De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Brabant Noord Aanleiding - Stand van zaken - Besluitvorming Jan Cremers, dir. RMB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Brabant Noord Aanleiding - Stand van zaken - Besluitvorming Jan Cremers, dir. RMB."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Brabant Noord Aanleiding - Stand van zaken - Besluitvorming Jan Cremers, dir. RMB

2 Aanleiding  Onderzoeksrapporten Rijksoverheid in 2008 ‘De tijd is Rijp’, onderzoekscommissie Mans (samenwerking in RUD’s) ‘Vertrouwen en verantwoorden’, commissie d’Hondt (decentralisatie en deregulering) ‘Van specifiek naar generiek’, commissie Oosting (interbestuurlijk toezicht) ‘Ruimte, regie en rekenschap’, commissie Lodders (decentralisatie prov. taken) 2

3 RUD vorming-1 Structuur –25 veiligheidsregio’s 33 RUD’s –Brabant: 3 RUD’s Noord: 20 gemeenten Midden-West: 26 gemeenten Zuidoost: 21 gemeenten –Brabant Noord 1 RUD met 2 uitvoeringsstations: - RMB/PNB/Gem. - ‘s-Hertogenbosch 3

4 Veiligheidsregio Brabant Noord 4

5 RUD vorming-2 Bestuurskracht –Basis: Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) –Provincie neemt deel aan Wgr –Deelnemende partijen committeren de afspraken die met OM en politie worden gemaakt –Bevoegd gezag blijft bij gem. en/of prov. –Kwaliteitscriteria (KPMG) waaraan voldaan wordt 5

6 RUD vorming-3 Taken en inhoud –Landelijk basistakenpakket (Landerd: ca. 308 van de 558 bedr.) Milieutoezicht op vergunningsplichtige en niet verg.pl. activiteiten Milieutoezicht bij bodemactiviteiten Ketentoezicht bij bedrijfs-, gevaarlijk en huish. afvalstoffen Voorbereiding vergunningverlening –GS bevoegd gezag (ook voor bouwen bij IPPC bedr.) –Gemeente bevoegd gezag (IPPC bedrijven) 6

7 Bestuurlijke inbeddding RUD GR RUD-Brabant Noord (koepelafspraken) Deelnemers: 20 gemeenten + provincie Taken: landelijk basistakenpakket Bovenlokale voorziening: –Ketentoezicht en milieucriminaliteit (‘s-Bosch) –Innovatie en coördinatie Kwaliteitsborging (RMB/PNB) GR RMB/PNB/Gem. (uitvoeringsafspraken) Deelnemers: 13 gemeenten + provincie Taken: Dienstverlenings- overeenkomst (DVO) waarin: –Landel. Basistakenpakket –Overige milieu- en bouwtaken (Wabo-taken) Uitvoering bovenlok. voorz. –Innovatie en coördinatie kwaliteitsborging 7

8 Construct RUD Brabant Noord Gemeenschappelijk Orgaan (AB) - Oss (20 gemeenten + prov. Noord Brabant) Commissie van voorbereiding (DB) (5 leden) Uitv. Station RMB/PNB/Gem. Uitv. Station ‘s-Hertogenbosch Gem. B Gem. D Gem. E Gem. C Gem. F Gem. A Prov. N.Br. 8

9 Financiën - RUD Uitgangspunt: Budgettair neutraal – voorwaarde: –huidige begrotingsbudgetten inzetten –Geen kwantitatieve en/of kwalitatieve achterstanden in de uitvoering bij gemeenten –Frictie- en desintegratiekosten blijven bij deelnemers Aanloopkosten: € 0,40/inw. moeten uitv. stations na 3 jaar in 3 jaar inverdienen; ( Landerd € 2.011 in 2012 en € 3.966 in 2013) Bovenlokale kosten: € 0,76/inw (Landerd € 11.427 p.j.) 9

10 Planning Landelijk –Prov. rapporteren uiterl. 1 mrt. aan Rijk; –Rijk intervenieert na 1 mei indien nodig; –1 jan. 2013 volledig operationeel zijn; Brabant-Noord –mrt. 2012 bestuurl. besluit grondvorm besturingsmodel –Voor 1 juni voorgenomen collegebesluit bedrijfsplan –Aug./sept. 2012 raadsbesluiten over GR RMB/PNB/Gem. –1 juli 2012 inrichtingsmodel/businesscase gereed –3 e kwart. 2012 operationele keuzes –1 jan. 2013 implementatie 10

11 DANK VOOR UW AANDACHT Vragen? 11


Download ppt "Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Brabant Noord Aanleiding - Stand van zaken - Besluitvorming Jan Cremers, dir. RMB."

Verwante presentaties


Ads door Google