De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een arbeidsmarkt die werkt! Prof. Ton Wilthagen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een arbeidsmarkt die werkt! Prof. Ton Wilthagen."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een arbeidsmarkt die werkt! Prof. Ton Wilthagen

2 De juiste mensen met de juiste kwalificaties op het juiste moment en tegen de juiste prijs op de juiste plek in bedrijven

3 Drijvende krachten arbeidsmarkt

4 Optimalisatie arbeidsmarkt Inspelen op veranderende vraag naar arbeid Inspelen op veranderende aanbod arbeid Inspelen op veranderende match vraag- aanbod Zowel conjunctureel als structureel “Governance” van de arbeidsmarkt

5 Vraag naar arbeid Eind februari in arbeidsmarktregio Midden-Limburg 1.077online vacatures. Jaar eerder waren dat er 869 (stijging van 24%). Vooral vacatures voor technische, bedrijfseconomische, administratieve en commerciële beroepen in de regio Midden-Limburg.

6 Online vacatures naar beroep vs niet-werkende werkzoekenden

7 Ontwikkeling vacatures (bron UWV)

8 The Network Economy

9 Handelingen Functie Taak Handelingen Baan Opdracht/Taak Opdracht/Project

10 Aanbod arbeid: vergrijzing, ontgroening en krimp Maar niet in gemeente Roermond Vergrijzing lost tekort banen niet op ! Migratie lost tot nu toe vergrijzingsprobleem niet op

11 Opleiding De Limburgse beroepsbevolking kent een relatief klein deel hoger opgeleiden en een relatief groot deel lager opgeleiden. In Limburg ligt het aandeel elementaire en lagere beroepen hoger dan in de rest van Nederland.

12 WW iets boven landelijk % WW-percentage in arbeidsmarktregio Midden- Limburg eind februari 5,7% (landelijk 5,3%) 40% uitkeringen aan MBO’ers (vanaf niv 2) 34% van de WW-uitkeringen voor personen zonder startkwalificatie. 51% voor personen die 50 jaar of ouder zijn (landelijk 46%) Uitstroom WW in februari 2016 met 621 lager dan jaar eerder, hoger dan maand eerder (en hoger dan landelijk maand eerder)

13 Bijstand

14 Risico mismatch

15

16 “Pro-actieve en innovatieve aanpassing van arbeidsmarkt en arbeidsorganisatie, zodat bedrijven marktpositie kunnen (door)ontwikkelen en behouden en mensen werk- en inkomenszekerheid kunnen (door)ontwikkelen en behouden

17 Componenten van flexicurity Aanpassings- vermogen werk- en inkomens- zekerheid Efficiënt arbeidsmarkt beleid: werk naar werk leven lang leren: omgaan met verandering Moderne sociale zekerheid: trampoline Flexibele maar betrouwbare contracten constructievesociale dialoog

18 Transparante arbeidsmarkt

19

20

21

22 Werking Digitaal online platform waarin actuele arbeidsmarktgegevens te filteren zijn voor diverse doelgroepen. Voorbeelden van criteria waarop gefilterd kan worden zijn demografie, regio (provincie, arbeidsmarktregio, grote gemeenten), sector en beroepsgroep. Het dashboard kan unieke verbanden leggen en biedt daardoor zeer relevante inzichten. Door eenheid van systematiek kunnen provincies, regio’s, sectoren en beroepsgroepen met elkaar vergeleken worden. Omdat het dashboard digitaal gekoppeld is aan relevante brongegevens, is de informatie steeds actueel.

23 De koek groter

24

25

26 Tien geboden regionaal arbeidsmarktbeleid 1.Bedrijfsleven moet voorop en centraal staan: probleemeigenaar! Lokale overheden en onderwijs- en kennisinstellingen zijn de twee andere leden van de “triple helix”. Zo’n ménage à trois werkt. 2.Voorkom belangenstrijd tussen bedrijfsleven enerzijds en gemeentelijk-bestuurlijke samenwerkingsverbanden! Bevorder zowel dynamiek als inclusie. 3.Zelfde geldt voor relatie tussen de diverse gemeenten/colleges onderling (met name rol centrumgemeente) en bestaande arbeidsmarktorganisaties; elkaar vertrouwen is cruciaal!

27 4.Heb aandacht voor de verschillende “afrekencriteria” waarmee de diverse partijen te maken hebben! Neem niet te snel onwil of onvermogen aan. 5.Blijf niet hangen in oeverloos overleg, structuren en praten: voeg daad bij het woord! 6.Vind het wiel niet steeds opnieuw uit: geef je rekenschap en leer van activiteiten die al liepen en lopen – ook elders, ook over de grens!

28 7.Eis – zelfbewust – experimenteer- en manoeuvreerruimte van de nationale overheid! 8.Richt je op regionale speerpuntsectoren, maar neem het MKB goed mee en zorg dat je beroepsbevolking breed- technologische competenties ontwikkelt.

29 9.En: de regio is geen reservaat: economie en arbeidsmarkt houden zich niet aan regionale en nationale grenzen: denk en handel grens ontkennend en – verleggend. 10. Zoek en behoud een onvermoeibaar boegbeeld/ architect/ambassadeur uit het bedrijfsleven!

30 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Naar een arbeidsmarkt die werkt! Prof. Ton Wilthagen."

Verwante presentaties


Ads door Google