De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is er gebeurd 26 november 2013 Erik Waeijen. Wat is er gebeurd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is er gebeurd 26 november 2013 Erik Waeijen. Wat is er gebeurd."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is er gebeurd 26 november 2013 Erik Waeijen

2 Wat is er gebeurd

3 Naftalek Born 6 augustus 2013  Tijdens boorwerkzaamheden Naftaleiding geraakt  Ongeveer 70 ton nafta uit leiding gestroomd  Vloeistofplas afgedekt met schuimdeken en folie door brandweer om uitdamping naar de omgeving zo veel als mogelijk te voorkomen  Zekerstellen en reparatie leiding direct na incident  Start onderzoek naar omvang van de verontreiniging  Instellen projectteam betrokken instanties

4  Gemeente Sittard Geleen  Provincie Limburg als bevoegd gezag Wet bodembescherming en coördinator proces  Rijkswaterstaat als eigenaar grond, beheerder dijk Julianakanaal, kwaliteitsbeheerder Maas en opdrachtgever  RUD Zuid-Limburg als toezichthouder in het veld  PPS als leidingbeheerder Adviseurs: GGD Zuid-Limburg, Arcadis en Brandweer Leden projectteam

5 Kabels en leidingen in Nederland  Leidingen transport gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht  Sinds 1 juli 2008 aannemers/bedrijven wettelijk verplicht voor graafwerkzaamheden een Klic-melding te doen  Gebiedsinformatie met ligging van kabels en leidingen aanwezig op graaflocatie  Opsporen kabels door graven proefsleuf of met moderne technieken, zoals radar  Geen Klic-melding doen, kan leiden tot sancties  Duidelijke afspraken, en toch  schademeldingen door graafwerkzaamheden in 2012 volgens toezichthouder, Agentschap Telecom

6 Wettelijk kader Wet bodemscherming  Indien verontreiniging gevolg is van een ongewoon voorval, zoals in Born, moeten onverwijld maatregelen worden genomen Burgerlijk Wetboek  Bij leidingbeheerder ligt verantwoording verontreiniging zo snel mogelijk aan te pakken, in dit geval PPS  Waarom? Voorkomen dat iedereen voor aansprakelijkheid naar iedereen begint te wijzen

7  1000m3 verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd naar erkende verwerker  Graafwerkzaamheden stilgelegd in verband met veiligheid personeel  Ontgraving aangevuld met zand vanwege stabiliteit Julianakanaal  Biolaag aangebracht om uitdamping naar omgeving te voorkomen Bodem

8 Grondwaterstroming

9 Grondwater  Nauwelijks verspreiding gemeten van verontreiniging via grondwater  Leemlaag van ca. 5 meter dik en grondwater op meer dan 10 meter beneden maaiveld  Licht verhoogde gehaltes aangetroffen langs kanaal  Nader onderzoek situatie grondwater in de kern van de verontreiniging vindt momenteel plaats  Geohydrologisch scherm bij Julianakanaal in werking gesteld als gehaltes in grondwater hier aanleiding toe geven  Verontreinigd grondwater dan oppompen en via zuivering lozen op Julianakanaal of riool

10 Lucht en gezondheid  Vanaf 6 augustus voortdurend luchtmetingen  Geen gehaltes gemeten die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid  Sinds begin november geen luchtmetingen meer in overleg met de GGD  Wel luchtmetingen als op de locatie in de verontreinigde bodem moet worden gewerkt (bv. boorwerkzaamheden)  Strenge veiligheidseisen Arbeidsinspectie in verband met sterk vluchtige karakter verontreiniging en aanwezigheid van benzeen

11 Veiligheid en verkeer  Oude Baan sinds 6 augustus t/m 11 september afgesloten voor verkeer  Veiligheid bewoners en uitvoerend personeel  Oude Baan nu alleen nog afgesloten op werkdagen tussen 9 en 5 als werkzaamheden plaatsvinden in de kern van de verontreiniging

12 (Verdere) aanpak en planning  Afronden bodemonderzoek  Controleren grondwater en zo nodig inwerking stellen pompen en zuiveringsinstallatie  Opstellen plan van aanpak verwijderen verontreiniging  Informatieavond bewoners januari 2014  Start definitieve sanering naar verwachting 1 e kwartaal 2014

13 Informatie   Tel. (043)  (startpagina dossier Naftalek Born) (ook voor planning werkzaamheden Oude Baan)


Download ppt "Wat is er gebeurd 26 november 2013 Erik Waeijen. Wat is er gebeurd."

Verwante presentaties


Ads door Google