De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 2016 keuze voor het tweede leerjaar. Doel avond: informatie hulp bij het maken van de keuze voor het tweede leerjaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 2016 keuze voor het tweede leerjaar. Doel avond: informatie hulp bij het maken van de keuze voor het tweede leerjaar."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 2016 keuze voor het tweede leerjaar

2 Doel avond: informatie hulp bij het maken van de keuze voor het tweede leerjaar

3 Twee groepen ouders: zij die het al weten zij die nog twijfelen

4 Procedure: wens (leerling en ouders) – norm eens:geen probleem oneens:we gaan in gesprek (norm is leidend)

5 Keuze Havo/ VWO: passend schooltype overstap Havo-5 → VWO-5 (capaciteiten- inzet- motivatie) tussentijdse overstap mogelijk maar: H2 – V3: mist een vreemde taal H3 – V4: in pakket altijd Engels plus 1 MVT, geen probleem

6 Basering keuze schooltype: school-ervaring -vergelijking ouders-intrinsieke motivatie kind, werklast kind zelf-intuïtie -argumenten

7 Afweging: We kijken niet uitsluitend naar de cijfers maar zeker naar het kind: motivatie doorzettingsvermogen studiebelasting verwerken van teleurstellingen

8 Schooltypen na de brugklas: VMBO-t- aansluiting brugklas → VMBO-t-2 - aansluiting VMBO-t-4 → Havo-4 Havo- HBO VWO- WO passend niveau, kinderen in ontwikkeling

9 Vergelijking Havo – VWO: VWO meer inzichtelijk georiënteerd meer vakken (8 VWO vs 7 Havo) een jaar langer keuze uit HBO en uit WO

10 Vergelijking Gymnasium - Atheneum: onderbouw gymnasium zwaarder belang van de “klassieken”: - taal (vervolgstudie) - cultuur (extra bagage: kunst, architectuur, filosofie, e.d.) indien mogelijk: doen onderbouw afmaken

11 Algemene punten: ouderavond profielkeuze (klas 3) communicatie tweede klas: -afdeling onderbouw -ouderavonden - gesprekken met de mentor -gesprekken met vakdocenten

12 Einde algemene inleiding - vervolg presentatie gaat over normen, tijdpad en keuze moderne vreemde talen (MVT; alleen voor Havo)

13 Vakken in de HV-brugklas: kernvakken en overige vakken Kernvakken: Nederlands Engels wiskunde

14 Overige vakken: Frans geschiedenis aardrijkskunde biologie a&t muziek tekenen l.o. drama mediawijsheid (half jaar, geen cijfer)

15 Overgangsnormen Havo: -kernvakkenminimaal 17 punten -overige gemiddeld 6,0 -max. 2 vakken onvoldoende, waarvan max. één 5 in de kernvakken -geen onvoldoende ≤ 3 -afgerond op hele cijfers

16 Voldoen aan de Havo-norm:

17 Voldoen niet aan de Havo-norm:

18 Overgangsnormen VWO: -kernvakken min. 22 punten (geen onv.) -overigegemiddeld 7,0 -max. één onvoldoende bij de overige vakken (niet lager dan 5) -afgerond op hele cijfers

19 Voldoen aan de VWO-norm:

20 Voldoen niet aan de VWO-norm:

21 Doorstroom bk-lln ’14/’15: - 2% → VMBO-t / (doubleren) - 32% → Havo - 66% → VWO - 23% → Gymnasium - 43% → Atheneum

22 Na periode 3 -bij rapport 2 en 3 wordt aangegeven aan welke norm het rapport voldoet -bespreking in mentorlessen -het eindrapport telt -plaatsing in tweede klas niet uitsluitend op cijfers gebaseerd

23 MVT in Havo 2: Keuze uit 3 vreemde talen: Frans, Spaans en Duits. Leerlingen moeten er hiervan twee kiezen. Consequentie: clustering tweede en derde leerjaar. Aansluiting VWO bij keuze Spaans

24 Spaans op Havo: Waarom? -vraag leerlingen/ouders -belang Spaans Waarom alleen op Havo? - Havo-profilering (keuze VML) -ontwikkeling HBO - financiën: keuze maken -VWO (filosofie/extra vakken)

25 Tijdpad periode 3 & 4: -31 maart/ 6 april rapportvergadering -8 april3 e rapportage + norm -8 aprilpresentaties MVT/Gym aprilcollectief spreekuur -21 aprilkeuze binnen (Havo: incl. keuze MVT) -tussentijdsindien nodig gesprek mentor -juligesprekken n.a.v. eindrapport

26 Vragen of opmerkingen?


Download ppt "Ouderavond 2016 keuze voor het tweede leerjaar. Doel avond: informatie hulp bij het maken van de keuze voor het tweede leerjaar."

Verwante presentaties


Ads door Google