De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN PRECAD – Tweede luik Philippe HERMAN & Rudi LOMBAERT Administratie Opmetingen & Waarderingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN PRECAD – Tweede luik Philippe HERMAN & Rudi LOMBAERT Administratie Opmetingen & Waarderingen."— Transcript van de presentatie:

1 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN PRECAD – Tweede luik Philippe HERMAN & Rudi LOMBAERT Administratie Opmetingen & Waarderingen

2 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

3 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

4 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Herinnering : twee luiken  Eerste luik = voorafgaandelijke neerlegging plan + referentie van het plan Vermelding van het plan in de akte door vermelding van de referentie  Tweede luik = gebruik in de akte van unieke perceelsidentificaties (bestaande of gereserveerde) Geen « deel van perceel »  Onafhankelijk van elkaar

5 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

6 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Balans eerste luik Voor de administratie  Verbeterde kwaliteit van de plannen  De plannen en de txt’s zijn beschikbaar op het ogenblik van de mutatie  Het proces van de georeferentie en de verbetering van het percelenplan aangevat  Organisatie OK Voor de landmeters-experten  Toegepast door alle landmeters-experten  Normalisering van het kwaliteitsniveau  Onderdeel van het proces in de praktijk gereserveerd voor de landmeters-experten  MyMinFinPro Voor de notarissen  Vereenvoudiging van het proces  Delegatie naar de landmeter-expert

7 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN 7

8 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN

9 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Verbetering van het percelenplan -Op basis van afbakeningsplannen -Absolute positionering (ligging tov referentiebestanden) -Normen Inspire (1,00 m stedelijk gebied – 2,50 m landelijk gebied) -Planning: 10 jaar -Overname GRB: ism AGIV (geometrie Vlaanderen – bijwerking federaal)  uniek percelenplan

10 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

11 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Koninklijk Besluit  Art 1: Definities Oa gelijkgesteld met nieuw te creëren kadastraal perceel  Art 2: §1: De identificatie van het nieuwe kadastrale perceel wordt in de akte vervolledigd: door de referentie naar het afbakeningsplan door de nieuwe gereserveerde identificatie toevoeging op plan van gereserveerde perceelsidentificatie, handtekeningen en de referte aan het plan §2: Art. 577/2 & Art. 577/3: uitzondering nieuwbouw opgeheven §3: Verdeling in verschillende kavels: plan met geheel van kavels en omtrek is resultaat van een opmeting; indien definitieve afbakening niet overeenstemt  referte van plan eigen aan dit lot

12 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Koninklijk Besluit  Art 3: Aflevering van de referentie van het afbakeningsplan  Binnen de 20 kalenderdagen  Plannen ingediend buiten toepassingsveld Precad  ook voldoen aan de normen  Art 4: Aflevering van de perceelsidentificatie  Binnen de 20 kalenderdagen  Art 5: Modaliteiten/Inhoud  Minister van Financiën  Art 6: In werking :  Op 01/01/2014 voor de neerlegging van het plan  Later voor de perceelsidentificaties

13 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Ministerieel Besluit  Hoofdstuk I : Inhoud van een afbakeningsplan van een nieuw te creëren kadastraal perceel, ander dan een privatief lot 577/2 Art 1: Het afbakeningsplan is opgemaakt op basis van een opmeting gebaseerd op hoekpunten eigendomsgrenzen of aanpalende eigendomsgrenzen. Indien in door AAPD gebruikte coördinatensysteem geen verplichte opzoeking hoekpunten aanpalende eigendomsgrenzen als + 50 meter Art 2: … 19° de aanduiding van de hoekpunten van de aanpalende eigendomsgrenzen waarvan sprake in artikel 1.

14 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Ministerieel Besluit  Hoofdstuk I : Inhoud van een afbakeningsplan van een nieuw te creëren kadastraal perceel, ander dan een privatief lot 577-2  Art. 2 Geen onderscheid meer tussen het grafische gedeelte en het PV-gedeelte … 5° wanneer het voorwerp van het plan de verdeling in verschillende kavels uitmaakt: het nummer van de kavel, eventueel de datum en het nummer van de verkavelingsvergunning, de omtrek van het geheel van de loten in coördinaten verkregen op basis van een opmeting, de lokalisatie van de nieuwe wegen ; … 17° het identificatienummer van de landmeter-expert in overheidsdienst bij de uitoefening van hun opdrachten als ambtenaar, bekomen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

15 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Ministerieel Besluit  Hoofdstuk II : Inhoud van een plan van afbakening betreffende te creëren privatieve kavels (art 577-2 en 577-3 Burgerlijk Wetboek) Art 4: : De beschrijving van de elementen die moeten voorkomen op het afbakeningsplan 6° de netto vloeroppervlakte voorzien bij artikel 577-4 van het Burgerlijk Wetboek 10° het identificatienummer van de landmeter- expert in overheidsdienst bij de uitoefening van hun opdrachten als ambtenaar, bekomen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

16 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Ministerieel Besluit  Hoofdstuk III : Regels inzake de aanbieding van een plan bij de AAPD Art 5 : Het plan wordt overgemaakt aan het bevoegd Centrum Mutaties & Waarderingen Art 6: Bepalingen over het formaat van het plan en txt-bestand Enkel in PDF-formaat (“DXF” opgeheven) TXT: vermelding LAN of identificatie AAPD Art 7: … Centrum … …

17 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Ministerieel Besluit  Hoofdstuk III bis: Modaliteiten voor de indiening van een aanvraag voor nieuwe perceelsidentificaties Art 9bis: Aanvraag perceelsidentificaties via formulier AAPD Aanvraag gebeurt samen met aanvraag planreferentie of vermeldt de reeds ontvangen planreferentie  Hoofdstuk IV : Meedeling van de nieuwe identificaties Art 10:De Algemene Administratie van de Patrimonium- documentatie bepaalt en reserveert de nieuwe perceels- identificaties van de op het plan weergegeven nieuwe delen. Deze identificaties worden in de vorm van een tabel meegedeeld aan de persoon die het plan heeft ingediend.

18 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN ud Ministerieel Besluit Inhoud Ministerieel Besluit  Hoofdstuk V : Inwerkingtreding 19 mei 2015 K.B. art 4  Aanvraag en meedeling gereserveerde perceelsidentificaties M.B. art 9bis  Modaliteiten aanvraag perceelsidentificaties M.B. art 10  Meedeling perceelsidentificaties onder tabelvorm Wijzigingen aan eerste luik 1 juli 2015 K.B. art 2, §1, 2°  Vermelden gereserveerde perceelsidentificaties in de akte

19 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

20 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Wat er verandert aan het eerste luik  Uitzondering voor op te richten gebouwen : ingetrokken  een plan is verplicht in alle gevallen  Plans neergelegd buiten de toepassing van PRECAD: zelfde verplichting om de normen te respecteren  Plan in Lambert-coördinaten: noodzakelijkheid om te koppelen aan een vast element tenzij er geen zijn op < 50 m  Geen onderscheid tussen grafisch en PV-gedeelte  Identificatie van landmeters-experten ambtenaren

21 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Plans Lambert-coördinaten

22 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Plans Lambert-coördinaten

23 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Plans Lambert-coördinaten Verschil meer dan 50 cm

24 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Identificatie Landmeters-experten ambtenaren  De aanvraag moet verstuurd worden naar support.meow@minfin.fed.be support.meow@minfin.fed.be  Met bewijs van Statuut als ambtenaar bij een overheidsdienst Diploma  Toekenning van een KAD-nummer  Toegang tot MyMinFinPro

25 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

26 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Principes tweede luik Ondubbelzinnige identificatie van een perceel voor de akte  Twee concepten 1.Een uniek patrimoniaal perceelnummer voor elk goed 2.Voorafgaandelijk aan de akte = reservering van de identificatie

27 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

28 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Structuur CADNET Nieuwe identificatie percelen Plan : B 27 F Cadnet : B 27 F Plan : B 27 F Cadnet : B 27 F  Opp&GD B 27 F  D.AP.GEB# #A1/D/K1-G1-S1 B 27 F  D.AP.GEB# #A3/G/K2.3-G2 Dus dezelfde perceelsidentificatie voor alle entiteiten  nood aan detail van de entiteiten Huis Appartementsgebouw Structuur database PATRIS Plan : B 27 F Patris : B 27 F P0000 Plan : B 27 F Patris : B 27 F P0000  Gemene delen B 27 F P0001  Appartement D B 27 F P0002  Appartement G B 27 F P0003  Garage 1 B 27 F = planperceel (CaPaKey) B 27 F P0000 = patrimoniaal perceel

29 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een uniek patrimoniaal perceelnummer voor elk goed  Het planperceel ( B 27 F) verschijnt alleen op het percelenplan  Het patrimoniaal perceel (B 27 F P0000, B 27 F P0001, B 27 F P0002,…) verschijnt alleen in Patris B 27 F P0005 B 27 F P0001 De entiteiten B 27 F P0001 en B 27 F P0005 komen niet voor op het plan, ze kunnen worden geraadpleegd in de Database Patris. Een specifieke identificatie wordt toegekend aan de gemene delen (bijvoorbeeld, B 27 F P0000) 27 F

30 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

31 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Reservering perceelsidentificaties  Principes Voorafgaand aan de akte Het perceelnummer wordt gereserveerd Het gereserveerde perceel is gelinkt aan een of meerdere bestaande percelen Het gereserveerde perceel is niet gelinkt aan een eigenaar Het gereserveerde perceel heeft geen kadastraal inkomen  Statuut van de percelen Gekadastreerd Gekadastreerd – precad (bronperceel met gereserveerde percelen) Gereserveerd Gereserveerd – geacteerd (BA of VA verwerkt door Rechtszekerheid) In behandeling (RZ linkt met eigenaar maar nog niet gekadastreerd) In afwachting (bvb. Appartement in oprichting)

32 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN

33 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Reservering perceelsidentificaties = voorafgaand aan de akte  Procedure Het perceel wordt op aanvraag gereserveerd (plan nodig) De akte wordt opgemaakt met de gereserveerde identificatie De Administratie Rechtszekerheid doet overschrijving en registreert de akte  de nieuwe eigenaar en zijn rechten worden gelinkt aan het gereserveerde perceel  verandering van het statuut van het perceel « gereserveerd » in « in behandeling » De administratie Opmetingen & Waarderingen gaat over tot kadastrering van het perceel  statuut = « gekadastreerd »

34 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voorbeeld 1  Bronperceel A 62 B P0000:  Database = A 62 B P0000 gekadastreerd precad A 62 E P0000 gereserveerd = deel A Project verkoop van een deel A  PRECAD = reservering van een nr. A 62 E P0000 Deel A A 62 B

35 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voorbeeld 1  Bronperceel A 62 B P0000:  Database = A 62 F P0000 gekadastreerd ( restperceel ) A 62 E P0000 gekadastreerd ( deel A) A 62 E Verkoop deel A  Akte = verkoop van perceel A 62 E P0000 A 62 F

36 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voorbeeld 2 RUIL: percelen A 596 E en 595F Tuin

37 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN

38 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN 596G 595S 595T 596F

39 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voorafgaandelijk aan de akte = reservering identificaties  Aanvraag te richten aan de dienst plan (zelfde dienst als voor de neerlegging van de plannen)  Via een formulier naargelang het type Basisakte – Wijzigende basisakte PrecadFormulierBasisakteV1.0.docx Verkavelingsakte – Wijziging verkavelingsakte PrecadFormulierVerkV1.0.docx Andere (verdeling terrein zonder loten, verdeling kadastrale entiteiten met private delen, andere ) PrecadFormulierAndereV1.0.docx Ruilverkaveling (procedure in ontwikkeling)  Antwoord = samenvatting PRECAD Verkaveling BasisakteVerkavelingBasisakte  Wanneer ? Tijdens de voorbereiding van de akte  Door wie ? In theorie : Niet gepreciseerd In praktijk : Notaris, en misschien Landmeter-Expert/Architect Belangrijk : de notaris moet de « samenvatting » ontvangen

40 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Diensten plan PROVINCIEE-mailTelefoon ANTWERPENmeow.dienst.plan.antw@minfin.fed.be0257/55270 VLAAMS-BRABANTmeow.dienst.plan.vl-brab@minfin.fed.be0257/70200 WAALS-BRABANTmeow.service.plan.brab.wal@minfin.fed.be0257/70190 BRUSSEL (fr)meow.service.plan.brux@minfin.fed.be0257/70190 BRUSSEL (nl)meow.dienst.plan.brus@minfin.fed.be0257/70190 WEST-VLAANDERENmeow.dienst.plan.w-vl@minfin.fed.be0257/82320 OOST-VLAANDERENmeow.dienst.plan.o-vl@minfin.fed.be0257/73010 HENEGOUWENmeow.service.plan.hainaut@minfin.fed.be0257/51460 LUIKmeow.service.plan.liege@minfin.fed.be0257/55676 LIMBURGmeow.dienst.plan.limburg@minfin.fed.be0257/61890 LUXEMBURGmeow.service.plan.lux@minfin.fed.be0257/40120 NAMENmeow.service.plan.namur@minfin.fed.be0257/87189

41 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

42 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 1  Bronperceel A 62 B P0000:  Data base = A 62 B P0000 gekadastreerd precad A 62 E P0000 gereserveerd = deel A A 62B Deel A Project verkoop van een deel A  PRECAD = reservering van nr A 62 E P0000

43 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 1  Bronperceel A 62 B P0000:  Data base = A 62 F P0000 gekadastreerd (restperceel) A 62 E P0000 gekadastreerd (deel A) A 62 E Verkoop deel A  Akte = verkoop van perceel A 62 E P0000 A 62 F

44 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 2  Bronperceel A 62 B P0000:  Database = A 62 B P0000 gekadastreerd precad A 62 E P0000 gereserveerd = lot 1 A 62 F P0000 gereserveerd = lot 2 A 62 G P0000 gereserveerd = lot 3 Project 3 loten  PRECAD = reservatie van de nrs van de percelen A 62 E, 62 F & 62G Lot 1 Lot 2 A 62B Lot 3

45 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 2  Bronperceel A 62 B P0000 : Nieuw project met drie basisakten op ieder lot Lot 1 A 62B Lot 2 Lot 3

46 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 2  Database = A 62 B P0000 gekadastreerd precad A 62 E P0000 gereserveerd = lot 1 A 62 F P0000 gereserveerd = lot 2 A 62 G P0000 gereserveerd = lot 3 A 62 H P0000 gereserveerd = gemene delen basisakte 1 A 62 H P0001 gereserveerd = appartement 1 ste links basisakte 1 A 62 H P0002 gereserveerd = appartement 1 ste rechts basisakte 1 …. A 62 K P0000 gereserveerd = gemene delen basisakte 2 A 62 K P0001 gereserveerd = appartement 1 ste links basisakte 2 A 62 K P0002 gereserveerd = appartement 1 ste rechts basisakte 2 …. A 62 L P0000 gereserveerd = gemene delen basisakte 3 A 62 L P0001 gereserveerd = appartement 1 ste links basisakte 3 A 62 L P0002 gereserveerd = appartement 1 ste rechts basisakte 3 …..

47 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 2  Bronperceel A 62 B P0000 : Verkoop appartement 1 uit basisakte 1 op lot 1 Lot 1 A 62B Lot 2 Lot 3

48 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 2  Bronperceel A 62 B P0000 : Verkoop appartement 1 uit basisakte 1 op lot 1 A 62 H Lot 1 Lot 2 Lot 3 A 62 M

49 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 2  Database = A 62 H P0000 gekadastreerd = gemene delen basisakte 1 A 62 H P0001 in afwachting of gekadastreerd = appartement 1 ste links basisakte 1 A 62 H P0002 in afwachting of gekadastreerd = appartement 1 ste rechts basisakte 1 …. A 62 M P0000 gekadastreerd precad A 62 F P0000 gereserveerd = lot 2 A 62 G P0000 gereserveerd = lot 3 A 62 K P0000 gereserveerd = gemene delen basisakte 2 A 62 K P0001 gereserveerd = appartement 1 ste links basisakte 2 A 62 K P0002 gereserveerd = appartement 1 ste rechts basisakte 2 …. A 62 L P0000 gereserveerd = gemene delen basisakte 3 A 62 L P0001 gereserveerd = appartement 1 ste links basisakte 3 A 62 L P0002 gereserveerd = appartement 1 ste rechts basisakte 3 ….

50 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 3  Verschil tussen verkaveling en verdeling Verkaveling  registratie van een verkavelingsakte  PRECAD voor alle loten Verdeling  directe verkoop, het plan kan evolueren  PRECAD voor bepaalde loten (op het ogenblik van de voorbereiding van de akte)

51 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 4  Wijziging aan een verkavelingsproject (waarvoor een PRECAD werd gevraagd maar nog geen akte werd voor geregistreerd) Steeds een nieuw plan indienen Meer loten Wanneer de initieel voorziene loten hun benaming behouden  PRECAD om identificatie te vragen voor elk bijkomend lot Wanneer bestaande loten werden hernoemd  PRECAD voor geheel van loten Minder loten Wanneer de oorspronkelijk voorziene loten hun benaming behouden  geen PRECAD Wanneer de bestaande loten werden hernoemd  PRECAD voor geheel van loten

52 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 5  Verschil tussen Basisakte en Verdeling privatieve entiteiten Basisakte (of wijzigende basisakte): registratie van een nieuwe basisakte  PRECAD voor alle entiteiten Verdeling privatieve entiteiten: basisakte is reeds geregistreerd (in het verleden) en het is nodig om een perceelsidentificatie te bekomen voor de mutatie van een door O&W verenigd privatief deel. Voorbeeld: Verkoop van een garage, momenteel samen met appartement gekadastreerd

53 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 6  Wijziging aan privatieve delen in een bestaand gebouw met een basisakte Vergroting (“verhoging”) van een appartement op de bovenste verdieping en voorwerp van (wijzigende) basisakte: Precad (Geen Precad indien dit wordt beschouwd als een vergroting) Ruil van een kamer tussen 2 appartementen : reservatie van een perceelsidentificatie noodzakelijk want het voorwerp van de akte = deel van patrimoniaal perceel Splitsing van een entiteit in twee nieuwe entiteiten  nieuwe PRECAD voor de twee nieuwe entiteiten (wijziging basisakte)

54 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Praktisch geval 7  Wijziging aan project van een basisakte reeds aangeboden voor PRECAD maar nog niet geregistreerd Een nieuwe aanvraag voor PRECAD voor het geheel (voor zover er geen verkopen zijn geweest)

55 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

56 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Geplande verbeteringen  PRECAD Aanvraag PRECAD perceel via CREDOC Genormaliseerde DXF-plannen voor appartementsgebouwen PRECAD online  Andere Aanvragen kadastrale uittreksels online (CADGIS-Viewer) voor alle types van uittreksels Versnelling van het proces van aflevering van de uittreksels (klanten met SAP) Uittreksels online (met betalingsmodule en onmiddellijke aflevering) …

57 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Geplande verbeteringen  Andere … Scanning schetsen 207 CadGIS: raadpleging actuele toestand Myminfinpro: Perimeter afbakeningsplannen DB Afbakeningsplannen: link naar akte

58 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIENInhoud Herinnering: twee luiken Balans eerste luik Nieuw KB & MB Wat er verandert aan het eerste luik Principes tweede luik Nieuwe identificatie percelen Reservering perceelsidentificaties Praktische gevallen Geplande verbeteringen Info

59 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Info  Website FOD Financiën  Vragen: support.meow@minfin.fed.be

60 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Federame Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN PRECAD – Tweede luik Philippe HERMAN & Rudi LOMBAERT Administratie Opmetingen & Waarderingen."

Verwante presentaties


Ads door Google