De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijn patiënt heeft een afwijkend aantal witte bloedcellen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijn patiënt heeft een afwijkend aantal witte bloedcellen"— Transcript van de presentatie:

1 Mijn patiënt heeft een afwijkend aantal witte bloedcellen
27/04/2017 Mijn patiënt heeft een afwijkend aantal witte bloedcellen Roadshow Dr Karolien Beel ZNA Middelheim

2 Normaal aantal WBC Gauss curve: ‘normaalwaarden’ gebaseerd op 95% van de bevolking dus 5% gezonde personen met ‘afwijkende’ waarden /µl

3 Raciale variatie in WBC

4 Percent of male and female participants with absolute neutrophil count (ANC) less than 1.5 × 109 cells/L in NHANES 1999 to 2004. WBC en neutrofielen zijn lager in personen van Afrikaanse origine tgv “null” variant van de Duffy Antigen Receptor for Chemokines (DARC) gene. Hsieh M M et al. JCO 2010;28:

5 WBC differentiatie Differentiatie Blasten 0,0 % Promyelocyten 0,0 %
Metamyelocyten 0,0 % Neutrofielen % 51,3 % 40,2 - 74,7 Eosinofielen % 2,0 % 0,9 - 8,4 Basofielen % 0,7 % 0,0 - 1,5 Lymfocyten % 39,7 % 17,6 - 47,6 Monocyten % 6,3 % 4,0 - 11,3 Plasmatocyten 0,0 % Neutrofielen abs. 2,77 10E9/L 1,6 - 7,1 Eosinofielen abs. 0,11 10E9/L 0,1 - 0,5 Basofielen abs. 0,03 10E9/L 0,0 - 0,1 Lymfocyten abs. 2,14 10E9/L 1,0 - 2,9 Monocyten abs. 0,34 10E9/L 0,2 - 0,6

6 Casus 1 24-jarige vrouw 10 dagen geleden eerste maal R-CHOP voor DLBCL
koorts 38,5°C Differentiatie Telling Blasten 0,0 % Leukocyten 0, E9/l 3,45 - 9,76 Promyelocyten 0,0 % Hematocriet 0, l/l 0, ,410 Myelocyten 0,0 % Erytrocyten 3, E12/L 3,65 - 4,59 Metamyelocyten 0,0 % Hemoglobine 9,9 - g/dl 11,0 - 14,4 Neutrofielen % 0,9 - % 40,2 - 74,7 Mean cell volume 90,0 fl 82,4 - 97,3 Eosinofielen % 28,6 + % 0,9 - 8,4 Mean cell HB 30,9 pg 28,0 - 34,2 Basofielen % 2,7 + % 0,0 - 1,5 Mean cell HBconc. 34,4 g/dl 33,2 - 36,9 Lymfocyten % 62,5 + % 17,6 - 47,6 RDW 13,5 units 12,2 - 14,8 Monocyten % 5,3 % 4,0 - 11,3 Trombocyten E9/l

7 Neutropene koorts Medische urgentie! Hoge morbiditeit en mortaliteit
1x 38,3°C of 2x 38,0°C <1000, ernstig indien <500 neutrofielen grootste risico (60%) in begin van de behandeling: kuren I+II hoge leeftijd, comorbiditeit en ondervoeding zijn extra risicofactoren hospitalisatie voor IV toediening van breedspectrum antibiotica, afname van culturen voor gericht antibioticumbeleid in 2de tijd in helft geen oorzakelijke kiem gevonden preventie: G-CSF (vertraagde vrijzetting, 6 mg filgrastim), soms antibioticumprofylaxie

8 27/04/2017 Neutropenie oorzaken: -congenitaal (syndromen) -verworven

9 Casus 2 60-jarige dame met psoriasis, arthritis, roken en emfyseem/COPD Leukocyten 22, E9/l 3,45 - 9,76 Differentiatie Hematocriet 0, l/l 0, ,410 Blasten 0,0 % Erytrocyten 4, E12/L 3,65 - 4,59 Promyelocyten 0,0 % Hemoglobine 15,6 + g/dl 11,0 - 14,4 Myelocyten 0,0 % Mean cell volume 100,6 + fl 82,4 - 97,3 Metamyelocyten 0,0 % Mean cell HB 32,8 pg 28,0 - 34,2 Neutrofielen % 90,5 + % 40,2 - 74,7 Mean cell HBconc. 32,6 - g/dl 33,2 - 36,9 Eosinofielen % 1,0 % 0,9 - 8,4 RDW 16,5 + units 12,2 - 14,8 Basofielen % 0,0 % 0,0 - 1,5 Trombocyten E9/l Lymfocyten % 3,5 - % 17,6 - 47,6 Monocyten % 5,0 % 4,0 - 11,3 Plasmatocyten 0,0 %

10 Neutrofilie primair: bvb Down syndroom secundair acuut of chronisch
/Hematologische maligniteit: MPN

11 Casus 3 jonge vormen linksverschuiving
85-jarige dame, opgenomen op cardiologie met cordecompensatie Blasten 0,0 % Leukocyten 36, E9/l 3, ,760 Promyelocyten 0,0 % Hematocriet 0, l/l 0, ,410 Myelocyten 12,0 % Erytrocyten 3,69 10E12/l 3,65 - 4,59 Metamyelocyten 7,5 % Hemoglobine 7,4 -- g/dl 11, ,40 Neutrof.staafkern. 7,0 % Mean cell volume 65,9 -- fl 82,4 - 97,3 Neutrofielen % 42,0 % 40,2 - 74,7 Mean cell HB 20,1 - pg 28,0 - 34,2 Eosinofielen % 5,5 % 0,9 - 8,4 Mean cell HBconc. 30,5 - g/dl 33,2 - 36,9 Basofielen % 10,0 + % 0,0 - 1,5 RDW 19,5 + units 12,2 - 14,8 Lymfocyten % 9,0 - % 17,6 - 47,6 Trombocyten E9/l Monocyten % 4,5 % 4,0 - 11,3 Plasmatocyten 2,5 % Vitamine B12 >1000 pg/ml Erytroblasten 0,0 /100 WBC CRP <0,1 mg/dl < 0,5 jonge vormen linksverschuiving

12 CML (chronische myeloide leukemie)
1/100,000 vaak toevallige vondst t(9;22) mijlpaal in moderne kankergeneeskunde: doelgerichte molekulen: imatinib (glivec) blokkeerd BCR-ABL fusiegen

13 Witte bloedcellen -> immuunsysteem
hematopoietische stamcell Hematopoiese myeloïde reeks lymfoïde reeks NK cel T-cel B-cel G-CSF Rode bloedcel Plaatje Monocyt Neutrofiel Basofiel Eosinofiel Plasmacel Witte bloedcellen -> immuunsysteem

14 lymfocytopenie = vaak reversibel.
single center studie 1000 patiënten met leukopenie: slechts in 6% persisterend. (Castelino DJ et al, Aust N Z J Med. 1997) meest frequente oorzaken: ■Sepsis: 24% ■Postoperatief: 22 % ■Maligne: 17 % ■Corticoiden: 15 % -> leukocytose, lymfopenie ■Chemotherapy en/of radiotherapie: 9 % ■Trauma of bloeding: 8 %

15 Lymfocytopenie

16 Lymfocytose: reactief

17 Lymfocytose: kan hematologisch zijn
acute lymfatische leukemie: ALL chronische lymfatische leukemie: CLL leukemisch uitgezaaid lymfoom cellijn Acuut Chronisch Myeloïd AML CML Lymfoïd ALL CLL

18 Indeling van leukemie Acute leukemie Chronische leukemie snel ontstaan
traag evoluerend dramatische symptomen toevallig ontdekt levensbedreigend niet agressief Soms geneeslijk ongeneeslijk AML bij ouderen CLL bij ouderen ALL bij kinderen CML bij ‘jongeren’ Vroege voorlopercellen Rijpere cellen

19 Casus 4 17-jarige jongeman, vermoeidheid en hoofdpijn
Leukocyten 35, E9/L 4, ,20 Differentiatie Hematocriet 0, L/L 0, ,490 Blasten 59,7 ++ % Erytrocyten 3, E12/L 4,46 - 5,61 Promyelocyten 0,0 % Hemoglobine 9,9 - g/dL 13,2 - 16,6 Myelocyten 1,5 % Mean cell volume 83,6 fL 78,9 - 92,5 Metamyelocyten 0,0 % Mean cell HB 29,5 pg 26,9 - 31,9 Neutrofielen % 17,4 - % 43,2 - 76,7 Mean cell HBconc. 35,2 g/dL 33,5 - 35,2 Eosinofielen % 0,5 % 0,0 - 4,5 RDW 16,1 + units 12,3 - 14,7 Basofielen % 0,0 % 0,0 - 0,8 Trombocyten E9/L Lymfocyten % 19,4 % 13,0 - 41,1 Monocyten % 1,5 - % 3,8 - 8,2 Plasmatocyten 0,0 %

20 Casus 5 70-jarige man, diabetes, persisterende lymfocytose zonder CRP stijging Leukocyten 60, E9/l 3,45 - 9,76 Differentiatie Hematocriet 0, l/l 0, ,460 Neutrofielen % 1,0 - % 40,2 - 74,7 Erytrocyten 2, E12/L 3,98 - 5,47 Eosinofielen % 1,0 % 0,9 - 8,4 Hemoglobine 9,4 - g/dl 12,9 - 16,4 Basofielen % 0,0 % 0,0 - 1,5 Mean cell volume 110,0 + fl 82,4 - 97,3 Lymfocyten % 93,6 + % 17,6 - 47,6 Mean cell HB 36,3 + pg 28,0 - 34,2 Monocyten % 4,4 % 4,0 - 11,3 Mean cell HBconc. 33,0 - g/dl 33,2 - 36,9 Erytroblasten 0,0 /100 WBC Trombocyten E9/l

21 CLL chronische lymfatische leukemie
meest frequente leukemie in westerse wereld (30%) Globaal 1/25.000/j, 2x meer bij mannen Mediaan 67j, toename met leeftijd gumprechtse schaduwen immunofenotypering op perifeer bloed

22 CLL: klinische classificatie en prognose
RAI (1975) (US) Mediane overleving Stadium 0 Lymfocytose >10x10*9/L of >5x10*9/L indien monoclonaal 11,7 jaar Stadium I Lymfocytose+ adenopathie 8,3 jaar Stadium II Lymfocytose + hepatosplenomegalie 5,8 jaar Stadium III Lymfocytose + anemie <11g/dL 1,7 jaar Stadium IV Lymfocytose + thrombocytopenie <100x10*9/L Binet (1977) (EU) Mediane overleving Stadium A Geen anemie, of thrombocytopenie en <3 klieren >120 m 40 % kans op progressie Stadium B Geen anemie, of thrombocytopenie en ≥3 klieren 48-96 Stadium C Anemie en/of thrombocytopenie (<100x10*9/L), ongeacht klieren 15-36

23 CLL: indicaties voor behandeling International Workshop on CLL (IWCLL), NCI
minstens één van volgende ziektegerelateerde symptomen: temperatuur ≥38°C gedurende 2 weken, zonder aanwijzingen voor infectie gewichtsverlies van 10% in de voorafgaande 6 maanden nachtzweten in afwezigheid van infectie extreme vermoeidheid (niet in staat tot normale activiteit) progressieve anemie of trombocytopenie auto-immune cytopenie ,die niet reageert op corticosteroïden massieve of progressieve splenomegalie massieve of progressieve lymfadenopathie progressieve lymfocytose met een toename van >50% over 2 maanden of een verdubbelingstijd van <6 maanden.

24 CLL: prognose

25 CLL behandeling vroege stadia: geen (watch and wait)
infectiepreventie: vaccinaties, soms immuunglobulines, lage drempel voor antibiotica chemotherapie

26


Download ppt "Mijn patiënt heeft een afwijkend aantal witte bloedcellen"

Verwante presentaties


Ads door Google