De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is een Theory of Change? ‘Iedere interventie is gebaseerd op veronderstellingen over wat die interventie teweeg zal brengen’ Het plaatje: welke interventie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is een Theory of Change? ‘Iedere interventie is gebaseerd op veronderstellingen over wat die interventie teweeg zal brengen’ Het plaatje: welke interventie."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is een Theory of Change? ‘Iedere interventie is gebaseerd op veronderstellingen over wat die interventie teweeg zal brengen’ Het plaatje: welke interventie leidt tot welk resultaat? Het verhaal: van welke veronderstellingen gaat dat uit? Hoe onderbouwen we die veronderstellingen?

2 Voorbeeld Interventie: leraren trainen Leidt tot -> goed onderwijs voor kinderen -> betere toekomst voor kinderen Aannames: -Training is goed -Leraren passen training toe -Kinderen gaan beter presteren -Kinderen kunnen meer met hun scholing -Etc.

3 Red een Kind - belofte Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland.

4 Het hart van onze ToC: het kind

5

6 Welzijn van kinderen Gezond en sterk Goed opgeleid en klaar voor de toekomst Sociaal en emotioneel ontwikkeld Met hoop en waardigheid

7 Aannames bij deze ‘binnenring’ Gebalanceerde ontwikkeling van elk domein noodzakelijk 4 domeinen beïnvloeden elkaar en het welzijn van elk kind 4 domeinen zijn wezenlijk voor de toekomst van elk kind

8 Wat willen we bereiken? Kinderen maken een goede start Jongeren hebben zelfvertrouwen en werk Ouders zijn in staat voor zichzelf en hun kinderen te zorgen Dorp doet volop mee aan de sociaaleconomische ontwikkeling

9 De tweede ring: veranderingen bij vier doelgroepen:

10 Aannames in de tweede ring Kinderen, jongeren, ouders en het hele dorp hebben belangrijke bijdrage aan welzijn van kinderen Wij geloven dat God het vermogen legt in elk persoon, elk gezin, elke groep om van binnenuit te veranderen en zich te ontwikkelen Het gezin en de (dorps)gemeenschap is de beste plek voor kinderen om op te groeien Samenwerken is effectiever

11 Alles speelt op elkaar in Vier domeinen die elk én samen het welzijn (toekomst) van kinderen bepalen Vier doelgroepen die elk én samen onmisbaar zijn voor het welzijn (toekomst) van het kind geïntegreerde aanpak

12 Strategie Empower gemarginaliseerde kinderen, gezinnen en gemeenschappen om te ontsnappen uit armoede door hun veerkracht te vergroten en hun stem te doen horen. Sociale én economische component Inclusief: iedereen doet mee, ongeacht sociale, politieke, religieuze, etnische of economische achtergrond en ongeacht iemands fysieke en emotionele toestand

13 Hoe? Wat doen we? Pad 1: Kennis, vaardigheden en ervaringen zijn relevant, beschikbaar en worden ingezet. Door kennis te ontwikkelen/ontsluiten voor en bij onze partners Door ervaringen te delen en beschikbaar te maken

14 Hoe? Wat doen we? Pad 2: Werken in groepen dat bevordert inclusie dat past in de cultuur (Afrika, Azië) daardoor kunnen overkoepelende belangen van individuen gezamenlijk worden aangepakt dat bevordert leren en delen van ervaringen dat vergroot de mogelijkheden tot lobby/pleitbezorging dat is economisch aantrekkelijker

15 Hoe? Wat doen we? Pad 3: Samenwerken met externe partijen gemeenschap staat niet op zichzelf externe partijen en context beïnvloeden altijd de ontwikkelingen altijd nagaan wie belangrijkste externe partijen zijn en wat ze kunnen betekenen

16

17 Belangrijke uitgangspunten Context is altijd relevant: natuurlijke omgeving, sociaal, economisch, politiek, cultureel Participatief en inclusief Rechten van kinderen Duurzaam: ‘We geloven in de eeuwigheid, maar niet in eeuwige hulp’ (citaat Harry van der Kuit)

18 Aannames over oorzaak en gevolg Groepsgewijs werken > beter leren en ontwikkelen > na 5-8 jaar geen hulp meer nodig Kennis en vaardigheden > groepen kunnen ontwikkeling zelf oppakken Samenwerken creëert meerwaarde > 1 + 1 = 3 Drie paden > ontwikkeling van 4 doelgroepen > draagt bij aan 4 domeinen van kind-welzijn Sterker dorp > beter voor kinderen Participatief werken > meer eigenaarschap > betere ontwikkeling > duurzamer

19 Aannames over andere spelers Andere spelers (overheid, private sector etc.) spelen rol die van hen mag worden verwacht Partnerorganisaties hebben Theory of Change en werkwijze die nauw aansluit bij de onze

20 Aannames uit overtuigingen Elk kind is een uniek geschenk van God, ongeacht geslacht, afkomst, religie, etc. Geïntegreerd werken aan alle vier domeinen is meest effectief om welzijn kind te bevorderen Vier doelgroepen, en specifieke externe spelers, zijn belangrijkste beïnvloeders van welzijn kinderen Onze partners delen onze overtuigingen en waarden.

21 Aannames over de context Veilig genoeg om basisfaciliteiten (school, markt, gezondheid) in beginsel aanwezig of mogelijk te doen zijn We (ReK/Partners) krijgen de ruimte om ons werk te doen Groepsgewijs en inclusief werken is in principe cultureel aanvaardbaar

22 Is dit het? Dit was de ‘hoofd’ ToC. We werken aan deel-ToC’s Partners maken hun eigen ToC. Passen onze benaderingen bij elkaar? In proces. We maken nog ToC over het tweede deel van onze belofte ‘… en verbinden hen met mensen in Nederland Er komt een publieksversie van de Engelse en Nederlandse ToC tekst


Download ppt "Wat is een Theory of Change? ‘Iedere interventie is gebaseerd op veronderstellingen over wat die interventie teweeg zal brengen’ Het plaatje: welke interventie."

Verwante presentaties


Ads door Google