De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 jaar Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Dick Verheijen 13 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 jaar Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Dick Verheijen 13 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 jaar Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Dick Verheijen 13 maart 2012

2 Doelstelling Informeren over ontwikkelingen in de Biesbosch (vanuit Parkschaprol) Commitment verkrijgen met de hoofdlijnen in de ontwikkeling Uw vragen, reacties, discussiepunten te bespreken

3 Presentatie A.De (aanloop naar de) oprichting Parkschap B.De stand van zaken ultimo 2011 en actualiteiten C.De opgaven voor 2012 en volgende jaren

4 Er was eens …. De Hollandse Biesbosch, de Merwelanden, Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch Brabantse Biesbosch Nationaal Park De Biesbosch, Overlegorgaan en St. Beheer Nationaal Park Staatsbosbeheer, afd. Biesbosch Gemeenten, provincies, rijksoverheden, waterschappen

5

6 En ook nog … De Wijde Biesbosch Brabant aan de Biesbosch De Nieuwe Dordtse Biesbosch De Noordwaard (toekomstige Biesbosch) Alliantie West-Brabant, Drechtsteden, o.a. over de Biesbosch Hollands Glorie en de Biesbosch Etc.

7 Gemeenschappelijk gevoel 2009 Orden de ‘chaos’ en drukte en zorg voor samenhang (inhoud, organisatie, bestuur)

8

9 Resultaat: het kan (of moet) anders ->Rapport Ondergedompeld in de Biesbosch met 17 acties (2009-2011) ->Opdracht onderzoek bundeling van krachten (2009-2010) Parkschap

10 Fusiebesluit 1-1-2011 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Één Bestuurscommissie voor de Biesboschregio Natuur, recreatie en toerisme ontwikkeling Met 1 vertegenwoordiger uit: –Dordrecht, Werkendam, Drimmelen, Sliedrecht –Provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant –Overlegorgaan (alle andere overheden) –Staatsbosbeheer Continuïteit in voortgang 17 projecten Ondergedompeld in de Biesbosch

11

12 Biesbosch feiten Nationaal Park 10.000 ha. beschermd natuurgebied Zoetwatergetijden Meer dan 35 verschillende soorten wilgen 250 bevers in 50 burchten 2,5 mln bezoekers 200 vrijwilligers Begroting ca. 3 mln p.j. 2 zonneponten 7 elektrische rondvaartboten Grootste rondvaartboot op zonne-energie (in Europa) 8 e plaats qua bekendheid als regio (van in totaal 476 gebieden) Na de Veluwe het meest bekende en bezochte Nationaal Park

13

14 Werkprogramma 2011 e.v. Afronden Ondergedompeld incl. EU-project STEP (duurzame recreatie en toerisme) Laat bestuur functioneren Bouw een werkorganisatie Strategische visie ontwikkelen “BB 2020” Verbreed draagvlak Versterk ondernemerschap De winkels blijven open

15

16 B. Resultaten/actualiteiten (ultimo 2011) B1: Bestuurlijk B2:Inhoud B3:Omgeving

17 B1 - Bestuurlijk Formele besluiten (functies, organisatie, programma) Begrotingen 2011/2012 Afwikkeling/liquidatie bestaande organisaties Vaststellen van verordeningen (financiën, control, treasury, inkoop en aanbesteding, mandaat) Uittrederegeling Verwijdering arken Bestedingenplan 2011/2012 Overleg met relevante partners

18

19 B2 – Inhoud 1 Going concern (van Drechtwerk tot Bies en van verhuur en folders tot baggeren) Bezoekerscentra/bezoekersmanagement Ontwikkeling routes/verbindingen Oplevering Zuiderklip en Jongeneele Ruigt Toezicht/handhaving Uitvoering STEP-programma incl. Green Key 7 + 7 + 7 + 7 incl. EU-charter Thermenovereenkomst 2011 (uitvoering 2012)?

20

21 B2 – Inhoud 2 Concepten Design Academy (in uitvoering) Herbestemmingsonderzoek 50 gebouwen Staatsbosbeheer Activeren van ondernemersplatform Communicatie o.a. VVV Biesboschgids Brede doorlichtingsoperatie (15 à 20% besparingen). 32 plannen in uitvoering van vervanging bestelbus tot invoeren van parkeerheffing en extra wintersluiting bezoekerscentrum tot tariefverhoging liggelden. Toekomstvisie Biesbosch 2020

22

23 B3 - Omgeving Bijdragen diverse toeristische beleidsvisies Nieuwe Dordtse Biesbosch (planontwikkeling en beheer) Noordwaard Wijde Biesbosch Samenwerkende Nationale Parken West Brabant Drechtsteden PZH

24

25 C. Opgaven voor 2012 e.v. Afronden STEP-programma Heroriëntatie van overheden –Rijksbeleid overdracht naar provincies -/- 700 mln –PZH: blijft in Parkschap toeristisch belang Kinderdijk/Dordrecht/Biesbosch –Prov. NBr: gebiedsontwikkelingen vrijetijdseconomie Huisvesting Parkschap maar ook: Zeearenden die nestelen Autorally’s in stiltegebied Hennepteelt 25 jaar bevers in de Biesbosch Onderzoek 3 e Merwedehaven Deltaprogramma Haringvliet – Hollands Diep

26

27 Toekomstvisie vaststellen Proces: Intern document vastgesteld (november 2011) Verzonden naar ca. 60 partners (publiek privaat) met verzoek ‘hun paragraaf’ toe te voegen (1 e kwartaal 2012) Vaststelling mei 2012 (concept) Opvattingen partners (voor de zomer) Definitieve vaststelling (september 2012)

28

29

30 Inhoud Toekomstvisie - A Visie Biesbosch 2020 De toekomstvisie Biesbosch 2020 richt zich op behoud, ontwikkeling, overdracht, benutting en beleefbaar maken van de kernwaarden. Uitgangspunt is dat het gebied openstaat voor inwoners van de regio, bezoekers, ondernemers en bedrijven om resultaten te boeken in termen van genieten, beleving, werkgelegenheid en rendement. Sleutelbegrippen zijn duurzaamheid en balans tussen mens en natuurlijke omgeving.

31

32 Inhoud Toekomstvisie - B Op basis hiervan streeft het Parkschap - in samenwerking met ondernemende partners - de volgende ambities na: in 2020 maakt de Biesbosch deel uit van de top 3 van nationale parken en landschappen in 2020 is de Biesbosch hét voorbeeld van duurzame recreatie en toerisme, waarbij natuur en belangen van bewoners, bezoekers en ondernemers/bedrijven blijvend in balans zijn in 2020 zijn inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties trotse ambassadeurs van de Biesbosch in 2020 functioneert de organisatie professioneel en zijn voldoende middelen beschikbaar om de ambities te realiseren.

33 Inhoud Toekomstvisie - C Topnatuur Toegankelijk Beleefbare natuur Functies Faciliteiten Dus aansluiten bij gebiedsontwikkeling, een stevig beheerplan incl. o.a. flexibelezonering.

34

35 Topwaardering Bekendheid en waardering Voorzieningen, duurzaam en op kwalitatief niveau Overdracht/educatie/wetenschappelijk onderzoek Groei in bezoekersaantallen tenminste 15% Ondernemerschap (economisch aandeel is te laag) Imago, vestigingsklimaat ☺

36

37

38 Trotse ambassadeurs Uitdragen Biesboschfonds Burgerinitiatieven

39

40 Organisatie/middelen Professionaliteit Biesboschfonds/economie/werkgelegenheid Vrijwilligersbeleid Marketing/PR Relatie met cruciale partners (RWS, waterschap, waterleiding)

41 Risico’s Gemakzucht: ‘we hebben het toch’ Verstoringen balans natuur/mens Maatschappelijk draagvlak (wet- en regelgeving) (Achterblijvend) ondernemerschap Ontwikkeling in relatie tot middelen –natuurbeleid rijk -> provincies (-/- € 700 mln), o.a. Nationaal Park -/- € 550.000 per jaar –Nieuwe Dordtse Biesbosch en Noordwaard Inrichting t.o.v. beheer(middelen) –Sluiting 3 e Merwedehaven (-/- € 160.000) –Ontsluiting 3 e Merwedehaven Inrichting t.o.v. beheer –Terugtredende overheden

42 Verwachtingen Erkenning als cruciaal gebied (economisch, vrije tijd, gezondheid, duurzaamheid, educatief) U komt er graag en meer dan nu U blijft/bent bestuurlijk verantwoordelijk voor een Europees uniek gebied U blijft nieuwsgierig naar ontwikkelingen

43 Vragen Reacties Discussie


Download ppt "1 jaar Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Dick Verheijen 13 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google