor anderen in jouw omgeving Jouw uitdagingen om van te leren De bronnen in je omgeving die je kunt benutten voor hulp en inspiratie De uitdagingen in je omgeving die je kunt overwinnen of accepteren Je bent nieuwsgierig en je bent bereid je in te zetten om (samen) te ontdekken wie je wilt “zijn”. Je verkent wat nodig is om dit te bereiken, benut beschikbare mogelijkheden en zet door! Jouw sterke kanten die je in kunt zetten en verder kunt ontwikkelen Je hebt talenten die je kunt ontdekken, ontwikkelen en gebruiken Talent in ontwikkeling

15 Hoe ontwikkel je een ‘open mindset’ gericht op persoonlijke groei?

16 Ontwikkelingsgerichte doelen stellen Aanvullende leerdoelen voor verrijkend onderwijs Inzicht in (eigen) leer- en denkvoorkeuren Sterke en minder sterke kanten bewust ontwikkelen (Steenbergen-Penterman & Houkema, 2013) www.talentstimuleren.nl

17 Een rijke leeractiviteit…  bevat open opdrachten, met ruimte voor eigen inbreng;  bevat een hoge mate van complexiteit en een hoog abstractieniveau;  bevat authentieke contexten (complexe real-life problemen);  doet een beroep op de zelfstandigheid van leerlingen;  doet een beroep op meerdere begaafdheidsgebieden (leervoorkeuren);  doet een beroep op hogere orde denkvaardigheden (analytisch, creatief en kritisch);  doet een beroep op metacognitieve vaardigheden (denken over denken);  stimuleert de autonomie en eigen verantwoordelijkheid (zelfsturing);  stimuleert tot een onderzoekende houding (nieuwsgierigheid);  lokt uit tot een reflectieve houding (evaluatie, zelfreflectie)  draagt bij aan meer zelfinzicht bij leerlingen (kwaliteiten, leer- en denkvoorkeuren).

18 Inzicht in leervoorkeuren en interesses

19 Wat is meervoudige intelligentie? (Gardner)  In gesprek met leerlingen over leervoorkeuren en interesses – Kennis: Uitleg voor leerlingen – (Zelf)inzicht ontwikkelen: Wat zijn jouw talenten en leervoorkeuren? Hulpmiddelen: Animatie (video) - Mindmap - Vragenlijst - Presentatie Inspelen op behoeften Hoe kan rekening gehouden worden met verschillen in leervoorkeuren?

20 Leervoorkeuren

21 Waar ben je goed in? Wat doe je graag of vaak? Wat vind je leuk om te maken?

22 Vanuit eigen leervragen naar eigen product www.mijneigenproject.nl www.talentstimuleren.nl

23 Inspelen op behoeften Hoe kunnen analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden succesvol ontwikkeld worden? Wat is succesvolle intelligentie? (Sternberg)  In gesprek met leerlingen over denkvoorkeuren – Kennis: Uitleg voor leerlingen – (Zelf)inzicht ontwikkelen: Wat is jouw denkprofiel? Hulpmiddelen: Animatie (video) - Mindmap - Checklist - Vragenlijst Leeractiviteit: E-learning module (ook in te zetten als leeractiviteit in Acadin!)

24 Denkvoorkeuren

25 Analytisch – Creatief - Praktisch Wat past het beste bij jou? Wat doe jij graag of vaak?

26 Ontdek wat jouw denkprofiel is! Denkprofiel verkennen en ervaren

27 Het Grote Vooruitwerklabboek (gebaseerd op de theorie van Sternberg) slimlerenleren.nl

28 Afstemmen op interesses, mogelijkheden en behoeften van leerlingen is mogelijk met Acadin Welk leerniveau kan deze leerling aan (per vakgebied)? Welke moeilijkheidsgraad kan deze leerling aan? Binnen welke (vak)gebieden liggen zijn interesses? Welke leervoorkeur(en) heeft deze leerling? Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van deze leerling, bijvoorbeeld m.b.t. specifieke (denk)vaardigheden?

29 Leeractiviteiten afstemmen Welke leeractiviteit kan ik inzetten om… … zijn (denk)vaardigheden (verder) te ontwikkelen? … aan te sluiten bij zijn interesses / intrinsieke motivatie? Voor èn met de leerling een passend aanbod samenstellen bijvoorbeeld binnen de digitale leeromgeving Acadin: afstemmen op leerlingprofiel en zoekcriteria

30 Flow checklist  Doel helder (vooraf )  Vereist concentratie (focus)  Uitdagend (moeilijk genoeg)  Intrinsiek motiverend  Feedback (direct en positief)  Invloed / controle ervaren ANGST VERVELING vaardigheid uitdaging FLOW ZONE VAN NAASTE ONTWIKKELING Leren in “flow”

31 Meer informatie over Acadin Websites, handleidingen, introductievideo, etc.

32 Online workshop Acadin Achtergronden, werkwijze, implementatie

33 Meer informatie Thema ‘Stimulerend signaleren’

34 Meer informatie Thema ‘Dubbel bijzonder’

35 Meer informatie Executieve functies ► Planning ► Organisatie ► Time-management ► Werkgeheugen ► Metacognitie ► Reactie-inhibitie ► Emotieregulatie ► Volgehouden aandacht ► Taakinitiatie ► Flexibiliteit ► Doelgericht doorzettingsvermogen


Download ppt "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met (begaafde) leerlingen Lunteren, 24 maart 2014 - Desirée Houkema Talent stimuleren."

Verwante presentaties


Ads door Google