De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EERDER….. Tabellen rij (record, tuple, occurence) kolom (attribuut, veld) tabel (relatie) tabelstructuur : patient(PAT#,PNAAM,LEEFTIJD,GESLACHT,ARTS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "EERDER….. Tabellen rij (record, tuple, occurence) kolom (attribuut, veld) tabel (relatie) tabelstructuur : patient(PAT#,PNAAM,LEEFTIJD,GESLACHT,ARTS)"— Transcript van de presentatie:

1 EERDER….

2 Tabellen rij (record, tuple, occurence) kolom (attribuut, veld) tabel (relatie) tabelstructuur : patient(PAT#,PNAAM,LEEFTIJD,GESLACHT,ARTS) domein (‘M’,’V’) waarde=’V ’

3 Entiteit Relatie Diagram Elementen  Entiteiten  Attributen  Identifiers  Relaties

4 Functionele afhankelijkheid(1)  Functionele afhankelijkheid = verband tussen attributen  Attribuut Y is functioneel afhankelijk van attribuut X als de waarde van X de waarde van Y bepaalt.  De waarde wordt verkregen door “opzoeken” in de database.  Notatie:  Studentnummer  afstudeervak  Computernummer  geheugenomvang  Determinant  Samengestelde determinant Voorbeeld:  CIJFERS(Studentnummer,Vak,Cijfer)  (Studentnummer,Vak)  Cijfer

5 Sleutels Een sleutel is een groep van één of meerdere attributen waardoor een rij uniek wordt geïdentificeerd

6 NORMALISEREN

7 Modificatie anomalieën  Verwijder anomalie  Invoeg anomalie

8 Normaliseren Het voorkomen van anomalieën

9 Referentiële integriteit STU_ACT[Activiteit]  ACT_KOST[Activiteit]

10 Kern van normalisatie  elk genormaliseerde relatie heeft één onderwerp  een relatie die twee of meerdere onderwerpen bevat, moet worden gesplitst in twee of meerdere relaties

11 Normaalvormen

12 Eerste normaalvorm Een tabel die voldoet aan de voorwaarden voor een relatie, is in de eerste normaalvorm.

13 Tweede normaalvorm Een relatie is in de tweede normaalvorm als alle attributen die niet in de sleutel zijn opgenomen, afhankelijk zijn van de gehele sleutel.

14 Derde normaalvorm Een relatie is in de derde normaalvorm als het in de tweede normaalvorm is en geen transitieve afhankelijkheden kent. Transitieve afhankelijkheid

15 3e normaalvorm (3NF)

16 Verbanden tussen attributen  Eén op één verband  A  B en B  A  Eén op veel verband  A  B, maar niet B  A  Veel op veel verband  niet A  B en niet B  A

17 Database ontwerp : Hoe doe je het? Ontwerpmethoden: E/R (entity-relationship) semantisch object model Controle:  normaliseren

18 Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (1) Voor wie? de eigenaar van de boeken Functie :  het geven van een actueel overzicht van alle uitgeleende boeken; bovendien per boek:  aan wie (het boek is uitgeleend)  sinds wanneer (het boek is uitgeleend)

19 Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (2) Bedenk eerst …. hoe je het zonder geautomatiseerd systeem zou doen! ?

20 Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (3) Bedenk eerst hoe je het zonder geautomatiseerd systeem zou doen! schrift met 1 regel per uitgeleend boek (auteur, titel, lener_naam, lener_telnr, sinds) spreadsheet vgl. database met 1 tabel:‘uitgeleende boeken’

21 Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (4) Problemen: wijzigen van telnr op meerdere plaatsen bij terugbrengen boek ook telnr weg Hoe komt dit ?  afhankelijkheid : lener_naam -> lener_telnr  lener_naam is een determinant van lener_telnr

22 Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (5) Oplossing: 2 tabellen  schrift met uitgeleende boeken  adresboekje (of GSM telefoon): naam + telnr

23 Normalisatie: 1NF (first normal form)  Definitie 1NF: Een tabel is in 1NF als voor elke waarde van die tabel elke rij precies 1 waarde voor elke attribuut heeft voorbeeld: in de tabel leners heeft elke rij 1 naam en 1 telnr

24 Normalisatie: 2NF  Definitie 2NF: (aanname: er is slechts 1 kandidaat sleutel die de primaire sleutel is) Een tabel is in 2NF als deze in 1NF is, en elk niet-sleutel attribuut (op de een of andere manier) afhankelijk is van de primaire sleutel

25 Normalisatie: 2NF PK

26 Normalisatie: 2NF PK

27 Normalisatie: 3NF  Definitie 3NF: (aanname: er is slechts 1 kandidaat sleutel die de primaire sleutel is) Een tabel is in 3NF als deze in 2NF is, en elk niet-sleutel attribuut niet-transitief afhankelijk is van de primaire sleutel

28 Normalisatie: 3NF PK 2NF3NF

29


Download ppt "EERDER….. Tabellen rij (record, tuple, occurence) kolom (attribuut, veld) tabel (relatie) tabelstructuur : patient(PAT#,PNAAM,LEEFTIJD,GESLACHT,ARTS)"

Verwante presentaties


Ads door Google