De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stakeholder overleg CCIM Thema transport. Stakeholder dialoog Overzicht dossiers  Euro 5-6 verordening: typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stakeholder overleg CCIM Thema transport. Stakeholder dialoog Overzicht dossiers  Euro 5-6 verordening: typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking."— Transcript van de presentatie:

1 Stakeholder overleg CCIM Thema transport

2 Stakeholder dialoog Overzicht dossiers  Euro 5-6 verordening: typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie  Piloot: Sébastien Grogna, FOD Leefmilieu, sebastien.grogna@health.fgov.be  CARS21: een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e eeuw  Piloot: Tania Van Mierlo, LNE, tania.vanmierlo@lne.vlaanderen.be  Communautaire strategie om de CO2-uitstoot van door personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen verminderen  Piloot: Tania Van Mierlo, LNE, tania.vanmierlo@lne.vlaanderen.be  Herziening richtlijn brandstofkwaliteit: herziening richtlijnen 98/70/EG en 2003/17/EG  Piloot: Luc Thys, FOD Economie, luc.thys@mineco.fgov.be

3 Stakeholder dialoog Euro 5 en Euro 6 verordening  Overzicht normen licht vervoer:  Euro 1 norm van kracht sinds 1993  Euro 2 norm van kracht sinds 1996  Euro 3 norm van kracht sinds 2000  Euro 4 norm van kracht sinds 2005  Nieuw voorstel Commissie Euro 5 norm in 2005:  80% reductie PM voor diesels (vereist installatie roetfilters)  20% reductie NOx voor diesels (door motoraanpassingen)  25% reductie NOx en KWS voor benzinevoertuigen  Op vraag van lidstaten tweede fase toegevoegd: Euro 6  lagere NOx limieten voor NOx (vereist nabehandeling)  Discussiepunten: limieten + datum in werkingtreding

4 Stakeholder dialoog Euro 5 en Euro 6 verordening Legende: PI = elektrische ontsteking=benzine, CI = compressieontsteking=diesel (2): De normen voor de deeltjesmassa bij motoren met elektrische ontsteking zijn alleen van toepassing op voertuigen met directe-injectiemotoren 1/9/2009: nieuwe types M, N1 klasse I – 1/1/2011: alle nieuwe wagens 1/9/2010: nieuwe types N1 klasse II en III – 1/9/2012: alle nieuwe N1 klasse II, III Specifieke sociale behoeften: N1 klasse III limieten

5 Stakeholder dialoog Euro 5 en Euro 6 verordening Legende: PI = elektrische ontsteking=benzine, CI = compressieontsteking=diesel (2): De normen voor de deeltjesmassa bij motoren met elektrische ontsteking zijn alleen van toepassing op voertuigen met directe-injectiemotoren 1/9/2014: nieuwe types M, N1 klasse I – 1/9/2015: alle nieuwe wagens 1/9/2015: nieuwe types N1 klasse II en III – 1/9/2016: alle nieuwe N1 klasse II, III M specifieke sociale behoeften geen uitzondering meer

6 Stakeholder dialoog Euro 5 en Euro 6 verordening  Andere punten in verordening:  Specificaties rond toegang tot reparatie en onderhoudsinformatie  zo spoedig mogelijk en uiterlijk bij de inwerkingtreding van de Euro 6-fase een aanpak vaststellen die gebaseerd is op het aantal deeltjes  duurzaamheidstest: 160.000 km (obv verouderingsfactoren)  Procedure:  Reeds goedgekeurd in EP (enige lezing)  Juridisch-linguistische correctie uitgevoerd  Te ondertekenen door voorzitter EP en voorzitter Raad

7 Stakeholder dialoog CARS 21  Historiek:  High level groep op Europees niveau: vertegenwoordigers uit de economische en wetgevende sectoren  Stakeholderconsultaties: april 2005, april 2006  Eindrapport CARS21 april 2006  Mededeling Commissie over CARS21 (COM(2007) 22 def)  Raadconclusies Raad COMPET mei 2007

8 Stakeholder dialoog  Inhoud:  Regulatory simplification and better regulation: -EU richtlijnen vervangen door UNECE regelgeving -Invoeren van selftesting  Environment -Emissies: Euro 5, Euro VI -CO2: integrated approach vehicle technology, alternative fuels, taxation, eco-driving, gear shift indicators, consumer -information and labelling, consumer behaviour and congestion avoidance -Geluid: holistic approach traffic management, driver behaviour, vehicle and tyre technology, road surfaces -End-of-life vehicles: herziening ELV richtlijn

9 Stakeholder dialoog CARS  Inhoud:  Road Safety  Trade  Research and Development -oa waterstof  Taxation and fiscal incentives -oa voertuigbelasting gebaseerd op CO2 uitstoot  Intellectual property

10 Stakeholder dialoog CO2 and cars  Communautaire strategie 1995:  3 pijlers: -vrijwillige overeenkomsten autoconstructeurs ACEA, JAMA en KAMA: 140 g/km 2008-2009 -brandstofrendementetikettering van auto’s: richtlijn 1999/94/EG -fiscale maatregelen: COM(2005)261def  Jaarlijkse monitoring: Beschikking nr. 1753/2000/EG  COM(2007)19def: evaluatie plus nieuwe strategie  Doelstelling bevestigd in diverse EU documenten: -nieuwe auto’s gemiddeld 140g/km CO2 2008-2009 en 120g/km in 2012  Evaluatie strategie 1995: -CO2 emissiereductie enkel toe te schrijven aan technologische vooruitgang -Zonder bijkomende maatregelen, zal doelstelling niet gehaald worden => INTEGRATED APPROACH

11 Stakeholder dialoog CO2 and cars  Integrated approach:  Wetgevend kader aanbodgerichte maatregelen : -gemiddelde uitstoot van nieuwe wagens beperkt tot 130 g CO2/km dankzij verbeteringen van de motortechnologie -verdere vermindering van 10 g CO2/km dankzij andere technologische verbeteringen en een groter aandeel van biobrandstoffen : minimale brandstofrendementseisen voor airco’s uitrusting met betrouwbare systemen voor bandendrukcontrole Europese maximumgrenzen voor de rolweerstand van banden gebruik van schakelindicatoren verbetering van het brandstofrendement van lichte bedrijfsvoertuigen (minibussen) met het oog op een streefcijfer van 175 g CO2/km in 2012 en 160 g CO2/km in 2015 meer gebruik maken van biobrandstoffen

12 Stakeholder dialoog CO2 and cars  Integrated approach:  Wetgevend kader aanbodgerichte maatregelen  Vraag- en gedragsgerichte maatregelen : -Fiscaliteit -Consumenteninformatie herziening richtlijn 99/94/EG vrijwillige overeenkomst EU-code van goede praktijken op het gebied van automarketing en –reclame -Rijgedrag (ecodriving)

13 Stakeholder dialoog CO2 and cars  Raadsconclusies:  Discussiepunten: -Ambitieniveau 130g/km via technologie of 120 g/km Belgisch standpunt: afhankelijk van IA wetgevend initiatief  Bepaling van het gemiddelde van 130 g/km  Effectieve emissiereductie aanvullende maatregelen  Geen dubbeltelling biobrandstoffenbeleid -Fiscaliteit geen unanimiteit België wenst via enhanced cooperation te werken (coalition of the willing) -Verdeling van de inspanningen over de constructeurs  Vervolg:  Ten laatste midden 2008 wetgevend(e) voorstel(len) verwacht

14 Stakeholder dialoog Fuel quality  Richtlijn 98/70/EG bevat brandstofspecificaties voor benzine en diesel  Aanpassing via richtlijn 2003/17/EG: voornamelijk zwavelgehalte (10 ppm tegen 2009)  COM(2007)18: voorstel tot herziening brandstofspecificaties  bevestiging van de datum van 01/01/2009 voor invoering van max. 10 ppm S  10 ppm zwavel voor landbouwvoertuigen vanaf 01/01/2010  reductie van het zwavelgehalte voor brandstoffen voor de binnenvaart in twee fasen: -max 300 ppm zwavel vanaf 01/01/2010 en max 10 ppm zwavel vanaf 01/01/2012,  stimulans voor biobrandstoffen: voorstel voorziet twee type brandstoffen met 5% ethanol en met 10% ethanol,  jaarlijkse reductie van 1% broeikasgassen vanaf 2011 tot 2020 (totale reductie 10%)

15 Stakeholder dialoog Fuel quality  Stand van zaken:  Bespreking in Raadswerkgroepen  IA beschikbaar


Download ppt "Stakeholder overleg CCIM Thema transport. Stakeholder dialoog Overzicht dossiers  Euro 5-6 verordening: typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking."

Verwante presentaties


Ads door Google