De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deugdelijk bestuur binnen de groep Emmaüs Guido Van Oevelen 23 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deugdelijk bestuur binnen de groep Emmaüs Guido Van Oevelen 23 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Deugdelijk bestuur binnen de groep Emmaüs Guido Van Oevelen 23 juni 2010

2 2 Overzicht De groep Emmaüs Deugdelijk bestuur –Binnen de zorgsector –Hospital governance Deugdelijk bestuur binnen Emmaüs

3 3 De groep Emmaüs Emmaüs is een organisatie werkzaam binnen de gezondheids- en welzijnszorg. Met meer dan 5500 medewerkers bieden we dagelijks zorg in 5 verschillende sectoren: –Algemene ziekenhuizen (2 voorzieningen) –Geestelijke gezondheidszorg (7 voorzieningen) –Ouderenzorg (2 voorzieningen) –Zorg voor personen met een handicap (3 voorzieningen) –Kind, jeugd en gezin (kinderdagopvang, bijzondere jeugdzorg en kinderzorg en gezinsondersteuning) (7 voorzieningen) De 21 voorzieningen van Emmaüs liggen voornamelijk in de provincie Antwerpen.

4 4

5 5 De groep Emmaüs in cijfers (per 31 december 2009) Aantal plaatsen/bedden: Investeringen: 37,3 Mio EUR Personeelsleden: 5.561, of 4.089 VTE Geconsolideerd balanstotaal: 472,1 mio EUR Geconsolideerd resultaat: 5,4 mio EUR SectorAantal plaatsen/bedden Algemene ziekenhuizen874 Geestelijke gezondheidszorg1.690 Ouderenzorg202 Zorg voor personen met een handicap534 Kind, jeugd en gezin691 Totaal3.991

6 Deugdelijk bestuur binnen de zorgsector Schaalvergroting en professionalisering –Bestuursmodellen –Aandacht voor alle stakeholders –Bewustzijn van beheersrisico’s Complexiteit: fusies, groeperingen, associaties Verantwoording afleggen –Financiële informatie –Impact van bestuursdaden op praktijkvoering

7 Hospital governance Governance model voor ziekenhuizen Basisprincipes: –Betere maatschappelijke legitimering van ziekenhuisbeslissingen –Duidelijke taakverdeling –Participatie van medici aan ziekenhuisbestuur –Evenwicht tussen verantwoordelijkheid en beslissingsmacht RVB –Verhogen van transparantie

8 Deugdelijk bestuur binnen Emmaüs Algemene vergadering Raad van Bestuur Dagelijks bestuur Sectorale bureaus Gespecialiseerde comités –Auditcomité –Remuneratiecomité

9 Deugdelijk bestuur binnen Emmaüs Algemene vergadering –Hoogste gezagsorgaan belast met de wettelijke bevoegdheden –Bevoegd voor fundamentele beslissingen die voortbestaan van voorzieningen betreffen –Benoemen van voorzitter en ondervoorzitters van RVB –Leden: Initiatiefnemers (18 stemmen) Bestuurders (16 stemmen) –Ondertekenen een gedragscode

10 Deugdelijk bestuur binnen Emmaüs Raad van Bestuur –Neemt LT beslissingen en beslissingen die voorzieningoverstijgend zijn –Maandelijks vergaderen –16 bestuurders: voorzitter RVB en Vertegenwoordigers van de initiatiefnemers (3) Uitvoerende bestuurders (4) Bestuurders in kader van samenwerking met andere organisaties (2) Externe of onafhankelijke bestuurders (6): duur mandaat beperkt tot 4 keer 3 jaar –Alle bestuurders hebben als bijkomende taak uitvoerend bestuurder, lid van sectoraal bureau en/of lid van een comité –Ondertekenen een gedragscode –Evaluatieprocedure

11 Deugdelijk bestuur binnen Emmaüs Dagelijks bestuur –Wekelijks vergaderen –4 uitvoerende bestuurders –Hebben een arbeidsovereenkomst met de vereniging –Verantwoordelijk voor uitvoering van de beslissingen van RVB binnen hun sector(en) –Tussenpersoon tussen bestuur en de directie van de voorzieningen

12 Deugdelijk bestuur binnen Emmaüs Sectorale bureaus –Neemt MLT beslissingen voor de voorzieningen ressorterend onder een specifieke sector –Maandelijks vergaderen –Bestaan uit bestuurders en externe adviseurs, aangesteld door de RVB –Algemeen directeurs van voorzieningen wonen deze vergaderingen bij –Bestuurders en externe adviseurs ondertekenen een gedragscode

13 Gespecialiseerde comités: auditcomité Opdracht vastgelegd door RVB Adviserende functie t.a.v. RVB Opgericht in 2005 5 leden Komen 4 à 5 keer per jaar samen Taken vastgelegd in auditcomité charter –Monitoren van de risico bewaking door de organisatie –Toezicht op de effectieve werking van het interne controle systeem –Toezicht op externe controle functie van bedrijfsrevisor –Toezicht op financiële rapportering –Monitoring van de interne audit (werking en doeltreffendheid)

14 Gespecialiseerde comités: remuneratiecomité Opgericht in 2003 Bestaat uit voorzitter, externe ondervoorzitter en een externe bestuurder Opereren binnen het door de RVB vastgelegde kader Adviseren RVB over remuneratie van afgevaardigd bestuurders en eventuele afwijkingen voor leidinggevenden


Download ppt "Deugdelijk bestuur binnen de groep Emmaüs Guido Van Oevelen 23 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google