De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Zondag 22 mei 2016 Voorganger: Ds. H.A. Berkheij Ovd: J. Boersma Organist: A. Kroeze Schriftlezing: Gen. 1:1-5 en Mat. 28:16-20.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Zondag 22 mei 2016 Voorganger: Ds. H.A. Berkheij Ovd: J. Boersma Organist: A. Kroeze Schriftlezing: Gen. 1:1-5 en Mat. 28:16-20."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Zondag 22 mei 2016 Voorganger: Ds. H.A. Berkheij Ovd: J. Boersma Organist: A. Kroeze Schriftlezing: Gen. 1:1-5 en Mat. 28:16-20

2

3 Nacht van Gebed In de nacht van 27 en 28 mei blijven duizenden christenen wakker om te bidden voor de vervolgde christenen. Christenen moet wakker zijn en oog hebben voor wat er gebeurt in de wereld. (citaat Open Doors). Wij staan stil en bidden voor vervolgde christenen in Syrie en Irak. Waar: Kerkzaaltje van de Geref. Vrijgemaakt Kerk Vollenhove in de Kerkstraat. Aanvang: 22.00 - 01.00 uur. Voorganger ds. D. Wolters. Namens de Raad van kerken bent u allen van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

4 Evenals vorig jaar hebben Jenny en Jaap Marissen weer plantjes te koop staan: natuurlijk weer de inmiddels bekend geworden Wonderboom en ook weer zowel Cherry- als Trostomaten-plantjes. Vorig jaar heeft de verkoop bijna € 100,- opgebracht. Ook nu ondersteunen we hiermee de diaconie/zending/ Taco en Aafke Jongman voor hun project in Nepal. Verkoop plantjes voor project “112-NEPAL”

5 De plantjes zijn te halen (of te bestellen) op de volgende adressen: -Jaap/Jenny Marissen aan de Weg v. Rollecate 70 (tel.-241760) -Taco/Aafke Jongman in de Leeuwte 20 (tel. -242228) De prijzen van de plantjes zijn: Wonderbomen: € 2,00 per plantje en 3 voor € 5,- Cherrytomaten: € 1,00 per plantje en 5 voor € 4,-.

6

7 Geboren: Marlinde Hoeve

8 Opwekking 601 Deel door ons Uw liefde uit Aan wie honger heeft en pijn. Laat ons waar verdeeldheid is Uw vredestichters zijn.

9 Opwekking 601 Ons verlangen is alleen, Heer,maar ons hart bereid, Dat door heel ons leven heen Uw liefde wordt verspreid.

10 Opwekking 601 Deel door mij uw liefde uit Aan een medemens die lijdt Lees mij meer vervuld te zijn Met Uw bewogenheid.

11 Opwekking 601 Mijn verlangen is alleen, Heer maak mijn hart bereid, Dat door heel mijn leven heen Uw liefde wordt verspreid.

12 Opwekking 601 Openbaar Uw koninkrijk Aan wie zoekt,aan warm en rijk. Giet een stroom van liefde uit, Dat in ons en door ons,o Jezus, Uw liefde wordt verspreid (2x)

13 Opwekking 601 Deel door ons uw liefde uit Tot de einden van de aard’ Dat zich waar de dood nu heerst Nieuw leven openbaart.

14 Opwekking 601 Maak ons als Uw werkers klaar En sterk tegen de strijd, Tot wij mogen oogsten waar Uw liefde wordt verspreid.

15 Opwekking 601 Openbaar Uw koninkrijk Aan wie zoekt,aan warm en rijk. Giet een stroom van liefde uit, Dat in ons en door ons,o Jezus, Uw liefde wordt verspreid (4x)

16 Opwekking 601 Deel ons door ons uw liefde uit, ) Maak ons hart bereid. ) 2x Deel door ons Uw liefde uit, )

17 Opwekking 601 Ja wij zijn bereid ) 1x Deel door mij uw liefde uit, ) Ja ik ben bereid ) 1x Uw liefde wordt verspreid. (4x)

18 Welkom Zondag 22 mei 2016 Voorganger: Ds. H.A. Berkheij Ovd: J. Boersma Organist: A. Kroeze Schriftlezing: Gen. 1:1-5 en Mat. 28:16-20

19 Afkondigingen

20 Liedboek 143

21

22 Votum en groet Direct aansluitend NLB 195

23 Liedboek 195

24 NLB 624: 1, 2 en 3 Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! >>

25 NLB 624: 1, 2 en 3 >> Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

26 NLB 624: 1, 2 en 3 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, >>

27 NLB 624: 1, 2 en 3 >> die aanvaardde kruis en graf, halleluja, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

28 NLB 624: 1, 2 en 3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! >>

29 NLB 624: 1, 2 en 3 >> Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

30 Gebed

31 NLB 802: 1, 4, 5 en 6 Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: Breek uw tent op, ga op reis naar het land, dat Ik u wijs. >>

32 NLB 802: 1, 4, 5 en 6 Refrein:Here God, wij zijn vervreemden Refrein:door te luist' ren naar uw stem. Refrein:Breng ons saam met uw ontheemden Refrein:naar het nieuw Jeruzalem.

33 NLB 802: 1, 4, 5 en 6 Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang. >>

34 NLB 802: 1, 4, 5 en 6 >> Refrein:Here God, wij zijn vervreemden Refrein:door te luist' ren naar uw stem. Refrein:Breng ons saam met uw ontheemden Refrein:naar het nieuw Jeruzalem.

35 NLB 802: 1, 4, 5 en 6 Velen, die de moed begaf, blijven staan, of dwalen af. Hunk'rend naar hun oude land. Reisgenoten, grijp hun hand. >>

36 NLB 802: 1, 4, 5 en 6 >> Refrein:Here God, wij zijn vervreemden Refrein:door te luist' ren naar uw stem. Refrein:Breng ons saam met uw ontheemden Refrein:naar het nieuw Jeruzalem.

37 NLB 802: 1, 4, 5 en 6 Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: Breek uw tent op, ga op reis naar het land, dat Ik u wijs. >>

38 NLB 802: 1, 4, 5 en 6 >> Refrein:Here God, wij zijn vervreemden Refrein:door te luist' ren naar uw stem. Refrein:Breng ons saam met uw ontheemden Refrein:naar het nieuw Jeruzalem.

39 Kinderen naar de nevendienst

40 Schriftlezing Gen. 1: 1 t/m 5 (NBV) 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;

41 Schriftlezing Gen. 1: 1 t/m 5 (NBV) 5 Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

42 Liedboek 513

43

44

45

46 Schriftlezing Mat. 28: 16 t/m 20 (NBV) 16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, 17 En toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

47 Schriftlezing Mat. 28: 16 t/m 20 (NBV) 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

48 Tekst: H.Lieberton Melodie: Alles ist eitel, Du aber bleibst © Opwekkingslektuur/Continental Sound (met toestemming van CCLicentie)

49 Verkondiging

50 Liedboek 705

51

52

53

54

55

56

57

58 18. Vertel het aan de mensen (Elly en Rikkert) Vertel het aan de mensen wie liefde heeft - Jezus! Vertel het aan de mensen wie vrede geeft - Jezus! Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen.

59 18. Vertel het aan de mensen (Elly en Rikkert) Want iedereen moet weten wie liefde geeft - Jezus! Want iedereen moet weten wie vrede geeft - Jezus! Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Iedereen moet weten.

60 18. Vertel het aan de mensen (Elly en Rikkert) Vertel het aan de mensen wie liefde heeft - Jezus! Vertel het aan de mensen wie vrede geeft - Jezus! Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen. 2x

61 Gebeden

62 Inzameling van de gaven

63 Gezang 257

64

65 Zegen


Download ppt "Welkom Zondag 22 mei 2016 Voorganger: Ds. H.A. Berkheij Ovd: J. Boersma Organist: A. Kroeze Schriftlezing: Gen. 1:1-5 en Mat. 28:16-20."

Verwante presentaties


Ads door Google