De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Domein Drie Fonteinen Actiecomité Vilvoorde Ontspoort! Informatievergadering Woensdag 13/04/2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Domein Drie Fonteinen Actiecomité Vilvoorde Ontspoort! Informatievergadering Woensdag 13/04/2016."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep Domein Drie Fonteinen Actiecomité Vilvoorde Ontspoort! Informatievergadering Woensdag 13/04/2016

2 Stand van zake Voorbije jaren zeer veel informatie verzameld en opgevolgd Oefening Ringtram is zeer complex: – veel factoren (budget, vervoersmiddel,…) – veel belangen (politiek, stad, gewest, privé,…) – veel onzekerheden (Uplace, nieuwe ontwikkelingen,…) Veel knelpunten: leefomgeving, brug, parkings,… Poging tot analyse

3 Budget Ringtram Nog niet in begroting Vlaamse overheid Nog niet in begroting Stad Vilvoorde Waarschijnlijk op zoek naar privégeld (PPS) Recent: opgenomen in herinrichting Ring Zie www.werkenaandering.be (start 2019) De kost van de werken voor de herinrichting van de ring wordt geraamd op 1,2 miljard euro (incl. btw). Dat is niet alleen de kost van de weginfrastructuur, maar ook de grondige heraanleg van bruggen, de aanleg van een ecoduct, fietsoversteken en fietstunnels, etc. De aanleg van de sneltram, de luchthaventram en de ringtram bedragen respectievelijk 209, 90 en 170 miljoen euro. Daarnaast is er ook een stelplaats nodig. Om die te realiseren is er 25 miljoen euro nodig. Kortom: een investering van een half miljard euro.

4 Keuze vervoermiddel Tram = zeer duur! Trambus wint terrein bij politici, niet bij De Lijn… Moderne elektrische bus: lijkt uitgesloten Recent: minister Ben Weyts (Nieuwblad 5/4/2016) Vlaams minister Ben Weyts bracht een bezoekje aan trambus- constructeur Van Hool. De minister ziet in de trambus onder meer een alternatief voor de Ringtram in Vilvoorde en een opstapje naar de toekomstige tramverbindingen langs de Ring. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) overweegt de trambussen onder meer in te zetten op de tracés Willebroek-Brussel en Jette-Vilvoorde-Zaventem (Brussels Airport).

5 Globale mobiliteitsvisie Ontbreekt nog steeds voor Vilvoorde en omgeving! Steeds nieuwe initiatieven, negatief en positief: Nadelig voor mobiliteit – Uplace, Stadium Parking C, Dox, Neo, Postsorteercentrum – In Vilvoorde zelf: aan Schaarbeeklei: 4 Fonteinen, baanwinkels Renaultfabrieken Om de mobiliteit te verbeteren – Federaal: GEN NMBS – Regionaal: aanpassing van de ring – Provinciaal: fietssnelwegen – Brabantnet De Lijn / tramlijnen MIVB Recent: “Werkvennootschap” – Coördinatie van werken Vlaams-Brabant

6 Politiek Gesprekken met lokale partijen: OpenVLD, N-VA, SPA, Groen, CD&V en Vilvocraten Vilvocraten: tegen onhaalbare tramlijn, voor alternatief met elektrische bussen CD&V: onverschilligheid van vorig bestuur ligt aan de bron van de huidige problemen, nu als eerste met constructief alternatief (zuidelijk tracé) Meerderheidspartijen hebben vanaf voorjaar 2013 met De Lijn overlegd Alle problemen werden herhaaldelijk aangekaart (verkeersdoorstroming, parkeerplaatsen, natuur, veiligheid, brug,...). De Lijn bekijkt een aantal details, maar komt niet met oplossingen. Wel aanpassing in Koningslo: niet langer door smalle straten, maar langs de snelweg. Meerderheidspartijen komen niet tot eensgezind voorstel: in november 2015 werden 2 alternatieven voorgesteld.

7 Trajecten Voorkeurtracé De Lijn (rood) Noordelijk alternatief stadsbestuur (blauw) Zuidelijk alternatief stadsbestuur (groen)

8 Zuidelijk tracé Logische oplossing Bediening nieuwe ontwikkelingen: 4 Fonteinen, Schaarbeeklei Oplossing voor de meeste knelpunten leefbaarheid Vereist een nieuwe brug ten zuiden van viaduct – Ook voor auto’s – Voldoende beschikbare ruimte

9 Voorkeurtracé De Lijn Storende oplossing, miskleun Trage tram kronkelt langsheen de ring (40 minuten!!!) Géén modal shift mogelijk!

10 Standpunten De wettelijk beschermde gebieden van het park Domein Drie Fonteinen evenals de beschermde holle wegen moeten geëerbiedigd worden Het zgn. compensatiebeleid van vernietigde bomen door elders aangeplante bomen is zuiver boerenbedrog en lost niets op voor de plaatselijke getroffen bevolking; Samen met het openbaar vervoer maken ook de andere vervoersmodaliteiten ( voetpaden, fietspaden, autobanen) aanspraak op een correct beleid.

11 Ons voorstel Elektrische bus met verbetering van de doorstroming blijft een valabele keuze Zuidelijk alternatief objectief berekenen (ook voorkeurtracé herberekenen!) Trambus is goedkoper en maakt het mogelijk om oplossingen uit te proberen Betrek de lokale bevolking, overleg en informeer! www.vilvoordeontspoort.be info@vilvoordeontspoort.be Facebook: Vilvoorde Ontspoort Twitter: @VilvOntspoort


Download ppt "Werkgroep Domein Drie Fonteinen Actiecomité Vilvoorde Ontspoort! Informatievergadering Woensdag 13/04/2016."

Verwante presentaties


Ads door Google