De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Woonlasten Ontwikkelingen in cijfers en beleid Steven Kromhout 15 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Woonlasten Ontwikkelingen in cijfers en beleid Steven Kromhout 15 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Woonlasten Ontwikkelingen in cijfers en beleid Steven Kromhout 15 januari 2014

2 Senior onderzoeker en partner bij RIGO Onderzoek en advisering Woonruimteverdeling en woonlasten Diverse opdrachtgevers Promovendus aan de TU Delft Zoekgedrag van woningzoekenden Wie ben ik?

3 1.Huurlasten of hypotheeklasten (netto) 2.Energielasten: gas, warmte en elektriciteit 3.Water: drinkwatervoorziening 4.Heffingen: gemeentelijke en waterschapslasten 5.Onderhoud: servicekosten en eigen onderhoud 6.Verzekeringen: woonhuis- en opstalverzekering Meestal beperken we ons tot 1 & 2 Wat zijn woonlasten?

4 1.Woonquote-benadering: Woonlasten nemen maximaal X% van besteedbaar inkomen in beslag 2.Budgetbenadering: Na aftrek van woonlasten blijft voldoende over voor overige (noodzakelijke) uitgaven Ruimte voor woonlasten = (besteedbaar inkomen) – (kosten overige uitgaven) Wat is betaalbaar wonen?

5

6 Kale huurprijs Servicekosten (+) Huurtoeslag (-) Huurlasten

7 Huurtoeslag

8 Onder huurtoeslaggrens is niet altijd betaalbaar

9 Rijk: Gereguleerde huurwoningen tot €699 (2014) Maximale huurprijs (o.b.v. puntenstelsel) Maximale huurverhoging Corporaties: Zittende huurders: jaarlijkse huurverhoging Nieuwe huurders: % van maximale huur Huurprijsbeleid

10 Extra punten bij hoger energielabel, schaarstegebieden en monumenten Maximale huurverhoging inkomensafhankelijk (2013) Tot €33.614: 1,5% plus inflatie €33.614 tot €43.000: 2% plus inflatie Vanaf €43.000: 4% plus inflatie Huursombenadering vanaf 2015? Verhuurdersheffing Corporaties maken meer gebruik van huurruimte Ontwikkelingen huurbeleid

11

12

13 Huurprijzen woningaanbod

14 ‘Passend verhuren’: huurtoeslagdoelgroep in woningen tot aftoppingsgrenzen Huur-inkomensnormen in woonruimteverdeling Steeds meer nadruk op keuzevrijheid Toezicht op passend verhuren verdwenen Staatssteunregeling woningcorporaties (2011): tenminste 90% verhuringen aan groep ≤€33.614 Middeninkomens tussen wal en schip Steeds meer lage inkomens in niet-passende woning Toewijzingscriteria

15 Energieprijzen zijn toegenomen

16 Voorraad wordt energiezuiniger

17 Convenant Energiebesparing Huursector Energieakkoord Strengere energie-eisen bij nieuwbouw Energiebesparing bij renovatie N.B. beter label betekent hogere maximale huur Woonlastenwaarborg Aedes en Woonbond Ontwikkelingen energiebesparing

18 Huurlasten per inkomensgroep

19 Energielasten per inkomensgroep

20 Woonquote per inkomensgroep

21 SCP-definitie: ‘niet-veel-maar-toereikend-budget’ 28% van huurders gereguleerde huurwoningen houdt na aftrek woonlasten onvoldoende over 52% van primaire doelgroep Groot deel jong en/of alleenstaand Armoede

22 Minister Blok: ‘betaalbare woning is eigen verantwoordelijkheid huurder’ Weinig sturing van gemeenten en corporaties Meer aandacht voor voorlichting woningzoekenden Slim kiezen

23 Bo-Ex Huur Wijzer

24

25


Download ppt "De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Woonlasten Ontwikkelingen in cijfers en beleid Steven Kromhout 15 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google