De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Periode 3 Verzorgen van de winkel en/of opslagruimte Kerntaak: verzorgen ontvangst en verwerking van goederen Hoofdstuk: Schoonmaak Par: 5.5.2: Maatregelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Periode 3 Verzorgen van de winkel en/of opslagruimte Kerntaak: verzorgen ontvangst en verwerking van goederen Hoofdstuk: Schoonmaak Par: 5.5.2: Maatregelen."— Transcript van de presentatie:

1 Periode 3 Verzorgen van de winkel en/of opslagruimte Kerntaak: verzorgen ontvangst en verwerking van goederen Hoofdstuk: Schoonmaak Par: 5.5.2: Maatregelen tegen “niet-criminele derving” Blz. 204 t/m 205

2 Preventieve maatregelen Zijn dingen die je doet om iets te voorkomen! Eerst moet je: -Vaststellen wat de oorzaken van de derving zijn -Daarna kunnen pas maatregelen genomen worden

3 Oorzaak? Vaak het slordig, onachtzaam en nonchalant uitvoeren van de procedures Niet-criminele derving: vaak door slecht uitgevoerd beheer

4 Regels en voorschriften Worden niet zomaar gemaakt! Taak leidinggevende: toezien dat ze worden nageleefd! Is een onderdeel van jouw dagelijkse controlerende werkzaamheden.

5 Procedures Is een manier van werken die ook is vastgelegd op papier (in huishoudelijk reglement, taakbeschrijvingen van het personeel of in de werkinstructie)! Soorten procedures: -Goederenontvangst -Magazijnopslag -Verkoopklaar maken van de afdeling / winkel -Het aanvullen van de schappen / vakken -Geldbehandeling

6 Taak leidinggevende Maatregelen op stellen om de (criminele en niet-criminele) derving te registreren, met als doel deze ook terug te dringen of te minimaliseren! Het bestrijden van “niet-criminele derving” betekent het nemen van organisatorische maatregelen met betrekking tot de: - Goederenontvangst -Goederenopslag -Goederen die in de winkel liggen -En de administratie van de goederen

7 Goederenontvangst en -opslag Preventieve maatregelen: -Alle geleiden documenten moeten geregistreerd worden! -Retourgoederen mogen niet op de inkoopfactuur staan -Controleren of de creditnota verzonden word bij de geretourneerde goederen -Controleren of de creditnota verzonden word bij niet geleverde goederen (manco)

8 Bij de registratie van afboekingen: -Maak gebruik van een (afschrijvings) schrift (noteer prijsverschil, welk artikel en of het misschien is weggegooid en de reden van de afschrijving) Door registratie krijg je inzicht in de redenen waarom er afschreven wordt. Belangrijk omdat: -De totale afboekingen een gedeelte van het verschil tussen de administratieve en de werkelijke voorraad verklaren -De informatie van de verlieslijst een belangrijk hulpmiddel is bij het plaatsen van bestellingen -Een analyse van de verlieslijst informatie kan opleveren over de kwaliteit van: - winkelpersoneel en de leveranciers!

9 Derving in het magazijn Voorkomen door procedures vast te leggen voor: -Sleutelbeheer -Opslagmethode -Containerbeheer -Gebruik van de interne trans- portmiddelen -Netheid van het magazijn

10 Containerbeheer Een persoon is verantwoordelijk voor het “dumpen” van afval in de Container! Belangrijk: -Container moet afgesloten worden -Vaak ook maar 1 persoon verantwoordelijk voor deze werkzaamheden

11 Sleutelbeheer Procedures voor het openen van de bijvoorbeeld de achterdeur voor de ontvangst van de goederen (deurbeleid)

12 Winkelruimte: assortiment (product) Wat je moeten weten om preventieve maatregelen te nemen over het assortiment: -Welk artikel loopt de grootste kant op kwaliteitsverlies -Hoe groot is de omzetsnelheid van de verschillende artikelen Maatregelen hebben betrekking op: - Manier van inrichting van de voorraadadministratie met de daarbij behorende besteladministratie (automatisering heeft ervoor gezorgd dat de derving is teruggedrongen)

13 Verliesposten bij te grote voorraden: -Renteverlies op het in de voorraden geinvesteerde vermogen (dood kapitaal) -Ruimteverlies in de winkel / magazijn -Tijd verlies: voorraden moeten worden geteld en verzorgd -Kwaliteitsverlies of demodageverliezen -Winkeldochters die met flinke kortingen verkocht moeten worden (kort gezegd de 3 r’s, rente, ruimte en risicokosten)

14 Maatregelen die je kunt nemen voor het registreren van de derving betrekking hebbend op het assortiment: -Duidelijke bestelprocedures -Duidelijk richtlijnen hanteren over de manier van inrichten van de voorraadadministratie -Wekelijkse controle van voorraadlijsten (geautomatiseerde pakketten) -Bijhouden van verlieslijsten waar de artikelen op afgeboekt worden of worden afgeschreven.

15 Winkelruimte: commerciele presentatie Afhankelijk van de branche maatregelen treffen rekening houden met: -Ruimte verdeling (waar welke artikelen presenteren en waar juist niet) -Winkelinrichting (zorgen voor gladde vloeren, kwaliteit koeling moet goed zijn, goede verlichting) -Routing in de winkel (brede looppaden, klanten tijdens aanvullen zo min mogelijk hinderen) -Vaste – (schapmeters voldoende, stevige stellingen) -en tijdelijke -artikelpresentaties (etalege makkelijk herordenen, stevigedisplays, klanten niet tegen displays aanlopen) Om de derving tot het minimum te kunnen beperken!

16 Personeel Om niet-criminele derving te veel mogelijk te voorkomen moet de leidinggevende aandacht besteden aan: -Maken van functiebeschrijvingen (wie is waar verantwoordelijk voor) -Leren omgaan met alle bedrijfmiddelen -Vaststellen van de procedures voor onder andere het gebruik van: -gebruik van de sociale ruimtes - magazijnbeheer -retourneren van goederen / emballages - investariseren

17 Huishoudelijk reglement Zaken die hierin vastgelegd behoren te worden: - Wat te doen bij storingen (stroomtoevoer), wie moet er gewaarschuwd worden (namen, adressen, telefoonnummers) -Gedrag en houding van het winkelpersoneel (overeenkomstig met de als normaal geldende fatsoensregels) Het verlies van klanten door onfatsoenlijk gedrag (tijdens klanchten afhandelijk, roken, kauwgom, niet coorect teruggeven van gekochte artikelen) door personeel is een vorm van niet-criminele derving!

18 Winkelruimte: Detaillistenpromotie Hierbij wordt niet-criminele derving bijna altijd veroorzaakt door verkeerde consumentenprijzen. Maatregelen: -Dat bij de start van de promotieactiviteit er weinig oude voorraad aanwezig is -Bij start de winkelvoorraad omgeprijsd is -Bij einde van de promotie de promotiematerialen verwijderd is! -Artiken moet weer normaal geprijsd worden!

19 Winkelruimte: Prijs Contreleer regelmatig of de artikelprijs klopt met de prijs die in de kassa staat. Zeker bij PLU artikelen of EAN code! In de supermarkt moet het schapetiket kloppen met de prijs in de kassa! Let ook op het juist aanslaan van de prijs in de kassa!

20 Administratie Administraite is alleen goed uitgevoerd (verband houdende met derving) als aan het einde van de periode waarover geadministreerd wordt het verschil tussen de theoretische brutowinst en de werkelijk gerealiseerde brutowinst zichtbaat wordt! Hieruit blijkt de derving! Belangrijk: eigen winkelstempel (die niet gemakkelijk na te maken is) Voor goede preventieve maatregelen tegen derving is een goede voorraadadministratie zeer belangrijk!


Download ppt "Periode 3 Verzorgen van de winkel en/of opslagruimte Kerntaak: verzorgen ontvangst en verwerking van goederen Hoofdstuk: Schoonmaak Par: 5.5.2: Maatregelen."

Verwante presentaties


Ads door Google