De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijn patiënt heeft een afwijkend aantal witte bloedcellen Roadshow Dr Karolien Beel ZNA Middelheim.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijn patiënt heeft een afwijkend aantal witte bloedcellen Roadshow Dr Karolien Beel ZNA Middelheim."— Transcript van de presentatie:

1 Mijn patiënt heeft een afwijkend aantal witte bloedcellen Roadshow Dr Karolien Beel ZNA Middelheim

2 Normaal aantal WBC Gauss curve: ‘normaalwaarden’ gebaseerd op 95% van de bevolking dus 5% gezonde personen met ‘afwijkende’ waarden 3500-10000/µl 2

3 Raciale variatie in WBC 3

4 Percent of male and female participants with absolute neutrophil count (ANC) less than 1.5 × 109 cells/L in NHANES 1999 to 2004. Hsieh M M et al. JCO 2010;28:1633-1637 WBC en neutrofielen zijn lager in personen van Afrikaanse origine tgv “null” variant van de Duffy Antigen Receptor for Chemokines (DARC) gene.

5 WBC differentiatie Differentiatie Blasten 0,0 % Promyelocyten 0,0 % Myelocyten 0,0 % Metamyelocyten 0,0 % Neutrofielen % 51,3 % 40,2 - 74,7 Eosinofielen % 2,0 % 0,9 - 8,4 Basofielen % 0,7 % 0,0 - 1,5 Lymfocyten % 39,7 % 17,6 - 47,6 Monocyten % 6,3 % 4,0 - 11,3 Plasmatocyten 0,0 % Neutrofielen abs. 2,77 10E9/L 1,6 - 7,1 Eosinofielen abs. 0,11 10E9/L 0,1 - 0,5 Basofielen abs. 0,03 10E9/L 0,0 - 0,1 Lymfocyten abs. 2,14 10E9/L 1,0 - 2,9 Monocyten abs. 0,34 10E9/L 0,2 - 0,6

6 Casus 1 24-jarige vrouw 10 dagen geleden eerste maal R-CHOP voor DLBCL koorts 38,5°C Telling Leukocyten 0,26 -- 10E9/l 3,45 - 9,76 Hematocriet 0,288 - l/l 0,350 - 0,410 Erytrocyten 3,20 - 10E12/L 3,65 - 4,59 Hemoglobine 9,9 - g/dl 11,0 - 14,4 Mean cell volume 90,0 fl 82,4 - 97,3 Mean cell HB 30,9 pg 28,0 - 34,2 Mean cell HBconc. 34,4 g/dl 33,2 - 36,9 RDW 13,5 units 12,2 - 14,8 Trombocyten 72 - 10E9/l 142 - 340 Differentiatie Blasten 0,0 % Promyelocyten 0,0 % Myelocyten 0,0 % Metamyelocyten 0,0 % Neutrofielen % 0,9 - % 40,2 - 74,7 Eosinofielen % 28,6 + % 0,9 - 8,4 Basofielen % 2,7 + % 0,0 - 1,5 Lymfocyten % 62,5 + % 17,6 - 47,6 Monocyten % 5,3 % 4,0 - 11,3 6

7 Neutropene koorts Medische urgentie! Hoge morbiditeit en mortaliteit 1x 38,3°C of 2x 38,0°C <1000, ernstig indien <500 neutrofielen grootste risico (60%) in begin van de behandeling: kuren I+II hoge leeftijd, comorbiditeit en ondervoeding zijn extra risicofactoren hospitalisatie voor IV toediening van breedspectrum antibiotica, afname van culturen voor gericht antibioticumbeleid in 2 de tijd in helft geen oorzakelijke kiem gevonden preventie: G-CSF (vertraagde vrijzetting, 6 mg filgrastim), soms antibioticumprofylaxie

8 Neutropenie oorzaken: -congenitaal (syndromen) -verworven

9 Casus 2 60-jarige dame met psoriasis, arthritis, roken en emfyseem/COPD Leukocyten 22,40 + 10E9/l 3,45 - 9,76 Hematocriet 0,478 + l/l 0,350 - 0,410 Erytrocyten 4,75 + 10E12/L 3,65 - 4,59 Hemoglobine 15,6 + g/dl 11,0 - 14,4 Mean cell volume 100,6 + fl 82,4 - 97,3 Mean cell HB 32,8 pg 28,0 - 34,2 Mean cell HBconc. 32,6 - g/dl 33,2 - 36,9 RDW 16,5 + units 12,2 - 14,8 Trombocyten 498 + 10E9/l 142 - 340 Differentiatie Blasten 0,0 % Promyelocyten 0,0 % Myelocyten 0,0 % Metamyelocyten 0,0 % Neutrofielen % 90,5 + % 40,2 - 74,7 Eosinofielen % 1,0 % 0,9 - 8,4 Basofielen % 0,0 % 0,0 - 1,5 Lymfocyten % 3,5 - % 17,6 - 47,6 Monocyten % 5,0 % 4,0 - 11,3 Plasmatocyten 0,0 %

10 Neutrofilie 10 primair: bvb Down syndroom secundair acuut of chronisch /Hematologische maligniteit: MPN

11 Casus 3 85-jarige dame, opgenomen op cardiologie met cordecompensatie Leukocyten 36,50 + 10E9/l 3,450 - 9,760 Hematocriet 0,243 - l/l 0,350 - 0,410 Erytrocyten 3,69 10E12/l 3,65 - 4,59 Hemoglobine 7,4 -- g/dl 11,00 - 14,40 Mean cell volume 65,9 -- fl 82,4 - 97,3 Mean cell HB 20,1 - pg 28,0 - 34,2 Mean cell HBconc. 30,5 - g/dl 33,2 - 36,9 RDW 19,5 + units 12,2 - 14,8 Trombocyten 762 + 10E9/l 142 - 340 Vitamine B12 >1000 pg/ml 193 - 982 CRP <0,1 mg/dl < 0,5 Blasten 0,0 % Promyelocyten 0,0 % Myelocyten 12,0 % Metamyelocyten 7,5 % Neutrof.staafkern. 7,0 % Neutrofielen % 42,0 % 40,2 - 74,7 Eosinofielen % 5,5 % 0,9 - 8,4 Basofielen % 10,0 + % 0,0 - 1,5 Lymfocyten % 9,0 - % 17,6 - 47,6 Monocyten % 4,5 % 4,0 - 11,3 Plasmatocyten 2,5 % Erytroblasten 0,0 /100 WBC jonge vormen linksverschuiving

12 CML (chronische myeloide leukemie) 1/100,000 vaak toevallige vondst t(9;22) mijlpaal in moderne kankergeneeskunde: doelgerichte molekulen: imatinib (glivec) blokkeerd BCR-ABL fusiegen

13 Witte bloedcellen -> immuunsysteem Rode bloedcel B-cel hematopoietische stamcell myeloïde reeks lymfoïde reeks T-cel NK cel Plaatje Eosinofiel Plasmacel Basofiel Monocyt G-CSF Neutrofiel Hematopoiese Hematopoiese

14 lymfocytopenie = vaak reversibel. single center studie 1000 patiënten met leukopenie: slechts in 6% persisterend. (Castelino DJ et al, Aust N Z J Med. 1997) meest frequente oorzaken: ■ Sepsis: 24% ■ Postoperatief: 22 % ■ Maligne: 17 % ■ Corticoiden: 15 % -> leukocytose, lymfopenie ■ Chemotherapy en/of radiotherapie: 9 % ■ Trauma of bloeding: 8 %

15 Lymfocytopenie

16 Lymfocytose: reactief 16

17 Lymfocytose: kan hematologisch zijn acute lymfatische leukemie: ALL chronische lymfatische leukemie: CLL leukemisch uitgezaaid lymfoom 17 cellijnAcuutChronisch MyeloïdAMLCML LymfoïdALLCLL

18 Indeling van leukemie Acute leukemieChronische leukemie snel ontstaantraag evoluerend dramatische symptomentoevallig ontdekt levensbedreigendniet agressief Soms geneeslijkongeneeslijk AML bij ouderenCLL bij ouderen ALL bij kinderenCML bij ‘jongeren’ Vroege voorlopercellenRijpere cellen

19 Casus 4 17-jarige jongeman, vermoeidheid en hoofdpijn Leukocyten 35,40 + 10E9/L 4,20 - 12,20 Hematocriet 0,281 - L/L 0,385 - 0,490 Erytrocyten 3,36 - 10E12/L 4,46 - 5,61 Hemoglobine 9,9 - g/dL 13,2 - 16,6 Mean cell volume 83,6 fL 78,9 - 92,5 Mean cell HB 29,5 pg 26,9 - 31,9 Mean cell HBconc. 35,2 g/dL 33,5 - 35,2 RDW 16,1 + units 12,3 - 14,7 Trombocyten 98 - 10E9/L 189 - 374 Differentiatie Blasten 59,7 ++ % Promyelocyten 0,0 % Myelocyten 1,5 % Metamyelocyten 0,0 % Neutrofielen % 17,4 - % 43,2 - 76,7 Eosinofielen % 0,5 % 0,0 - 4,5 Basofielen % 0,0 % 0,0 - 0,8 Lymfocyten % 19,4 % 13,0 - 41,1 Monocyten % 1,5 - % 3,8 - 8,2 Plasmatocyten 0,0 % 19

20 Casus 5 70-jarige man, diabetes, persisterende lymfocytose zonder CRP stijging Leukocyten 60,40 ++ 10E9/l 3,45 - 9,76 Hematocriet 0,285 - l/l 0,350 - 0,460 Erytrocyten 2,59 - 10E12/L 3,98 - 5,47 Hemoglobine 9,4 - g/dl 12,9 - 16,4 Mean cell volume 110,0 + fl 82,4 - 97,3 Mean cell HB 36,3 + pg 28,0 - 34,2 Mean cell HBconc. 33,0 - g/dl 33,2 - 36,9 Trombocyten 91 - 10E9/l 142 - 340 Differentiatie Neutrofielen % 1,0 - % 40,2 - 74,7 Eosinofielen % 1,0 % 0,9 - 8,4 Basofielen % 0,0 % 0,0 - 1,5 Lymfocyten % 93,6 + % 17,6 - 47,6 Monocyten % 4,4 % 4,0 - 11,3 Erytroblasten 0,0 /100 WBC

21 CLL chronische lymfatische leukemie meest frequente leukemie in westerse wereld (30%) Globaal 1/25.000/j, 2x meer bij mannen Mediaan 67j, toename met leeftijd gumprechtse schaduwen immunofenotypering op perifeer bloed

22 CLL: klinische classificatie en prognose RAI (1975) (US)Mediane overleving Stadium 0Lymfocytose >10x10*9/L of >5x10*9/L indien monoclonaal 11,7 jaar Stadium ILymfocytose+ adenopathie8,3 jaar Stadium IILymfocytose + hepatosplenomegalie 5,8 jaar Stadium IIILymfocytose + anemie <11g/dL 1,7 jaar Stadium IVLymfocytose + thrombocytopenie <100x10*9/L 1,7 jaar Binet (1977) (EU)Mediane overleving Stadium AGeen anemie, of thrombocytopenie en <3 klieren >120 m 40 % kans op progressie Stadium BGeen anemie, of thrombocytopenie en ≥3 klieren 48-96 Stadium CAnemie en/of thrombocytopenie (<100x10*9/L), ongeacht klieren 15-36

23 CLL: indicaties voor behandeling International Workshop on CLL (IWCLL), NCI 1. minstens één van volgende ziektegerelateerde symptomen: 1. temperatuur ≥38°C gedurende 2 weken, zonder aanwijzingen voor infectie 2. gewichtsverlies van 10% in de voorafgaande 6 maanden 3. nachtzweten in afwezigheid van infectie 4. extreme vermoeidheid (niet in staat tot normale activiteit) 2. progressieve anemie of trombocytopenie 3. auto-immune cytopenie,die niet reageert op corticosteroïden 4. massieve of progressieve splenomegalie 5. massieve of progressieve lymfadenopathie 6. progressieve lymfocytose met een toename van >50% over 2 maanden of een verdubbelingstijd van <6 maanden.

24 CLL: prognose

25 CLL behandeling vroege stadia: geen (watch and wait) infectiepreventie: vaccinaties, soms immuunglobulines, lage drempel voor antibiotica chemotherapie 25

26 26


Download ppt "Mijn patiënt heeft een afwijkend aantal witte bloedcellen Roadshow Dr Karolien Beel ZNA Middelheim."

Verwante presentaties


Ads door Google