De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 APRIL 2013WIM BEINDORFF, SEC, TU DELFT NLT NATUUR, LEVEN EN TECHNOLOGIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 APRIL 2013WIM BEINDORFF, SEC, TU DELFT NLT NATUUR, LEVEN EN TECHNOLOGIE."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 APRIL 2013WIM BEINDORFF, SEC, TU DELFT NLT NATUUR, LEVEN EN TECHNOLOGIE

3 NLT HANDREIKING SCHOOLEXAMEN NATUUR, LEVEN EN TECHNOLOGIE VOOR HAVO EN VWO BIJ DE EXAMENPROGRAMMA’S 2012 E.V. HANDREIKING TWEEDE FASE SLO

4 NLT AUGUSTUS 2007: VERNIEUWDE TWEEDE FASE IN HET VO

5 VERNIEUWDE TWEEDE FASE 2007 RUIMTE BIEDEN EN KEUZES MAKEN

6 VERNIEUWDE TWEEDE FASE 2007 NIEUWE PROGRAMMA’S BÈTAVAKKEN INVOERING NLT IN 4 HAVO EN 4 VWO 50 SCHOLEN IN NL

7 VERNIEUWDE TWEEDE FASE 2007 EERSTE JAREN EXAMEN NLT: HAVO: MEI 2009 VWO: MEI 2010

8 VERNIEUWDE TWEEDE FASE 2007 NLT IN 4HAVO: 320 SLU NLT IN 4VWO: 440 SLU

9 VERNIEUWDE TWEEDE FASE 2007 BÈTAVAKKEN HEBBEN UREN INGELEVERD. NATUURKUNDE: HAVO 440 SLU 400SLU VWO 560 SLU 480 SLU

10 NLT WAAROM? HET BÈTAONDERWIJS MOET: RELEVANTER AANTREKKELIJKER EN ACTUELER MEER SAMENHANG BÈTAVAKKEN BETERE AANSLUITING MET HO

11 NLT DOELSTELLINGEN EN KENMERKEN VERBREDING EN VERDIEPING BÈTA ORIËNTATIE OP VERVOLGSTUDIES EN BEROEPEN INTERDISCIPLINAIRE SAMENHANG IN ONTWIKKELING VAN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

12 NLT DOELSTELLINGEN EN KENMERKEN BETERE AANSLUITING BÈTA OP NIEUWE ONTWIKKELINGEN, WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE MEER KEUZEMOGELIJKHEDEN IN HET VO (LLN EN DOC) BIJDRAGEN AAN PERMANENTE INNOVATIE VAN ONDERWIJS IN BÈTA

13 NLT KENMERKEN ESSENTIËLE KENMERKEN DUS: INTERDISCIPLINARITEIT STUDIE- EN BEROEPSCONTEXTEN DE ROL VAN TECHNOLOGIE DE ROL VAN WISKUNDE

14 NLT: HOE ? STUURGROEP NLT (Prof. Harry Eikelhof) INVOERINGSTRAJECT LOP-NLT ONTWIKKELING EN UITVOERING NU: LCP-NLT REGIONALE VAKSTEUNPUNTEN (11)

15 NLT HOE ? LOP-NLT: VOORAL ZORGDRAGEN VOOR ONTWIKKELING VAN MODULES CERTIFICERING VAN MODULES 1 AUGUSTUS 2012 25 MODULES VOOR HAVO GECERTIF.. 47 MODULES VOOR VWO GECERTIF.

16 NLT HOE ? OFFICIËEL: 40 SLU PER MODULE PRAKTIJK: DOCENT MOET SELECTEREN, OF VEEL HUISWERK

17 NLT HOE ? MODULES NLT MODULES NLT DOCENTEN VO DOCENTEN VO MEDEWERKERS HO MEDEWERKERS HO HOOFDREDACTEUR HOOFDREDACTEUR DESKUNDIGEN LOP DESKUNDIGEN LOP CERTIFICAAT INDIEN OK CERTIFICAAT INDIEN OK

18 NLT HOE ? MODULES NLT TU DELFT NLT2V110. TECHNISCH ONTWERPEN IN DE BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE NLT2V112. DE WATERSTOFAUTO BINNENSTEBUITEN NLT3V121.DRINKWATER, LEKKER BELANGRIJK NLTCV228.ENERGIE-EILAND

19 NLT HOE? HAVO: 320 SLU GECERTIFICEERDE MODULES: 75% = 240 SLU DUS 6 MODULES REST (80 SLU) IS KEUZE VAN DE SCHOOL VWO: 440 SLU GECERTIFICEERDE MODULES: 75% = 330 SLU DUS 9 (360 SLU) MODULES REST (80 SLU) IS KEUZE VAN DE SCHOOL

20 NLT HOE? SUGGESTIES VOOR VRIJE RUIMTE IN DE “HANDREIKING”, BIJLAGE 5 STERRENKUNDE ESA/ESO EN ICLON LEGO MINDSTORMS EXTRA TECHNISCH ONTWRPEN: WEDSTRIJD TU LESPAKKETTEN OVER BIJVOORBEELD IK ONDERZOEK WATER BIOINFORMATICA NANOTECHNOLOGIE VEROUDERING, BLOED EN AFWEER AEROSOLEN, BODEM RADIOTELESCOOP DWINGELOO DIVERSE MUSEA (MUSEON, NATURALIS, NEMO) CANSAT OLYMPIADES

21 NLT HOE? GEEN CENTRAAL EXAMEN ALLEEN SCHOOLEXAMEN, DUS LET OP EINDTERMEN (H3, H4) EINDCIJFER ALS VOLWAARDIG ZELFSTANDIG EXAMENVAK OP DIPLOMA/CIJFERLIJST DUS OOK COMPENSATIEPUNTEN VIA NLT PTA DOCENTENTEAM

22 NLT HOE? DOCENTENTEAM BEVOEGDE DOCENTEN VAN: AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE NATUURKUNDE SCHEIKUNDE WISKUNDE MINIMAAL 3 EERSTE GRAADS DOCENTEN (NIET VAN DEZELFDE VAKKEN) TEAM MOET RUIMTE KRIJGEN VAN DIRECTIE COMPETENTIEPROFIEL DOCENT NLT

23 NLT HOE? SCHOOL MOET ZICH AANMELDEN BIJ LCP REGISTRATIE CD-ROM MET ALLE MODULES INCL DOCENTENHANDLEIDINGEN EN TOETSMATERIAAL INLOGGEN IN DATABASE, TE GEVEN MODULES INVOEREN “STOPLICHT”: GEEFT AAN OF HET PROGRAMMA VOLDOET AAN DE EISEN

24 DOMEINEN IN NLT VWO (H2, H4) A:VAARDIGHEDEN A:VAARDIGHEDEN B:EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE B:EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE C:AARDE, NATUUR EN HEELAL C:AARDE, NATUUR EN HEELAL D:GEZONDHEID, BESCHERMING EN VEILIGHEID D:GEZONDHEID, BESCHERMING EN VEILIGHEID E:TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING E:TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING F: FUNDAMENTEN NATUURWETENSCHAP EN TECHNOLOGIE F: FUNDAMENTEN NATUURWETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

25 DOMEINEN IN NLT VWO A:VAARDIGHEDEN A:VAARDIGHEDEN A1-4: ALGEMENE VAARDIGHEDEN A1-4: ALGEMENE VAARDIGHEDEN A5-9: NATUURWETENSCHAPPELIJKE, WISKUNDIGE EN TECHNISCHE VAARDIGHEDEN (BÈTAPROFIELNIVEAU) A5-9: NATUURWETENSCHAPPELIJKE, WISKUNDIGE EN TECHNISCHE VAARDIGHEDEN (BÈTAPROFIELNIVEAU) A10-13: NLT-SPECIFIEKE VAARDIGHDEN A10-13: NLT-SPECIFIEKE VAARDIGHDEN

26 DOMEINEN IN NLT VWO B: EXACTE WETENSCAHPPEN EN TECHNOLOGIE B: EXACTE WETENSCAHPPEN EN TECHNOLOGIE B1: INTERDISCIPLINARITEIT B1: INTERDISCIPLINARITEIT B2: WISSELWERKING TUSSEN B2: WISSELWERKING TUSSEN NATUURWETENSCHAP EN NATUURWETENSCHAP EN TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

27 DOMEINEN IN NLT VWO C:AARDE, NATUUR, HEELAL C:AARDE, NATUUR, HEELAL C1: PROCESSEN IN LEVENDE NATUUR, AARDE EN RUIMTE C1: PROCESSEN IN LEVENDE NATUUR, AARDE EN RUIMTE C2: DUURZAAMHEID C2: DUURZAAMHEID D:GEZONHEID EN VEILIGHEID D:GEZONHEID EN VEILIGHEID D1: DE GEZONDE EN ZIEKE MENS D1: DE GEZONDE EN ZIEKE MENS D2: BESCHERMING EN VEILIGHEID D2: BESCHERMING EN VEILIGHEID

28 DOMEINEN IN NLT VWO E:TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING E1: METHODEN EN TECHNIEKEN VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING E2: PROCESSEN EN PRODUCTEN F:FUNDAMENTEN VAN NATUURWETENSCHAP EN TECHNOLOGIE F1: FUNDAMENTELE THEORIEËN F2: METHODEN EN TCHNIEKEN VAN ONDERZOEK

29 DOMEINEN IN NLT HAVO A: VAARDIGHEDEN A: VAARDIGHEDEN B: EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE B: EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE C:AARDE EN NATUUR C:AARDE EN NATUUR D:GEZONDHEID, BESCHERMING EN VEILIGHEID D:GEZONDHEID, BESCHERMING EN VEILIGHEID E:MATERIALEN, PROCESSEN EN PRODUCTEN E:MATERIALEN, PROCESSEN EN PRODUCTEN

30 DOMEINEN IN NLT HAVO A:VAARDIGHEDEN A:VAARDIGHEDEN A1-4: ALGEMENE VAARDIGHEDEN A1-4: ALGEMENE VAARDIGHEDEN A5-9: NATUURWETENSCHAPPELIJKE, WISKUNDIGE EN TECHNISCHE VAARDIGHEDEN (BÈTAPROFIELNIVEAU) A5-9: NATUURWETENSCHAPPELIJKE, WISKUNDIGE EN TECHNISCHE VAARDIGHEDEN (BÈTAPROFIELNIVEAU) A10-13: NLT-SPECIFIEKE VAARDIGHDEN A10-13: NLT-SPECIFIEKE VAARDIGHDEN

31 DOMEINEN IN NLT HAVO B: EXACTE WETENSCAHPPEN EN TECHNOLOGIE B: EXACTE WETENSCAHPPEN EN TECHNOLOGIE B1: INTERDISCIPLINARITEIT B1: INTERDISCIPLINARITEIT B2: WISSELWERKING TUSSEN B2: WISSELWERKING TUSSEN NATUURWETENSCHAP EN NATUURWETENSCHAP EN TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

32 DOMEINEN IN NLT HAVO GEEN SUBDOMEINEN GEEN SUBDOMEINEN IN DOMEINEN C EN D E: MATERIALEN, PROCESSEN EN PRODUCTEN E: MATERIALEN, PROCESSEN EN PRODUCTEN E1: METHODEN EN TECHNIEKEN VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING E1: METHODEN EN TECHNIEKEN VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING E2: PROCESSEN EN PRODUCTEN E2: PROCESSEN EN PRODUCTEN

33 KEUZEREGELS VAN MODULES VWO DOMEIN A DOMEIN B ÉÉN COMPLEET DOMEIN UIT C t/m F ÉÉN SUBDOMEIN UIT ELK VAN DE ANDERE DOMEINEN C t/m F

34 KEUZEREGELS VAN MODULES HAVO DOMEIN A DOMEIN B IN COMBINATIE MET C t/m E

35 KEUZEREGELS VAN MODULES BIJLAGE 6 ELKE MODULE STAAT VOOR 5 OF 6 PUNTEN. PUNTEN VERDEELD OVER DOMEINEN

36 NLT IN HET ROOSTER PERIODENROOSTER (B.V. 4 X 9 WEKEN)? LEERJAREN PARALLEL OP ROOSTER? 4HAVO + 4VWO + ENKELE DOCENTEN 5HAVO + 5VWO + 6VWO + ENKELE DOCENTEN

37 NLT IN HET ROOSTER EEN VOORBEELD 4HAVO: 3 LESUREN/WEEK = 4 MODULES 5HAVO: 3 LESUREN/WEEK = 3 MODULES 4VWO: 2,5 LESUREN/WEEK = 3 MODULES 5VWO: 3 LESUREN/WEEK = 4 MODULES 6VWO: 3 LESUREN/WEEK = 3 MDULES MINDER UREN: FOUTE BOEL

38 BORGING NLT BORGING KWALITEIT STUURGROEP VERANKERING NLT LCP NVON, SECTIE NLT BREED REGIONAAL STEUNPUNT (11) (ZH: TU DELFT / DE HAAGSE HOGESCHOOL) APK VAN MODULES ELKE 5 JAAR APARTE BEVOEGDHEID NLT JAARLIJKSE LANDELIJKE CONFERENTIE

39 INFO OVER NLT www.BETAVAK-NLT.NL ALGEMENE INFORMATIESITE INFO@BETAVAK-NLT.NL MAILADRES VOOR VRAGEN,ETC WWW.VAKLOKAAL-NLT.NL LESMATERIAAL VOOR LLN, VAARDIGHEDEN TOOLBOX HTTPS://MIJN.DIGISCHOOL.NL/, KIES “NLT” HTTPS://MIJN.DIGISCHOOL.NL/ INFO- EN DISCUSSIEPLATFORM

40 NLT VRAGEN?


Download ppt "2 APRIL 2013WIM BEINDORFF, SEC, TU DELFT NLT NATUUR, LEVEN EN TECHNOLOGIE."

Verwante presentaties


Ads door Google