De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleid voorschoolse periode. Geschiedenis peuterwerk moeders komen samen terwijl kinderen spelen vrijwilligers die kinderen samen laten spelen professionalisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleid voorschoolse periode. Geschiedenis peuterwerk moeders komen samen terwijl kinderen spelen vrijwilligers die kinderen samen laten spelen professionalisering."— Transcript van de presentatie:

1 Beleid voorschoolse periode

2 Geschiedenis peuterwerk moeders komen samen terwijl kinderen spelen vrijwilligers die kinderen samen laten spelen professionalisering (meer verwacht van peuterspeelzaalwerk) kinderopvang: moeders gaan werken

3 functies peuterspeelzalen voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar gemiddeld 2 dagdelen per week spelen, ontmoeten, ontwikkelen signaleren ondersteunen (VVE)

4 functies kinderdagverblijven voor kinderen van 0 jaar tot 4 jaar opvang voor ouders die werken of studeren verzorging spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren ondersteunen

5 VVE (voor- en vroegschoolse educatie) voor kinderen met risico op achterstand ondersteuningsprogramma’s extra begeleiding vier dagdelen per week moederprogramma’s

6 Verschillen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven opvang en verzorging leeftijd tijd (aanwezig) bekostiging wetgeving toezicht

7 Verschillen toezicht kdv landelijke wetgeving opname register verplicht meldingsplicht bij onvoldoende score sanctie/handhavingsbeleid kdv: zelf verantwoordelijk/ GGD alleen controlerend geen subsidierelatie psz gemeent. verordening keuze voor register keuze vergunningsplicht in verordening opgenomen maatregelen psz: zelf verantwoordelijk GGD ondersteunt en adviseert subsidie van gemeente

8 Huidige situatie in Gouda 19 peuterspeelzalen: 15 kinderdagverblijven: VVE door Factor G 10 van Factor G 3 bij kinderopvang org. 6 kleine zelfstandige 9 organisaties in gemengde groepen

9 onderzoek huidige situatie voorjaar 2007 medewerking van alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven deelname cijfers van 2- en 3-jarigen deelname per wijk kwaliteitsgegevens

10 deelnamecijfers totale populatie 1660 kinderen bereik 1291 peuters: 78% 39% basis peuterspeelzaalwerk 8% VVE peuterspeelzaalwerk 31% dagopvang 22% bereiken we niet

11 Nieuw beleid voorschoolse periode

12 Waarom voorschools beleid Gouds jeugdbeleid landelijke aandacht voorschoolse periode VVE onderdeel van OAB actualisatie peuterspeelzaalbeleid Wet op de jeugdzorg nog niet: harmonisatie kdv - psz

13 Verhoging deelname cijfers Doelstelling: 90% voorschoolse deelname 203 peuters extra gaan bereiken Door: - maximale bezetting groepen - uitbreiding aantal groepen - deelname kinderdagverblijven stimuleren - aanbod VVE uitbreiden

14 Werving en toeleiding GTR protocol toeleiding tussen jgz - psz bezoekvrouwen uitstroom achterstandskinderen uit kdv  doorleiden psz voorlichting (ook over kinderdagverblijven)

15 Kwaliteit voorschoolse periode Ambitieniveaus 0. spelen en ontmoeten 1. ontwikkelen en signaleren 2. ondersteunen Doelstelling: minimaal ambitieniveau 1 en ambitieniveau 2 voor de VVE-zalen

16 Huidige situatie kwaliteit deels (bijna) niveau 1 deels niveau 2 professionele leidsters deels peutervolgsystemen deels kindbesprekingen / betrekken ouders aandachtspunt: samenwerking externe zorg grote inzet en betrokkenheid; eigen initiatief

17 Huidige situatie (vervolg) subsidie peuterspeelzalen ontoereikend voor: adequate scholing voldoende formatie voor signaleren / deskundigheidsbevordering / kindbesprekingen

18 Voorstellen 1. faciliteren subsidieverhoging voor scholing en formatie subsidie voor pedagogische coach netwerk vorming leidsters psz en kdv

19 Voorstellen (vervolg) 2. Borgen eisen amb.niveau in verordening GGD ziet toe eisen amb.niveau in subsidiebeschikkingen verantwoordelijkheid bij instellingen

20 Kosten bestaand psz-werk213.000 maatregelen kwaliteit145.000 maatregelen kwantiteit 42.000 huisvestingsknelpunten 32.000  100.000 extra inzet gemeentelijke middelen bestaand VVE-beleid500.000 uitbreiding VVE 93.000  VVE nu volledig uit specifieke uitkering OAB


Download ppt "Beleid voorschoolse periode. Geschiedenis peuterwerk moeders komen samen terwijl kinderen spelen vrijwilligers die kinderen samen laten spelen professionalisering."

Verwante presentaties


Ads door Google