De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eline Van Kerckhove HSN 27 WAT WERKT (NIET) IN DE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN JONGVOLWASSENEN MET DYSLEXIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eline Van Kerckhove HSN 27 WAT WERKT (NIET) IN DE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN JONGVOLWASSENEN MET DYSLEXIE."— Transcript van de presentatie:

1 Eline Van Kerckhove HSN 27 WAT WERKT (NIET) IN DE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN JONGVOLWASSENEN MET DYSLEXIE

2 29/11/2013 Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren. CODE THOMAS MORE

3 OPDRACHT CODE 29/11/2013 & praktijk

4 Onderzoeksproject

5 29/11/2013 Onderzoek naar werkzame aspecten rekening houdend met ervaringen jongvolwassene en zijn/haar netwerk Wetenschappelijk onderbouwd begeleidingsprogramma op maat van jongvolwassenen (cf. Steenbeek-Planting, Kleijnen & Verhoeven, 2011; Tijms & De Gelder, 2011) Onderzoek naar effectiviteit van het ontwikkelde programma (tot op heden weinig onderzoek, zie Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000; Nalavany, Williams Carawan & Rennick, 2011) ONDERZOEKSPROJECT (DE BRAUWER ET AL., IN VOORBEREIDING) jongere ouder hulp- verlener studenten- begeleider

6 29/11/2013 Wat is werkzame ondersteuning voor jongvolwassenen eind secundair onderwijs en hoger onderwijs? CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG

7 29/11/2013 ONDERZOEKSOPZET Literatuur Wetenschappelijke evidentie Interviews jongvolwassenen & ouders “Patient values” Interviews SSB en HV Klinische expertise Vragenlijst Kwantitatief onderzoek Begeleidings- programma Implementatie Evaluatie Effectiviteit STARTFASE

8 29/11/2013 KWALITATIEF LUIK STUDIE 1 Impact van de leerstoornis? Werkzame & niet-werkzame aspecten van ondersteuning? Werkzame & niet-werkzame aspecten van therapie? Ervaren noden? Semi-gestructureerd interview (+/- 1u) (N=61)

9 KWANTITATIEF LUIK STUDIE 2 29/11/2013 Online vragenlijst (N=102) Compenserende strategieën Computer- en softwaregebruik Ondersteuning thuis en op school Interventie/therapie Belangrijkste moeilijkheden en wat er werkt volgens de meeste jongvolwassenen met dyslexie:

10 29/11/2013 EFFECTIVITEIT BEGELEIDINGSPROGRAMMA Literatuur Wetenschappelijke evidentie Interviews jongvolwassenen & ouders “Patient values” Interviews SSB en HV Klinische expertise Vragenlijst Kwantitatief onderzoek Begeleidings- programma Implementatie Evaluatie Effectiviteit STUDIE 3 Pretest-posttest design met controlegroep (wachtlijst) N = 42 “Bij de laatste sessie ging er een lampje branden in mijn hoofd.”

11 Dyslexie is meer dan moeilijkheden met lezen en spellen

12 29/11/2013 STUDIE 1: problemen op het vlak van begrijpend lezen en studeren staan op de voorgrond in beleving jongeren IMPACT VAN DYSLEXIE- KERNMOEILIJKHEDEN jongere ouder hulp- verlener studenten - begeleider “[…] bijvoorbeeld begrijpend lezen, ik denk dat er heel veel zijn die graag luidop zouden lezen en dat ze dat ook zouden moeten aanbieden om die tekst luidop te lezen of om hem voor te lezen. En dat dat dan inderdaad wel anders is dan voor alle andere leerlingen, maar alle andere leerlingen begrijpen die tekst wel als ze hem stillezen.“ (N.D., hoger onderwijs)

13 29/11/2013 STUDIE 2: begrijpend lezen één van de kernproblemen IMPACT VAN DYSLEXIE- KERNMOEILIJKHEDEN Spellen + lezen (VT + NL) Schrijven (structuur) Tijdsinschatting en planning Samenvatten

14 IMPACT: DYSLEXIE IS MEER DAN… 29/11/2013  Technisch lezen (NL + VT)  Spelling (NL + VT)  Begrijpend lezen  Schrijven (structuur)  Planning – timemanagement  Samenvatten  Socio-emotioneel (studies, dagelijks leven) Grote verscheidenheid (Gerber, 2009; Ruijssenaars & van den Bos, 2011)

15 IMPACT: DYSLEXIE IS MEER DAN… 29/11/2013 Grote verscheidenheid (Gerber, 2009; Ruijssenaars & van den Bos, 2011) One size does not fit all Hoe?

16 Implicaties voor werkzame ondersteuning en begeleiding

17 29/11/2013 Belang? protectieve factoren bij socio-emotionele moeilijkheden (zie o.a. Cosden et al., 2008 Spekman; Goldberg & Herman, 1992) voorwaarden voor een gedragsverandering bij begeleiding (zie o.a. Prochaska & Diclemente, 1984; Van Bilsen, 1992) aanknopingspunten voor begeleiding op maat (motivatie!) STARTPUNT BIJ DE JONGERE psycho-educatie Inzicht in eigen sterktes en zwaktes Inzicht in de eigen stoornis

18 29/11/2013 ZELFWIJZER - ERVARINGSWIJZER

19 29/11/2013 ZELFWIJZER - ERVARINGSWIJZER “Het feit dat we de eerste bijeenkomst gesproken hebben over elkaars problemen. Dit gaf veel moed. Zoiets van, ik ken dit, dit gaat bij mij ook niet,… Erkenning.”

20 29/11/2013 Uit de resultaten blijkt dat:  78% vindt dat de meeste docenten weten wat dyslexie is  64% vindt dat docenten weten hoe ze moeten omgaan met studenten met dyslexie  63% vindt dat docenten oog hebben voor de ervaren moeilijkheden  69% vindt dat de meeste docenten begrip tonen voor studenten met dyslexie  79% zegt zich meer te zullen inzetten voor een vak als ze begrip ervaren  83% zegt meer zelfvertrouwen te krijgen als ze begrip ervaren van een docent STARTPUNT BIJ DE DOCENTEN Kennis Begrip

21 29/11/2013  Maken mensen met dyslexie typische lees- en spellingfouten ?  Is er bij dyslexie een gradatie in ernst ?  Klopt het dat als dyslectische mensen lezen, de lettertjes ‘dansen’ ?  Is dyslexie een modeverschijnsel? Komt het nu meer voor dan vroeger ?  Doet een school er goed aan zo veel mogelijk faciliteiten te voorzien ? TER ILLUSTRATIE

22 Knelpunt: toekenning van onderwijsfaciliteiten versus effectief gebruikt BARRIÈRE TOEKENNEN VS GEBRUIK VAN ONDERWIJSFACILITEITEN 29/11/2013

23 BARRIÈRE: TOEKENNEN VS GEBRUIK SOFTWARE STUDIE 2 27% gebruikt software, voornamelijk thuis Zij die het niet gebruiken: ik denk niet dat het mij zal kunnen helpen (46%) alles inscannen kost te veel tijd dus begin ik er niet aan (41%) ik ken dit niet (27%) STUDIE 1 barrières voor gebruik Werkt afleidend Het gevoel ‘anders’ te zijn Kostprijs Geen digitaal cursusmateriaal School weet niet hoe de software werkt dus geen begeleiding hiervoor op school Extra stress in examensituaties Technische en praktische belemmeringen Moeite en tijd als student en docent COMMUNICATIE

24 29/11/2013 BARRIÈRE: TOEKENNEN VS GEBRUIK SOFTWARE STUDIE 2 27% gebruikt software, voornamelijk thuis Zij die het niet gebruiken: ik denk niet dat het mij zal kunnen helpen (46%) alles inscannen kost te veel tijd dus begin ik er niet aan (41%) ik ken dit niet (27%) STUDIE 1 barrières voor gebruik Werkt afleidend Het gevoel ‘anders’ te zijn Kostprijs Geen digitaal cursusmateriaal School weet niet hoe de software werkt dus geen begeleiding hiervoor op school Extra stress in examensituaties Technische en praktische belemmeringen Moeite en tijd als student en docent “Ik heb veel bijgeleerd uit dit begeleidingsprogramma, ik weet nu hoe ik moet studeren en dat er hulpmiddelen bestaan.” (effectiviteitsstudie)

25 Knelpunt: evaluatie van faciliteiten 71% krijgt faciliteiten op maat Bij 46% worden de faciliteiten geëvalueerd BARRIÈRE: EVALUATIE VAN FACILITEITEN 29/11/2013 “Het is ook bijna elk jaar hetzelfde handelingsplan, denk ik. Pff, dat is zo wat het enige dat bij ons in school… Zo van… hier is een handelingsplan…we doen er iets voor en dan is iedereen content. Alé, zo komt dat bij mij over.” Lies, secundair onderwijs Do

26 BARRIÈRE: REKENING HOUDEN MET FACILITEITEN 29/11/2013 Docent Het kunnen omgaan met studenten met dyslexie Begrip tonen voor studenten met dyslexie Oog hebben voor de moeilijkheden die zij ervaren Schoolbeleid Aanwezigheid contactpersoon (die overlegt bij problemen) De school is bezig met het onderwerp Faciliteiten op maat, met evaluatie Knelpunt: rekening houden met faciliteiten hangt samen met Do

27 29/11/2013 STUDIE 1: Kenmerken van effectieve begeleiding: Expliciete (compensatie)strategieën worden aangebracht én ingeoefend Nadruk op herhaling Er is communicatie tussen hulpverlener en andere actoren (jongere, ouders, school) Geduld en begrip van de hulpverlener Let op: motivatie en beperkt aanbod voor jongvolwassenen kunnen als barrière ervaren worden WERKZAME BEGELEIDING BIJ JONGEREN Do Don’t

28 29/11/2013 STUDIE 1: Kenmerken van effectieve interventie: Expliciete (compensatie)strategieën worden aangebracht én ingeoefend Nadruk op herhaling Er is communicatie tussen hulpverlener en andere actoren (jongere, ouders, school) Geduld en begrip van de hulpverlener Let op: motivatie en beperkt aanbod voor jongvolwassenen kunnen als barrière ervaren worden WERKZAME BEGELEIDING BIJ JONGEREN “Misschien nog het positiefste was ook wel dat zij in het begin van het schooljaar mee kwam, om dan nog een keer te vertellen wat dat het probleem was en welke maatregelen dat zij zou voorstellen om dan toch toe te passen.” (moeder van jongere HO) “Toen kreeg ik van iedereen andere regeltjes om de spelling te doen. En daardoor kreeg ik alles door elkaar (lacht).”

29 29/11/2013 STUDIE 2: Werkzaamheid therapie: M = 4.67; SD = 1.18 op een schaal van 1 tot 6 (dus tussen eerder wel werkzaam en werkzaam) Waarom werkzaam? Ik heb daar strategieën en trucjes geleerd (74%) De hulpverlener had veel geduld (71%) De inhoud was aangepast aan mijn behoeften (70%) Er werd heel veel herhaald (68%) WERKZAME BEGELEIDING BIJ JONGEREN Do

30 29/11/2013 Directe instructie en strategie-instructie (Goetry et al., 2006; Mastropieri et al., 2003; Swanson, 1999, 2012) FACTOREN WERKZAME BEGELEIDING Opsplitsing in kleine deelstappen + integratie (inoefenen & herhalen) Aanleren van strategieën ‘Think aloud’ model Onmiddellijke, gerichte, individuele feedback Sterke focus op metacognitie

31 29/11/2013 Op maat werken (Eding et al., 1994; Roberts et al., 2008; Ruijssenaars et al., 2009) FACTOREN WERKZAME BEGELEIDING Directe transfer naar eigen studiemateriaal Individueel studie- en schrijfpad op basis van sterktes/zwaktes Geïntegreerde aanpak

32 Effectiviteit Wijzer op weg

33 29/11/2013 Zelfwijzer 1.Kennis over dyslexie verhogen 2.Inzicht in wat dyslexie voor hen betekent verhogen 3.In studiemethode handelen o.b.v. verworven inzichten Studiewijzer 1.Minder moeilijkheden ervaren met het verwerken van studiemateriaal 2.Teksten sneller en accurater kunnen verwerken 3.Meer strategieën toepassen 4.Meer hulpmiddelen kennen en toepassen en deze hulpmiddelen als werkzamer ervaren DOELEN WIJZER OP WEG

34 29/11/2013 EFFECTIVITEIT ZELF- EN STUDIEWIJZER Experimentele groepControlegroep Week 1ca. 1u15´Online pretest Week 2Sessie 1 (30´)Pretest (afspraak) Week 2Sessie 1 (2,5u)Workshop 1 (Zelfwijzer) Week 3Sessie 2 (1u) Posttest Zelfwijzer & Pretest Studiewijzer Week 3Sessie 2 (2,5u)Workshop 2 (Studiewijzer) Week 4Sessie 3 (2,5u)Workshop 3 (Studiewijzer) Week 5Sessie 4 (2,5u)Workshop 4 (Studiewijzer) Week 6Sessie 5 (1,5u)Posttest Studiewijzer Week 6ca. 45 minOnline posttest Na 3 mca. 45 minOnline uitgestelde posttest

35 De studenten weten méér over dyslexie en passen de kennis toe op zichzelf ervaren minder moeilijkheden met het verwerken van studiemateriaal rapporteren minder faalangst passen strategieën gerichter toe kennen meer hulpmiddelen, passen deze meer toe en ervaren deze hulpmiddelen als werkzamer ervaren het werken met eigen studiemateriaal en op maat als werkzaam kunnen teksten die niet tot hun studiemateriaal behoren sneller en accurater verwerken CONCLUSIES EFFECTIVITEITSSTUDIE 29/11/2013

36 Schrijfwijzer 1.Minder moeilijkheden ervaren met het maken van schrijfopdrachten 2.De kwaliteit van schrijfopdrachten verbeteren 3.Meer strategieën en regels toepassen voor het schrijven van een goede tekst 4.Meer hulpmiddelen kennen en toepassen en deze hulpmiddelen als werkzamer ervaren Tijdwijzer 1.Een persoonlijke, concrete, realistische en flexibele planning kunnen maken 2.Zich aan een eigen opgestelde planning kunnen houden DOELEN WIJZER OP WEG

37 29/11/2013 Basisvoorwaarden werkzame begeleiding Inzicht in brede en verscheiden impact en rol van omgeving op ervaren impact (Gerber, 2009; Ruijssenaars & van den Bos, 2011; De Brauwer et al., in voorbereiding) Sterke communicatie tussen alle actoren (Verhoeven & Wentink, 2008, De Brauwer et al., in voorbereiding) Nood aan een geïntegreerde aanpak op maat Ervaren noden als startpunt voor effectieve begeleiding (motivatie) (Eding, Loykens, Van den Bos & Van Gemert, 1994; Prochaska & Diclemente, 1984) TOT SLOT

38 www.codelessius.eu/wijzeropweg MEER WETEN? 29/11/2013

39 Bedankt voor jullie aandacht! Eline Van Kerckhove Jolien De Brauwer Ellen Meersschaert Annelies Aerts Maaike Loncke Astrid Geudens Tel. 0032 3241 0809 | eline.vankerckhove@thomasmore.be code@thomasmore.be www.thomasmore.be/code eline.vankerckhove@thomasmore.be code@thomasmore.bewww.thomasmore.be/code


Download ppt "Eline Van Kerckhove HSN 27 WAT WERKT (NIET) IN DE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN JONGVOLWASSENEN MET DYSLEXIE."

Verwante presentaties


Ads door Google