De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Memo module 6 De Koude Oorlog  §1 t/m 3  §5 t/m 7  §9 t/m 11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Memo module 6 De Koude Oorlog  §1 t/m 3  §5 t/m 7  §9 t/m 11."— Transcript van de presentatie:

1

2 Memo module 6 De Koude Oorlog  §1 t/m 3  §5 t/m 7  §9 t/m 11

3 Tijdens de W.O.II vochten:  De V.S.  Engeland Duitsland  Frankrijk  De S.U.

4 Einde W.O.II ontstond er een conflict: WEST OOST  De V.S.De S.U.  Engeland  Frankrijk Koude Oorlog.

5 Presidenten:  De V.S.  Roosevelt  Engeland  Churchill  De S.U.  Stalin

6 Conferentie van München : conferentie over de toekomst van (1938) Tsjecho-Slowakije. Beslissing: Duitsland (Hitler) mag wel een deel van Tsjechoslowakije. Maar Hitler heeft heel Tsjechoslowakije bezet. Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië waren uitgenodigd bij deze conferentie, maar de S.U. niet.

7 Gevolg: Engeland en Frankrijk gingen contact opzoeken met de S.U.(Stalin). Maar Stalin zocht contact op met Duitsland  Niet-aanvalsverdrag  ze zullen elkaar niet aanvallen. Samen gingen ze Polen aanvallen. Engeland en Frankrijk hebben de oorlog aan Duitsland verklaard  begin van de W.O.II

8 In het jaar 1941 (tijdens de W.O.II) veranderde de oorlogssituatie:  Duitsland viel de S.U. aan.  De V.S. raakte betrokken bij de W.O.II. De S.U. ging samenwerken met de vijanden van Duitsland: de V.S. Engeland Frankrijk Ze werden geallieerden (bondgenoten) van elkaar.

9 Het Atlantisch Handvest:  De S.U. krijgt oorlogsmateriaal.  Europa mocht niet worden bezet  Europese volkeren kregen zelfbeschikkingsrecht  recht om zelf eigen regering te kiezen.

10 In1943 versloeg de S.U. Duitsland bij Stalingrad. Gevolg: De S.U. wilde meer macht krijgen. Westen ging hiermee niet akkoord. Gevolg: de Grote Drie kwamen in 1945 bij elkaar. Conferentie van Jalta: afspraken over de invloedsferen in Europa.

11 Welke afspraken?  De S.U. zou Berlijn veroveren.  Duitsland en Berlijn zouden tijdelijk verdeeld worden tussen de geallieerden. Na 1945 waren Engeland en Frankrijk geen wereldmachten meer: * Ze hebben gebieden verloren. * Ze hebben veel geld verloren. * Ze hebben veel oorlogsschade gekregen.

12 Werkboek blz 4 en 5 Opdracht: 3, 5 t/m 7, 9, 10, 13

13 DE VERENIGDE STATEN WESTBLOK 1. Kapitalisme. 2. Democratie : - eigen bestuur kiezen. - Verschillende politieke partijen. 3. Vrijemarkteconomie: vraag en aanbod bepalen de prijs. 4. Vrijheid is belangrijk. DE SOVJET UNIE OOSTBLOK 1. Communisme. 2. Eenpartijenstelsel: alleen 1 politieke partij aan de macht. 3. Planeconomie: de staat bepaald wat en hoeveel er geproduceerd wordt. 4. Gelijkheid is belangrijk

14 De Verenigde Staten (Westblok) Kapitalisme. De Sovjet Unie (Oostblok) Communisme.

15 De planeconomie van de S.U. was bedoeld om de achterstand op de V.S. in te halen. Om een supermacht te worden.

16 Democratie is het beste regeringsvorm voor de Burgers: * de mensen kunnen winst maken. * je krijgt een economische groei. * de mensen worden onderdrukt door het communisme. * het communisme moest bestreden worden.

17 De S.U. was tot 1945 het enige communistisch land. communisme is het beste regeringsvorm voor de Burgers: * Het Westen is imperialistisch  wilde steeds meer uitbreiden en meer macht hebben. * Het Westen speelt het baas in de wereld. * Het kapitalisme moest bestreden worden.

18 Beide waren bang voor een eventuele aanval. De V.S. De S.U.

19 Werkboek blz 6 en 7 Opdracht: 3 t/m 7, 9, 10, 15, 16.

20 Begin van de Tweede Wereldoorlog was er geen machtsevenwicht. Er was een machtsevenwicht nodig. landen die ongeveer even sterk zijn.

21 Om een nieuwe oorlog te voorkomen (evita) richtte de Verenigde Staten de Verenigde Naties (VN) op. Internationale organisatie waarin bijna alle landen vertegenwoordigd zijn.  Taak: toezien op vrede en veiligheid in de wereld.

22 De Veiligheidsraad is een onderdeel van de Verenigde Naties. Leden: * de V.S.* Frankrijk*Engeland * de S.U.* China Vetorecht: recht om een besluit (decision) te blokkeren Gevolg: men kon nooit tot één komen.

23 De tegenstelling tussen de V.S. en de S.U in de Verenigde Naties werd steeds meer duidelijker. Er ontstonden twee machtsblokken: 1. Oostblok: * wilde landen rond de S.U. * de bevrijde landen door de S.U. communistisch maken * steunde de Oost-Europse landen. 2. Westblok: * dat de volken in vrijheid konden leven * dat er vrijhandel zou zijn. * steunde de West-Europese landen.

24 Door de beschikbaarheid van atoombommen waren de Verenigde Staten machtiger dan de Sovjetunie. In 1949 had de S.U. ook kernwapens. grote en gevaarlijke wapens.

25 Gevolg: bewapeningswedloop: wedstrijd tussen landen om zelf zoveel mogelijk wapens te krijgen en daarmee de vijanden af te schrikken. KOUDE OORLOG: politieke, economische, militaire en technologische tegenstelling tussen het Westen en het Oosten.

26 Het communisme begon uit te breiden. De S.U. bleef niet het enige communistisch land. - Cuba, namen ook het - Noord Vietnam communisme over. - Noord Korea - China Trumanleer: Amerikaanse buitenlandse buitenlandse politiek om te voorkomen dat het communisme zich uitbreid.

27 Maken. §3. vragen: 2 t/m9, 13t/m16


Download ppt "Memo module 6 De Koude Oorlog  §1 t/m 3  §5 t/m 7  §9 t/m 11."

Verwante presentaties


Ads door Google