De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 Utrecht, 31 oktober 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 Utrecht, 31 oktober 2006."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 Utrecht, 31 oktober 2006

2 2 Opbouw presentatie –Ontwikkelingsvisie 2015 -2030: wat is het –Functies van de Ontwikkelingsvisie –Kabinetsbesluit augustus 2006 –Trends en Ontwikkelingen –Opgaven 2015 – 2030 –Advies vanuit de verkenning –Keuzes –Oplossingsrichtingen –Stappenplan stadsgewest Utrecht –Vervolgtraject en balans

3 3 Kaart gebiedsgrenzen NV Utrecht –Nog invoegen

4 4 Ontwikkelingsvisie NV Utrecht –Gezamenlijke visie van de zeven NV Utrecht partners –op de gewenste ontwikkelingsrichting van hun gebied –in ruimtelijk en economisch opzicht –met bijzondere aandacht voor de woningbouwopgave –in relatie tot de kwaliteiten van het landschap –en de bereikbaarheid van de regio De gezamenlijke visie vanuit de NV Utrecht zal in de gesprekken agendazettend zijn, onder meer in de gesprekken met het rijk. Het is echter geen formele planfiguur met rechtskracht zoals een streekplan of een bestemmingsplan.

5 5 Functies van de Ontwikkelingsvisie –Inhoudelijk: gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkelingen in de regio –Agenderend: strategische agenda voor een aantal belangrijke onderwerpen in de regio, in gesprek met het rijk, zoals: –de bijdrage aan internationale concurrentiepositie van de Randstad –de investeringen in de infrastructuur –de spanning tussen het beleid voor de nationale landschappen en de woningbehoefte van de NV Utrecht –etc. –Kaderstellend: kader voor de gebiedsverkenningen

6 6 Kabinetsbesluit 25 augustus 2006 Inzet NV-Utrecht –Voortzetting ISV en BLS na 2010 t.b.v. binnenstedelijke opgave –Twee gebiedsgerichte integrale planstudies infrastructuur (ring Utrecht en Driehoek A-27, A-1, A-28) Kabinetsbesluit –Minister VROM positief; werkt aan voorstel. Volgend Kabinet neemt besluit –Akkoord. Najaar 2006 overeenkomst Rijk en regio

7 7 Inzet NV-Utrecht –Samen met LNV en VROM oplossingen zoeken voor spanningsveld Nationale Landschappen en verstedelijkingsdruk, alsmede programmering groenblauwe opgave –10.000-15.000 woningen in Almere Oost t.b.v. NV-Utrecht Kabinetsbesluit –Akkoord –Kabinet koerst inmiddels op groot Almere (+60.000 woningen), inclusief de NV-Utrecht opgave

8 8 Trends en ontwikkelingen –Bevolking blijft groeien (i.t.t. andere delen Nederland) –Druk op de woningmarkt is hoog –Hoge prijzen –Lange wachtlijsten –Mobiliteit blijft groeien –Toenemende files –Toenemende overlast (geld, milieu en veiligheid) –Groene omgeving is karakteristiek voor de regio Utrecht –Verandering in de vrije tijdsbesteding –toename van de vraag naar ruimte voor recreatie en toerisme –Water is steeds vaker een bepalende factor voor ontwikkelingen –Nadruk op kwaliteit (wonen, woonomgeving en werken)

9 9 Opgaven 2015 - 2030 Woningbouwbehoefte 2015 – 2030 Stadsgewest Utrecht41.000 Gewest Eemland14.000 Gewest Gooi en Vechtstreek10.500 NV Utrecht65.500

10 10 Resultaten Verkenning

11 11 Advies vanuit Verkenning –Zoveel mogelijk woningen binnenstedelijk bouwen –Vervolgens benutten van bestaande (spoor)infrastructuur, waaronder Randstadspoor –Ontwikkel bij voorkeur een locatie aan de ‘binnenring’ van de Randstad in plaats van verspreide locaties op verschillende plekken

12 12 Keuzes (1) –Versterken economische potenties met accent op: –Zakelijke dienstverlening –Onderwijs en ontmoeting –Creatieve industrie en nieuwe media –Life sciences en medisch cluster –Totstandbrengen van toplocaties voor wonen en werken –Centra van Utrecht, Amersfoort en Hilversum en centrum Leidsche Rijn –(internationale) transportassen A1, A2 en A12 –Multimodaal bedrijvenpark en knooppunt Lage Weide –Thematische toplocaties de Uithof en Mediapark

13 13 Keuzes (2) –Kwaliteitsimpuls in het bestaand stedelijk gebied –Herstructureren, transformeren en soms verdichten –Kwaliteit van de omgeving –Investeren in bereikbaarheid –Randstadspoor –Samen met het rijk starten van planstudies Ring Utrecht en driehoek Amersfoort – Hilversum - Utrecht –Landschap versterken door –Bestaande waterlopen en structuren vormen basis voor keuzes –Daar waar woningbouw wordt gerealiseerd ook investeren in groen

14 14 Oplossingsrichtingen Overeenstemming over A-opties:33.500 –Kwaliteitsimpuls bestaand stedelijk gebied21.500 –Landelijke (top)milieus5.000 –Voltooiing grote (uitleg)locaties7.000 Overeenstemming over deel van de B-opties:15.000 – 20.000 -Gewesten Gooi en Vechtstreek en Eemland5.000 -Opgave in Flevoland10.000 – 15.000 Nog zoeken naar locaties: -Voor het stadsgewest Utrecht15.000 – 20.000

15 15 Kaart Ontwikkelingsvisie 2015 - 2030 –Nog invoegen

16 16 Stappenplan stadsgewest Utrecht 1.Optimale benutting van Randstadspoor en bestaande en geplande (auto) infrastructuur –Extra intensivering bij haltes Randstadspoor –Oude Rijnzone 2.Kleinschalig bouwen in en bij de kernen, bij voorkeur gekoppeld aan haltes van (hoogwaardig) openbaar vervoer 3.Extra opgave in geplande woningbouwlocaties –Bijvoorbeeld in Rijnenburg

17 17 Vervolgtraject –Achterbannen NV-partners –Januari 2007 afronden Ontwikkelingsvisie 2015 - 2030 –Uitwerking integrale gebiedsverkenningen –Inhoudelijke integrale verkenning per gebied –Gezamenlijk met alle betrokken partijen, inclusief de rijkspartners –Planstudies infrastructuur starten najaar 2006 –Als NV-Utrecht gezamenlijk optrekken Den Haag

18 18 Kaart gebiedsverkenningen –Nog invoegen

19 19 Balans –Regionale neuzen zelfde kant op: –inhoudelijk eens over belangrijke thema’s en opgaven –goede basis voor de verdere samenwerking binnen de integrale gebiedsverkenningen –Bestuurlijke agenda opgesteld over inhoudelijke onderwerpen –zoals bijvoorbeeld de binnenstedelijke opgave, de economische ambities, de noodzakelijke overloop naar Flevoland en de bereikbaarheid –Positie bij Rijk opgebouwd


Download ppt "1 Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 Utrecht, 31 oktober 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google