De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in De Reehorst ! Informatie wonen, welzijn en zorg Verzorgings- en verpleegafdelingen Reehaven Treebord 19, 2811 EA Reeuwijk. Telefoon : 0182 –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in De Reehorst ! Informatie wonen, welzijn en zorg Verzorgings- en verpleegafdelingen Reehaven Treebord 19, 2811 EA Reeuwijk. Telefoon : 0182 –"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in De Reehorst ! Informatie wonen, welzijn en zorg Verzorgings- en verpleegafdelingen Reehaven Treebord 19, 2811 EA Reeuwijk. Telefoon : 0182 – 393222. Website: www.zorgpartners.nl/dereehorstwww.zorgpartners.nl/dereehorst Maart 2014.

2 2 Welkom in De Reehorst / Reehaven ! De Reehorst is onderdeel van stichting Zorgpartners Midden-Holland en beschikt in de locatie Reehaven over 39 verzorgingshuisplaatsen, 3 somatische verpleeghuis- plaatsen en 19 psycho-geriatrische verpleeghuisplaatsen. Uw belangstelling voor De Reehorst wordt zeer gewaardeerd. Rondleiding De rondleiding wordt gegeven door de klantadviseur van De Reehorst. Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt op nummer 0182 – 393222 onder vermelding van aanvraag rondleiding. Indicatie en eigen bijdrage Nieuwe bewoners van de locatie Reehaven dienen te beschikken over een geldige AWBZ-indicatie, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Informatie over de door de nieuwe bewoner te betalen inkomensafhankelijke eigen bijdrage kan worden ingewonnen bij Centraal Administratiekantoor, Zorg met verblijf, telefoon 0800-0087. Het appartement : Op de verzorgingsafdeling wordt het appartement inclusief stoffering opgeleverd. De nieuwe bewoner behoudt zich het recht in overleg met De Reehorst de stoffering op eigen kosten aan te passen. De meubilering van het appartement komt voor rekening van de bewoner. Geadviseerd wordt een hoog-laagbed te huren via Zorgpartners of de eigen verzekeringmaatschappij. Op de verpleegafdeling wordt het appartement gestoffeerd en voorzien van bed en nachtkastje en kledingkast opgeleverd. Dit wordt door De Reehorst verzorgd. EVV (eerst verantwoordelijk verzorgende) Bij opname wordt de bewoner gekoppeld aan een EVV’er van de betreffende afdeling. Dit is voor de bewoner en de contactpersonen het eerste aanspreekpunt. Huisarts / verpleeghuisarts Binnen de verzorgingsafdeling behouden de cliënten hun eigen huisarts, mits deze cliënten afkomstig zijn uit Reeuwijk. Komt de nieuwe cliënt van buiten Reeuwijk, dan dient de bewoner zich in te schrijven bij een huisarts in Reeuwijk. Op de verpleegafdeling geldt dat de bewoner gekoppeld zal worden aan een verpleeghuisarts. Comfort a la Carte Bewoners zijn automatisch lid van dienstenpakket Comfort à la Carte, met dit lidmaatschap ontvangt de bewoner diverse kortingen. De prijslijst is verkrijgbaar bij de receptie van De Reehorst. Verenigingsleven De Reehorst heeft een actief verenigingsleven. De bewoner zal door de activiteitenbegeleider benaderd worden waar hun interesse naar uitgaat. Afhankelijk van het zorgzwaartepakket en het daaraan verbonden aantal verenigingen kan hiervoor een eigen bijdrage gevraagd worden. Dienstencentrum Aan De Reehorst is een dienstencentrum verbonden. Seniorenvereniging 55+ Reeuwijk en De Reehorst organiseren, vaak in samenwerking, een groot aantal activiteiten voor de ouderen in Reeuwijk. Hieraan kunnen ook de bewoners van De Reehorst tegen betaling deel nemen. Cliëntenraad Conform de wet heeft De Reehorst een cliëntenraad. De Cliëntenraad bestaat uit gekozen bewoners of contactpersonen van De Reehorst en heeft periodiek een overleg met de directeur. De Cliëntenraad heeft een aantal bevoegdheden die in de wet zijn vastgelegd. Het betreft hier bevoegdheden omtrent advisering en het verlenen van instemming aan de directeur omtrent het beleid van De Reehorst. Informatiebrochure nieuwe bewoners Indien u heeft besloten een appartement in De Reehorst te aanvaarden zal u een uitgebreide informatiebrochure worden overhandigd, waarin zaken als verzekeringen, televisieaansluiting, maaltijdbeleid, wasserij, sleutelbeleid e.d. aan de orde komen.


Download ppt "Welkom in De Reehorst ! Informatie wonen, welzijn en zorg Verzorgings- en verpleegafdelingen Reehaven Treebord 19, 2811 EA Reeuwijk. Telefoon : 0182 –"

Verwante presentaties


Ads door Google