De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANDERE SCHOOLTIJDEN? ADALBERT BASISSCHOOL in onderwijs en opvang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANDERE SCHOOLTIJDEN? ADALBERT BASISSCHOOL in onderwijs en opvang."— Transcript van de presentatie:

1 ANDERE SCHOOLTIJDEN? ADALBERT BASISSCHOOL in onderwijs en opvang

2 Welkom 19.30Welkom en inleiding 20.00 5 informatieblokken van 15 min. Ivonne Verbeet – Kion BSO Angèl Chen (dir) en Maike van den Berg (ouder) Nelly Ponjee (lkr) en Ryanne Hermsen (ouder) Francois Baljeu – MR procedure Jan van de Wijdeven – algemeen 21.15Afsluiting

3 Proces t/m februari  2013  presentatie schooltijdmodellen  uitwerken van de modellen  januari 2014  presentatie 5 gelijke dagen en het huidige model  procedure besluitvorming  februari 2014  raadpleging  definitief besluit MR

4 De andere schooltijden ? Vijf modellen gepresenteerd in sep 2013:  Het bioritme model  Het 7 tot 7 model/ dagarrangementen  Het continurooster met woensdag- en vrijdagmiddag vrij  Het huidige model  Het 5 gelijke dagen model

5 Bioritme en dagarrangementen Deze 2 schooltijdmodellen vallen af:  Bij deze modellen wordt er samengewerkt met professionele instanties (sport, cultuur, opvang, e.d.). Deze instanties zijn niet beschikbaar in onze gemeente.  Bevoegde medewerkers van deze instanties werken dagelijks enkele uren met alle leerlingen en vragen hiervoor een vergoeding. Die zou door alle ouders moeten worden betaald, want gemeente en schoolbestuur kunnen/willen dit niet voor hun rekening nemen.  Er zijn geen geschikte accommodaties in de omgeving van de school, bijv. sportzaal, atletiekbaan, zwembad.  De MR kiest niet voor model waarbij ouders verplicht worden om te betalen.

6 Continurooster Dit model valt af:  Vanwege de 2 vrije middagen wordt de lesdag op maandag, dinsdag en donderdag langer, waardoor de leraren langere werktijden maken dan 5 uur. Het is dan verplicht dat zij een middagpauze krijgen van 30 min.  Vanwege de verplichte pauze voor de leraren komt er een TSO.  TSO kan niet worden bekostigd door de school. De school mag een vrijwillige TSO bijdrage vragen aan de ouders; maar kan deze niet verplichten.  Ouders dienen op woensdag- en vrijdagmiddag zelf te zorgen voor opvang.  Werkende ouders zijn op hun werk op woensdag en vrijdag minder flexibel inzetbaar  Aantal leraren zien geen meerwaarde in dit model

7 Wat vinden we belangrijk? Volwassenen noemen: structuur, duidelijkheid, rust, goed pedagogisch klimaat, effectieve lestijd, veiligheid Kinderen noemen: plezier/ vrienden niet pesten duidelijke regels verschillende activiteiten beweging duidelijke rooster goede materialen

8 Waar gaat het over ?  In Nederland wordt er op vele basisscholen onderzocht of de huidige schooltijden nog passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen.  Sluiten de schooltijden aan bij de behoefte van de werkende- en niet werkende ouder ?  Moet een school rekening houden met de maatschappelijke ontwikkelingen?  Is het welzijn van de leerlingen geborgd als men huidige schooltijden aanhoudt of juist als men de schooltijden aanpast?

9 Huidige schooltijden

10 Het huidige model  lestijd van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur  lange lunchpauze (12.00 – 13.00 uur)  woensdagmiddag na 12.30 u vrij voor groep 1 t/m 8  vrijdagmiddag vrij voor groep1 t/m 4  mogelijkheid voor VSO, TSO en BSO

11 Kidz over de huidige schooltijden Plus: Veel tijd om te eten en naar huis te gaan Lekker, zo’n korte woensdag Lekker lang buitenspelen in de middagpauze Kleuters op vrijdagmiddag vrij Min: We zouden wel op alle dagen om 12.30 uur uit willen zijn Graag meer tijd na school voor huiswerk We willen meer tijd voor sport en spelen Vervelend dat er verschillen zijn tussen overblijvers en niet-overblijvers Zou juist fijn zijn als voor alle kinderen de dag hetzelfde is Aanbod in de pauze op regendagen kan beter

12 Het vijf-gelijke-dagen model

13 5 gelijke dagen model  Alle dagen in de week gelijke schooltijden van 8.30 uur tot 14.00 uur  Pauzes samen met de leerkracht (geen TSO)  Kinderen eten samen in de klas  Langere vrije middagen

14 Kidz over het vijf-gelijke-dagen model Plus: Alle leerlingen dezelfde schooltijden Om 14.00 uur tijd voor sport en spelen of om ergens heen te gaan Dag is snel voorbij Geen overblijf TSO meer Je blijft in de middagpauze op school Geen reistijd meer Schooldag is minder lang Min: Is de lunchtijd voldoende? Worden kleine kinderen niet moe ?

15 Wat zou er veranderen ? (1) Voor leerlingen/ouders - Alle kinderen zelfde lestijden Jonge leerlingen gaan 60 min p/w meer naar school Oudere leerlingen 60 min p/w minder totaal 7520 uur in 8 jaar (950 u per schooljaar) - Alle kinderen blijven over (geen kosten voor ouders) - Alle kinderen eten in de klas - Om de beurt spelen onderbouw en bovenbouw ‘s ochtends en ‘s middags een kwartier buiten onder toezicht van een leerkracht - Aansluitend om 14.00 u is BSO mogelijk

16 Wat zou er veranderen ? (2) Voor het team Eten met leerlingen in de klas 15 minuten pauze tot 14.00 u. Na 14.00 u een half uur verplicht pauze Aanpassen lesindeling Zoeken naar nieuwe balans: toezicht /elkaar voldoende ontmoeten Aanpassen of compenseren werktijden

17 Wat zou er veranderen ? (3) Voor de BSO/TSO in het huidige model * door pedagogisch medewerkers van Brood en Spelen - Kion * TSO en BSO blijven hetzelfde Voor de BSO/TSO bij het 5 gelijke dagen model * geen TSO/overblijven in de middagpauze * mogelijkheden voor BSO: 14.00 - 15.00 14.00 - 17.00 14.00 - 18.00

18 Werktijden - rusttijden  per dag hebben de leerlingen 5 uur les - geven de leerkrachten 5 uur per dag les.  leerlingen hebben een lunchpauze van een half uur per dag. Deze telt niet mee als onderwijstijd.  Voor leerkrachten die de lunch begeleiden bij hun groep telt dit wel mee als werktijd.  Het speelkwartier (rond 10.00 u) telt wel mee in de onderwijstijd (zoals in het huidige model ook het geval is.

19 2 modellen naast elkaar 5-gelijke dagen model  Vijf identieke schooldagen (geen vrije woensdag- of vrijdagmiddag)  Aaneengesloten blok onderwijs (van 8.30-14.00 uur)  Lunch met de leerkracht in de klas  Uitbreiding nodig van BSO  Alle leerlingen hebben aan het einde van groep 8 minimaal 7520 uur naar school Huidige schooltijden  Van 8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur  Op woensdag van 8.30-12.30 uur  Op vrijdag groep 1 t/m 4 's middags vrij  Een schoolweek van de onderbouw= 24 uur  Een schoolweek van de bovenbouw= 26 uur  Alle kinderen hebben aan het einde van groep 8 minimaal 7520 uur gemaakt

20 Uitgangspunten  de ouders maken een keuze uit deze 2 modellen die het beste past bij hun eigen gezinssituatie  het team zegt met beide modellen te kunnen werken  we kunnen aansluiten bij de behoeftes van kinderen, ouders en leerkrachten

21 Ouderbrief vr 31 januari Mogelijk hebt u de informatieavond over ‘Andere Schooltijden?’ op 29 januari 2014 bezocht, waar we het huidige model en het vijf-gelijke-dagen model hebben toegelicht. We hebben tijdens die avond toegezegd dat we in week 6 de ouderraadpleging zullen houden. Hebt u de bijeenkomst gemist, dan kunt u beknopte informatie vinden op onze website in de map Andere Schooltijden. U kunt ook uw vraag of opmerking voorleggen aan de directeur. Elk gezin waarvan één kind (of meer kinderen) op onze school zit(ten) of waarvan een kind is aangemeld, ontvangt een keuzeformulier. Gezinnen waarvan het jongste kind nu in groep 8 zit doen niet mee aan deze ouderraadpleging. Het keuzeformulier zit in deze envelop. Vul het formulier in en deponeer dit uiterlijk op 7 februari 2014 in de doos in de centrale hal. We stellen het erg op prijs als u uw ingevulde formulier zou willen inleveren, zodat wij een goede afweging kunnen maken.

22 Keuzeformulier (31 jan t/m 7 feb) Keuzeformulier ‘Andere Schooltijden?’ Mijn kind(eren) zit(ten) in de volgende groep(en): (kruis één of meer groepen aan) ⓪ ① ②③④⑤⑥⑦ * Kruis eén van de 3 onderstaande opties aan  Mijn voorkeur gaat uit naar het huidige schooltijden model  Mijn voorkeur gaat uit naar het vijf-gelijke-dagen model  Ik heb geen voorkeur Stop dit formulier uiterlijk op 7 februari 2014 in de doos in de centrale hal.

23 werkgroep “Andere Schooltijden?” Medezeggenschapsraad Ouderstichting Adalbert team Adalbert Basisschool Dank voor uw bijdrage !!

24 Vragen?


Download ppt "ANDERE SCHOOLTIJDEN? ADALBERT BASISSCHOOL in onderwijs en opvang."

Verwante presentaties


Ads door Google