De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring1 Studiedag digitale talenlabs & webgebaseerde taalleeromgevingen = ervaringen uit de praktijk: Vragen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring1 Studiedag digitale talenlabs & webgebaseerde taalleeromgevingen = ervaringen uit de praktijk: Vragen:"— Transcript van de presentatie:

1 Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring1 Studiedag digitale talenlabs & webgebaseerde taalleeromgevingen = ervaringen uit de praktijk: Vragen: wat kun je van die mogelijkheden in de praktijk realiseren? hoe sluit het aan op de rest van de onderwijsopzet? welke problemen kom je in de praktijk tegen? welke wensen zou je hebben? hoe combineer je techniek en didactiek? Antwoorden: zie artikel "Digitale leermiddelen NVT: Zitten we op het goede spoor?" (n/f 5) vandaag: twee concrete ervaringen vanuit de NVT praktijk: TaalNet: "Naamse methode" in het digitale tijdperk Nederlex

2 Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring2 De "Naamse methode" De “Naamse methode”: nadruk op woordjes leren luisteren ("micro-listening") zelfstudie (+ oefeningen in TP / klas) Een voorbeeld uit het predigitale tijdperk materiaal = tekst + woordenschat + cd met geluid

3 Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring3 Een voorbeeld uit het predigitale tijdperk (1) Europa maakt komaf met oneerlijke reclamenaar De Standaard 21/02/2005 Europa wil een einde maken aan oneerlijke of agressieve verkooptechnieken. Om de consument te beschermen, komen achtentwintig handelspraktijken op een zwarte lijst. België heeft al een wet die oneerlijke handelspraktijken verbiedt, maar die is vaag en moeilijk hanteerbaar voor rechters en inspectiediensten. In de praktijk treedt de Economische Inspectie alleen op na een klacht van een consument. Als de inspecteurs ingrijpen, leidt dat vaak tot eindeloze discussies met de handelaars over het al dan niet eerlijke karakter van een verkooptechniek. Dat wordt anders met de nieuwe Europese richtlijn waarover al een politiek akkoord bestaat. Er komt voor de hele Europese Unie een zwarte lijst met 28 verboden handelspraktijken, die ook voor België verregaande gevolgen heeft. Zo zal de luchtvaartmaatschappij Ryanair voortaan twee keer moeten nadenken voordat ze tickets als "gratis" aanprijst. Ook de misleiding door postorderbedrijven - "Proficiat, u hebt gewonnen" - kan veel makkelijker worden aangepakt. De regels voor stuntprijzen in warenhuizen worden strikter. Test-Aankoop vindt dat de strengere wetgeving een grote vooruitgang is. Maar volgens de consumentenorganisatie zijn er nog extra stappen nodig om consumenten die toch bedrogen zijn, in groep een klacht te laten indienen.

4 Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring4 Een voorbeeld uit het predigitale tijdperk (2) een einde maken aan ietsen finir avec quelque chose oneerlijke verkooptechniekendes techniques de vente déloyales de consument beschermenprotéger le consommateur die handelspraktijken verbiedeninterdire ces pratiques commerciales een vage wetune loi vague moeilijk hanteerbaar zijnêtre difficile a utiliser de rechters en inspectiedienstenles juges et services d'inspection optreden na een klachtintervenir après une plainte De inspecteurs grijpen in.Les inspecteurs interviennent. het al dan niet eerlijke karakterle caractère honnête ou pas de Europese richtlijnla directive européenne verregaande gevolgen hebbenavoir des conséquences qui vont loin de luchtvaartmaatschappijla compagnie aérienne voortaan goed moeten nadenkendorénavant bien devoir réfléchir tickets aanprijzenfaire de la publicité pour des billets misleidingen aanpakkens'attaquer aux duperies de postorderbedrijvenles entreprises de commande par poste iets tegen stuntprijzen verkopenvendre quelque chose a des prix chocs striktere regelsdes règles plus strictes een strengere wetgevingune législation plus sévère een grote vooruitgangun grand progrès extra stappendes démarches supplémentaires iemand die bedrogen isquelqu'un qui a été trompé een klacht indienen déposer plainte

5 Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring5 Een voorbeeld uit het predigitale tijdperk (2) Nadelen inhoudelijkwoordenlijstjes: gebaseerd op veronderstellingen i.v.m. de kennis van de hypothetische gemiddelde leerder tekst: vanaf wanneer zonder? praktisch2 media / 3 objecten: boek (tekst + woordenlijst) + cd cd: "sequential access": cd nodigt niet uit tot intensief (her)beluisteren

6 Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring6 Kun je in een digitale omgeving die nadelen wegwerken? (1)

7 Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring7 Kun je in een digitale omgeving die nadelen wegwerken? (2) Nadelen Oplossingen in TaalNet inhoudelijkwoordenlijstjes: gebaseerd op veronderstellingen i.v.m. de kennis van de hypothetische gemiddelde leerder geen selectie, alle woorden * tekst: vanaf wanneer zonder ? tekst ± zichtbaar * praktisch2 media / 3 objecten: boek (tekst + woordenlijst) + cd geïntegreerde multimedia "sequential access": cd nodigt niet uit tot intensief (her)beluisteren klikken op zin/woord = luisteren * * Resultaat: meer initiatief bij de leerder = hogere graad van betrokkenheid

8 Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring8 Reactie van de leerders Reactie van de leerders bij radicale overgang naar digitale omgeving willen info ook op papier http://webcampus.fundp.ac.behttp://webcampus.fundp.ac.be ≠ types leerders: informatica zeer positief (> 80%), motiverend effect economie: verdeeld + erkennen pluspunten van multimedia (autonomie) - “met de computer kun je geen taal leren” “te veel zelfstudie, we worden aan ons lot overgelaten” “te veel meerkeuze- en invuloefeningen“ = vervelend”

9 Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring9 Besluit "Van een digitaal leermiddel wordt gewoonlijk verwacht dat de leerder er zelfstandig mee kan omgaan, zonder de hulp van een lesgever. Bij digitale oefeningen wil men dat het programma die zelf evalueert. Het gevolg van deze verwachtingen is dat de meeste programma's zich beperken tot gesloten werkvormen en dat meer creatieve of communicatieve activiteiten maar zelden aan bod komen. Het zou ook anders kunnen, als de eis tot extreme autonomie afgezwakt zou worden, als ICT zou beschouwd worden als een hulpmiddel naast de lesgever in plaats van een vervanger. Dan zou zich een hele waaier aan mogelijkheden aandienen die tot nu toe onvoldoende verkend zijn." (Vanparys 2005)


Download ppt "Digi-taalleren in de praktijk: de Naamse ervaring1 Studiedag digitale talenlabs & webgebaseerde taalleeromgevingen = ervaringen uit de praktijk: Vragen:"

Verwante presentaties


Ads door Google