De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrachtwagenbestuurder L EID LAAGGESCHOOLDE JONGEREN SAMEN MET VDAB OP TOT UW IDEALE MEDEWERKER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrachtwagenbestuurder L EID LAAGGESCHOOLDE JONGEREN SAMEN MET VDAB OP TOT UW IDEALE MEDEWERKER."— Transcript van de presentatie:

1 Vrachtwagenbestuurder L EID LAAGGESCHOOLDE JONGEREN SAMEN MET VDAB OP TOT UW IDEALE MEDEWERKER

2 Even voorstellen Ann Geerts expert arbeidsmarktregie +32 3 202 17 42 Jelle Beersmans Klantenconsulent +32 3 202 14 15 Marleen Verschaeren Accountmanager +32 3 202 19 21 Sylvie Valkiers Projectopvolger Regie +32 3 202 18 16

3 Proeftuin 2015 ism Trafuco

4 Programma L AAGGESCHOOLDE JONGEREN EEN KANS GEVEN VIA INTENSIEVE OPLEIDING Proeftuin 2015 Selectiedag Vooropleiding bij Kiem vzw +/- 2 weken Theorie bij VDAB Herentals / Temse (wordt om de 2m georganiseerd) +/- 1 maand Praktijk in het bedrijf 200 uren rijervaring minimum! Inschakelen van een rijschool voor de verplichte lesuren +/- 5 maand Doorstroom naar IBO +/- 9 weken Vaste aanwerving Begeleiding en tussentijdse evaluaties door Kiem vzw gedurende het hele traject

5 Resultaten L AAGGESCHOOLDE JONGEREN EEN KANS GEVEN VIA INTENSIEVE OPLEIDING Proeftuin 2015 ●21 jongeren namen deel aan de selecties ●12 werden niet weerhouden ●9 startten met het traject waarvan: ○1 na het voortraject bij Kiem vzw geheroriënteerd werd ○1 stopzetting en overdracht naar RVA wegens onvoldoende medewerking ○7 cursisten slaagden en aan het werk gingen (vast of proeftijd interim met optie vast) Dit is een succes voor alle betrokken partijen! → Besluit tot verbreding van deze formule.

6 Het opleidingsaanbod

7 Aanbod van VDAB en partners G ELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN Het opleidingslandschap ●VDAB opleidingscentrum te Temse en Herentals ○Opleiding voor werkzoekenden tot C / CE ○Meer informatie bij bart.herregods@vdab.be (Herentals) en sermin.erdem@vdab.be (Temse)bart.herregods@vdab.be sermin.erdem@vdab.be ●VDAB uitbesteding voor laaggeschoolde jongeren ○Focus op KMO’s ○Doelgroep: laaggeschoolde (geen A2 behaald) jongeren (-26j) ○Waarom? Klik hierhier

8 Uitbesteding jongerenproject vrachtwagenchauffeur P ROCEDURE VOOR AANMELDING Het opleidingslandschap Looptijd van dit project: ●Start ten vroegste 30/5/2016. Looptijd 1 jaar, met optie om 3x1 jaar te verlengen. Hoeveel kandidaten leidt mijn bedrijf op? ●Minimum 1, VDAB beoogt een maximale spreiding van de beschikbare plaatsen ●Huidige raamovereenkomst: min 10 cursisten - uitbreidbaar na goedkeuring van het provinciaal directie comité en de stuurgroep Gefaseerde oproep: ●FASE 1: Oproep en selectie van de kandidaten ●FASE 2: Indienen van een opleidingsdossier (individueel of in samenwerking met andere actoren)

9 Uitbesteding jongerenproject vrachtwagenchauffeur P ROCEDURE VOOR AANMELDING Het opleidingslandschap Belangrijke aandachtspunten voor het indienen van een dossier: ●Je hoeft niet onmiddellijk iemand op te leiden! Als je pas volgend jaar ruimte hebt, kan je toch nu al intekenen voor fase 1 ●Uit het ingediende dossier moet duidelijk blijken hoe de cursist zal ondersteund worden gedurende het ganse traject. Je mag hiervoor beroep doen op gespecialiseerde partners, coaannemers of onderaannemers ●Mentoren (co chauffeur tijdens het praktijkluik van de opleiding) dienen aan te tonen dat ze voldoende rij ervaring hebben en capabel zijn om een cursist te begeleiden. ●Maak gratis gebruik van het digitaal leerplatform van VDAB (vermeld dit in uw offerte): http://vdabedutube.be http://vdabedutube.be

10 Doelgroep jongerenproject BASISVOORWAARDEN Het opleidingslandschap ●LAAGGESCHOOLDE: beschikt niet over een A2 diploma ●JONGERE: -26 jaar ●WERKZOEKENDEN: ingeschreven bij VDAB als ‘niet werkende’ ●Beroepsaspiratie VRACHTWAGENCHAUFFEUR ●Beschikt over een RIJBEWIJS B Aandacht voor leercurve van deze jongeren tijdens het ganse traject! In een opleiding mag een cursist enkele fouten maken.

11 Hoe aanmelden? I N OVERLEG MET ALLE BETROKKENEN Het opleidingslandschap ●Ik heb zelf een kandidaat, waarvan ik denk dat hij in aanmerking komt: → Ondertekenen akkoord voor uitwisseling gegevens ifv werkloosheidsstatuut → Bezorg dit document aan Jelle.beersmans@vdab.be ●Ik wil dat VDAB me kandidaten voorstelt: → Neem deel aan 1 van de jobdagen, die we in dit kader organiseren → Post een vacature op onze site met specifieke vermelding van de mogelijkheid tot opleiding op de werkvloer. → BELANGRIJKE TROEF: Je bepaalt als bedrijf ZELF wie als cursist opstart!

12 Kandidaat is geselecteerd - wat nu? I N OVERLEG MET DE BETROKKENEN Het opleidingslandschap Samen met de projectleider van VDAB (Jelle Beersmans) wordt onderzocht wanneer de opleiding kan starten. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met: ●De eigen bedrijfsgebonden wensen qua start- en doorstroomdatum ●De bestaande planning en vrije plaatsen in VDAB Temse en Herentals voor theorie ●Eventuele randproblematieken die nog opgelost moeten worden bij de cursist ●Beschikbaarheid van de coaches

13 Wat is de kost? Het opleidingslandschap ●Cursisten krijgen tot hun IBO aanwerving een opleidingscontract van VDAB. ●U maakt een budgettering van de door u gemaakte kosten om iemand op te leiden en dient dit in via offerte tijdens fase 2. VDAB bekijkt of dit billijk is en bepaalt of uw voorstel wordt aanvaard. Bij aanvaarding kan u de kosten aan VDAB factureren. ●U kan de cursist bij het succesvol afwerken van zijn opleiding aanwerven. Dit is niet verplicht, maar wel wenselijk. Omgekeerd is een cursist ook niet verplicht bij u te starten ●U draagt als bedrijf de kosten voor werving en selectie van de kandidaat. VDAB kan hierin ondersteunen door kandidaten voor te stellen, info’s te organiseren,...

14 Extra info M EER INFO OVER O PLEIDINGSCONTRACT, IBO EN MENTORSCHAP Het opleidingslandschap Tijdens de opleidingsperiode heeft u geen kosten als werkgever: ●Een cursist die recht heeft op OCMW of uitkering blijft dit behouden ●VDAB betaald een km vergoeding (0.15c/km) en vergoeding voor kinderopvang aan de cursist Na de opleidingsperiode kan u de cursist maximaal 9 weken IBO aanbieden: Meer info hierover op www.vdab.be/ibowww.vdab.be/ibo ●Je stelt een opleidingsplan op en leert hem de competenties die nodig zijn om de job goed uit te oefenen. ●Tijdens de IBO betaal je geen loon of RSZ, enkel een productiviteitspremie (⅓ v/h loon). ●Na de IBO werf je de werkzoekende aan met een contract van (on)bepaalde duur.

15 Extra info M EER INFO OVER O PLEIDINGSCONTRACT, IBO EN MENTORSCHAP Het opleidingslandschap Doelgroepvermindering voor mentoren - Wat is een mentor: Werknemer die de opvolging van stages verzekert of instaat voor de opleiding: ●Gedurende min. 400 uren/jaar ●Van max. 5 personen uit de doelgroep: ○leerlingen of leraren uit het technisch- en beroepsonderwijs (voltijds/deeltijds) ○WZ -26j die een beroepsopleiding volgen ○Cursisten -26j uit het volwassenenonderwijs ○Cursisten -26j die een door de bevoegde gemeenschap erkende opleiding volgen ○WZ die een instapstage volgen (-30j) Meer info: http://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentorshttp://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors

16 Bedankt

17 Ter herinnering Ann geerts expert arbeidsmarktregie +32 3 202 17 42 Jelle Beersmans Klantenconsulent +32 3 202 14 15 Marleen Verschaeren Accountmanager +32 3 202 19 21 Sylvie Valkiers Projectopvolger Regie +32 3 202 18 16


Download ppt "Vrachtwagenbestuurder L EID LAAGGESCHOOLDE JONGEREN SAMEN MET VDAB OP TOT UW IDEALE MEDEWERKER."

Verwante presentaties


Ads door Google