De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Afkoppeling Stappenplan Timing Wie betaalt wat? Zaken om mee te nemen Dhr. Beeckman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Afkoppeling Stappenplan Timing Wie betaalt wat? Zaken om mee te nemen Dhr. Beeckman."— Transcript van de presentatie:

1 De Afkoppeling Stappenplan Timing Wie betaalt wat? Zaken om mee te nemen Dhr. Beeckman

2 De afkoppeling Stappenplan (vóór 1/2/2005 ) Stappenplan: Woningen vergund vóór 1/2/2005 Stap 1: Informatievergadering (deze avond) Graag uw contactgegevens aan mij bezorgen. Een invulformulier wordt U per post opgestuurd en U kan hier reeds een deel op invullen. De rest doen we wel samen. Als U een plan van uw woning heeft, leg dit dan klaar voor de volgende stap Dhr. Beeckman

3 Stap 2: Plaatsbezoek door afkoppelingsdeskundige Na een telefonische afspraak de situatie voor elk perceel apart bekijken hoe de afkoppeling regenwater – afvalwater gerealiseerd kan worden (nakijken plannen, situatie op terrein > waar komen de leidingen samen?) Samen met de eigenaar wordt naar de meest economische oplossing gezocht in volgende stappen: 1.Opvang voor hergebruik; 2.Infiltratie op eigen terrein; 3.buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor regenwater; 4.lozing in de regenwaterafvoer in de straat. De afkoppeling Stappenplan (vóór 1/2/2005 ) Dhr. Beeckman

4 STAP 3: Bestaande en toekomstige toestand Afkoppelingsdeskundige stelt plan op met de huidige situatie en wat er moet gewijzigd worden. Hieruit vloeit een akkoord met de eigenaar. Dit is het tweede bezoek van de afkoppelingsdeskundige. De afkoppeling Stappenplan (vóór 1/2/2005 ) Dhr. Beeckman

5 De afkoppeling Stappenplan (voorbeelden) Dhr. Beeckman

6 De afkoppeling Stappenplan (voorbeelden) Dhr. Beeckman

7 De afkoppeling Stappenplan (voorbeelden) Dhr. Beeckman

8 De afkoppeling Stappenplan (voorbeelden) Dhr. Beeckman

9 Tip: afspraken met aannemer m.b.t. resultaatsverbintenis positief keuringsattest STAP 4: uitvoering Zelf uitvoeren Via aannemer / loodgieter / afkoppelingsaannemer Tip: neem veel foto’s De afkoppeling Stappenplan (vóór 1/2/2005 ) Dhr. Beeckman

10 STAP 5: Verwittig PIDPA Riolering dat werken klaar zijn. STAP 6: Keuring van de uitgevoerde werken. Deze keuring gebeurt door een keurder van PIDPA Riolering. Een geldig attest moet afgeleverd worden aan VMM (Vlaamse MillieuMaatschappij) ten laatste op het einde van de Uitvoeringswerken. Meer informatie volgt op de vergadering rond uitvoering. De afkoppeling Stappenplan (vóór 1/2/2005 ) Dhr. Beeckman

11 De afkoppeling Stappenplan (na 1/2/2005) Woningen vergund na 1/2/2005 1.Informatievergadering (deze avond) U mag uw telefoonnummer ook reeds opgeven. 1.U krijgt een schrijven met daarbij een in te vullen onderdelenlijst. 2.Hou het plan van uw woning (specifiek het fundering- en rioleringsplan) bij de hand. Eventueel ook foto’s van wat onder de grond zit. 3.Verwittig PIDPA Riolering voor een afspraak. 4.Keuring (indien nog niet gebeurd, gebeurt deze door een keurder van PIDPA) Dhr. Beeckman

12 De afkoppeling Timing Wanneer de aannemer de huisaansluiting op de nieuwe riolering voorziet, moeten de afkoppelingswerken voltooid zijn ( in de mate van het praktisch haalbare ). Het keuringsverslag dient ter beschikking te zijn voor het einde van de werken door de aannemer. Dhr. Beeckman

13 De afkoppeling Wie betaalt wat? De kosten voor het advies van de afkoppelingsdeskundige en de keuring worden gedragen door PIDPA Riolering / Gemeente De kosten voor de werken op perceelsniveau worden gedragen door de eigenaars Voor elke woning vergund vóór 1/2/2005 die afgekoppeld wordt in dit project, kent de gemeente een premie toe van 1000 € (gesloten bebouwing) of 2000 € (open/half open bebouwing) toe. Indien niet afgekoppeld treedt de Vlaamse regelgeving inzake afvalwaterlozing in werking. Dhr. Beeckman

14 De afkoppeling Zaken op mee te nemen Regenwater kan, maar hoeft niet naar straat afwateren (bij voorkeur regenwaterput, infiltratie,…) Keuring achteraf verplicht voor iedereen! RWA (regenwater) = grijze buizen DWA (vuil water)= oranje buizen Vermijd bochten van 90°. Bij voorkeur 45° en Y aansluitstukken. Diameter buizen 90-110mm voor één woning Helling 0.5 to 1 cm/m Tracht te streven naar een zo hoog mogelijke aansluiting Dhr. Beeckman

15 De afkoppeling Contactgegevens Dibeeckman@telenet.be 0497/ 05 33 13 Dirk Beeckman Dhr. Beeckman


Download ppt "De Afkoppeling Stappenplan Timing Wie betaalt wat? Zaken om mee te nemen Dhr. Beeckman."

Verwante presentaties


Ads door Google