De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18/11/2015 Nationaal Park De Biesbosch Dick Verheijen Datum: 9 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18/11/2015 Nationaal Park De Biesbosch Dick Verheijen Datum: 9 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 18/11/2015 Nationaal Park De Biesbosch Dick Verheijen Datum: 9 februari 2016

2 Actualiteiten en ontwikkelingen Biesbosch  Wat doen we en waarmee?  Toekomstvisie 2021  Ontwikkelingen  Lokaal/regionaal  Nationaal  Betekenis voor  Marketing  Financiering en risico’s  Governance  Handhaving/toezicht  Uw vragen Dordrecht, Cie. Bestuur en Middelen 09-02-2016 2 Korte inhoud van de presentatie

3 Nationaal Park (1994) 10.000 ha. beschermd natuurgebied Zoetwatergetijdengebied Meer dan 45 verschillende soorten wilgen 250 bevers in 100 burchten; BeverBos Vogelparadijs/zee-arenden (278 vogel- en 45 vissoorten) 2,5 mln. bezoekers Ca. 3000 toeristisch-recreatieve banen in de Biesbosch regio 63 gastheren 200 vrijwilligers 15.000-20.000 leerlingen per jaar 2 zonneponten, 7 elektrische rondvaartboten Grootste rondvaartboot op zonne-energie (in Europa) (naar ondernemer) (Lead)partner in EU-projecten Sinds 2012 EU Handvest voor duurzaam toerisme 7 e plaats qua bekendheid als streek in Nederland (van in totaal 476 gebieden) Na de Veluwe het meest bekende en bezochte Nationaal Park 3 Biesbosch feiten

4 4 DE BIESBOSCH: Rivierdelta met getij, bewerkt land van kreken en wilgenbossen Dynamisch en avontuurlijk

5 Toekomstvisie Biesbosch 2021 ………………….. 2011 ……………….. 2015 …………2018 ……… 2021 ‘Fusie’‘Governance’ GR -> Hollandse Biesbosch + Brabantse Biesbosch + Overlegorgaan + Staatsbosbeheer (Biesbosch) Bestuurscommissie Parkschap NP De Biesbosch Onafhankelijk voorzitter 4 wethouders 2 gedeputeerden (ZH, NB) 1 bestuurder Staatsbosbeheer 5

6 Uitvoeringsorganisatie 6 Directeur Parkschap controller secretariaat Beleid/ Bezoekers-Beheer Projecten centrum incl. Marketing Vrijwilligers Drechtwerk ± 14 fte Staatsbosbeheer Districtshoofd ToezichtBeheerVPR Onderzoek ± 12 fte

7 1. Parkschap/SBB 3. Poort BC Dordrecht 2. Poort BC Drimmelen 4. Poort Biesbosch Museum 5. IVN 6a. Gastheren 6b. Beleef en Geeffonds 7. Provincies/SNL 8. VVHB+ Brabant gidsen 9. Gebiedsdeal Biesbosch 10. Recreatiepoort Werkendam 9a. Waterdriehoek 9b. Coöperatie Sterke Watermerken (i.o.) 11. Streeknetwerk/ Streekfonds 12. Overlegorgaan nieuwe stijl 13. Gebruikersraad nieuwe stijl WG V&E 14. Handhaving en toezicht 15. SNP Alle NP-en/ NLen/ SBB/ Natuurmonumenten 16. Projecten (fysiek): Nieuwe Dordtse Biesbosch Merwedeheuvel Polder Stededijk Noordwaard 17. Projecten EU: STEP CaRe-Lands (fase 1 en fase 2) SUN-BI 19. Weizigt 20. Dordrecht Marketing en VVV’s 21. Regio West-Brabant 25.Rijksdienst Cultureel Erfgoed 26. Landelijk netwerk bezoekers- centra 29. Sponsoren: Dupont Bever Zwerfsport 27. Hollandia Netwerk 22. NHTV/Da Vinci 23. Praktijkschool Brabant (expertise, relatiemanagement) 24. Onderzoekswereld i.o. Biesbosch Academy Bio Overleg (Natura 2000) 28. Zuid-hollands/Brabants Landschap NETWERK PARKSCHAP NP DE BIESBOSCH IN BEELD 18.Overige samenwerkingsprojecten Biosphere Europarcs EU-handvest Eden Award

8 Geld (2014) Begroting –Parkschap + Staatsbosbeheer ± € 4 mln –Rijk en overheden dragen bij ± € 2,4 mln –Eigen inkomsten € 1,6 mln Bezuinigingen € 1,1 mln –Rijk€ 500.000 (vanaf 2011) 1) –Staatsbosbeheer€ 200.000 –Partners€ 400.000 Formatie ± 14 fte Parkschap ± 12 fte Staatsbosbeheer 1) 50% projecten, 50% exploitatie Parkschap/Staatsbosbeheer 8 Financiële situatie

9  Beheer en onderhoud€ 800.000  Toezicht€ 100.000  Bezoekerscentrum€ 640.000  Projecten€ 300.000  Bestuursondersteuning€ 330.000  Gebouwen c.a.€ 200.000  Rondvaarten/verhuur€ 300.000 € 2,6 mln Staatsbosbeheer begroting€ 1,2 mln 9 De middelen ‘Parkschap’

10 Het Parkschap streeft - in samenwerking met ondernemende partners - de volgende ambities na: in 2021 maakt de Biesbosch deel uit van de top 3 van nationale parken en landschappen; in 2021 is de Biesbosch hét voorbeeld van duurzame recreatie en toerisme, waarbij natuur en belangen van bewoners, bezoekers en ondernemers/bedrijven blijvend in balans zijn; in 2021 zijn inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties trotse ambassadeurs van de Biesbosch; in 2021 functioneert de organisatie professioneel en zijn voldoende middelen beschikbaar om de ambities te realiseren. NB: De visie van Staatsbosbeheer ‘Ziel en Zakelijkheid’ bevestigt de lijnen uit de Toekomstvisie. 10 Inhoud Toekomstvisie 2021 Beleefbare topnatuur

11  Lokaal: Gebiedsontwikkelingen Nieuwe Dordtse Biesbosch, Noordwaard Merwedeheuvel en Stededijk Duurzaamheid en gezondheid  Regionaal: Streeknetwerk en Streekfonds (Brabant) Waterdriehoek (Dordrecht-Kinderdijk-Biesbosch) Gebiedsdeal Biesbosch (PZH/Prov.NB) Visit Brabant en NHTV Biesbosch Museum 11 Biesboschontwikkelingen (Lokaal/regionaal)

12 12 Biesbosch MuseumEiland Foto Ronald Tilleman

13 13 Biesboschregio

14  Nationale Parken ‘van Wereldklasse’ (3 à 5?) Topnatuur verbonden met vrijetijdseconomie/(inter)nationaal toerisme Ruimtelijke kwaliteit/schaalgrootte/merk/governance/ financiering Pilot Biesbosch? (2016-2017)  Commissie Van Vollenhoven Pilot: Biesbosch (gebiedsontwikkelfonds/governance) 2016?  EU-projecten/Unesco Biophere 14 Biesboschontwikkelingen (nationaal)

15 15 Biesboschontwikkelingen

16 Goede marketing communicatie belangrijk voor gebied Samenwerking toeristische partners np-debiesbosch.nl beleefdebiesbosch.nl debiesboschinmij.nl staatsbosbeheer.nl/biesbosch 16 Marketing communicatie

17 En ga op zoek naar ’The Big Five’: Vos Grote zilverreiger Bever Zeearend Ree

18 De noordse woelmuis 18 En ook nog

19 19 Koningsdag Biesbosch Museum Filmpremière

20  Bovengemiddelde merkkracht, 6 e plek van Nederland  Relatief lage bezoekintentie  55+ en bovenmodaal, laag onder jongeren/grote huishoudens  Natuur- en recreatiegebied (positief)  Fiets en horeca (lage score) m.u.v. Dordrecht  Uniek en ruig Prachtig gebied, maar beperkt toegankelijk Vervolg:  Natuur en ruig = originaliteit behouden  Recreatie versterken en meer sympathiek maken  Ook fietsgebied  Regio bewoners zijn ambassadeurs 20 Merkpositie Biesbosch

21 Duurzaam financieren (tenminste 1 mln)  Recreatie-ontwikkeling Marketing, concessies, ontwikkelplekken  De gebruiker betaalt Natuurbijdragen, Biespas, entree/producten/diensten, voorzieningen/onderhoud/Beleef- en Geef- en Streekfonds, vaantjes  Grondstoffen Water, wilgen, wind, emissie, gezondheid  Kostenreductie Meer partijen, gebiedsvergroting ‘Eigen vlees’ 21 Financiering

22  Opbrengsten worden besteed aan instandhouding van Biesbosch en recreatievoorzieningen  Bij afsluiting van de Baanhoekweg tevens voorkomen van onnodige verkeersbewegingen, handhaving verminderen en milieu/vuilstort beperken  (Compenserende) afspraken met ondernemers/ belanghebbenden (achter de slagboom)  Abonnement als extra faciliteit op de Biespas (± € 20)  Dagkaart € 2,50  Verwachte uitval bezoek: nihil 22 Natuurbijdrage automobilisten

23 Afhankelijk van de gekozen variant  Afsluiten, weg in bezit Parkschap geven, netto opbrengst ± € 90.000  In beheer bij gemeente, ‘straat parkeren’ netto opbrengst ± € 65.000 (met nadere afspraak over de overdracht van de middelen naar Parkschap) Voorstel in combinatie met Biespasbesluit, via de commissie Fysiek 23 Natuurbijdrage automobilisten

24 24 Biespas

25  Donateursprogramma  Actieve werving via grote organisaties (inwoners/Kerstpakket)  Geen ‘huisbezoek’  Ontwikkeling/uitvoering aanbesteden, no cure/no pay partner gezocht  Opbrengstprognose € 150.000 - € 200.000 25 Biespas

26 Biesboschcentrum 2021 En goede kop koffie deel van de Biesboschbeleving wordt Met nieuwe technieken waardoor je je in de natuur waant Waar de essentie verteld wordt en binnen en buiten een Biesboschbeleving is Van internationale allure Met een herkenbare entree

27 Kosten Parkschap 2015 excl. BTW BCFUI -beheer en onderhoud € 805.522 € 67.767 -handhaving en toezicht € 101.624 € 12.835 -bestuursondersteuning € 331.952 € 71.301 -bezoekersmanagement en educatie € 635.429 € 100.057 - rondvaart en verhuur € 273.379 € 311.902 -projecten? € 306.339 € 221.056 - gebouwen en woningen, diversen, golfbaan, ski, 3e Merwedehaven € 198.565 € 310.842 - afgesproken toevoeging en onttrekking reserves € 20.333 € 40.001 € 2.673.144 € 1.135.761 Exploitatiebijdrage deelnemers± 1,6 mln Begroting/kosten Staatsbosbeheer± 1,3 mln 27 Financiering 2015 - Kosten

28 28 Financiering 2015 – risico’s

29 29 Handhaving/toezicht Bezoekersmanagement en gastheerschap Biesboschverordening Capaciteitsinzet Biesbosch BOA Bestuurlijke afstemming

30  Provincies treden terug  Gebiedsontwikkeling met andere partners Gebruikers/burgers Ondernemingen (groot en klein) Maatschappelijke organisaties Gebiedseigenaren Vrienden Overheden  ‘Eigenaarschap’ en sturingsmodellen/regie 30 Governance (in ontwikkeling)

31 31 Uw vragen/opinie/ideeën ………


Download ppt "18/11/2015 Nationaal Park De Biesbosch Dick Verheijen Datum: 9 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google