De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktonderzoek Niel Margot Avonts Jolien Dejongh Kjetil De Weyer Arthur Hachez Sébastien Heymans Marilyn Vandeputte Fabian Verdult Karen Vermeire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktonderzoek Niel Margot Avonts Jolien Dejongh Kjetil De Weyer Arthur Hachez Sébastien Heymans Marilyn Vandeputte Fabian Verdult Karen Vermeire."— Transcript van de presentatie:

1 Marktonderzoek Niel Margot Avonts Jolien Dejongh Kjetil De Weyer Arthur Hachez Sébastien Heymans Marilyn Vandeputte Fabian Verdult Karen Vermeire

2

3

4

5 Inhoud Inleiding Situering Doelstelling Methodologie Steekproefbeschrijving Resultaten

6 Inleiding Doelstelling Dit marktonderzoek zal resultaten opleveren die een beter beeld geven over hoe aangenaam de inwoners van Niel het vinden om in deze gemeente te wonen, en hoe tevreden zij zijn over de gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening. Wonen in Niel OntevredenWerkpuntenVerbetering Herhalen na 3-4 jaar Tevreden

7 Methodologie Populatie Alle inwoners van Niel tussen 15 en 79 jaar. Steekproef Face-to-face Veldwerk: 18/01/2014 – 27/01/2014

8 STEEKPROEFBESCHRIJVING POPULATIE VS. STEEKPROEF

9 Populatie vs. Steekproef Geslacht Man

10 Populatie vs. Steekproef Leeftijd

11 Activiteit Huisvrouw: 24 Invalide: 14 Huisman: 1 Werkzoekende (5%)

12 Beroep Leerkracht: 5 Onthaalmoeder: 3 Verpleegkundige: 3

13 Kinderen tussen de 0-24 jaar n=276

14 Representativiteit Vergelijking populatie en steekproef vorige slides: geslacht Representatief en betrouwbaar Zeer kleine verschillen tussen geslacht in populatie en steekproef Vergelijking populatie en steekproef vorige slides: leeftijd Representatief en betrouwbaar Leeftijdscategorieën komen vrijwel overeen in populatie en steekproef Conclusie Wij hebben een representatieve steekproef getrokken met een betrouwbaarheid van 90% en een nauwkeurigheid van ± 3%.

15 RESULTATEN ALGEMENE BEOORDELING

16 Aangename gemeente om te wonen

17 Veilige gemeente om te wonen

18 Voldoende winkels/horeca Restaurant: 7% Variatie: 4% Drogist: 3% Andere: 10%

19 Algemene beoordeling: tevredenheid Zone 1: goed tot zeer goed Zone 3: werkpunt

20 RESULTATEN VERKEERSINFRASTRUCTUUR

21 Gevaarlijke straten

22 Te smalle straten Hamelstraat: 2,6% Schuttershofstraat: 2,3% Kerkstraat: 2,3% Aimé de Langlestraat: 1,7% Het Geleeg: 1,4% Stationstraat: 1,2%

23 Aangepast aan zwakke weggebruiker (1) Te weinig fietspaden: 29% Slechte voetpaden: 13% Auto’s op fietspad: 13% Slecht fietspad: 11% Overige: 6%

24 Hinder doorgaand autoverkeer

25 Hinder doorgaand vrachtverkeer

26 Voldoende parkeergelegenheid

27 Heraanleg voetpaden Emiel De Witstraat: 6% Boomsestraat: 5% Overal: 4% Albertstraat: 3% Overige: 9 %

28 Heraanleg fietspaden Boomsestraat: 8% Overal: 5% Centrum: 2%

29 Heraanleg straten Vaartstraat: 7% E. Claessenslaan: 7% Wirixstraat: 3% Centrum: 2% Stationstraat: 2%

30 Aanpassing snelheid

31

32 Conclusie verkeersinfrastructuur: tevredenheid Zone 2: aandachtspunt

33 VERKEERSINFRASTRUCTUUR OPENBAAR VERVOER

34 Haltes De Lijn

35 Bushokjes

36 Verbindingen De Lijn

37 Weekenddienst De Lijn

38 Station NMBS

39 Verbindingen NMBS

40 Weekenddienst NMBS

41 Conclusie openbaar vervoer: tevredenheid Zone 1: goed tot zeer goedZone 3: werkpunt

42 BEVOLKING ONDERWIJS

43 Tevreden over scholen

44 Veilige weg naar school Onveilige oversteekplaatsen:20% Geen fietspad: 10% Veel verkeer: 2%

45 Veilig verkeer rondom scholen

46 Conclusie onderwijs: tevredenheid Zone 1: goed tot zeer goedZone 3: werkpunt

47 BEVOLKING NASCHOOLSE OPVANG

48 Tevreden over naschoolse opvang Op voorhand inschrijven is niet gemakkelijk: 3 Niet binnen mogen: 2 Slechte wegen: 1 Niet op tijd is geen plaats: 1

49 Conclusie naschoolse opvang: tevredenheid Zone 1: goed tot zeer goed

50 BEVOLKING ACTIVITEITEN 60+

51 Tevredenheid beleid 60+

52 Conclusie activiteiten 60+: tevredenheid Zone 1: goed tot zeer goed

53 VRIJE TIJD UITGAANSLEVEN & SPORT

54 Tevreden over sportcomplex

55 Conclusie uitgaansleven & sport: tevredenheid Zone 1: goed tot zeer goed

56 VRIJE TIJD CULTUUR

57 Tevreden over serviceverlening bibliotheek Onvriendelijk: 3 Geen anderstalige boeken: 2 Verouderd: 2 Duur: 2

58 Conclusie cultuur: tevredenheid Zone 1: goed tot zeer goed

59 STRAATBEELD EN MILIEU

60 Verfraaide straten

61 Verbetering

62 Voldoende groen in straten

63 Onderhoud openbare plaatsen

64 Voldoende zitbanken

65 Probleemloze ophaling huisvuil

66 Hinder evenementen

67 Conclusie straatbeeld & milieu: tevredenheid Zone 1: goed tot zeer goedZone 3: werkpunt

68 INFORMATIE & COMMUNICATIE

69 Administratieve diensten gemeentehuis

70 Openingsuren infobalie

71 Avondopeningen gemeentehuis

72 Informatievergaderingen Ontevreden Geen inspraak: 4 Te weinig: 3

73 Niel Echo

74 Website -Verouderd: 9 -Ongebruiksvriendelijk: 5 -Te weinig info: 2

75 Sociale media pagina -Geen respons: 3 -Niet up to date: 3 -Ze reageren enkel wanneer het hen past: 2

76 Conclusie informatie & communicatie: tevredenheid Zone 1: goed tot zeer goed Zone 3: werkpunten

77 Bedankt !


Download ppt "Marktonderzoek Niel Margot Avonts Jolien Dejongh Kjetil De Weyer Arthur Hachez Sébastien Heymans Marilyn Vandeputte Fabian Verdult Karen Vermeire."

Verwante presentaties


Ads door Google