De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen 2 Thema dagen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING 08/03/13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen 2 Thema dagen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING 08/03/13."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN

2 GEMEENTEmaasmechelen 2 Thema dagen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING 08/03/13

3 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING Beleidsdomein Economie / Socio-economische ontwikkelingen / Gemeentelijke dienst Strategische doelstelling BBC: ‘De gemeente Maasmechelen stimuleert de lokale en sociale economie met ruimte en kansen voor goede investeringen en tewerkstelling’ Economie / Tewerkstelling / Lokale en Sociale economie Economie / Industrie / Handel / Diensten / Toerisme Economie / Citymaking en Citymarketing / Evenementen 3 Kader en situering

4 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING 8.646 arbeidsplaatsen (RSZ) waarvan(cijfers 31.12.2010) 1.648 (industrie - waaronder voeding (755) en metaal (453)) 6.408 (tertiaire sector) waarvan 1.466 handel waarvan 1.257 diensten aan bedrijven waarvan 1.801 openbaar bestuur – onderwijs 2.281 zelfstandigen (RSVZ) waarvan 1.494 in hoofdberoep (excl. helpers) en 607 in bijberoep 4 Tewerkstelling in Maasmechelen

5 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING Totaal aantal jobs (31.12.2010): 10.528 jobs (jobs in loondienst + jobs voor zelfstandigen excl. bijberoepen) Inkomende pendel:4.668 van 8.614 loontrekkende werkgelegenheid (=54%) Uitgaande pendel:8.508van 12.453 loontrekkende inwoners (=68%) Werkgelegenheidsgraad (Jobs – bevolking op arbeidsleeftijd 15 - 65) Maasmechelen41,5% 10.528 Genk90,1% 38.933 Hasselt 108,6% 53.781 Limburg57,5% 327.851 Vlaanderen63,8%2.627.750 5 Werkgelegenheid in Maasmechelen

6 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING Werkzaamheid (werkenden = loontrekkenden + zelfstandigen + uitgaande grensarbeid) Werkzaamheid Maasmechelen (31.12.2010) :14.245 loontrekkenden : 12.372 zelfstandigen: 1.873 Werkzaamheidsgraad Maasmechelen 56,2% (60,5% vanaf 20j.) Genk 55,8% Limburg63,8% Vlaanderen66,0% Werkzaamheidsgraad 20 – 24 j. : 51,2% 60 – 64 j. : 20,5% 6 Werkzaamheid van Maasmechelaren

7 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING Werkloosheidsgraad (januari 2013) Maasmechelen13,16% Genk13,09% Limburg 7,82% Vlaanderen 7,29% MaasmechelenTotaal2.171 Mannen1.172 Vrouwen 999 -25 jaar 23,6% Laaggeschoolden 40,4% Allochtonen 40,4% 7 Werkloosheid

8 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING Conclusies : Weinig werkgelegenheid, lage werkzaamheid, hoge werkloosheid Tweevoudige uitdaging - dubbelsporig beleid: - Jobs voor Maasmechelaren (creëren)! - Maasmechelaren aan het werk (krijgen)! SALK? - o.a. Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt - ‘Gebrek aan competente arbeidskrachten is grootste belemmering voor groei’ 8 Conclusies en uitdagingen

9 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING (Gesubsidieerde economie) Sociaal Bedrijvencentrumca. 240 waarvan 67 bij SBM zelf PWA-dienstenchequesca. 169 contractuelen + 90 PWA OCMWca. 44 waarvan 12 bij organisaties in SBM Diverse projecten en statuten: Werkervaring (WEP-plus) Lokale diensteneconomie (LDE) PWA Dienstenchequebanen Artikel 60 & 7 Voortrajecten / opleiding ESF Brugprojecten Sociale Werkplaatsen / arbeidszorg 9 Sociale economie

10 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING Uitdagingen: Trajecten : tewerkstelling, opleiding en werkervaring op maat: Voldoende gedifferentieerd aanbod (‘Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’) Ieder zijn rol (Gemeente - Lokale Werkwinkel - Privésector) 10 Sociale economie – sociale tewerkstelling

11 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING 31.12.2010 : 8.646 arbeidsplaatsen in loondienst 31.12.2011 : 2.500 personen met zelfstandige arbeid (incl. helpers en bijberoep) Op 10 jaar tijd: + 500 zelfstandigen (in hoofd- of bijberoep) + 2.000 loontrekkenden (= + ca. 30% = veel hoger dan Maasland en Limburg) Tussen 1986 – 1988 (met mijnsluiting in 1987): RSZ van 6.621 naar 5.216 arbeidsplaatsen Ter vergelijking : werkloosheid nà mijnsluiting 1991 : 15% (vrouwen: 24,8% - mannen: 8,9%) 11 Reconversie?

12 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING De Limburgse zeshoek: bouwstenen voor een sterker economisch weefsel - gericht ontsluiten- doelgericht innoveren - duurzame jobs creëren- sterker ondernemen - ruimer exporteren- beter opleiden Het V²O –principe : Versterk, Versnel en Ontwikkel: Versterk : activiteiten om jobs te behouden - ‘de sector slimmer maken’ (maakindustrie, logistiek, bouw, voeding) Versnel : de groei van nieuwe en duurzame jobs - ‘de sectorgroei maximaal benutten’ (innovatieve zorg, vrijetijdseconomie, diensten) Ontwikkel : nieuwe en duurzame jobs op lange termijn - ‘opties op de toekomst creëren’ (ICT, green energy, recyclage, biotech, creatieve industrie) 12 Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)

13 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING Revitalisering Oude Bunders / Uitbreiding ambachtelijke zone Maneborne: Benutting en verdichting Stijgende vraag naar kleinere percelen en bedrijfsunits merkbaar Facilitering doorverkoop en - verhuur (ingevolge snel evoluerende markt) Uitdagingen : Bedrijven met hoge toegevoegde waarde - met jobs voor laaggeschoolden - bij voorkeur in groeisectoren of hoogtechnologisch Oude Bunders - Nieuwe Bunders Ontsluiting 13 Industrie

14 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING Enorme uitbreiding verkoopsoppervlakte op 10 jaar tijd Maasmechelen Village: 14.443m² (netto) - M2: 21.858 m² (netto) - samen goed voor 1000-tal arbeidsplaatsen ‘Strategisch-commercieel plan’ 2011 Hoge koopbinding voor dagelijkse, periodieke en uitzonderlijke goederen Beperkte koopvlucht Relatief lage koopattractie Afbakening van onderscheiden winkelgebieden / Duidelijk vestigingsbeleid met uitgesproken visie per commercieel gebied Winkelnota Vlaamse Regering / handelskernversterking 14 Handelsapparaat

15 GEMEENTEmaasmechelen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING Citymarketingplan 2011: ‘Maasmechelen moet inzetten op combinatie Natuur en (fun)Shoppen, met focus op bijkomende retail die aansluit bij en gericht is op outdoor / sport / experience’ Doelgroepen in de eerste plaats bezoekers en investeerders, in tweede orde bewoners ‘Fier op Maasmechelen’? Maasmechelen Leisure Valley? Maasmechelen = Maasmechelen Village? En Terhills? Shoppen en Natuur (kruisbestuiving?) Wonen? Cultuur? Uitdaging: ‘Maasmechelen met positief en onderscheidend imago op de kaart zetten!’ 15 Citymarketing

16 GEMEENTEmaasmechelen 16 Thema dagen ECONOMIE 08/03/13

17 GEMEENTEmaasmechelen ECONOMIE DETAILHANDEL Verschuivingen en veranderingen doorheen de tijden: Pauwengraaf, Rijksweg, J. Smeetslaan, Dr. Haubenlaan, kerkdorpen Commercieel centrum Eisden, Fashion Point, M2, Maasmechelen Village Verblokkering, verdwijnen papa / mama – zaken, solitaire zaken Vandaag: 2300 zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen,… Vandaag: 1075 zichtbare “winkels” (413 zichtbare “winkels” in commercieel centrum Eisden) 17 Korte Historiek

18 GEMEENTEmaasmechelen ECONOMIE MAASMECHELEN VERSTERKT HAAR AANTREKKELIJK HANDELSAANBOD 18 Uitdaging (en)

19 GEMEENTEmaasmechelen ECONOMIE KRITISCHE SUCCESFACTOREN Behoud van aantal zichtbare “winkels” Commercieel centrum Eisden: reinheid en veiligheid Commercieel centrum Eisden “fysiek” en “mentaal” linken aan M2 Gebied Koninginnelaan / Oude Baan / Kruindersweg = één investeringzone Initiëren en uitbouwen van (commerciële) acties samen met overlegorganen 19 Uitdaging (en)

20 GEMEENTEmaasmechelen ECONOMIE MARKTEN EN KERMISSEN, AMBULANTE HANDEL Markt in Eisden en rondtrekkende foorreizigers Markt met 150 standplaatsen – afname naar 100 standplaatsen Markt met 85 abonnementen – “vergrijzing” 20tal “kermissen” Straatverkopers allerhande, verkopen verenigingen, rommelmarkten,…. Streng gereglementeerde sectoren Nieuwe initiatieven: jaarmarkt, winterfair, promotie 20 Korte Historiek

21 GEMEENTEmaasmechelen ECONOMIE MAASMECHELEN BIEDT EEN KADER VOOR EEN VOLKS, SFEERVOL EN KWALITEITSVOL MARKT – EN KERMISGEBEUREN 21 Uitdaging (en)

22 GEMEENTEmaasmechelen ECONOMIE KRITISCHE SUCCESFACTOREN Beste en soepelste georganiseerde structuur in stand houden, rekening houdende met de (nakende) wetswijzigingen Herschikking van de markt? Aantrekken van nieuwe deelnemers aan markten en kermissen 22 Uitdaging (en)

23 GEMEENTEmaasmechelen ECONOMIE HORECA Café in de living Gegiste dranken, verplicht te vermelden wetgevingen, prijslijsten, sluitingsuren, HACCP, eetwareninspectie, billijke vergoeding, SABAM, logiesdecreet, kansspelen, sterke dranken, startersformaliteiten, beroepskennis, brandweerinspecties, verzekeringen, geluidsnormen, terrasvergunningen, belastingen allerhande….. Horeca – ondernemer zoekt en bezoekt veel ambtenaren Vandaag: 230 horeca – ondernemers 23 Korte Historiek

24 GEMEENTEmaasmechelen ECONOMIE MAASMECHELEN ONDERSTEUNT HAAR HORECA – ONDERNEMERS 24 Uitdaging (en)

25 GEMEENTEmaasmechelen ECONOMIE KRITISCHE SUCCESFACTOREN Naar één horeca – loket 25 Uitdaging (en)

26 GEMEENTEmaasmechelen 26 Thema dagen TOERISME 08/03/13

27 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME DIENSTVERLENING Van prieeltje naar gemeentehuis tot thematisch bezoekersonthaal Van lokale informatie naar Limburg Onthaal Van folder over Maasmechelen naar infoverstrekking over Limburg Ongeveer 1200 tot 1500 bezoekers gemiddeld per maand Veelvoud aan telefoons, e – mails, … Van kantooruren naar 363 dagen dienstverlening 27 Korte Historiek

28 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME MAASMECHELEN BOUWT HAAR DIENSTVERLENING VERDER UIT 28 Uitdaging (en)

29 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME KRITISCHE SUCCESFACTOREN Limburg Onthaal “verzilveren” Uitbreiding van het aanbod op vlak van producten en diensten Samenwerking private (toeristische) sector versterken Afstemming van werkzaamheden publieke toeristische sector 29 Uitdaging (en)

30 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME TOERISTISCHE PRODUCTONTWIKKELING Van het maken van een schoon boekske tot een wijnbeurs naar het NPHK, Rivierpark Maasvallei, Kruinenpad, wandel – en fietspaden, erfgoed, gadgets, streekproducten, aanlegsteigers, passantenhaven,…. Opleiding gidsen, toename aanbod aan wandel – en fietsmogelijkheden (harde investeringen / thematische werking), uitbreiding doelgroepaanbod (kinderen),… Van openingsmoment naar themajaar Momenteel ongeveer 100 te koop aangeboden producten 30 Korte Historiek

31 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME MAASMECHELEN BOUWT AAN TOERISTISCHE PRODUCTEN 31 Uitdaging (en)

32 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME KRITISCHE SUCCESFACTOREN Gedane investeringen op de kaart plaatsen Succesvolle initiatieven uitbouwen tot permanente producten Verdere uitbouw van NPHK Samenwerking tussen gemeentelijke diensten Noodzaak om op “alles” in te zetten? 32 Uitdaging (en)

33 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME TOERISTISCHE COMMUNICATIE Simpele brochure, flyer Meer brochures, flyers Advertenties Websites / mailings 33 Korte Historiek

34 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME MAASMECHELEN BOUWT AAN TOERISTISCHE COMMUNICATIE 34 Uitdaging (en)

35 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME KRITISCHE SUCCESFACTOREN Nieuwe communicatietechnieken Onderlinge afstemming 35 Uitdaging (en)

36 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME TOERISTISCHE ERKENNINGEN Erkenning in 2007 (2 maal) + hernieuwing in 2011 (1 maal) Een erkenning in het kader van de wetgeving inzake openingstijden – “eeuwig” Een erkenning in het kader van de arbeidswetgeving – om de vier jaar hernieuwen 36 Korte Historiek

37 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME HERNIEUWING VAN DE ERKENNING ALS TOERISTISCH CENTRUM 37 Uitdaging (en)

38 GEMEENTEmaasmechelen TOERISME KRITISCHE SUCCESFACTOREN Hernieuwing in 2015 Nieuw = bindend advies Toerisme Vlaanderen? 38 Uitdaging (en)

39 GEMEENTEmaasmechelen 39 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT CONTACTGEGEVENS Luc Dorissen Ronny Gijsen Heirstraat 239 3630 Maasmechelen T 089 769 669 / 089 769 667 luc.dorissen@maasmechelen.be ronny.gijsen@maasmechelen.be www.maasmechelen.be


Download ppt "WELKOM © Misjel Decleer SCHACHTBOKKEN -EISDEN. GEMEENTEmaasmechelen 2 Thema dagen SOCIO – ECONOMISCHE ONTWIKKELING 08/03/13."

Verwante presentaties


Ads door Google