De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoons- Volgende Financiering ? Wat betekent PVF voor de cliënten van Het GielsBos ? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoons- Volgende Financiering ? Wat betekent PVF voor de cliënten van Het GielsBos ? 1."— Transcript van de presentatie:

1 Persoons- Volgende Financiering ? Wat betekent PVF voor de cliënten van Het GielsBos ? 1

2 PVF is een budget voor personen met een handicap, bestemd om zorg, ondersteuning en assistentie mee te betalen. Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF) ? 2

3 Een budget om deze diensten mee aan te kopen: dagbesteding, zorg, ondersteuning, assistentie, … Wat zit er in dat rugzakje ? 3

4 Afhankelijk van je noden, kom je in Maar… krijgt iedereen dan hetzelfde budget ? TRAP 1 : BOB of TRAP 2 : PVB 4

5 Maar… krijgt iedereen dan hetzelfde budget ? 5 Beperkte zorg / ondersteuning BOB (Basisondersteuningsbudget) 300€/maand Niet van toepassing voor cliënten Het GielsBos Intensieve / Frequente / gespecialiseerde zorg PVB (Persoonsvolgend Budget) ≠ vast bedrag Meeste cliënten van Het GielsBos

6 Hoe wordt de grootte van het PVB dan bepaald ? 6 1.Zorgzwaarte 2.Soort zorg 3.Frequentie

7  Voucher: waardebon om diensten aan te kopen bij een voorziening die erkend is door het VAPH  Cash geld: als je zelf je zorg en ondersteuning wil organiseren  Combinatie van beide Onder welke vorm wordt dit budget uitbetaald ? 7

8 Neen, uitgaven dienen aan overheid verantwoord te worden. Mag het PVB vrij gebruikt worden ? 8

9 Wat gebeurt er met onze huidige uitkeringen? 9 Verhoogd kindergeld (minderjarigen) Tegemoetkoming (meerderjarigen) Blijven behouden Woon- en leefkosten Zorg / ondersteuning / assistentie

10 De tegemoetkoming en het verhoogd kindergeld dienen om de woon- en leefkosten te betalen. Waarvoor kan je dit gebruiken ? 10

11 Alles wat nu op uw afrekening staat : o.a.  Verblijfskosten (incl. maaltijden)  Kleding  Persoonlijke verzorging  Ontspanning  Vervoer Wat wordt er verstaan onder “woon- en leefkosten” ? 11

12  Voor nieuwe cliënten gaat PVF in september 2016 van start.  Voor de huidige volwassen cliënten zal de omschakeling al een feit zijn tegen januari 2017.  De minderjarigen volgen in 2018. Vanaf wanneer ? 12

13 Hoe zit het met de erkenning van Het GielsBos ? 13 MEERDERJARIGENMINDERJARIGEN Vóór 2015 Tehuis Dagcentrum Internaat Vanaf 2015 Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) Multi-Functioneel Centrum (MFC) 2017 / 2018 Vergunde zorgaanbieder Erkenning van Het GielsBos over de jaren heen…

14 Voor de minderjarigen was dat vroeger een erkenning als “internaat”. In de overgang heet dit Multi Functioneel Centrum (MFC), om dan in 2018 ook vergunde zorgaanbieder te worden. Wat verandert er voor de minderjarige cliënten ? 14

15 De cliënt kan ZELF bepalen WELKE zorg hij wenst en mag zelf beslissen WAAR, HOEVEEL en WANNEER hij die wil aankopen met zijn PERSOONLIJK budget. Kort samengevat 15

16 Het GielsBos zal als vergunde zorgaanbieder meer flexibel zorg aanbieden en openstaan voor alle personen met een beperking. Wat is de taak van Het GielsBos ? 16

17  De Sociale Dienst van Het GielsBos of van je mutualiteit  Het Zorgloket van Het GielsBos  Website VAPH : www.vaph.be/pvf Waar kan ik terecht met bijkomende vragen ? 17

18 Bedankt voor uw aandacht !! 18


Download ppt "Persoons- Volgende Financiering ? Wat betekent PVF voor de cliënten van Het GielsBos ? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google