De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RESULTATEN ENQUÊTE Solidariteit: Een zinkend schip? Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RESULTATEN ENQUÊTE Solidariteit: Een zinkend schip? Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg."— Transcript van de presentatie:

1 RESULTATEN ENQUÊTE Solidariteit: Een zinkend schip? Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg

2 Responsgraad  Er namen 92 huisartsen deel aan de enquête  De enquête werd doorgestuurd naar +/- 500 huisartsen  De responsgraad is dus 18,4%

3 Vraag 1: Hebt u soms de indruk dat mensen medische zorgen uitstellen owv financiële problemen?

4  huisartsenconsultaties niet, dan betalen ze gewoon niet  voornamelijk kinesitherapie, medicatie, consultatie specialist,tandheelkundige zorgen. En vooral ook psychiatrische hulpverlening.

5 Vraag 2: Investeert de overheid voldoende middelen om mensen te detecteren die de weg naar de gezondheidszorg moeilijk vinden?

6  Het zou goed zijn mocht de eerstelijnszorg beter bekendgemaakt worden, zodat mensen niet voor van alles en nog wat bij de specialist terecht komen. Vaak hebben patiënten het nodig om in eenvoudige taal uitgelegd te krijgen wat belangrijk is.  als zelfs de ziekenfondsen die mensen niet correct informeren over hun rechten  automatisch toekennen van OMNIO statuut is mogelijk. Nuttig om het verplicht te maken?  Overheid detecteert niet de personen met financiële problemen. Overheid heeft een gemakkelijke oplossing gevonden : artsen forceren te werken met derde betaler systeem  er zijn voldoende middelen beschikbaar, maar ze worden niet correct gebruikt of door de juiste instanties  Tandzorg is gratis voor kinderen, maar mensen weten dit te weinig

7 Vraag 3: Hebt u de indruk voldoende uitgerust te zijn om bij uw eigen patiënten werkelijke probleemgevallen te detecteren?

8  Een huisbezoek blijft voor mij een van de belangrijke manieren om een inzicht te krijgen in de socio-economische situatie van de patiënt. Moeilijk om op consultatie een exact beeld te krijgen van de levenssituatie van de patiënt.  Ik werk in een pluridisciplinair gezondheidscentrum met sociaal assistente en een zeer performante administratie waardoor we de mensen die uit de boot vallen onmiddellijk kennen  In onze patiëntenfolders geven wij uitdrukkelijk aan dat wij altijd een oplossing vinden bij financiële nood. Dit blijkt onvoldoende.  Wanneer mensen financiële problemen benoemen, stel ik vaak derde betaler voor.

9 Vraag 4: Heeft u de indruk dat de juiste mensen kunnen genieten van de sociale solidariteit zoals die nu bestaat?

10  Heel vaak verhoogde tegemoetkoming bij mensen die het helemaal niet nodig hebben. En omgekeerd mensen die het nodig hebben, krijgen geen hulp.  Ik merk dat vele autochtone Brusselaars het erg moeilijk hebben en vaak net tussen de mazen van het net vallen en dat terwijl ze al die jaren hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid  OMNIO: enkel o.b.v inkomen. Ook eigendommen enz. meetellen?  Niet de juiste, wel de meest gewiekste mensen.  Veel mensen vallen uit de boot, omdat ze hun rechten niet kennen, en dit niet automatisch wordt toegekend.  Soms hebben arme mensen net geen recht op OMNIO statuut, terwijl sommige (tamelijk bemiddelde) mensen om onverklaarbare reden wel een OMNIO statuut hebben. Er zitten toch gaten in dat systeem. Anderzijds zijn derdebetalers zich vaak niet bewust van de werkelijke kost van gezondheidszorg (bv medical shopping, meerdere malen per week om banale reden consulteren)

11 Vraag 5: Is de VERPLICHTE derdebetalersregeling een goede manier om de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te verbeteren?

12  Ofwel veralgemeend, ofwel niet. Iedereen gelijk voor de wet.  Ja,indien het zou worden toegepast voor elke patiënt, via elektronische weg. Maakt het voor iedereen veel eenvoudiger.  Mits een eenvoudig en goed functionerend programma, hoe bijvoorbeeld bij huisbezoeken registreren?  Toch mits een goed systeem van betaling aan de artsen. Tot nu toe ben ik zeer tevreden over eFACT met snelle betaling. Het argument dat sommige artsen aanhalen tegen de verplichte DB, dat de huisarts zijn patiënt goed genoeg kent om in te schatten of dit nodig is, gaat niet op, want er zullen altijd patiënten zijn die schroom voelen om het hierover te hebben. Het is mooi als patiënten dit allemaal durven/willen vertellen aan hun arts, maar ik denk dat dit niet realistisch is.  Ja maar het is met veel supplementair werk voor de arts (bv ook bijscholing en training). Besparingen bij de mutualiteiten maar geen betaling van de artsen voor het administratieve werk.

13 Vraag 6: Heeft u het gevoel dat er overconsumptie is in de ziekenhuizen en in de 2 de lijn?

14  Echelonnering ontbreekt nog steeds, directe toegang tot 2e en 3e lijn werkt overconsumptie in de hand (en zorgt voor te lange wachttijden)  Door verplichte derde betalers binnenkort ook in 1ste lijn?  vaak dubbele onderzoeken  Misbruik van de spoedgevallendiensten en de daarbij horende kosten voor de maatschappij (labo's, beeldvorming,..).  Overal overconsumptie, ook bij huisartsen (labo, rx, medicatie, kiné..) en de ernstige gevallen die botsen op wachtlijsten  ziekenhuizen geven dat zelf toe  Verplichte doorverwijzing door huisartsen zou moeten ingesteld worden  liever derdebetalerssysteem in ziekenhuizen toepassen! met conventietarief!

15 Vraag 7: Wat is de voornaamste reden dat mensen met gezondheidsproblemen niet naar de huisarts komen?

16  Andere:  hopen op spontane genezing  onvoldoende ziekte-inzicht  Geen tijd  Verwaarlozing  …


Download ppt "RESULTATEN ENQUÊTE Solidariteit: Een zinkend schip? Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google