De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijdag 28 november 2014 Vraag & antwoord Ria Keuter & Nienke Ufkes ? ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijdag 28 november 2014 Vraag & antwoord Ria Keuter & Nienke Ufkes ? ?"— Transcript van de presentatie:

1 Vrijdag 28 november 2014 Vraag & antwoord Ria Keuter & Nienke Ufkes ? ?

2 1. Welke opname wordt niet standaard gemaakt bij een TTE? A) apicale 4-kamer opname B) apicale 5-kamer opname C) subcostale tricuspidalisklep opname D) subcostale 4-kamer opname Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

3 Antwoord C  Subcostale tricuspidalisklep opname (TTE) Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

4 Antwoord C  Subcostale tricuspidalisklep opname (TTE) Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 WikiEcho

5 2. De wereld gezondheidsorganisatie (WHO) heeft PHT geclassificeerd in verschillende groepen. Welke vorm van PHT komt het meest voor? A) Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) B) PHT bij linkszijdige hartziekte C) PHT bij longlijden D) PHT t.g.v. trombo-embolieën Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

6 Antwoord B  PHT bij linkszijdige hartziekte Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) classificatie van PHT Geschatte incidentie (per 1. 1000.000) Geschatte prevalentie (per 1. 1000.000) PAH - Idiopatische PAH - PAH geassiocieerd aan andere aandoeningen - Pulmonale veno-occlusieve ziekte 1-10 4-10 0.1-0.2 > 200 500-1500 0.5-1.0 PHT bij linkszijdige hartziekte25.00050.000 PHT met longlijden en/of hypoxaemie 200020.000 PHT t.g.v. chronische thrombo- embolieën 100-200600-1200 Overig (sarcoïdose, compressie van pulmonale vaten etc.) 100-200200-400 Cardiale Diagnostiek van Pulmonale Hypertensie, dr. H.W. Vliegen, dr. I.R. Henkes, dr. A.P.J. van Dijk

7 3. U ziet op deze TEE beelden een MV prolaps. Welk klepdeel prolabeert? A) A1 B) A2 C) P2 D) P3 Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 120° 90°

8 Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 120° 90° Antwoord B  A2

9 4. Welk(e) coronairostium kun je in beeld brengen bij een TEE? A) LCA B) RCA C) beide D) geen Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

10 Linker coronair (TEE) Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Antwoord A  LCA

11 5. Wat is de geschatte systolische AP druk? Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 TR max 45 mmHg VCI 3cm, 30% collaps Levervene 0.5 cm A) 45-50 mmHg B) 50-55 mmHg C) 55-60 mmHg D) 60-65 mmHg

12 Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Vena caca inferior diameter Verandering bij inspiratieGeschatte atriumdruk Smal (<1.5cm)Collaps0-5 mmHg Normaal (1.5-2.5 cm)> 50% diameterafname5-10 mmHg Normaal (1.5-2.5 cm)< 50% diameterafname10-15 mmHg Gedilateerd (>2.5 cm)< 50% diameterafname15-20 mmHg Gedilateerd met levervenedilatatie Geen verandering>20 mmHg Kenniscentrum Pulmonale Hypertensie UMC St. Radboud Nijmegen Antwoord D  60-65 mmHg

13 6.Benoem de cuspen van de AV bij een TEE A) 1:NCC 2:RCC 3:LCC B) 1:NCC 2:LCC 3:RCC C) 1:RCC 2:NCC 3:LCC D) 1:LCC 2:NCC 3:RCC Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

14 Antwoord A  1:NCC 2:RCC 3:LCC

15 7. Welk type komt het vaakst voor bij een functioneel bicuspide AV? A) ze komen alle drie even vaak voor B) type I  LCC/RCC vergroeid C type II  RCC/NCC vergroeid D) ) type III  LCC/NCC vergroeid Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

16 Antwoord B  type I  LCC/RCC vergroeid Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Bicuspid Aortic Valve Disease: A Comprehensive Review. IfyMordi and Nikolaos Tzemos

17 8. Een patiënt heeft een acute decompensatie cordis, wat kan hier de reden van zijn? A) kleplijden MV B) infarct C) AF met hoog ventrikelrespons D) alle bovenstaande zijn juist Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

18 A) kleplijden MV  ernstige MI (bijv. chordaeruptuur) B) infarct  slechte LVF C) AF met hoog ventrikelrespons  verminderde output Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 AB Antwoord D  alle bovenstaande zijn juist

19 Patiënt X, 15-04-’93 Opgenomen op EHH; hartkloppingen, kortademig, duizelig, transpireren. 9. Waar denk je aan bij deze echobeelden? A) VSD B) ASD type I C) ASD type II D) RV = LV Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

20 Antwoord C  ASD type II Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Links-rechts shunt

21 10. Welke patiëntencategorie komt in aanmerking voor endocarditisprofylaxe? A) pacemaker B) VSD zonder cyanose C) mitralisklepprolaps D) hartklepprothese Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

22 Antwoord D  hartklepprothese Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Preventie bacteriële endocarditis, NVVC, Nederlandse hartstichting

23 11. Wat zie je op deze beelden (suprasternaal)? A) coarctatio B) coronairfistel C) Open Ductus Botalli D) aorta dissectie Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

24 Open Ductus Botalli Coarctatio Antwoord C  Open Ductus Botalli

25 12. Wat is de meest betrouwbare uiting van instroombelemmering bij tamponade? A) collaps RA B) collaps RV C) collaps LA D) smalle VCI Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

26 Antwoord A  RA collaps Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Instroomvariatie > 25%RA collaps Praktische Echocardiografie (Hamer & Pieper)  Nauwelijks collaps RV  instroombelemmering niet uitgesloten.  Diastolische RV collaps kan ook ontstaan door veel pleuravocht

27 13.Patiënt X is bekend met ernstige PHT en forse TI. Wat zie je in deze PSSAX? A) volume- en druk belaste LV B) volume- en druk belaste RV C) volumebelaste RV D) drukbelaste RV Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

28 Diastolisch afgeplat IVS  volumebelaste RV Systolisch afgeplat IVS  volume- en druk belaste RV Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Antwoord B  volume- en druk belaste RV

29 14. Patiënt X heeft een diastolische MI. Waarom? A) LV dilatatie B) AVR C) 3 de graads AV blok D) geen idee Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

30 Antwoord C  3 de graads AV blok QRS complex + P-top = LV + LA contractie  geen relatie met elkaar Drukverdeling in het hart veranderd Normaal ritme  diastolische LA druk het hoogst  bloed stroomt LV in 3 de graads AV blok  diastolische LV druk soms hoger dan de LA druk  bloed stroomt terug het LA in (diastolische insufficiëntie) Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

31 15. Wat zie je in de lever? A) gedilateerde leverader/aorta? B) galblaas C) cyste D) nier Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

32 Antwoord D  Nier Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

33 16. Wat ziet u hier? A) aorta B) triatriatum C) Crista Terminalis D) cyste Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

34 Cyste Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Aorta Crista Terminalis Zeldzame aangeboren afwijking. LA wordt door membraneus septum in twee delen gescheiden. Opening in het membraan. Aan te tonen met kleuren-doppler. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Antwoord B  Triatriatum

35 17. Welk VSD komt het vaakst voor? A) musculeus VSD B) perimembraneus VSD C) subarterieel VSD Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

36 Antwoord B  perimembraneus VSD (65%) musculeus VSD  30% subarterieel VSD  5% Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Dr. J.P.M. Hamer

37 18. Waar geeft een perimembraneus VSD in eerste instantie de grootste volumebelasting? Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 A) het geeft geen volumebelasting, maar een drukbelasting B) antwoord A en B zijn juist C) longvaatbed + RA + RV D) longvaatbed + LA + LV

38 Antwoord D  Volumebelasting longvaatbed + LA + LV. Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Volume perimembraneus VSD  direct naar arteria pulmonalis, richting longvaatbed. Vervolgens via longvenen naar LA en daarna LV. Bron  Praktische Echocardiografie (Hamer & Pieper)

39 19. Wat is het meest voorkomende type HCM? A) hypertrofie anteroseptale deel IVS B) apicale hypertrofie B) mid-ventriculaire hypertrofie C) diffuse hypertrofie Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

40 Bron  Praktische Echocardiografie (Hamer & Pieper) Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Antwoord A  Hypertrofie anteroseptale deel IVS (80%) Apicale hypertrofie  10% Mid-ventriculaire hypertrofie  5% Diffusse hypertrofie  5% Apicale hypertrofie

41 20. Wat ziet u hier waarschijnlijk? Afmeting: 12 x 12 mm A) Fibro Elastoom B) Caseous calcification C) Myxoom D) Thrombus Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014

42 Thrombus Fibro Elastoom Myxoom Antwoord B  Caseous Calcification Caseous Calcification of the Mitral Annulus”, Raymond F, Texas Heart Institute Journal Grote ronde echodense massa. Zeldzame variant van mitralis annulus verkalking, waarbij je spreekt van “verkazing”. 0.63% = caseous calcification. Vaak in het linker deel van de annulus v/d pML.

43 Echo bijscholing Emmen, 28 november 2014 Einde Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Vrijdag 28 november 2014 Vraag & antwoord Ria Keuter & Nienke Ufkes ? ?"

Verwante presentaties


Ads door Google