De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

J.E.P. PROJECT DRUGPREVENTIE BRUGGE. OMSCHRIJVING VAN J.E.P. J.E.P. is een initiatief van de Rotary Clubs van Brugge en Damme in samenwerking met De Sleutel,

Verwante presentaties


Presentatie over: "J.E.P. PROJECT DRUGPREVENTIE BRUGGE. OMSCHRIJVING VAN J.E.P. J.E.P. is een initiatief van de Rotary Clubs van Brugge en Damme in samenwerking met De Sleutel,"— Transcript van de presentatie:

1 J.E.P. PROJECT DRUGPREVENTIE BRUGGE

2 OMSCHRIJVING VAN J.E.P. J.E.P. is een initiatief van de Rotary Clubs van Brugge en Damme in samenwerking met De Sleutel, de Jeugddienst Brugge, de Jeugddienst Damme, de Stedelijke Preventiedienst Brugge, Innerwheel Brugge West, Innerwheel Brugge ’t Vrije, Innerwheel Brugge, Rotaract Brugge en Rotaract Damme, en onafhankelijke experts. Het project richt zich tot de diverse jeugdwerkinitiatieven van Brugge en Damme.

3 DOELSTELLINGEN 1. Jongeren correcte informatie geven over alcohol en andere drugs, die ze op hun beurt kunnen doorgeven aan andere jongeren (peer-to-peer support). 2. Jeugdbewegingen stimuleren om preventie activiteiten of activiteiten met preventieve waarde te organiseren voor hun leden met als thema alcohol- en drugspreventie. 3. Jeugdbewegingen stimuleren om een drugbeleid op te maken voor de eigen organisatie (leden, leiding, andere medewerkers) en hen hierbij begeleiden tot ze een kwaliteitsvol product hebben. 4. Het thema preventie alcohol en andere drugs levendig houden binnen de groepen die reeds geparticipeerd hebben aan JEP.

4 INFO-AVOND Deze avond wordt ingericht om JWI te laten kennismaken met JEP en te infomeren rond het project JEP. Hierbij wordt het project voorgesteld en gekaderd binnen de Rotary werking. Er wordt meegegeven waarom dit project er is (wettelijk kader, aansprakelijkheid…). Het proces wordt besproken, de verwachtingen en de afspraken.

5 STARTDAG Leid(st)ers en verantwoordelijken van JWI spelen een belangrijke rol in de vorming van jongeren, dus ook in drugpreventie bij jongeren. Voor deze leidinggevenden organiseert J.E.P. een Startdag. Deze dag focust enerzijds op vorming en kennis (productinformatie ‘ feiten en fabels ’, drugbeleid, good practices, sociale vaardigheden ), anderzijds op het integreren van sociale vaardigheden binnen de jeugdwerking. De JWI leren ook het aanbod aan educatieve spelen kennen.

6 STARTDAG Datum : 17 oktober 2015 Locatie : Ҩ Entrepot, Brugge Ontvangst : 09h00 Aanvang : 09h15 Einde 12h30

7 JAARWERKING J.E.P. richt zich tot alle leiding en verantwoordelijken en alle leden van de JWI. De deelnemende groepen nemen tijdens het werkingsjaar een initiatief of initiatieven rond drugpreventie. Hoe dit gebeurt, wordt uiteraard aan de creativiteit van de leid(st)ers en verantwoordelijken overgelaten. Tevens wordt door elke deelnemende groep een drugbeleidsplan uitgewerkt.

8 DRUGBELEIDSPLAN Het drugbeleidsplan bevat minstens onderstaande items: Visie: welke plaats geeft het jeugdwerkinitiatief aan alcohol, tabak en andere drugs (zowel gebruik als dealen) Afspraken/regels/sancties opgesplitst naar : doelgroep (leden, leiding, medewerkers ) soort activiteit (reguliere activiteit, kamp, andere) soort drugs (tabak, alcohol, andere) Implementatie en bekendmaking / follow-up : Hoe worden de visie en afspraken bekendgemaakt bij de leden, leiding, ouders, medewerkers? Hoe wordt het beleidsplan herkenbaar verankerd in de organisatie ? Hoe verloopt de follow-up ? Het drugbeleidsplan van de jeugdwerkinitiatieven wordt ten laatste op 9 april 2016 gemaild naar drugpreventiebruggedamme@hotmail.be, zodat de commissieleden het opgestelde plan op inhoudelijk vlak kunnen evalueren. Elke groep ontvangt een evaluatieverslag van het opgestelde drugbeleidsplan.

9 JAARWERKING JWI die een eerste maal deelnemen schrijven zich hiertoe in voor een individuele coaching. Deze bestaat uit 3 vergaderingen bij de groep zelf : discussie over de visie (2u), vastleggen van regels en afspraken vastleggen (2u), opmaken van een preventie-activiteit voor leiding/leden (2u). indien gewenst kan dit ook in één dag (6uur).

10 INDIVIDUELE COACHING De jeugdwerkinitiatieven doen hier gratis beroep op de inhoudelijke ondersteuning door de preventiedienst van de stad Brugge en de jeugddiensten van Brugge en Damme. Contactpersonen : Niek Vanmaeckelberghe, Preventiedienst Brugge, Niek.Vanmaeckelberghe Ҩ brugge.be Jonas De Soete, Jeugddienst Damme, jonas.desoete Ҩ damme.be Nele Verhaeghe, Jeugddienst Brugge, Nele.Verhaeghe Ҩ brugge.be

11 JAARWERKING Bij een hernieuwde deelname ligt de klemtoon op het implementeren van het evaluatieverslag van de vorige deelname, het implementeren van het drugbeleidsplan en het nemen van initiatieven in de werking rond drugpreventie ( bvb : communicatie naar ouders, preventiespel, hoe continuiteit organiseren, website, train de trainer )

12 JAARWERKING Tijdens het werkjaar evalueren de JWI hun werking rond J.E.P. Alle JWI bezorgen aan J.E.P. een tussentijds verslag met stand van zaken. Tijdens het werkjaar kunnen de deelnemende JWI steeds een beroep doen op ondersteuning door het project J.E.P. Een positieve ‘ spirit ’ rond drugpreventie bekomen in de normale werking van een jeugdwerkinitiatief is het streefdoel !

13 SLOTMEETING Aan het einde van het werkjaar wordt een Slotmeeting georganiseerd. Aan de deelnemende groepen wordt een evalutieverslag overhandigd. De jeugdwerkinitiatieven ontvangen bij een reglementaire deelname een totaal bedrag van 500 euro, alsook een board en insignes ( Gold Label ). Datum : 29 april 2016 Locatie : nog mee te delen Aanvang : 19h30 Elke groep geeft een korte toelichting ( een 3-tal minuten ) over zijn ervaring/ aanpak van het voorbije werkjaar. Na de voorstelling wordt het ‘Gold label’ uitgereikt.

14 INFORMATIEF Het project wordt jaarlijks georganiseerd. Alle activiteiten zijn kosteloos voor de deelnemende jeugdwerkinitiatieven. Per jaar kunnen 12 jeugdwerkinitiatieven deelnemen. Elk jeugdwerkinitiatief kan jaarlijks deelnemen. Er wordt voorrang gegeven aan nieuwe deelnemers. Aan de JWI die deelnemen aan de Startdag wordt 150 euro overhandigd (Silver label). Aan de JWI die voldoen aan het reglement ( zie verder ) wordt op de slotmeeting bijkomend 350 euro overhandigd (Gold label ). Het Sleutelparcours, een buitenparcours gericht op het aanleren van sociale vaardigheden rond drugpreventie, kan gratis door een deelnemend jeugdwerkinitiatief georganiseerd worden voor leden van 14 tot 18 jaar (min. 10, max. 24 deelnemers) in afspraak met / en onder begeleiding van De Sleutel. De kosten voor het gebruik van dit Sleutelparcours worden door het project J.E.P. gedragen. Per werkingsjaar kunnen, om praktische redenen, maximaal 5 groepen zich hiervoor inschrijven. E-mail J.E.P. : drugpreventiebruggedamme@hotmail.be Facebook : https://www.facebook.com/pages/JEP-Joint-Effort- Project/870655396284287

15 KORT EN BONDIG Eerste luik : effectieve deelname aan de Startdag : Elk JWI vaardigt minimum twee en maximum vier deelnemers af. Tweede luik : effectieve deelname aan de jaarwerking : - bij een eerste deelname : deelname aan de individuele coaching door J.EP., waaronder het uitwerken van een drugbeleidsplan - bij een volgende deelname : implementeren van het evaluatieverslag van de vorige deelname, het implementeren van het drugbeleidsplan en het nemen van initiatieven in de werking rond drugpreventie ( communicatie naar ouders, preventiespel, hoe continuiteit organiseren, website, train de trainer, … ). - alle JWI bezorgen aan J.E.P. een tussentijds verslag ten laatste eind februari 2016. - deelname aan de Slotmeeting

16 FINANCIELE ONDERSTEUNING Voor effectieve en actieve deelname aan het eerste luik ontvangt het jeugdwerkinitiatief 150 euro. Het bedrag wordt binnen de maand uitbetaald op rekening van het jeugdwerkinitiatief. Het correcte rekeningnummer wordt via mail door elk jeugdwerkinitiatief aan het project J.E.P. overgemaakt. Voor een volledige deelname aan het tweede luik ontvangt het jeugdwerkinitiatief bijkomend 350 euro. Het bedrag wordt binnen de maand na de slotmeeting overgeschreven op rekening van het jeugdwerkinitiatief. Bovendien ontvangt elk jeugdwerkinitiatief hierbij voor alle +14-jarige leden insignes ‘gold label’ die op het uniform kunnen aangebracht worden en een board.

17 HOE INSCHRIJVEN ? Jeugdwerkinitiatieven die deel wensen te nemen aan dit project nemen uiterlijk 10 oktober 2015 contact op met : de jeugddienst Brugge : Nele.Verhaeghe@brugge.be de jeugddienst Damme : jonas.desoete@damme.be De JWI vermelden, naast de inschrijving, ook voornaam, naam, email en telefoon/gsmnummer van de afgevaardigde leid(st)ers of verantwoordelijken.


Download ppt "J.E.P. PROJECT DRUGPREVENTIE BRUGGE. OMSCHRIJVING VAN J.E.P. J.E.P. is een initiatief van de Rotary Clubs van Brugge en Damme in samenwerking met De Sleutel,"

Verwante presentaties


Ads door Google