De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor Leuven Sheila Curran RSM. Zusters van barmhartigheid Gesticht door Catherine McAuley in 1831 in Dublin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor Leuven Sheila Curran RSM. Zusters van barmhartigheid Gesticht door Catherine McAuley in 1831 in Dublin."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor Leuven Sheila Curran RSM

2 Zusters van barmhartigheid Gesticht door Catherine McAuley in 1831 in Dublin

3 Barmhartigheid vandaag  Diversiteit: 12 Congregaties en Instituten die een charisma van barmhartigheid delen, geïntegreerd in verschillende culturen  Wereldwijde verbindingen: leven en werken in 44 landen en in 6 continenten  Inheemse zusters: dagen ons uit om te kijken wat dit betekent in onze verschillende realiteiten  Passie voor diaconie: geworteld in sociale en ecologische rechtvaardigheid

4 Wij werken niet alleen  7,500 zusters  5,000 medewerkers  ¼ miljoen partners in diaconie  Plus alle mensen die partners-in-barmhartigheid zijn

5 Wereld van barmhartigheid

6 Kairos moment  MIRP proces was een hele onderneming.  Aanwakkeren van het vuur van barmhartigheid: de schepping wacht in verlangen – een proces in een netwerk van kringen en in een contemplatieve ruimte waarin we samen wereldwijd onderscheiden hoe we een gezamenlijk antwoord kunnen geven op de roep van de aarde en van de armen om zo de vlammen van barmhartigheid in ons en het universum aan te wakkeren.

7 Bevestigen van het handelen van paus Franciscus  Maart 2013 Tekst paus Franciscus Miserando atque Eligendo, gaf ons het nieuwe Engelse woord “mercy- ing” (barmhartig-en)  April 2015 Buitengewoon jubeljaar van barmhartigheid 8 December 2015- 20 November 2016  Juni 2015: Encycliek over schepping en menselijke ecologie Laudato Si – de eerste encycliek die zich specifiek richt op de schepping en de menselijke relatie tot de schepping.

8 Paus Franciscus Heeft onze wereld en onze Kerk uitgedaagd om te antwoorden op de roep van de aarde en op de roep van de armen “Alles is verbonden. Zorg voor het milieu moet daarom samengaan met een oprechte liefde voor onze medemensen en een onwrikbaar engagement om de problemen in de samenleving op te lossen…. Alles is verbonden.”

9 Het proces  Is niet een nieuw proces maar we doen het op een nieuwe manier door al onze zusters/medewerkers/partners te betrekken en we gaan het proces samen.  Kent verschillende benamingen:  Actie/reflectie/actie  Zien/oordelen/handelen  Bevrijdingsproces  Is grotendeels een organisch proces

10 Uitgangsprincipes  De dringendheid van de roep van de aarde en van alle wezens op aarde (mensen en andere) en de roep van de armen.  Barmhartigheid is in het hart van deze roep en van dit jubeljaar.  Contemplatief gebed: het is de Geest die alle stadia van het proces zal leiden.  Cross culturele dimensie: vele culturen en kosmologieën.

11 Vervolg startprincipes  Diversiteit in expertise, leeftijd, cultuur, levenservaring, competenties en overtuigingen.  Participatief proces: alle partners-in-barmhartigheid en zusters.  Delen van potentieel en krachtbronnen  Communicatie: engagerend, informerend, opvoedend en verbindend.

12 Diagram van het proces Anne can you insert the diagram…???

13 Fase 1  Het proces begint waar de mensen zijn en komt uit hun ervaring van in de wereld staan (engagement). Zij benoemen waar ze de roep van de aarde en de roep van de armen horen in hun context.  Mensen worden uitgenodigd om hun verhaal/ervaring te brengen en te delen in een kleine groep. Ze investeren tijd om te luisteren naar elkaar en te ontdekken wat de kernzaken zijn voor hen. Vervolgens zullen ze samen beslissen wat dat ene aspect is waarop ze zich zullen focussen op dat moment.

14 Fase 2  De groep heeft nu één kernzaak om zich op te richten.  Ze worden uitgenodigd om hun kennis van dit thema te verdiepen en te verbreden en om het in een bredere context te brengen.  Gebruik gedichten, literatuur, beelden, wetenschappen etc…  Bijkomende informatie en bijkomend materiaal wordt aan de groepen gegeven om hen te ondersteunen, incluis materiaal vanuit andere internationale contexten.  Het niveau van betrokkenheid en de werkvorm zal verschillen van groep tot groep.  Informatie zal gedeeld worden met de andere groepen die deelnemen aan het proces.

15 Fase 2  Het belang van het stellen van kritische vragen aan de context, bijvoorbeeld:  Hoe krijgt de macht vorm in deze kernzaak? Op politiek niveau? Op religieus niveau?  Hoe worden de beschikbare middelen verdeeld?  Gender issues?  Welk effect heeft deze kernzaak/kernprobleem op de armen?  Welk effect heeft het op de aarde?

16 Fase 3  Breng de vragen en aspecten van fase 2 in dialoog met onze sacrale tradities.  Stel nieuwe kritische vragen aan onze sacrale tradities in relatie tot de roep van de aarde en de roep van de armen.  Hoe en waar zet de tekst ons aan om de roep van de aarde en de roep van de armen te horen?  De nood om ons opnieuw te engageren: profetisch engagement.  Dit gaat leiden tot een nieuwe visie en praxis.

17 Tussen fase 3 en 4 De groepen nemen de tijd om de visie die zich begint te vormen in de groep te benoemen. De visie die ontstaat is bepaald door een particuliere context en elke context is anders. Die visie zal ons ook leiden naar nieuwe wegen van barmhartigheid. (Nvdr: het engelse woord ‘vision’ kan vertaald worden als visie of visioen)

18 Fase 4  Deze fase brengt mensen tot handelen.  Hoe worden we geroepen om anders te handelen aan het einde van het proces?  Acties moeten duidelijk geformuleerd worden.  Het gaat niet alleen om een ‘nieuwe actie’ maar om een actie die fundamenteel gebaseerd is op reflectie.  Barmhartig-en (mercy-ing) is een doe-woord.  Het is een schroefvormig of spiraal proces en geen cirkelvormig proces.

19 Diagram van het proces Anne can you insert the diagram…???

20 Sleutelelementen  Begin met de geleefde ervaring  Diversiteit  Inclusie: elke stem telt  Interpretatie: 44 landen betekent verschillende contextuele theologieën.  Verandering: “Hermeneutiek die geen verandering teweegbrengt is geen hermeneutiek.” E. Schussler Fiorenza  Transformatie: dit betekent altijd verlies.


Download ppt "Presentatie voor Leuven Sheila Curran RSM. Zusters van barmhartigheid Gesticht door Catherine McAuley in 1831 in Dublin."

Verwante presentaties


Ads door Google