De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LIMOSA-melding : naar een beter zicht op grensoverschrijdende tewerkstelling

Verwante presentaties


Presentatie over: "LIMOSA-melding : naar een beter zicht op grensoverschrijdende tewerkstelling"— Transcript van de presentatie:

1 LIMOSA-melding : naar een beter zicht op grensoverschrijdende tewerkstelling Filip.VanOvermeiren@ugent.be

2 Limosa Limosa

3

4 Beknopt overzicht  Situering  Limosa-melding  Conformiteit met EG-recht  Conclusie en tijdsschema

5 Situering (1)  Overgangsmaatregelen vrij verkeer van werknemers – wél recht op vestiging en vrij verkeer van diensten  Deloyale concurrentie buitenlandse ondernemingen  “Begeleidende maatregelen” om de Belgische arbeidsmarkt voor te bereiden  Onvoldoende zicht op grensoverschrijdende tewerkstelling naar België

6 Situering (2)  Huidige detacheringsmelding “verklaring van terbeschikkingstelling” facultatief / GOTOT-in onvolledig  Limosa: Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratieonderzoek bij de Sociale Administratie  Onderdeel Limosa: aanmeldingsplicht (Programmawet 27.12.2006)  KB tot uitvoering op 28.03.2007 – beide in werking op 1.4.2007

7 Limosa-melding (1): toepassingsgebied  “gedetacheerde werknemers” en hun werkgevers  “gedetacheerde zelfstandigen”  [“gedetacheerde (al dan niet zelfstandige) stagiairs” en de instellingen waar zij hun studies of opleiding volgen]  universeel

8 Limosa-melding (2): definities  Gedetacheerde werknemers (WN= “personen die tegen loon en onder het gezag van een andere persoon, arbeidsprestaties leveren”): “werknemers die in België tijdelijk of gedeeltelijk een arbeidsprestatie leveren en die hetzij,  gewoonlijk werken op het grondgebied van één of meer andere landen dan België  zijn aangeworven in een ander land dan België”.  Gedetacheerde zelfstandigen (zelfst.= “alle natuurlijke personen die een beroepsbezigheid uitoefenen waarvoor zij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden zijn”, KB Sociaal Statuut Zelfstandigen): “zelfstandigen die in België tijdelijk of gedeeltelijk één of meerdere zelfstandige activiteiten uitoefenen zonder er permanent te verblijven en die gewoonlijk werken op het grondgebied van één of meer andere landen dan België” en “personen die uit het buitenland komen en zich naar België begeven om er tijdelijk een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen of om er zich tijdelijk te vestigen als zelfstandige”.

9 Limosa-melding (3): uitgesloten van meldingsplicht  Uitgesloten werknemers: internationaal vervoer van personen of goederen, initiële assemblage en/of eerste installatie, dringende onderhouds- of reparatiewerken, deelnemers wetenschappelijke congressen en vergaderingen in beperkte kring, werknemers van een overheidsdienst of een internationale instelling van publiek recht, leden van een diplomatieke of consulaire zending, deelnemers internationale sportwedstrijden, artiesten met internationale faam, vorsers  Uitgesloten zelfstandigen: initiële assemblage en/of eerste installatie, dringende onderhouds- of reparatiewerken, deelnemers/organisatoren van conferenties, deelnemers vergaderingen in beperkte kring, sportlui, artiesten, internationaal vervoer, zakenlui, bestuurders en mandatarissen van vennootschappen  Uitsluitingen ingegeven door korte duur en de aard van de activiteiten in België (EU proportionaliteit) en vaak naar analogie met vrijstellingen inzake arbeidskaart of beroepskaart vb. Werknemers op wetenschappelijke congressen: verblijf max. 5d./maand; zelfstandige sportlui max. Verblijf max. 3mnd./kalenderjaar

10 Limosa-melding (4) : meldingsplicht WN’s  Wat:elektronische melding (onmogelijk: brief – fax)  Wanneer:voorafgaandelijk aan de tewerkstelling  Voor wie:gedetacheerde WN  Door wie:WG / aangestelde / lasthebber  Bij wie:R.S.Z.

11 Limosa-melding (5): meldingsplicht zelfstandigen  Wat:elektronische melding (onmogelijk: brief – fax)  Wanneer:voorafgaandelijk aan de uitoefening van de beroepsactiviteit  Voor wie:gedetacheerde zelfstandige  Door wie:zelfstandige / lasthebber  Bij wie:R.S.V.Z.

12 Limosa-melding (6) : gegevens  Gedetacheerde werknemers:  identificatiegegevens werknemer  begindatum detachering  voorziene duur detachering  soort diensten  plaats van arbeidsprestaties  wekelijkse arbeidsduur  werkrooster  identificatiegegevens werkgever  identificatiegegevens Belgische gebruiker

13 Limosa-melding (7) : gegevens  Gedetacheerde zelfstandigen:  identificatiegegevens zelfstandige  begindatum detachering  voorziene duur detachering  plaats van arbeidsprestaties  soort diensten  BTW-nummer in land van oorsprong of ondernemingsnummer  identificatiegegevens lasthebber en Belgische gebruiker

14 Limosa-melding (8) : “melding frequente werkzaamheden”  Vb. Franse zelfstandige ICT’er aan Fr.-Bel. grens met 60 % Belgisch cliënteel komt 3 maal per week naar België  Algemene melding  Periode van 12 maanden + te verlengen  Uitzondering: bouwsector en uitzendsector

15 Limosa-melding (9): na melding  Ontvangstbewijs (“Limosa-1”) elektronisch of fax/brief  Ontvangstbewijs gekoppeld aan verplichtingen eindgebruikers en opdrachtgevers  Duur van de activiteiten  Annulatie melding  Langere detachering: nieuwe melding

16 Limosa-melding (10): verplichtingen eindgebruikers en opdrachtgevers  Wat: elektronische melding identificatiegegevens van de gedetacheerde werknemer of zelfstandige, de aangever en de werkgever van de gedetacheerde werknemer  Door wie: “Iedere persoon bij wie of voor wie door gedetacheerde werknemers of zelfstandigen, rechtstreeks of in onderaanneming werkzaamheden verricht worden”  Wanneer,1: afwezigheid ontvangstbewijs  Wanneer,2: voorafgaand aan tewerkstelling  Na melding: ontvangstbewijs gebruiker  Vrijgestelde eindgebruikers: “tewerkstelling voor strikt private doeleinden”

17 EG-conformiteit: finaliteit en proportionaliteit  Conformiteit van huidig en toekomstig vereenvoudigd systeem sociale documenten voor dienstverrichters  Rechtspraak H.v.J. inzake vrij verkeer van diensten >< nationale controle en handhavingsmaatregelen  Loutere aanmeldingsplicht OK: H.v.J. (C-445/03 en C-244/04) en Europese Commissie (Detacheringsrichtsnoeren, COM(2006)159)  Rechtvaardiging MAAR: finaliteit en proportionaliteit (Uitsluitingen van toepassingsgebied, opgevraagde gegevens, verantwoordelijkheid gebruikers, sancties)

18 EG-conformiteit (2): finaliteit en proportionaliteit  Uitsluitingen van toepassingsgebied  Opgevraagde gegevens  Verantwoordelijkheid gebruikers  Sancties

19 Conclusie Limosa Limosa

20

21

22 Conclusie  Betere kijk op grensoverschrijdende tewerkstelling  Efficiëntere controle op grensoverschrijdende tewerkstelling  Do ut des: informatie voor buitenlandse ondernemingen – uniek loket  Vraagtekens bij conformiteit met EG-recht

23 Timing  Beslissing Ministerraad 23.12.2005  Beslissing Ministerraad 28.4.2006  Programmawet van 27.12.2006  Website Limosa februari 2007 (http://www.limosa.be)  Publicatie KB 1 april 2007 - Melding in werking  Overgangsperiode van 6 maanden  !“Conferentie Detachering” Vakgroep Sociaal Recht, 2007!

24 E-mail: Filip.VanOvermeiren@UGent.be Telefoon: 0032 (0)9 264 68 54 Limosa Limosa


Download ppt "LIMOSA-melding : naar een beter zicht op grensoverschrijdende tewerkstelling"

Verwante presentaties


Ads door Google