De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportclubs en kansarmoede. Pieter Smets Stafmedewerker sport Trajecten rond armoede en interculturaliteit in de sportsector Participatieprojecten Buurtsport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportclubs en kansarmoede. Pieter Smets Stafmedewerker sport Trajecten rond armoede en interculturaliteit in de sportsector Participatieprojecten Buurtsport."— Transcript van de presentatie:

1 Sportclubs en kansarmoede

2 Pieter Smets Stafmedewerker sport Trajecten rond armoede en interculturaliteit in de sportsector Participatieprojecten Buurtsport Sport in grootsteden Over demos Kenniscentrum participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport Gangmaker rond maatschappelijke thema’s Ondersteuning Onderzoek www.demos.be

3

4 1 kansarmoede en zijn vele gezichten 2 Aan de slag 3 – Samenwerken met sociale partners 4 – Ipraktijk n de Inhoud 3 Meer info

5 1 armoede en drempels

6 Armoede is -een netwerk van sociale uitsluitingen -dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. -Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving -Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen (def. Vranken) Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14 1 Kansarmoede en drempels Wat is armoede?

7 Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14 1 Kansarmoede en drempels De buitenkant van armoede “Armoede is meer dan een kleine portemonnee” Armoede gaat over verschillende levensdomeinen: Inkomen en schulden Arbeid & tewerkstelling Huisvesting Gezondheid Onderwijs Welzijn Justitie Gezin Cultuur – sport – jeugd Sociale contacten

8 Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14 1 Kansarmoede en drempels De binnenkant van armoede Effect van armoede op een persoon: Mensen nemen een andere houding ten opzichte van de samenleving “ik tel niet meer” “ik kan het niet” “ik ken het niet” “ik ben niets waard” “het is mijn eigen schuld” “ik schaam mij” “het kan mij niet meer schelen”

9 Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14 1 – Kansarmoede en drempels Rondvraag: sportassociaties van mensen in armoede - Praktische problemen Hoe ga ik dit betalen? Geraak ik er wel? Wat doe ik voor de kinderopvang? Is er openbaar vervoer? -Schuldgevoelens -Faalangst Kan ik fysiek wel mee? Gaan mensen me uitlachen? Zal ik opvallen? -Onzekerheid en schaamte Gaat men wel begrip hebben voor mijn probleem? Hoe ga ik mijn financieel probleem discreet aankaarten?

10 Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14 1 Kansarmoede en drempels De diversiteit in armoede Diversiteit in termen: Kansarmoede wijst op het tekort aan kansen op verschillende levensdomeinen Armoede wijst op de lage sociaal economische status van mensen Maatschappelijke kwetsbaarheid wijst op de negatieve binding tussen persoon en maatschappelijke instituten Onderlinge diversiteit in de doelgroep Generatie-armen Gekleurde armoede Nieuwe armen Verdoken armoede

11 Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14 1 – Kansarmoede en drempels Enkele getuigenissen Reportage panorama - Arm Vlaanderen https://www.youtube.com/watch?v=h2GSQd 9bC0Q

12 Psychologische: zich niet thuis voelen, zich niet aanvaard voelen Financiële: de kostprijs en verborgen kosten Inhoudelijke: activiteiten die niet aansluiten bij de interesse, behoefte of de verwachting (info – drempels eigen aan het aanbod) Sociale: niet tot de groep behoren, geen vertrouwde gezichten Praktische: bereikbaarheid, tijdstip, benodigdheden Culturele: andere leefwereld, botsende waarden en normen 2. Kansarmoede en drempels Welke drempels ervaren mensen in armoede?

13 Geheugensteuntje: de 5 B’s 1.Betaalbaarheid 2.Bereikbaarheid 3.Begrijpbaarheid -> gekende drempels 4.Bruikbaarheid 5.Beschikbaarheid -> onderbelichte drempels Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14 1. Kansarmoede en drempels Toegankelijkheid verhogen = verlagen van drempels

14 2 – aan de slag

15 -Persoonlijke begeleiding en maatwerk Is extra tijd investeren -Discretie & vertrouwen als voorwaarde Vertrouwenspersoon = werk van lange adem Broos en fragiel -Open en gerichte dialoog Illustratie – MSC Ahlan https://www.youtube.com/watch?v=sssUjsc20Xo https://www.youtube.com/watch?v=sssUjsc20Xo 2 – Aan de slag Randvoorwaarden in de begeleiding

16 2 – aan de slag Randvoorwaarde: werken op 3 clubniveau’s Bestuur – Als trekker, bewaker en inspirator – Als gangmaker Trainers en vrijwilligers – Een draagvlak is nodig – Nood aan intervisie, praktische uitwisseling en vorming Deelnemers – Persoonlijke begeleiding en contact – Sensibiliseren en communiceren Bis Foyer Molenbeek https://www.youtube.com/watch?v=I7ttv76Zqx4https://www.youtube.com/watch?v=I7ttv76Zqx4

17 Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14 2 – aan de slag Het vierde niveau De club opereert in een bredere context – hier liggen mogelijkheden en beperkingen -Federatie -Lokale sportdienst -Vlaanderen -Sociale partnerorganisaties -Andere clubs -Subsidiërende partners -…

18 -Inzamelacties kleding -Een bruikleensysteem drukt het lidgeld -Kostenbesparend werken in zijn geheel -Een eenvoudige inschrijvingsprocedure Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14 2 – aan de slag Concrete acties van clubs

19 -Opvolging lidgeld -De club volgt op bij terugbetalingen: ocmw, mutualiteiten,… -Gelaagd lidgeld - in proportie met het inkomen -Werken met vertrouwenspersoon -Buddy of peter/meter in de club Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14 2 – aan de slag Concrete acties

20 -Gedifferentieerd aanbod -Recreant – gevorderden -Leeftijdsgroepen – niveaugroepen -Vrijwilligerswerk -als compensatie en vorm van erkenning -Alternatieven voor vervoer -Busje op naam van de club -Iemand regelt het vervoer 2 – Weg werken van drempels Concrete acties

21 -Subsidies en fondsen -Koning boudewijnstichting: https://www.kbs-frb.be/nl/https://www.kbs-frb.be/nl/ -Cera: https://www.cera.be/https://www.cera.be/ -Welzijnszorg: http://www.welzijnszorg.be/http://www.welzijnszorg.be/ -Nationale loterij: http://www.nationaleloterij- armoede.be/#!homepagina/c23gqhttp://www.nationaleloterij- armoede.be/#!homepagina/c23gq -Participatieprojecten – Vlaanderen: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/partprojkans_subsidievoorwaa rden.aspx http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/partprojkans_subsidievoorwaa rden.aspx -Sportdienst? -Federaties -VVJJF – solidariteitsfonds -Footbal+foundation 2 – aan de slag Hoe kan ik dit als club betalen?

22 Sociale partners Kennen en bereiken de doelgroep Hebben een specifieke expertise in huis Zijn actief op andere domeinen Zij kunnen helpen bij Informatieverspreiding over de club Toeleiding van mensen in armoede naar de club Inspelen op specifieke vragen Samen kunnen jullie op zoek naar oplossingen, nieuwe dingen organiseren, van elkaar leren en de buurt versterken. 3 – Samenwerken met sociale partners Mensen in armoede bereiken via sociale partners

23 Op zoek naar: – www.desocialekaart.be www.desocialekaart.be – Omgevingsanalyse: wie is actief in de wijk? Diversiteit in sociale partners – Vrijwilligersorganisaties / Semi professioneel / Professionele organisatie Vb: Welzijnsschakel De Molen - OCMW 3 – Samenwerken met sociale partners Op zoek naar partners

24 3 –Meer achtergrond

25 Nieuwe Dynamo-brochure Downloaden op www.bloso-kics.be

26 Stem vd Jongeren: belang van sporttechnisch goede coach peers extra sportieve Succesfactoren volgens de clubs: Trekker in de club met visie Wijkgebonden Actief contact ouders Rol van brugfiguren en vertrouwenspersonen Betrokkenheid van jongeren in de club Leefwereldgerichte houding

27 Het bereiken en behouden van personen in armoede vergt een blijvende inspanning. Uit onderzoek bleken enkele noden en uitdagingen voor clubs: Druk op vrijwilligers Competenties Spanningsveld: sportief presteren en sociale ontwikkeling Problematiek van de situaties waar de jongeren in vertoeven Nood aan ondersteuning op maat! 3 – meer info Als club sta je niet alleen…

28 “Ik geef die uitleg over de club, ik vertel zeker dat ze recht hebben op een aantal proeflessen. Normaal gezien is het bij ons een week proberen, maar als je nog niet helemaal zeker bent, mag je voor mij part twee weken proberen. Ik probeer hen een veilig gevoel te geven, dat ze erbij horen, dat ze welkom zijn in de club” ___________________ Door die jongeren in te schakelen stel je ook in staat voor uw werking om meer jongeren te bereiken, plus het feit, wat dat niet slecht is zeker bij de iets oudere jongeren al, dat je een deel allochtone jongeren hebt dat bijvoorbeeld zelf in de vereniging hebben gezeten en soms beter doordringen tot die jongeren dan dat ik dat bijvoorbeeld doe. ___________________ In de kring horen we hoe het gaat en dan komt alles uit in een kring, soms wordt er ook geklaagd over lesgevers, en dan gaan we daar dieper op in… We geven jongeren een stem in de kring. Dan hebben ze de vrijheid om over alles te praten. 3 – meer info Enkele citaten:

29 www.laagdrempeligesportclub.be

30 3 – Meer info Enkele beeldfragmenten Sport Na School https://www.youtube.com/watch?v=I7ttv76Zqx4 Turnclub Rust Roest: https://www.youtube.com/watch?v=9b00sJ_czBE https://www.youtube.com/watch?v=9b00sJ_czBE

31 Pieter Smets pieter@demos.be Algemene vergadering Schoten 21 maart 2015


Download ppt "Sportclubs en kansarmoede. Pieter Smets Stafmedewerker sport Trajecten rond armoede en interculturaliteit in de sportsector Participatieprojecten Buurtsport."

Verwante presentaties


Ads door Google