De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vincent Dorenbos & Ron Vonk CMA Amsterdam ECENT - 16 mei 20121.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vincent Dorenbos & Ron Vonk CMA Amsterdam ECENT - 16 mei 20121."— Transcript van de presentatie:

1 Vincent Dorenbos & Ron Vonk CMA Amsterdam ECENT - 16 mei 20121

2 Korte demo Wat is Establish? Wat is Onderzoekend Leren? Nascholing in Establish in-service/pre-service Lesmateriaal nader bekijken ECENT - 16 mei 20122

3 3

4 We leven in een kennismaatschappij Belang van Science onderwijs Rocard rapport (2007): Science education now: a renewed pedagogy for the future of Europe pleidooi voor OL, met Pollen en Sinus Transfer als referentieprojecten. Leidde tot projectvoorstellen van de EC, o.a. van ESTABLISH ECENT - 16 mei 2012

5 Noodzaak voor nieuwe/innovatieve producten en diensten Arbeidspotentieel nodig in staat om kennis op een creatieve/innovatieve manier toe te passen Technische Universiteiten: studenten zijn niet in staat om met open opdrachten om te gaan. Niet getraind in divergent denken. Science is niet aantrekkelijk: studenten zien vaak niet de relevantie en de relatie met banen Verandering of verrijking van het natuurkundecurriculum is nodig om meer studenten te trekken voor Science en Techniek ECENT - 16 mei 2012

6 Veel leerlingen beginnen al op 13/14 jarige leeftijd een aversie tegen science te krijgen Laag aantal aanmeldingen bij universiteiten Gebrek aan Science-docenten, m.n. met universitaire achtergrond ECENT - 16 mei 2012

7 EC-projectvoorstellen voor grotere projecten: S-TEEM Fibonacci Establish Pathway Focus op de docenten, en op een verschuiving naar Onderzoekend Leren ECENT - 16 mei 2012

8 Het doel van ESTABLISH is de verspreiding en het gebruik van onderzoekend-leren (OL) als leermethode voor het bètaonderwijs voor leerlingen (12- 18 jaar) in het Voortgezet Onderwijs op grote schaal in Europa door het creëren van authentieke leer- omgevingen en het betrekken van alle belanghebbenden bij het bevorderen van veranderingen in de klas. ECENT - 16 mei 2012 http://www.establish-fp7.eu

9 Science Education Researchers Teacher Educators Policy Makers Parents Scientific & Industrial Communities TEACHERS STUDENTS Onderzoekend Leren Links met Industrie Creëren van authentieke leeromgevingen voor de natuurwetenschappen Voor docenten en leerlingen Alle belanghebbenden samenbrengen ECENT - 16 mei 2012

10 ESTABLISH Lesmaterialen en docentenhandleidingen Binnen ESTABLISH worden lesmaterialen ontwikkeld waarin onderzoekend leren wordt aangeboden rond geselecteerde natuurwetenschappelijke thema’s. A.Docentinformatie I.Beschrijving van de unit II.Het Onderzoekend-Lerenkarakter III.Vakinhoudelijke kennis IV.Inhoudelijke didactische kennis V.Inhoudelijke kennis van Industrie VI. Leerweg(en) VII. Beoordeling VIII. Beschrijving van de leerlingactiviteiten B. Lesmaterialen ECENT - 16 mei 2012

11 Ontwikkeling ca.15 units voor de science-vakken (CMA: 3) Ontwikkeling formats en inhoud voor de opleiding van aspirant docenten en de ondersteuning van docenten om IBSE onderwijs te implementeren Aanbieden van deze opleidingen/nascholing aan docenten & aspirant docenten en studenten in alle deelnemende landen Evaluatie en verbetering van de formats en materialen Looptijd tot 1/1/2014 Conferentie voor deelnemende docenten uit alle landen: 7- 9 Juni 2012 bij de Dublin City University in Dublin ECENT - 16 mei 2012

12 12

13 Onderzoekend Leren: Het systematische en vastberaden proces van het zoeken naar en verfijnen van verklaringen voor natuurverschijnselen of verschijnselen in de materiële wereld ECENT - 16 mei 201213

14 Problemen vaststellen Kritisch zijn Alternatieven onderscheiden Onderzoek plannen Onderzoeken van vermoedens Zoeken naar informatie Debatteren met leeftijdgenoten Coherente argumenten opstellen ECENT - 16 mei 201214

15 Werkwijze bij OL Helpt om structuur te geven aan onderzoekend leren in bèta- onderwijs. (guide p. 4 e.v.) ECENT - 16 mei 201215

16 Voorbeeld: BSCS, 5E Model ECENT - 16 mei 201216

17 De leerlingen zijn betrokken door (eigen) vragen die zich lenen voor empirisch onderzoek, en die leiden tot verzamelen en gebruik van gegevens om te komen tot verklaringen voor natuurwetenschappelijke verschijnselen. Leerlingen geven voorrang aan bewijs uit onderzoek, en gebruiken dit als de basis voor hun verklaring over natuurwetenschappelijke principes en verschijnselen. Leerlingen formuleren verklaringen voor natuurwetenschappelijke vragen en door dat te doen bouwen ze nieuwe kennis op. Leerlingen communiceren hun verklaringen, voor kritisch commentaar van het bewijs en de achterliggende redeneringen. (zie guide p. 7 e.v.) ECENT - 16 mei 201217

18 Basisvaardigheden: Waarnemen Gegevens verzamelen en opslaan Schatten Beslissen Verklaren Voorspellen Conclusies trekken Communiceren Resultaten classificeren Logboek bijhouden & verslaglegging ECENT - 16 mei 201218

19 Leerlingen ontwikkelen hun vaardigheden en komen uiteindelijk tot het zelf plannen en uitvoeren van eigen onderzoek. Zie guide p. 11 e.v. ECENT - 16 mei 201219

20 Bij OL verandert de rol van de docent. Een docent worden die OL toepast is een lang en individueel leerproces. Een OL proces op zichzelf (denk aan 5E) Informatie - Bewustwording van vaardigheden – Vaardigheden gaan toepassen – conclusies trekken – opnieuw proberen, bijsturen - delen met andere docenten. ECENT - 16 mei 201220

21 De rol van de docent gaat meer naar de achtergrond, faciliteert het leerproces bij de leerlingen, enthousiasmeert, daagt uit, motiveert, bevraagt, tegenover het geven van informatie/uitleg, stellen van gesloten vragen, zoals bij ‘traditioneel’ onderwijs. En loslaten… ECENT - 16 mei 201221

22 Interactieve discussie of - demonstratie: (Interactive discussion/demonstration) Docent stelt vraag of voert experiment uit. Het onderzoekskarakter ligt hier besloten in de antwoorden en verklaringen die de leerlingen geven (en evt. vervolgvragen die de leerlingen stellen). ECENT - 16 mei 201222

23 Geleid ontdekken: (Guided discovery) vergelijkbaar met 1, behalve dat de leerlingen het experiment uitvoeren, dat door de docent geïntroduceerd is. Dit omvat o.a. het traditionele type ‘kookboek’ practicum dat vaak wordt gedaan om een stukje theorie of informatie te verifiëren. ECENT - 16 mei 201223

24 Geleid onderzoeken: (guided inquiry) In dit geval werken leerlingen in teams aan hun eigen experiment. De docent heeft het probleem gesteld en een helder doel gesteld: “Vind...”, “Bepaal...” Er is geen vooraf bepaald antwoord en de conclusies komen geheel voort uit het leerlingwerk. Leerlingen krijgen uitgebreide aanwijzingen of lab-instructies, en worden geleid door meerdere vragen van de docent. ECENT - 16 mei 201224

25 Begrensd onderzoeken: (Bounded inquiry) Vergelijkbaar met 3, maar in dit geval wordt van de leerlingen verwacht dat ze hun eigen experiment ontwerpen en uitvoeren met weinig tot geen hulp van de docent of lab-aanwijzingen vooraf. De onderzoeksvraag die beantwoord moet worden wordt aangereikt door de docent, maar leerlingen hebben de verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en uitvoeren van het experiment. Voor dit type moeten de leerlingen over een bepaald niveau van ervaring beschikken, anders kunnen ze het spoor bijster raken. ECENT - 16 mei 201225

26 Open onderzoek: (Open inquiry) Binnen een gegeven context wordt van de leerlingen verwacht dat zij hun eigen onderzoeksvragen formuleren waaruit ze een eigen onderzoek opzetten. Dit betreft gewoonlijk een onderzoeksopdracht van bovenbouwleerlingen (praktische opdracht of PWS). Voorbeeld: “Een experiment opzetten voor spraakanalyse”. ECENT - 16 mei 201226


Download ppt "Vincent Dorenbos & Ron Vonk CMA Amsterdam ECENT - 16 mei 20121."

Verwante presentaties


Ads door Google