De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Beschouwingen Begroting 2015 Noord-Beveland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Beschouwingen Begroting 2015 Noord-Beveland."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Beschouwingen Begroting 2015 Noord-Beveland

2 Algemeen bestuur Openbare orde & veiligheid Verkeer & mobiliteit Economische zaken Landbouw Onderwijs Cultuur & sport Soc. voorzieningen & volksgezondheid Wonen Financiën agenda AGENDA Noord-Beveland

3 algemeen bestuuropenbare orde & veiligheid ALGEMEEN BESTUUR Kernwaarden VVD: Keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect in de samenleving Bestuur kenmerkt zich door openheid, betrokkenheid en transparantie Goede communicatie van essentieel belang Voorstander van deregulering en verminderen van de bureaucratie algemeen bestuurverkeer & mobiliteit Noord-Beveland

4 algemeen bestuuropenbare orde & veiligheid ALGEMEEN BESTUUR Toekomstvisie van onze gemeente: Autonomie van onze gemeente, als regiegemeente met een goede front office. Samenwerken met de Bevelanden Maatwerk daar waar wenselijk en noodzakelijk De VVD is zuinig en trots op onze ambtenaren algemeen bestuurverkeer & mobiliteit Noord-Beveland

5 algemeen bestuuropenbare orde & veiligheid Lokaal niveau: Veiligheid centraal en de gemeente heeft de regie Graag een zichtbare en aanwezige politie, met aandacht voor de groeiende drugsproblematiek Capaciteit wijkagent op volle sterkte brengen (1,5 fte) Zorgen om Veiligheidsregio Zeeland Door lokale brandweerposten wordt borg gestaan voor de lokale brandweerzorg verkeer & mobiliteit OPENBARE ORDE & VEILIGHEID Noord-Beveland

6 algemeen bestuuropenbare orde & veiligheid Regionaal niveau: Beschikken over een efficiënte en effectieve rampenbestrijdingsorganisatie Financiële zorgen regionale brandweer Onvrede bij de lokale brandweer verkeer & mobiliteit OPENBARE ORDE & VEILIGHEID Noord-Beveland

7 Goede bereikbaarheid kernen Vrijliggende fietspaden tussen alle kernen Goed openbaar vervoer Continueren project buurtbus, met eventuele uitrol over heel het eiland Kijken uit naar evaluatie van de buurtbus openbare orde & veiligheideconomische zakenverkeer & mobiliteit VERKEER & MOBILITEIT Noord-Beveland

8 ECONOMISCHE ZAKEN Algemeen: Stimuleren lokale economie met oog voor maatwerk Voldoende ruimte bedrijvigheid, scheppen gunstige voorwaarden en versterken winkelapparaat Toerisme: Actief economisch beleid t.a.v. toerisme & recreatie als belangrijkste dragers van de lokale economie Noord-Beveland schoonste strand van Nederland economische zakenlandbouwverkeer & mobiliteit Noord-Beveland

9 ECONOMISCHE ZAKEN Toeristenbelasting: Deels op projectbasis rechtstreeks bestemd voor het recreatieve product Deels algemeen dekkingsmiddel Niet meer verhogen dan inflatiecorrectie economische zakenlandbouw verkeer & mobiliteit Noord-Beveland

10 LANDBOUW De landbouw is belangrijk en dat moet zo blijven De woonfunctie in het buitengebied mag geen belemmering zijn voor de normale agrarische bedrijfsvoering Intensief ruimtegebruik, combineren van functies, en waar nodig transformaties Rust, openheid, ruimte en inpasbaarheid zijn maatstaven Natuurvisserij en aquacultuur kunnen op steun rekenen van VVD landbouw economische zaken onderwijs Noord-Beveland

11 ONDERWIJS Onderwijs en scholing is een van de belangrijkste pijlers voor de ontwikkeling van de mens Het belang van de leerling en de kwaliteit van het onderwijs zijn onze uitgangspunten Iedere kern een school, maar het belang van kind en goed onderwijs staat voorop Als de krimp daartoe aanleiding geeft laten we dit standpunt los De routekaart voor onderwijs op Noord-Beveland is ontwikkeld landbouwonderwijscultuur & sport Noord-Beveland

12 CULTUUR & SPORT Gemeentelijk cultuurbeleid dient gericht te zijn op het beheren en beschermen van het cultureel erfgoed De VVD benadrukt de grote maatschappelijke betekenis van sport onderwijs cultuur & sport Noord-Beveland soc. voorzieningen & volksgezondheid

13 SOC. VOORZIENINGEN & VOLKSGEZONDHEID De VVD erkent de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de zorg van haar inwoners Wij zijn en blijven afhankelijk voor de gelden die het rijk hiervoor toekent Verandering sociaal domein is cultuuromslag voor burgers, professionals en gemeente en een immense operatie Steeds minder geld voor meer taken, dus vlees op de botten Noord-Beveland cultuur & sport soc. voorzieningen & volksgezondheid wonen

14 WONEN De gevolgen van de economische recessie zijn op dit gebied al duidelijk zichtbaar en voelbaar Duidelijkheid naar burgers en bedrijfsleven en goede prioritering van projecten Een luisterend oor naar de wensen van de bevolking Inmiddels is de bouw aan de oude sportvelden in Wissenkerke evenals de bouw in Geersdijk gestart Noord-Beveland soc. voorzieningen & volksgezondheid wonen financiën

15 FINANCIËN Evenwichtige mix van degelijk financieel beheer en op tempo houden van de economie Niet meer vragen aan de burger dan nodig is Kwaliteit moet leidend zijn Eerst verdienen dan uitgeven Noord-Beveland wonenfinanciën

16 De VVD stelt voor: Verhoging van de OZB van 2% Verhoging rioolafvoerrecht van € 15 Verhoging afvalstoffenheffing met € 5 Verhoging woonforensenbelasting van 2% Verhoging toeristen belasting miv 2015 naar € 1,10 Verhoging begraafrechten met 10% Dank aan raad, college & ambtenaren Noord-Beveland wonenfinanciën FINANCIËN


Download ppt "Algemene Beschouwingen Begroting 2015 Noord-Beveland."

Verwante presentaties


Ads door Google